Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

Fresh from the Press

Hírek, Kiemelt hírek, Kötelezően közzéteendő dokumentumok, Uncategorized @hu

Partnerségi Egyeztetés Gödöllő Város településrendezési eszközeinek módosításáról

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy elkészült Gödöllő Város településrendezési eszközei – településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat – módosításának tervezete Csanak városrész és egyéb területek vonatkozásában.

A tervezet megtekinthető az Önkormányzat honlapján (www.godollo.hu) ide kattintva:

Településszerkezeti Terv leírása

Településrendezési eszközök módosítása – változtatási igények

A tervezetekkel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat írásban 2020. május 25-ig adhatják meg elsősorban elektronikus úton Gödöllő város főépítészének címezve:

  • e-mailen: partnersegi@godollo.hu
  • postai úton: Gödöllői Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda – 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

A partnerségi egyeztetés keretében, tekintettel a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV.22.) Kormányrendelet 3. § (1), (2) bekezdéseire személyes megjelentéssel járó lakossági fórumra nem kerül sor.

 

Dr. Gémesi György

polgármester s.k.

Hírek, Kiemelt hírek

30 éve alakult meg Gödöllő Város Képviselő-testülete

Gödöllő Város Képviselő-testülete megalakulásának 30. évfordulója alkalmából tartottak ünnepséget a Királyi Kastély lovardájában október 20-án, 17 órakor, amire az eddig megválasztott testületek tagjai kaptak meghívást. Az első megválasztott testület képviselői emléklapot vettek át dr. Gémesi György polgármestertől. és dr. Nánási Éva címzetes főjegyzőtől.
Az önkormányzati választás első fordulóját 1990. szeptember 30-án, a másodikat két héttel később tartották. A képviselő-testület alakuló ülésére Gödöllőn 1990. október 20-án, 17 órakor került sor. Akkor választották meg a polgármestert, a következő ciklusokban pedig már közvetlenül a lakosság választott városvezetőt.
A megjelent vendégeket dr. Nánási Éva, Gödöllő város nyugalmazott címzetes főjegyzője köszöntötte. Beszédében részletesen felidézte az 1990-es eseményeket, az alakuló ülést, mely szervezet pontosan hány képviselői helyet kapott az akkori Petőfi Sándor Művelődési Házban, amelynek színházterme színültig megtelt. Kifejtette: reméli, Gödöllő az elkövetkező esztendőkben is megmarad békés, kultúraszerető kisvárosnak! Egy olyan kisvárosnak, amelynek roppant közösségformáló ereje van.
Dr. Gémesi György polgármester, aki október 20-án, napra pontosan 30 éve vezeti Gödöllőt, beszédében hangsúlyozta: hatalmas munkát végzet a város vezetése a kezdetek óta, településünkön pedig soha nem poltikai, hanem szakmai szempontok érvényesültek. Voltak, vannak és lesznek még nehéz helyzetek, de összefogással mindent meg lehet oldani. Hozzátette: a fiataloké a jövő, őket kell “helyzetbe hozni”.
Ezt követően került sor az 1990-es testület tagjainak köszöntése. Dr. Nánási Éva és dr. Gémesi György adta át az emléklapokat azoknak, akik a fiatal önkormányzati demokrácia megszületésénél ott voltak városunk képviselő-testületében:
Csaba Antal, Éder Tamás, dr. Fábián Zsolt, Fejes András, dr. Fülöp István, Horváth Miklós, Kecskés József, Mészáros György, dr. Nacsa János, Rétfalvi Antalné, Pesti Rudolfné, dr. Ruda Győző.
Bálványosiné dr. Gelencsér Katalin, Baráth István, Csellár László, Csontos István, Fischer Ernő, Halász Levente, Köles László, dr. Krassay László, Lelkes László, dr. Mészáros Gyula, dr. Odorics Ferenc, dr. Pannonhalmi Kálmán, Sándorné Pálfalvy Beáta, Szabó János, dr. Szepessy Péter, Six Edit, dr. Vancsó Ödön, dr. Vámosi István, Varga Kálmán is ott volt az első testületben, ám ők nem tudtak részt venni a kedd esti ünnepségen.
Az ünnepség műsorvezetője Benedek Krisztina volt. Felléptek a Gödöllő Táncszínház fiataljai, valamint Miklós Krisztina és Lencsés Balázs adott elő dalokat.

