Meghívó a képviselő-testület 2017. július 18-án tartandó ülésére

1. Javaslat Gödöllő város településrendezési eszközeinek módosítására kiemelt kormányzati és városi fejlesztések megvalósítása érdekében

1. Javaslat Gödöllő város településrendezési eszközeinek módosítására kiemelt kormányzati és városi fejlesztések megvalósítása érdekében – rendelettervezet II. melléklete

2. Javaslat előszerződés megkötésére a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel az M31 autópálya levezető meder üzemeltetési feltételeiről, üzemeltetési költségekhez való hozzájárulásról

3. Javaslat a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ 6 db épületére fennálló bérleti szerződés meghosszabbítására

4. Javaslat a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetségével szerződés megkötésére kinológiai bázis megvalósításához

5. Gödöllő város szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése viziközmű társulat bevonásával

6. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. ügyvezető igazgatói álláshelyének pályázati kiírására

7. Javaslat „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében”elnevezésű pályázaton történő részvételre

8. Javaslat a Gödöllő, Deák Ferenc tér 1. I/2. sz. önkormányzati bérlakás munkaköri bérlakássá kijelölésére