Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

Fresh from the Press

Uncategorized @hu

Talambalance

Igazi különlegességgel rukkolt elő a Talamba Ütőegyüttes a Művészetek Házában megtartott koncertjén.
A Talambalance című est folyamán a közönség többek között ízelítőt kaphatott abból a zenei élményből, amit a Talamba nigériai útján szerzett. A zeneileg és látványvilágában egyaránt rendkívül gazdag előadáson Tabatabai Nejad Flóra (ének) és Ócs József (didgeridoo) közreműködött.

Hírek

Emlékezés Juhász Ferenc költőre

Szépirodalomkedvelők karácsonyi ajándékának beillő programra került sor ma este a Gödöllői Városi Könyvtárban: Juhász Ferenc (1928-2015) kétszeres Kossuth-díjas és József Attila-díjas költő felesége, Katalin, és két lánya, Eszter és Anna idézték fel a művész emlékét L. Péterfi Csabával, Gödöllő város kommunikációs igazgatójával beszélgetve, majd levetítették a róla készített filmet.

Juhász Ferenc, aki Lator László szerint többszólamú, polifonikus verseket írt, második feleségével és a tőle született gyermekekkel boldog családi életet élt. Az este során elsősorban e „nagyon szeretem család” titkára derült fény.
A titok fontos alkotóeleme volt a törekvés arra, hogy örömöt szerezzenek egymásnak. Amikor a családfő nem tudott elbúcsúzni az otthoniaktól, üzenet-verseket hagyott az asztalon Tulipánnak (Eszternek), Rózsának (Annának) és Liliomnak (Katalinnak) címezve.
Esztertől megtudtuk, hogy édesapjuk szerény és szorgalmas ember volt. Arra nevelte lányait, hogy mindenkit tiszteljenek, aki a saját szakmáját szereti.
Anna felidézte, hogy édesapjukat és édesanyjukat megismerkedésük előtt már kemény próbák elé állította az élet. Egymásra találásuk, szerencsés találkozás volt, ami meghozta a vágyott boldogságot.
Katalin szerint Juhász Ferenc mágus volt. Mielőtt összeházasodtak, Párizsból küldött neki levelezőlapot, amin megírta, hogy két csillagszemű gyereket ad majd neki. Az egyik lett Eszter – aki édesanyja nyomdokain az orvosi pályát választotta –, a másik Anna, aki irodalmár, kulturális menedzser lett.
Arról is beszéltek, hogy Juhász Ferenc édesanyja mosónő volt, aki mindig igyekezett valamit lecsípni a bevételből és abból „leírt értéket”, könyveket vásárolt.
Amikor a költő már nagybeteg volt, orvos felesége és orvos lánya látták el. Gondoskodásuknak is köszönhető, hogy ő úgy ment el, ahogyan élt.
Ma hárman, együtt ápolják és éltetik az emlékét.
Az idén, születésének 90 évfordulója alkalmából A mindenség szerelmese – Juhász Ferenc 90 címmel 55 perces dokumentumfilm készült róla és egy kötetet is kiadtak. A könyv első részében barátai, szellemi társai idézik fel alakját, ezt követően legfontosabb verseiből olvasható válogatás, majd kortárs magyar szerzők vallanak Juhász Ferenc örökségéről. A kötet megtalálható a városi könyvtárban.
A könyvtári estén levetített filmben Juhász Ferenc archív felvételekről szólalt meg és számos kortárs művész idézte fel benne a költőhöz kapcsolódó élményeit.
Juhász Ferenc gödöllői vonatkozásairól elhangzott, hogy verset írt az egyetemi aulát A mag apoteózisa című domborművel díszítő Amerigo Tothoz és a kastélyban ünnepelte 80. születésnapját.
Mint megtudtuk, a városi könyvtárban februártól új sorozat indul Egy film – egy könyv címmel.

 

Kiemelt hírek

Civil Karácsony

A főtéren rendezték meg a hagyományos Civil Karácsonyt, ahol a városunkban működő civil szervezetek képviselőit várták egy jó hangulatú közös ünnepi beszélgetésre.
A rendezvényen Six Edit, a Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület vezetője és Gémesi György polgármester mondtak köszöntőt, majd a résztvevők közös éneklése mellett versek és történetek varázsolták karácsonyivá a hangulatot.
Igazi meglepetés volt, hogy a civilek karácsonyi találkozóján megjelent a Mikulás gödöllői képviselője Tardy Tamás is, aki a levegőből “rénszarvas húzta szánjáról” üdvözölte a téren összegyűlteket.
Az érdeklődőket a szervezők idén is forró teával, zsíroskenyérrel és süteményekkel várták.
A rendezvénnyel egyidőben megnyitott a gödöllői adventi vásár is, ahol a kézművesek kínálják portékáikat, no és persze finom falatokból, forralt borból és egyéb karácsonyi csemegékből sincs hiány.
Az adventi vásár december 23.-ig várja az érdeklődőket.

