Szándéknyilatkozat a Gödöllői Kikelet Óvoda egyházi fenntartásba történő átadással kapcsolatban

Javaslat az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények jövőbeni működésére

Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. felügyelőbizottságának megválasztására

Javaslat az Erzsébet Királyné Kft. felügyelőbizottságának és könyvvizsgálójának megválasztására

Javaslat a PANNON 2001. MOZGÓGÉP Kft. bérleti díjának csökkentésére

Javaslat a Gödöllői Sport Klubnak nyújtott államháztartáson kívüli visszatérítendő felhalmozási támogatásról szóló szerződés módosítására