A rendelet 2020. március 14-étől hatályos egységes szerkezetbe foglalt szövege