Kiemelt hírek, Múzeumok, Uncategorized @hu

Nyertes pályázat segítségével fejleszthet a városi múzeum

Újabb pályázat siker eredményeként, fontos technikai fejlesztéssel folytatódhat a Gödöllői Városi Múzeum megújulása. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a Járásszékhelyi múzeumok szakmai támogatására kiírt pályázaton, a Gödöllői Városi Múzeum részére  Gödöllő Város Önkormányzata „képrács rendszer kiépítésére”  2, 5 millió forintos támogatást nyert.  A pályázat eredményeként egy a jelenleginél sokkal  korszerűbb, helytakarékosabb és biztonságosabb tárolórendszert alakíthatnak ki képraktárban. A fejlesztésre a jövő év folyamán kerül sor.

Kiemelt hírek

Végső búcsút vettek Vass Károlynétól

A Gödöllői Református Templomban, evangélikus szertartás szerint vettek végső búcsút Vass Károlyné, Babi nénitől. A nagy köztiszteletben álló, Gödöllő Város Díszpolgára címmel kitüntetett pedagógus életének 98. évében távozott közülünk. A szertartást Albert Gábor, a Gödöllői Evangélikus Egyházközség lelkésze vezette, Gödöllő városa nevében dr. Gémesi György polgármester búcsúzott.
A szertartáson Roszík Gábor, evangélikus lelkész, a Tessedik Sámuel Szeretetotthon – ahol Babi néni életének utolsó időszakát töltötte – nevében összefoglalt gondolatait Albert Gábor tolmácsolta az egybegyűlteknek. Egykori iskolája, a Petőfi Sándor Általános Iskola, valamint volt tanítványai és kollégái nevében Lencsés Csaba búcsúzott, a barátok nevében pedig Six Edit emlékezett.

Különleges, személyes hangvételű búcsúztatás részesei lehettek azok, akik eljöttek szombaton délelőtt a Gödöllői Református templomba. A megemlékezést az a szeretet járta át, ami Babi nénit is egész életében jellemezte.

Albert Gábor lelkész beszédében kiemelte: Babi nénire gondolva három fogalom jut az eszébe: az élet, a minőség és a hűség. Babi néni maga volt az élet, keresztényien, vidáman, küzdelmesen, valamint a másokért való élet – Isten ajándékaként.
Minőség: Erre törekedett egész életében. Adni lehetett és adni kellett a szavára. Ezt tartotta szem előtt a tanításban és később közösség vezetőként.
A hűség: Hűség a családhoz, a pedagógus pályához, Gödöllőhöz, a nyugdíjasokhoz, az evangélikus gyülekezethez és Istenhez.

Gémesi György polgármester személyes emlékeit elevenítette fel, gyermekkorától, amikor az iskolapadban első alkalommal találkoztak, egészen az utolsó látogatásig. Mint mondta, nem az életrajzát fogjuk megőrizni emlékeinkben, hanem a személyes történeteket, amelyekből mindenki bőven tudna mesélni, akik ismerték. Mégis egy olyan történetet emelt ki, ami nem vele, hanem testvérével történt, akinek osztályfőnöke volt. Jól jellemzi Babi nénit, hogy amikor négyes találata volt a lottón, nem valami jelentősebb dolgot vásárolt belőle, hanem az egész osztályát elvitte Budapestre az állatkertbe és fagyizni. De, mint mondta, örök emlékként marad meg szemének csillogása, és az is, amikor az egyik látogatás során egyszercsak, váratlanul, egy természetes mozdulattal megsimogatta. „ Számos ilyen pillanat volt az életében, amit megköszönhetünk a jó Istennek, hiszen ezek itt maradnak nekünk” .

Roszík Gábor üzenetében úgy fogalmazott, megtisztelő, hogy Babi néni élete utolsó éveit a Tessedik Sámuel Szeretetotthonban töltötte, ahol tartással és méltósággal viselte korát és betegségét. Mint írta őket is a messze múltba nyúló szálak kötötték össze: Bár ők itt Gödöllőn találkoztak, édesapja gyakori vendég volt teológus diákként társaival Babi néni családjánál Sopronban. Felidézte az otthonban töltött időszakát, és az utolsó találkozás emlékét.

