A rendelet 2020. április 1-jétől hatályos egységes szerkezetbe foglalt szövege