Javaslat a helyi adókról szóló 17/2016. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat a 6. számú ház gyermekorvosi körzetre vonatkozó feladatellátási szerződés megkötésére

Javaslat iskolaorvosi ellátásra vonatkozó szerződések felülvizsgálatára

Javaslat a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. ügyvezetője munkaszerződésének megszüntetésére