Lencsés György, aki először tanítványa majd kollégája volt a Petőfi iskolában, pedagógiai pályáját elevenítette fel. Mint mondta, a földrajz órákat internet és projektor nélkül is olyan szemléletessé tudta tenni, hogy a diákok maguk előtt látták az Andok vonulatait és hallották az óceánok morajlását. Minden diákkal megtalálta a hangot, osztályfőnökként pedig – a szó legjobb értelmében – tyúkanyója volt diákjainak. Hivatását teljes odaadással végezte még nyugdíjasként is, amikor délutános napköziben vállalt feladatot.

A barátok nevében vett végső búcsút Six Edit, aki nem csak alpolgármesterként és civil vezetőként ismerte Babi nénit. Mint elmondta, barátságukat “édesanyjától örökölte”, de a generációs különbséget sosem érzékeltette. “Hitet, céltudatosságot, kitartást és az emberek szeretetét tanultam tőle. Később sokat dogoztunk együtt, amikor megtapasztaltam kitartását, tanulásra készségét és céltudatosságát. Szerette a várost, a régit és az újat is.”
Megosztotta a gyászolókkal az utolsó találkozás emlékét, amikor is Babi néni azzal búcsúzott tőle: “Mondd meg mindenkinek, hogy mindenkire szerettel gondolok, senki iránt nincs bennem ellenérzés, mindenkit szeretek.”

Hirdetmények, Hírek, Ingatlanok, Ingatlanok

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) két fordulós pályázatot hirdet a gödöllői 2865/3 helyrajzi számú, beépítetlen terület megnevezésű, Gomba utca 1. szám alatti, és a 2865/2 helyrajzi számú, beépítetlen terület megnevezésű, Gomba utca 3. szám alatti telek ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére.
A pályázat a 2865/3 és 2865/2 helyrajzi számú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra külön-külön és együtt nyújtható be.
Az ingatlanok irányára:

1./ Helyrajzi szám: 2865/3, terület: 627 m2, ingatlan- nyilvántartási megnevezés: beépítetlen terület, az ingatlan minimum irányára mindösszesen :13.800.000 Ft
2./Helyrajzi szám: 2865/2, terület: 626 m2, ingatlan- nyilvántartási megnevezés: beépítetlen terület, az ingatlan minimum irányára mindösszesen: 15.000.000 Ft

Az ajánlatok benyújthatók: 2020. november 16. napján 12.00 óráig.
A pályázati tájékoztató a mellékletből tölthető le.
Az ajánlatok a pályázati tájékoztatóban megjelölt tartalommal postai úton, vagy személyesen, Gödöllői Polgármesteri Hivatal 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. I. em. 113. számú iroda, vagy az I. em. Jegyzői titkárság címén nyújthatók be. Személyesen, vagy képviselő útján beadott ajánlatok esetében átvételi elismervényt ad a kiíró.
A pályázat kiírója a nyertes pályázóval ingatlan adásvételi szerződést köt.
A pályázat második fordulójában az ajánlott bruttó vételár 10 %-ának megfelelő összegű bánatpénzt kell megfizetnie a pályázónak a kiíró részére.
A pályázat nyertesének a szerződéskötést megelőzően természetes személy esetén igazolni kell a személyazonosságát, meg kell adni adóazonosító jelét. Nem természetes személy esetén igazolnia kell, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésében foglaltak alapján átlátható szervezet. A pályázat nyertesével nem köthető meg a szerződés, amennyiben személyazonosságát nem igazolja, adóazonosító jelét nem adja meg, illetve nem igazolja, hogy átlátható szervezet vagy igazolása alapján megállapítható, hogy nem átlátható szervezet.
Részletesebb tájékoztatást, illetve konzultációs lehetőséget dr. Kiss Árpád jegyző és Ecseriné Grznár Edit vagyongazdálkodási munkatárs biztosít (tel.: 28/529-190, 28/529-237, e-mail: grznar.edit@godollo.hu). Az ingatlanok Ecseriné Grznár Edittel a 28/529-237-es telefonszámon egyeztetett időpontban megtekinthetők.

Melléklet: http:http://www.godollo.hu/wp-content/uploads/2020/10/Gomba-utcai-telkek-palyazati-kiírás_korr-Főépítész_MJ_OK-2.pdf

2020, Testületi ülések

2020. október 22.

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020.október 22-én tarja soron következő ülését.

A járványügyi szabályok megtartatására való tekintettel a Képviselő-testület a Gödöllői Művészetek Házában ülésezik.

