Meghívó a képviselő-testület 2017. szeptember 21-én tartandó ülésére

Javaslat Pénzügyi Bizottsági tag megválasztására

2. a.)Javaslat Vilhelm Ferenc Gödöllői Piac Kft. ügyvezető igazgató munkaviszonyának megszüntetésére 2. b.) Javaslat a Gödöllői Piac Kft. ügyvezető igazgatójának megválasztására

2. napirendhez módosító javaslat

3. Beszámoló Gödöllő város 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

4. Beszámoló Gödöllő város nemzeti vagyonát érintő tulajdonosi jogok és kötelezettségek joggyakorlásáról a 8/2012. (III.8.) önkormányzati rendelet 5. § – a alapján

5. Javaslat Gödöllő város 2017. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet módosítására

6. Javaslat a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

7. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata és a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. közötti vagyonkezelési keretszerződés kijavítására

8. Javaslat az 5125/6 helyrajzi számú a Szabó Pál utca és a Veres Péter utca között található ingatlan 5126/10 helyrajzi számú ingatlanra eső részeinek értékesítésére

9. Javaslat a 2447/1 helyrajzi számú földrészlet használatba adásának hosszabbítására

10. Javaslat a Gödöllői uszoda beruházás I. ütem, közúti kapcsolatok és vízelvezetési

11. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata éves összesített közbeszerzési tervének módosítására

12. Javaslat a Gödöllő Isaszegi út 6-8. szám alatti ingatlanon (hrsz.: 5556) vívócsarnok elhelyezésére, az erre irányuló projekt támogatására

13. Javaslat a Városi Filmszínház bérleti szerződésének meghosszabbítására

14. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata és Varga Izabella hallásterapeuta közötti helyiségbérleti szerződés megkötésére a Gödöllő, Palotakert 2. szám alatti ingatlan meghatározott helyiségei vonatkozásában

15. Javaslat Gödöllő város 2016. évre vonatkozó környezeti állapot értékelésének elfogadására

16. Javaslat „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” elnevezésű pályázaton történő részvételre

17. Javaslat a képviselő-testület 2017. II. félévi munkatervére

Az ülés jegyzőkönyve