Hírek

Képviselő-testületi döntések

Környezeti állapot értékelés

A képviselő-testületi ez évi utolsó rendes ülésén, amit a Királyi Váróban tartottak december 13-án, elsőként elfogadták Gödöllő 2017-re vonatkozó környezeti állapot értékelését.

A környezet védelméről szóló törvény előírja a települési önkormányzatok számára, hogy a környezet állapotát illetékességi területükön elemezzék, értékeljék és arról szükség szerint, de legalább évente tájékoztassák a lakosságot. 2018-ban a 2017. év környezeti állapot értékelését kellett elvégeznie az önkormányzatnak. A szakértői értékelést a WENFIS Mérnöki Iroda Kft. készítette el és megtekinthető a város honlapján, a december 13-i ülés előterjesztései között.

Közművelődési rendeletmódosítás

A testület módosította a közművelődési feladatokról önkormányzati rendeletét. Ezt alapvetően törvényi és miniszteri rendeleti szintű szabályozásváltozások indokolták. Emellett egyértelműsítették és pontosították a közművelődési támogatási alapstruktúrát és jogszabályi szinten meghatározták az önkormányzat által kiemelten támogatott művészeti csoportok körét.

Az önkormányzat az éves költségvetésben történő forrás biztosításával, pályázat alapján illetve támogatási szerződéssel nyújt közvetlen anyagi támogatást kulturális célokra.

A módosított rendelet melléklete a következők szerint sorolja fel az önkormányzat által kiemelten támogatott művészeti csoportokat:

 1. Gödöllő Táncegyüttes
 2. Gödöllői Városi Fúvószenekar
 3. Talamba Ütőegyüttes Gödöllő
 4. Gödöllői Szimfonikus Zenekar
 5. Arpeggio Gitárzenekar
 6. Cavaletta Művészeti Egyesület
 7. Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete
 8. Gödöllői Városi Vegyeskar
 9. Garabonciás Színtársulat
 10. Gödöllői Városi Népi Zenekar
 11. Gödöllő Táncszínház
 12. Cimbaliband
 13. Club Színház

Művészetek Háza: alapító okiratot módosítottak

Módosították a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratát. A felügyelőbizottság tagjainak Horváthné Ruzsa Máriát, dr. Somlai Attilát és Pecze Dánielt választották meg. A kft. könyvvizsgálójává a Primor Audit és Könyvvizsgáló Kft. munkatársát, Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgálót választották meg.

Folytassa Volánbusz!

A képviselő-testület a „Gödöllő város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” című pályázati eljárás lezárásaként, a döntés hozatalára jogosultként megállapította, hogy a pályázat eredményes, az egyedüli pályázó Volánbusz Közlekedési Zrt. ajánlata érvényes, a pályázó az előírt alkalmassági követelményeknek megfelel. A képviselő-testület elfogadta a Gödöllő Város Önkormányzata és a Volánbusz Közlekedési Zrt. között kötendő, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés szövegét.

Előkészületek a beruházási hitel felvételére

Felhatalmazta a képviselő-testület a polgármestert arra, hogy a városi közvilágítás korszerűsítését segítő hitel felvételéhez szükséges szerződést a kormányengedélyt megelőzően a Raiffeisen Bankkal megkösse, azzal a kitétellel, hogy a kormányzati engedély a szerződés hatályba lépési feltétele. Hozzájárult továbbá a testület a hitel 2018-ban történő lehívásához és felhatalmazta a polgármestert, hogy a szerződéshez szükséges mellékleteket, dokumentumokat is aláírja, illetve a hitelhez kapcsolódó lehívási kérelmet banki dokumentumon a Raiffeisen Bank Zrt felé benyújtsa.

Mint arról hírt adtunk, a testület február 22-i ülésén hagyta jóvá, hogy Gödöllő belterületén a közvilágítási hálózat korszerűsítése és bővítése 410 millió forint beruházási hitelből kerüljön megvalósításra. Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteihez kormányzati hozzájárulásra van szükség. Az erre vonatkozó gödöllői kérelemről még nem született döntés.

Esélyegyenlőségi program

Elfogadta a képviselő-testület Gödöllő Város Helyi Esélyegyenlőségi Programját a 2018 és 2023 közötti időszakra, amelynek megléte feltétele annak, hogy települési önkormányzat pályázati támogatásban részesülhet.

Az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló törvény alapján minden települési önkormányzatnak helyi esélyegyenlőségi programban kell rögzítenie az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.

Gödöllőn ez először 2013-ban történt meg, az akkori programot 2016-ban felülvizsgálták. Az új program tervezete Gödöllő város számos intézményének és közreműködő partnerének adatszolgáltatása alapján, valamint a helyi esélyegyenlőségi fórum szakmai véleményezésével készült el.

Egy mondatban

A képviselő-testület módosította településszerkezeti tervének településszerkezeti tervlapját, védelmek és korlátozások tervlapját, továbbá a településszerkezeti terv leírását, valamint a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletét.

