Gödöllő Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 2020. március 14-étől hatályos egységes szerkezetbe foglalt szövege

SZMSZ 1.sz. függelék önkormányzat testvérvárosai

SZMSZ 2.sz. függelék Jogszabályok által polgármesterre és jegyzőre átruházott hatáskörök jegyzéke

SZMSZ 3. függelék egyéni választókerületek területi beosztása

SZMSZ 4 .sz.függelék képviselő-testület névsora

SZMSZ 5. sz. függelék az érintett nyilatkozata zárt ülés tartásáról

SZMSZ 6. számú függelék a hatályos önkormányzati rendeletek jegyzékéről

SZMSZ 7. számú függelék_az állandó bizottságok tagjainak névsora

SZMSZ 8. sz. függelék tanácsnokok által felügyelt önkormányzati ügyek

SZMSZ 9. sz. függelék_tisztségviselők fogadóórái