Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

Fresh from the Press

2019, Testületi ülések

2019. április 25.

Meghívó Gödöllő Város Képviselő-testületének 2019. április 25-én tartandó ülésére

1. Javaslat fedezet biztosítására a Városi Piac Csarnok üvegtető cseréjére

2. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. vállalkozási szerződésének elfogadására

3. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolásának elfogadására

4. Javaslat Gödöllő Város 2019. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló önkormányzati rendelet módosítására

5. Beszámoló a Gödöllő város nemzeti vagyonát érintő tulajdonosi jogok és kötelezettségek joggyakorlásáról, a 8/2012. (III. 8.) számú önkormányzati rendelet 5. §-a alapján

6. Beszámoló a 2018. évi ellenőrzési tapasztalatokról

7. Javaslat pályázat benyújtására a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt felhívásra, a gödöllői Várkapitányi Lak díszítő falképrestaurálási munkái II ütem támogatására

8. Javaslat egyes, a 2019. évi út- és járdafejlesztésekhez kapcsolódó szerződések megkötésére a VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft-vel

9. Javaslat kerékpárút megvalósításához szükséges ingatlan tulajdonjogának megszerzésére irányuló szándéknyilatkozat benyújtására

10. Javaslat a Táncsics Mihály úti sporttelep üzemeltetésére vonatkozó szerződések megkötésére

11. Javaslat a 4411/5 hrsz-ú ingatlan értékesítésére

12. Javaslat a gödöllői 5090/3 helyrajzi számú társasházi ingatlanból megosztott telekrész elidegenítésére

13. Javaslat a volt Posta épület melletti 424/1 helyrajzi számú ingatlan érétkesítésére

14. Javaslat az Ady Endre sétány 62. szám alatti, 5396/2 helyrajzi számú Tüdőbeteg-gondozó Intézet ingatlan, valamint az 5396/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére

15. Javaslat az 5898 helyrajzi számú földrészlet bérlésére

16. Javaslat a 6292/3 helyrajzi számú földrészlet bérlésére

17. Javaslat a gödöllői, 0137/9, 0137/22, 0137/23, 0137/60, 0137/65, 0137/193, 0195/13 hrsz.-ú ingatlanok haszonbérletbe adásáról

18. Javaslat a gödöllői ingatlan nyilvántartásban 5884/2/A/18 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 2100 Gödöllő, Palota-kert 7. IV/2. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás munkaköri bérlakássá kijelölésére

19. Javaslat közművelődési együttműködési megállapodás megkötésére a Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesülettel

21. Javaslat a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztására

22. Javaslat bírósági ülnökök megválasztására

23. Javaslat „Gödöllő” településnév használatára vonatkozó kérelem elbírálására

24. Javaslat a Tormay Károly Egészségügyi Központ pénzügyi támogatására

Hírek, Kiemelt hírek

Áramkimaradás

Ma (szerda) reggel Gödöllő számos – látszólag nem egybefüggő területein – elment az áram, vagy időnként visszajött, de hamar újra megszakadt…
Az önkormányzat illetékes munkatársainak első dolga az volt, hogy az ELMÜ-vel felvegyék a kapcsolatot. Kiderült, hogy ma reggel a vasútépítésnél belevágtak egy 22 kV-os földkábelbe.
Az ELMÜ-től kapott tájékoztatás szerint az áramszünet a vasúti munkálatok miatt történt. Az egyetemi sportpálya és a palotakerti HÉV-megálló közötti 22 kV-os kábelt idén már ötödször sértették meg.
Az ELMÜ, ha üzemzavar következik be, akkor azonnal (mint a mentők) indul a hibaelhárításra, függetlenül a napszaktól. Ma mintegy másfél óra volt, amíg a hibát be tudták határolni.
A kábelhiba miatt a 12 kilométer hosszú AGRÁR elnevezésű vonal (az Isaszegi út alállomástól a Humánig, az Esze Tamás u., Thököly u., Köztársaság út, egyetem, Arany János u., Grassalkovich u., Bethlen u., Dózsa György út, Kenyérgyári út és körzete) volt ellátatlan.
A hiba nem az ELMÜ-hálózat karbantartásának hiánya miatt, hanem a társaságnak okozott kár miatt következett be. A cég vezetői felvették a kapcsolatot a generálkivitelezővel (Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.) a további zavarok elkerülése érdekében.

