A magyar származású amerikai szobrászművész, Amerigo Tot “A mag apoteózisa” című, 120 négyzetméteres bronz műve az egyetem aulájában látható.
“A Mag-nak az apoteozisát akartam megcsinálni bronzból… A mag az egy általános gondolat, nemcsak a mag, mint növény, hanem a mag, mint kezdet, a biológia… Mint gondolat összetartozik mag és föld és nő…” – mondta az eredetileg a római Szent Péter templom kapujára kiírt pályázatra tervezett műve eszmei tartalmáról az alkotó. A terv első változata már 1970-ben elkészült, de csak egy fordulatokban gazdag eseménysorozatot követően, 1983-ban adták át ünnepélyesen az akkor már beteg művész jelenlétében.

The 120 sqm bronze relief, work of the Hungarian-born sculptor Amerigo Tot, named “The seed’s apothesosis” was set up in 1983 in the hall of the Saint Stephen University. “I wanted to do the Seed’s apotheosis in bronze … The seed as a general idea, not only as a plant’s, but as the beginning, the idea of biology … like the earth and the seeds grow together…” – said Amerigo Tot who originally planned his oevre to the gates of the St. Peter’s Church in Rome. The first version of the plan has been completed in 1970, but only after a speed-rich sequence of events was handed over in 1983 in the presence of Amerigo Tot.