Kérem megértésüket, de a képviselő-testület ülésén az érdeklődő lakosság számára nem tudunk helyet biztosítani. A Képviselő-testületi ülések nyilvánosságát telekommunikációs eszközökön keresztül biztosítjuk, így mód nyílik az ülés élőközvetítésen való követésére a facebookon, valamint a teljes ülés kép – és hangfelvétele  levetítésre kerül a GödöllőNet Tv adásában.

Gödöllő, 2020. október 16.

                                                                                                              Tisztelettel és köszönettel:

                                                                                                                                              Dr. Gémesi György

Meghívó a Képviselő-testület 2020. október 22-én tartandó ülésére

1. Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről

2. Javaslat ügyvezetői munkaviszony megszüntetésére és új ügyvezető személyének megválasztására

3. Javaslat a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2015. (II.6.) számú önkormányzati rendelet módosítására

4. Javaslat a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde, valamint Gödöllői Mesevilág Bölcsőde Szakmai Programjának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde szakmai programja

Gödöllői Mesevilág Bölcsőde szakmai programja

5. Javaslat a Tormay Károly Egészségügyi Központ eszközfejlesztéséhez adott hozzájárulás módosítására

6. Javaslat a Tormay Károly Egészségügyi Központ iskola-egészségügyi ellátásának felülvizsgálatára

7. Javaslat feltételes közbeszerzési eljárás megindítására a Gödöllő, Sík S. u. – Isaszegi úti kerékpárút tárgyú építési beruházás kapcsán

8. Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú lakások bérleti szerződéseinek meghosszabbítására

9. Javaslat a Gödöllő, Szent János u. 26. 2/23. sz. önkormányzati bérlakás szerződésének meghosszabbítására

10. Javaslat a Gödöllő, Deák Ferenc tér 1. 1/4. sz. önkormányzati bérlakás szerződésének meghosszabbítására

11. Javaslat a városi bölcsődék és óvodák alapító okiratainak módosítására

12. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsága tagjának megválasztására

13. Javaslat a Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány kuratórium tagjának megválasztására

Hírek, Kiemelt hírek, Koronavírus, Parkok, terek, emlékhelyek, Programok

Október 23-ai megemlékezés: Programváltozás!

A járványügyi helyzet miatt át kellett szervezni az október 23-ai programot:

  • 14.30-kor a Bezsilla-villa kertjében csak a koszorúzók mehetnek be, ezt követően
  • 15.00-kor a város főterén lesz a megemlékező beszéd és műsor.
  • A szervezők kérik, hogy az ezt követően szokásos temetői koszorúzásra szintén csak azok menjenek el, akik koszorút vagy virágot szeretnének elhelyezni a sírokon.

 

A RÉSZVÉTEL SORÁN MINDENKI TARTSA BE A TÁVOLSÁGTARTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOKAT!

 

 

Hirdetmények, Hírek

Felhívás halottak napi koszorúzásra

Gödöllő Város Önkormányzata 2020. október 30-án, 17 órakor halottak napi megemlékezést tart
a Szabadság téri I. és II. világháborús emlékműnél, ahol emlékműsorral és koszorúzással tisztelgünk a
két világháborúban elesett áldozatok emlékének.
A megemlékezésre várjuk mindazokat, akik a hősi halottakra szeretnének emlékezni gyertyagyújtással
és virág elhelyezésével.
Kérjük, amennyiben koszorút kívánnak elhelyezni a megemlékezésen, szíveskedjenek jelezni október 28-án 15.00 óráig, a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésén (hétköznapokon 9-15
óra között), a 06-70/338-1838-as telefonszámon Tábikné Surman Szilviánál.
Kérjük, szíveskedjenek a koszorúkat 16.30 óráig a helyszínre eljuttatni!

Hirdetmények, Hírek

Felhívás koszorúzásra

Az 1956-os Forradalom és szabadságharc, valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója alkalmából 2020. október 23-án, pénteken 15 órakor megemlékezést és koszorúzást tartunk a Bezsilla-villa (az egykori Nemzetőrség) udvarán. (2100 Gödöllő, Szabadság út 9.)
Az ünnepségre szeretettel várjuk Önt és családtagjait!
Kérjük, koszorúzási szándékukat szíveskedjenek jelezni legkésőbb 2020. október 21-én 15 óráig a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. titkárságán a +36-70/338-1838-as telefonszámon Tábikné Surman Szilviánál, hétköznap 9-15 óra között!
Egyben kérjük, hogy a koszorúzás előkészületeinek segítése érdekében a koszorúkat az ünnep napján 14.00 és 15.00 óra között a helyszínre juttatni, megérkezésüket munkatársainknak jelezni!