Hírek

Képviselő-testületi hírek

A képviselő-testület a mai rendkívüli ülésen általános érvényű felhatalmazást adott dr. Gémesi György polgármester számára, hogy az Észak-Kelet Pest Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulási Tanácsban Gödöllő város önkormányzatát képviselje, s egyben felhatalmazta a társulási dokumentumok aláírására.
A felhatalmazásra azért volt szükség, mert a korábbi megbízásban a polgármester nem volt nevesítve, és ez a társulás jelenlegi elnökének, Fördős Attilának nem volt elegendő, amiről az április 17-ei társulási ülés előtti napon kapott értesítést az önkormányzat.

Kiemelt hírek

Gödöllő is hozzájárul a párizsi Notre Dame felújításához

Egymillió forinttal járul hozzá Gödöllő önkormányzata a Notre Dame felújításához.
Erről az április 17-ei rendkívüli testületi ülésen született döntés. Gémesi György polgármester előterjesztésében úgy fogalmazott: Az európai keresztény kultúra és értékrend gyökerei ehhez a templomhoz köthetők, annak egyik ékköve és szimbóluma a Notre Dame, aminek felújítása most a keresztény értékek melletti tanúságtétel.
A polgármester javaslatát egyhangúlag támogatta a képviselő-testület.

Hírek

Tisztelgés Kálmán herceg emléke előtt

Hagyományosan Kálmán herceg szobránál tartottak megemlékezést április 11-én délelőtt a Premontrei Szent Norbert Gimnázium szervezésében, amelyen IV. Béla király testvérére, a premontrei rend bőkezű jótevőjére és a Muhinál, a tatárok ellen vívott ütközet hőseire és áldozataira emlékeztek.
A rendezvényen Viszovszki Tamás, a premontrei gimnázium diákja ismertette Kálmán herceg életútját.
Az 1208-ban született Kálmán herceg mindvégig hű testvérként segítette elsőszülött bátyját, ami nem csak az Árpád-házban, hanem más uralkodó családok történetében is ritkaságnak számít. A tatár betörés ellen több tízezren védekeztek, a Muhi csatában a király nagyobb katonai tapasztalatokkal rendelkező öccse volt gyakorlatilag a magyar haderő főparancsnoka. A súlyos vereség ellenére a király megmenekült, de Kálmán herceg, miközben testvérét védte, halálos sebesülést szenvedett.
Kálmán herceg felvidéki birtokaiból jelentős adományokkal segítette a Kassa környékén, Jászón gyökeret vert premontrei rend működését, a talapzaton látható szobrok Ugrin kalocsai érsek révén az egyház, Montreáli Jakab nagymester személyében a templomos lovagok hőseinek állítanak emléket.
Mint mondta, szobrot a trianoni döntést követően Gödöllőre költőző premontreiek állíttatták, így tisztelegve Kálmán herceg előtt, aki a premontrei rend bőkezű támogatója volt. A szobor Róna József alkotása.
Az eseményt az ünnepi műsort követően koszorúzás zárta, amelyen a szervezők mellett az önkormányzat, a gödöllői iskolák és civil szervezetek képviselői helyezték el az emlékezés virágait. Gödöllő város önkormányzata nevében Pelyhe József alpolgármester koszorúzott.

Hírek

A Magyar Falu programmal ismerkedtek a polgármesterek

A Magyar Falu program volt a témája a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Magyar Faluszövetség és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége által szervezett konferenciának, amit április 10-én tartottak meg az Erzsébet királyné Szálloda nagytermében.
A rendezvényen Dr. Gémesi György, a MÖSZ elnöke, és Fixl Renáta a Hanns-Seidel Alapítvány irodavezetője mondott köszöntőt, majd a dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára ismertette a szövetségnek a munkaanyaghoz készített javaslatait, Szabó Gellért, a Magyar Faluszövetség elnöke pedig a tagönkormányzatok szemszögéből mutatta be a programot. Mindezek mellet szó esett többek között a digitalizáció nyújtotta lehetőségekről és a fenntarthatóságról is.
A rendezvényhez ez alkalommal szakkiállítás is kapcsolódott, amelynek segítségével az előadásokhoz és a településüzemeltetéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal ismertették meg a résztvevő polgármestereket.

