Meghívó a Képviselő-testület 2019. augusztus 22-én tartandó rendkívüli ülésére

1. Javaslat önkormányzati határozatba foglalt nyilatkozat kiadására, a helyi buszközlekedés fenntartásáról

2. Javaslat a Galagonya utcai 1920/8, 1920/9, 1920/11, 1921/3 és 1921/4 helyrajzi számú ingatlanok telekalakítására

3. Javaslat a Berente utcai 8102, 8126, 8128, 8129 és 8130 helyrajzi számú ingatlanok véső telekstruktúrájának kialakítására

4. Javaslat a Gomba utcai 2865 és 2866 helyrajzi számú ingatlanok telekalakítására

5. Javaslat Gödöllő Város 2019. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2019. (II.01.) számú önkormányzati rendelet módosítására

6. Javaslat Gödöllő város területén kialakítandó várakozási területek kijelöléséről, rendjéről és a várakozási díjról szóló 2/2004. (II.2.) önkormányzati rendelet módosítására

7. Javaslat a Gödöllő, Deák Ferenc tér 1. I/2. sz. önkormányzati munkaköri bérlakás szerződésének meghosszabbítására

8. Javaslat a Helyi Választási Bizottság megválasztására

Az ülés jegyzőkönyve