Hirdetmények, Ingatlanok

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) két fordulós pályázatot hirdet a gödöllői 8102/3, 8126/1, és 8126/3 helyrajzi számú, beépítetlen terület megnevezésű, Berente utcai telek ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére.

A pályázat a 8102/3, 8126/1, helyrajzi számú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra külön-külön és együtt, a 8126/1 és a 8126/3 helyrajzi számú ingatlanok kizárólag együtt nyújtható be.

Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik a teljes ingatlanegyüttes megvételére tesznek ajánlatot.

Az ingatlanok irányára:

1./ 8102/3 hrsz.; terület: 800 m2; ingatlan-nyilvántartási megnevezés: beépítetlen terület; az ingatlan minimum irányára mindösszesen: 18.800.000 Ft;

2./ 8126/1 hrsz.; 1231 m2; beépítetlen terület; 29.000.000 Ft;
3./ 8126/3
hrsz.; 140 m2; beépítetlen terület (8126/1 hrsz.-ú ingatlan közút-kapcsolatát szolgálja); 2.000.000 Ft;

Összesen:  2171 m2 , 49.800.000 Ft

Az ajánlatok benyújthatók: 2020. november 9. napján 12.00 óráig.

A pályázati tájékoztató a mellékletből  tölthető le.

Az ajánlatok a pályázati tájékoztatóban megjelölt tartalommal postai úton, vagy személyesen, Gödöllő Város Önkormányzata 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. I. em. 113. számú iroda, vagy az I. em. Jegyzői titkárság címén nyújthatók be. Személyesen, vagy képviselő útján beadott ajánlatok esetében átvételi elismervényt ad a kiíró.

A pályázat kiírója a nyertes pályázóval ingatlan adásvételi szerződést köt.

A pályázat második fordulójában az ajánlott bruttó vételár 10 %-ának megfelelő összegű bánatpénzt kell megfizetnie a pályázónak a kiíró részére.

A pályázat nyertesének a szerződéskötést megelőzően természetes személy esetén igazolni kell a személyazonosságát, meg kell adni adóazonosító jelét. Nem természetes személy esetén igazolnia kell, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésében foglaltak alapján átlátható szervezet. A pályázat nyertesével nem köthető meg a szerződés, amennyiben személyazonosságát nem igazolja, adóazonosító jelét nem adja meg, illetve nem igazolja, hogy átlátható szervezet vagy igazolása alapján megállapítható, hogy nem átlátható szervezet.

Részletesebb tájékoztatást, illetve konzultációs lehetőséget dr. Kiss Árpád jegyző és Ecseriné Grznár Edit vagyongazdálkodási munkatárs biztosít (tel.: 28/529-190, 28/529-237, e-mail: grznar.edit@godollo.hu). Az ingatlanok Ecseriné Grznár Edittel a 28/529-237-es telefonszámon egyeztetett időpontban megtekinthetők.

melléklet: http://www.godollo.hu/wp-content/uploads/2020/10/palyazat_Berente.pdf

Kiemelt hírek, Múzeumok

Újabb gödöllői múzeumi sikerek

Közösségi Múzeum elismerést kapott a Gödöllői Városi Múzeum és a Gödöllői Királyi kastély.
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ elismerését ünnepélyes keretek között a Nemzeti Múzeumban adták át. A kitüntető címben azon muzeális intézmények részesültek, amelyek „közösségi részvételi alapon” működnek, vagy már letették a „társadalmiasítás” alapjait, azaz bevonják munkájukba a helyi lakosságot, civil szervezeteket, egyéb partnereket.
A Gödölllői Városi Múzeum “Közösségi Múzeum IV. szint”, a Gödöllői Királyi Kastély “Közösségi Múzeum III. szint” elismerést kapott.
A díjat a városi múzeum részéről Kerényiné Bakonyi Eszter igazgató, a kastély részéről dr. Ujváry Tamás igazgató vette át.
Betűk visszaállítása
Kontraszt