Hírek, Uncategorized @hu

Nyugdíjba vonult Laxenburg polgármestere és alpolgármestere

Nyugdíjba vonulásuk alkalmából ünnepélyesen búcsúztak el Laxenburg testvérvárosunk polgármesterétől Ing. Robert Diensttől, valamint alpolgármester asszonyától Elisabeth Maximtól.
A díszünnepséget a laxenburgi kastély színháztermében rendezték. Robert Dienst 20 évig vezette testvértelepülésünket, illetve 28 éven át volt a képviselő-testület tagja, míg Elisabeth Maxim 23 évig tevékenykedett alpolgármesterként, és 27évig volt a képviselő-tesület tagja.
A búcsú ünnepségre dr. Gémesi György Gödöllő polgármestere is meghívást kapott.
A januárban leköszönt városvezetőket David Bert polgármester és Silvia Wolfhartal alpogármester váltották.
Gödöllő és Laxenburg 1997 októberében kötöttek testvérvárosi szerződést. A kapcsolat megálmodója és mind a mai napig lelkes támogatója a Gödöllő Városért díjas Susanne Feichtinger.

Hirdetmények

Tájékoztatás bölcsődei felvételről

Értesítem a gödöllői állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező tisztelt szülőket, hogy 3 éven aluli gyermekük bölcsődei felvételi kérelmét az alábbi időpontban jelezhetik az önkormányzat által fenntartott bölcsődékben:

  1. május 06-10-ig, 8.00 – 17.00 óráig.

Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde   Gödöllő, Palota-kert 17. (Tel :410-906)
Intézményvezető: Varga Gyöngyi
Telephelye: Mézeskalács Ház                    Gödöllő, Premontrei u. 8. (Tel :422-072)
Bölcsődevezető:  Virágh Anita

Gödöllői Mesevilág Bölcsőde                  Gödöllő, Kossuth L. u. 5-7. (Tel :410-566)
Intézményvezető: Pálfi Sándorné 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat szíveskedjenek magukkal vinni:
A gyermek egészségügyi kiskönyve, TAJ kártyája és lakcímkártyája.

A szülő/k vagy gondviselő/k személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája.

 

Gödöllő, 2019. április 5.

                                                                               Dr. Gémesi György

                                                                                           sk.

Hirdetmények, Választások

Tájékoztatás szavazókör helyszín és cím változásról

Tisztelt Választópolgárok!

 

A Nemzeti Választási Iroda a 2019. május 26-ra kitűzött Európai Parlamenti képviselők választása kapcsán megküldte Önöknek a névjegyzékbe való felvételről szóló értesítőket. Amennyiben nem kapott értesítőt, kérem keresse a Helyi Választási Iroda névjegyzékkel foglalkozó munkatársát, Csapainé Kiss Edinát (telefon: 06/28/529-215; e-mail: kiss.edina@godollo.hu; személyesen: Gödöllői Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata 2100 Gödöllő Petőfi tér 4-6.).

Felhívom figyelmüket, hogy a Máriabesnyői területen a korábbi 1-es szavazókör (Boróka Egészségház), 2-es szavazókör (MÁV Állomás) és 3-as szavazókör (Református Óvoda) helyszíne és címe megváltozott.

Az érintett lakosság az alábbi szavazókörökben adhatja le szavazatát.

 

  1. szavazókör Gödöllő Csemete-kert 13.    Pilisi Parkerdő Erdészet
  2. szavazókör Gödöllő Szabadság út 251. Szent Ferenc Közösségi Ház
  3. szavazókör Gödöllő Szabadság út 251. Szent Ferenc Közösségi Ház

 

Kérem Önöket, hogy a szavazási értesítőt nézzék meg és az ott megjelölt szavazókörbe menjenek szavazatukat leadni a választás napján.

 

Gödöllő, 2019. április 5.

Dr. Kiss Árpád

HVI vezető

Betűk visszaállítása
Kontraszt