Előterjesztés:

Javaslat a temetőkről és a temetkezésről szóló ……/2020. (IV…..) önkormányzati rendelet megalkotására, Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. között létrejött Kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítására