Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

Fresh from the Press

Hírek

Szent István napi városi ünnepség

Hagyományosan a Gödöllői Városi Fúvószenekar térzenéjével kezdődött a Szent István napi városi ünnepség a főtéren. A Himnusz hangjai alatt a 802. sz. Szent Korona Cserkészcsapat tagjai hozták be nemzeti zászlónkat, majd Kája Sándor, a Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika kántora adta elő az Oh Szent István dícsértessél és az Ima hazánkért című énekeket.

Ezt követően Albert Gábor evangélikus lelkész, Balogh Tamás református lelkész és Sivadó János görögkatolikus parókus áldották és szentelték meg az új kenyeret, amit a szertartást követően Gémesi György polgármester vágott fel, és az ünnepi műsor alatt a Gödöllő Táncegyüttes tagjai osztottak szét.

Az ünnepi beszédet idén dr. Stella Leontin kanonok, címzetes prépost, a Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika plébánosa mondta, aki a búzából készült új kenyeret, és a kereszténységben a hit által kapott lelki táplálékot helyezte a középpontba. Gyermekkorának emlékeit felelevenítve úgy fogalmazott: a kenyér több volt, mint étek, a szívet is táplálta, megerősítette összetartozásunkat.
Mint mondta, fontos, hogy ma is azt keressük, ami összeköt bennünket.
Beszédében méltatta Szent István érdemeit, melyek között kiemelte a kolostorok alapítását és a szerzetesek munkáját, akik nem csak keresztet, hanem búzát vetni is tanították a népet. Stella Leontin nem csak a hit, hanem a remény, és a szeretet fontosságára is felhívta a figyelmet.

Az ünnepi beszédet követően, „…megfogyva bár, de törve nem…” címmel a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete előadásában magyar költők, gödöllői zeneszerzők – Fodor László, Géczi András, Gémesi Gergő, Grünvald László, Györe Zoltán, Lencsés Balázs, Neumann Balázs, Szitha Miklós, Tömpe Gábor – által megzenésített versei hangoztak el.
Babits Mihály: A második ének, Szabó Lőrinc: Ima a gyermekekért, József Attila: Mama, Óda, valamint Reménytelenül, Balassi Bálint: Borivóknak való, Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger, Pilinszky János: Örökkön örökké, Áprily Lajos: Március, Ady Endre: Őrizem a szemedet és Vörösmarty Mihály: Szózat című versét hallhatta a közönség. Közreműködtek a Gödöllő Táncszínház tagjai.
Az ünnepi programot tűzijáték, majd Darányi László tárogató játéka zárta.
Az ünnepségen megszegett új kenyeret a Lipóti Pékségben készítették.

 

Hírek

Szekeres Erzsébet textilművész Gödöllő új díszpolgára

Hagyományosan idén is államalapító Szent István királyunk ünnepén, augusztus 20-án, ünnepi képviselő-testületi ülés keretében adta át Gémesi György polgármester a Gödöllő város díszpolgára címet. Az Erzsébet Királyné Szálloda dísztermében megtartott rendezvényen Szekeres Erzsébet textilművész vehette át az elismerő címmel járó oklevelet és aranygyűrűt, amit több évtizedes gödöllői, hazai és európai művészeti pályafutásának, valamint kimagasló szakmai munkájának elismeréseként ítélt meg számára a képviselő-testület.

Szekeres Erzsébet Budapesten született, de igazi szülővárosának Gödöllőt tartja, ahol mai is él és alkot. Hitvallása az ember, az élet szeretete, mely nem csupán alkotásaiban fejeződik ki. A művészi érték közvetítésén túl feladatának tekinti azt is, hogy mélyen, sokrétűen őrizze korának eseményeit, benső képességeivel áthatóan örökítse meg történelmünket. A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen (ma Szent István Egyetem) agrármérnökként végzett, de egyetemi tanulmányai előtt csecsemőgondozóként dolgozott az egykori gödöllői szülőotthonban. Művésszé a munkája mellett, önerőből képezte magát. 1969-ben a Galga menti Fesztivál egyik rendezőjeként megbízták a gödöllői járás népművészeti anyagának – textília, hímzés, viselet – összegyűjtésével. E munka során érintette meg és vonta bűvkörébe a népművészet. Művészete szűkebb hazája, a Galga mente népművészeti hagyományaiból táplálkozik.

Alkotásait számtalan önálló és csoportos kiállításon ismerhette meg nagyközönség, de több bélyeg és mesekönyv illusztráció is fűződik a nevéhez. Műveivel sok intézményben találkozhatunk, a kalocsai érseki palotában látható Árpád-házi szenteket bemutató sorozatát eddig több mint ötvenezren tekintették meg.

Tevékenységét több díjjal is elismerték, többek között 2004-ben megkapta a Gödöllő Városáért Díjat, 2017-ben a Magyar Örökség Díjat, és a Pro Cultura Christiana Díjat, idén februárban pedig róla nevezték el a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar I. emeleti előadótermét.

A díszpolgári címet igazoló oklevél átvételét követően Szekeres Erzsébet úgy fogalmazott: Örül, hogy Gödöllő lakója lehet, s igyekszik minél többet adni azoknak, akik megtekintik a kiállításait. Beszédében felidézte pályafutásának főbb állomásait, így többek között azt az 1971-es kiállítást, amelyen első alkalommal két alkotásával mutatkozott be. Mint mondta, sokaknak tartozik hálával és köszönettel, s legnagyobb példaképének az édesanyját tekinti, „aki kétkezi földműves ember volt, de előtte lehetetlen nem volt.” A díj átadását követően ünnepi műsor köszöntötte a kitüntetettet, melyben Albert Anna és Czelleng Réka magyar népdalokat énekelt.

*

Az eseményen vette át dr. Bhuyan Shafiqul Islam háziorvos a több évtizedes, lelkiismeretes, magas szakmai színvonalú tevékenységéért számára korábban odaítélt Gödöllő Egészségügyéért díjat.

 

Hírek

Szent István Napi Városi Ünnepség

Helyszín: Főtér

19.30-20.00: Térzene a Gödöllői Városi Fúvószenekarral, vezényel: Ella Attila
20.00-20.20: Ünnepélyes zászlóbehozatal, az új kenyér megáldása a történelmi egyházak képviselői által. Ünnepi beszédet mond dr. Stella Leontin kanonok, c. prépost, plébános.
20.20: Ünnepi műsor: “…Megfogyva bár, de törve nem…” Megzenésített, klasszikus magyar versek. Fellép a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete, közreműködik a Gödöllő Táncszínház.
Az estét tűzijáték zárja.

*

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy augusztus 20-án este, az ünnepi műsort hagyományosan tűzijáték zárja. A látványosságra várhatóan 21 óra és 21.30 között kerül sor. Kérjük a kisállat tulajdonosokat, hogy gondoskodjanak arról, hogy kedvencük ez idő alatt zárt, biztonságos helyen legyen!
Sok kutya és macska fél, megriadhat az erős hanghatással járó tűzijátéktól.
Köszönjük az együttműködésüket!

 

Hírek

Gödöllői kitüntetettek

Állami kitüntetéseket és szakmai díjakat adott át Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) államtitkára Budapesten pénteken, az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából.
Magas színvonalú szakmai munkájáért Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át Baráth Emőke énekművész, valamint könyvtári szakterületen hosszabb időn át végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Szinnyei József-díjat vehetett át Fülöp Attiláné, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ nyugalmazott igazgatója.
A kitüntetetteknek gratulálunk!

Felvételeink a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban valamint a kastély barokk színházában készültek.

 

Hírek

Megújult a Tulipános Szökőkút és környezete

Csütörtökön kora este újabb felújított elemmel gazdagodott Gödöllő város főtere; átadták ugyanis a Tulipános Szökőkutat és annak környezetét a valódi “tulajdonosainak”, használóinak: a lakóknak.

A több mint 100 millió forintos önkormányzati beruházásnak köszönhetően nemcsak az 1984-ben felavatott Tulipános Szökőkút – ami Pázmándi Antal szobrász- és keramikusművész alkotása – teljes, a gépészetet is beleértendő restaurálása valósult meg, hanem a tízemeletes házak tövében lévő tér is megszépült.
A zöldfelületek rendbetétele mellett a térkövezés, a lépcsők, az ivókút, a kerékpárút, a padok, az elektronika mind-mind megújult. Nem is beszélve a házakhoz vezető lépcsőknél kialakított, akadálymentes feljáratról.
Az rövid átadó ünnepségen dr. Gémesi György polgármester és Pelyhe József alpolgármester, a terület önkormányzati képviselője köszöntötte az érdeklődőket. Gémesi György nemcsak a kivitelezőknek mondott köszönetet, hanem a közelben lakóknak és üzlettulajdonosoknak is, akik türelemmel viselték az építkezés okozta nehézségeket.

A nemzeti színű szalag átvágásával Novák Lászlóné avatta fel a szökőkutat és környékét.

Hírek

Képviselő-testületi döntések

Rendkívüli ülést tartott augusztus 16-án a képviselő-testület, amin a következő döntések születtek.

A gödöllői önkormányzat pályázatot nyújt be a közösségi közlekedés támogatására, amire az állami költségvetés nyújt fedezetet. A feltételeknek eleget téve nyilatkoztak arról a képviselők, hogy a város az év végéig folyamatosan fenntartja a helyi személyszállítási közszolgáltatást; annak működtetéséhez és fejlesztéséhez tavaly nettó 93, 5 millió forint támogatás átadásával járult hozzá és a hatályban lévő közszolgáltatási szerződése meghosszabbításával a Volánbusz Zrt-t bízza meg a szolgáltatás ellátásával legkésőbb 2018. december 31-ig.

*

A képviselő-testület új költségvetési kitekintő határozatot fogadott el a közvilágítási hálózat korszerűsítéséhez szükséges 410 millió forint fejlesztési célú hitel felvételéhez. A testület előzőleg márciusban állapította meg a hitelfelvételből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Az új határozat elfogadása a pénzpiac bizonytalansága miatt és a nemzeti bank év végéig várható kamatemelését figyelembe véve vált szükségessé. A visszafizetési kötelezettség idén 9,9, jövőre 36,1, 2020-ban 35,7, 2021-ben 35,2 millió forint lesz. A hitellel kapcsolatos kötelezettségek fedezete céljából módosították a város idei költségvetési rendeletét.

*

A képviselő-testület belterületbe vonta a Berente utcai 09/63, 09/221, 09/222, 09/261, 09/262 helyrajzi számú földterületeket és ehhez kapcsolódó településrendezési szerződés megkötését hagyta jóvá.

*

A kerékpárút pályázathoz kapcsolódva megújult a Szabadság tér és környezete. A kerékpárút belső szakaszának kivitelezése és a térrendezés céljából közbeszerzési eljárás keretében választották ki a Penta Kft-t. A cég a kivitelezésen belül a kerékpárút belső szakaszát nettó 45.353.303 Ft + ÁFA, azaz bruttó 57.598.695 Ft-ért, míg a módosított szerződés alapján a térrendezést 75.312.227 Ft+ ÁFA, azaz bruttó 95.646.528 Ft összegben vállalta. A térrendezés költsége a VEKOP-5.3.2-15-2016-00048 projektben nem elszámolható költség, hanem a képviselő-testület döntése alapján önerőként kerül feltüntetésre a pályázatban.

*

A képviselő-testület a „Helyi Piacok fejlesztése Pest megyében” című felhívásra a Gödöllői városi piac csarnok üvegtetőjének felújítására vonatkozó pályázatot nyújt be. A beruházás tervezett nettó összköltsége 29,2 millió forint. A képviselő-testület biztosítja a pályázat megvalósításához szükséges legalább 30 százalékos önrészt idei költségvetése általános tartalékának terhére.

*

A képviselő-testület a Gödöllő, Zombor u. 1. 1/7. szám alatt található önkormányzati tulajdonú lakást munkakör ellátásának elősegítése érdekében történő bérbeadásra jelölte ki a Gödöllői Török Ignác Gimnázium anyanyelvi idegen nyelv tanára, Keith Jeremy Taylor részére. A lakásbérleti szerződés Keith Jeremy Taylor jogviszonyának fennállásáig, de legfeljebb 2020. augusztus 31. napjáig köthető.

*

A képviselő-testület Bársony Margit, a Gödöllői Polgármesteri Hivatal köztisztviselője részére a Deák Ferenc tér 2. III/3. szám alatti lakást munkakör elősegítése céljából bérbe adja 2018. szeptember 1-jétől 2020. augusztus 31-ig szóló határozott időre. A bérleti szerződés indokolt esetben meghosszabbítható.