Előterjesztés címe:

Javaslat a gödöllői 4969/8 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó tulajdonjogi igény bejelentésére