1./Javaslat a Berente utcai 8102/3, 8102/4, 8126/1, 8126/2,8126/3 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat elbírálására.  Berente utca

2./ Javaslat együttműködési szerződés elfogadására  Pilisi Parkerdő Zrt., az Erdei Vasútért Egyesület és Gödöllő Város Önkormányzata között.  egyuttmukodesi szerződés

3./Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata és a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. között létrejött Közművelődési Megállapodás módosításra. kozmuvelodesi megallapodas modositas

4./ Javaslat Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek és a vásárok rendjéről szóló 23/2015. (X.16.) önkormányzati rendelet módosítására. közter rendelet futókör

5./ Javaslat a közterületek és az egyes, nem közterületnek minősülő ingatlanok tisztántartásáról, állagának megóvásáról szóló 14/2015. (V.14.) önkormányzati rendelet módosítására. közterletek tisztantartasa

6./ Javaslat múzeumi műtárgyak kölcsönzésére. muzeumi mutargyak

7./ Javaslat Gödöllő város településrendezési eszközei ( TSZT, GÉSZ ) módosítása véleményezési szakaszának lezárására. településerendezési eszközök

8./ Javaslat a  “Gödöllői Zsidó Temető kerítésének és síremlékeinek részleges felújítása” című pályázat benyújtására. zsido temeto palyazat