Meghívó a képviselő-testület 2016. március 16-án tartandó ülésére

1. Javaslat az 5. számú háziorvosi körzetre vonatkozó szerződés megkötésére

2. Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2015. évi munkájáról

3. Beszámoló a Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi munkájáról

4. Javaslat a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, valamint a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

4. napirend melléklete – Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény  SZMSZ

4. napirend melléklete – Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény szakmai programja

4. napirend melléklete – Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ SZMSZ

4. napirend melléklete- Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ szakmai programja

5. Javaslat a Gödöllői Városi Múzeum Kubinyi Ágoston Programra való jelentkezésére és önkormányzati II. ütem, önrész biztosítására

6. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására vonatkozó helyi közszolgáltatás 2016-2017. évi díjkalkulációjának elfogadására

7. Javaslat a közüzemi csatornahálózatba vagy a helyben való, engedélyezett módon történő tisztítás után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizek begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozó 2016-2017. évi közszolgáltatási szerződés elfogadására

8. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 6/2015.(III.6.) önkormányzati rendelet módosítására

9. Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Nonprofit Kft. közötti szerződések felülvizsgálatára