*

A képviselő-testület módosította a Dunakeszi Tankerületi Központtal kötött, az osztott használatú ingatlanok üzemeltetési költség megosztásáról szóló szerződést.

*

A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervét.

*

A képviselő-testület szerződést köt az Állomás u. 18/6. szám alatti lakásra Németh Vilmával 2019.január 1-jétől 2020. december 31-ig.

*

A képviselő-testület a Deák Ferenc tér 3., Fszt. 2. szám alatti lakásra Bongya Bettina Teréziával kötött bérleti szerződést 2021. december 31. napjáig meghosszabbítja.

*

A képviselő-testület a Deák Ferenc tér 1. és 2. számú lakóépületekben található 11 garázs bérleti szerződéseit hosszabbította meg 2020. december 31-ig.

*

A képviselő-testület elrendelte a Deák Ferenc tér 1. II/8., a Deák Ferenc tér 2. Fszt.1., a Deák Ferenc tér 3. Fszt. 1., a Deák Ferenc tér 3. II/10., Deák Ferenc tér 3. II/14. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakások költségelvű lakbérfizetés melletti bérbeadását, az ide vonatkozó önkormányzati rendelet szerinti pályázati eljárás lefolytatásával.

 

Hírek

A Katasztrófavédelem tájékoztatása

Magukat kéményseprőnek kiadó csalók tévesztik meg az embereket Gödöllőn, illetve Gödöllő környéki településeken!

Egész Pest megyében a katasztrófavédelem kéményseprői végzik a lakossági kémények ellenőrzését és tisztítását. Ez a magánszemélyek számára ingyenes, a kéményseprők ezért a tevékenységért nem fogadhatnak el pénzt. A katasztrófavédelem kéményseprői minden esetben fényképes igazolványt mutatnak, és kéményseprő feliratú egyenruhát viselnek.

Csak a gazdálkodó szervezeteknek kell fizetniük a kéményseprésért.

2018. január elsejétől a kéményseprő nem megy ki automatikusan a családi házakhoz, hanem előzetes időpont-egyeztetést követően keresik fel a családi házak kéményeit.

Az ellenőrzés változatlanul ingyenes, de időpontot kell hozzá egyeztetni. Ezt megtehetik telefonon keresztül a 1818-as, ingyenesen hívható telefonszám tárcsázásával, majd a készülék 9-es és 1-es gombjának megnyomásával; illetve interneten a www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu honlapon is az ügyfélszolgálat ikonra kattintva.

A társasházakban élőknek nem kell időpontot foglalniuk, hozzájuk automatikusan érkezik a kéményseprő, hogy elvégezze az ingyenes ellenőrzést.

Ne higgyenek a szolgáltatásukat pénzért kínáló csalóknak, hiszen ők nem valódi kéményseprők, tehát nem rendelkeznek kellő szaktudással egy égéstermék-elvezető ellenőrzéséhez. Ezzel megtéveszthetik az embereket, elvégzett tevékenységükkel pedig hamis biztonságérzetet kelthetnek.

Ha bárki megtud valamit az állkéményseprőkről, kérjük, hogy haladéktalanul értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívón!

 

Hírek

Képviselők, bizottsági tagok köszöntése a Királyi Váróban

A képviselő-testület mai ülését követően, a Királyi Váróban, dr. Gémesi György polgármester az önkormányzat hagyományainak megfelelően köszöntötte a testület és bizottságainak tagjait a közelgő ünnepek alkalmából.

Elmondta, hogy az önkormányzat teljesíteni tudta az idei célokat, a város nagyon szép fejlesztésekkel gyarapodott saját pénzügyi forrásokból. A polgárok visszajelzései is igazolják, hogy jó döntéseket hozott az önkormányzat, amiket a polgármesteri hivatal munkatársainak közreműködésével végre tudtak hajtani.

Kiemelte, hogy ebben az évben a hivatal versenyképes szakmai csapatából kapott jegyzői megbízást dr. Kiss Árpád, aljegyzői megbízást dr. Lukács Adrienn.

Beszédében a város vezetője megköszönte a képviselők és bizottsági tagok munkáját, kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánt számukra.

Hírek

Felhívás védett sírok gondozására

Tisztelt Gödöllőiek! Tisztelt Kulturális és Sport Egyesületek!

Gödöllő város Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága felhívja városunk kulturális értékei és hagyományai iránt érdeklődőket, illetve érdeklődő egyesületeket a Dózsa György úti és a máriabesnyői temetőben nyugvó, az életükben a településért és az ország felemelkedéséért áldozatot vállaló egyének sírjainak gondozására. A családi kötelékek hiányában helyi összefogással szeretnénk rendben tartani ezeket a sírhelyeket, melyhez várjuk a felajánlásokat. A gondozó feladata a helyi síremlék környezetének tisztán tartására, a síremlék tisztítására és virág, koszorú, mécses elhelyezésére vonatkozik. Akik elhivatottságot éreznek az országosan vagy helyileg védett sírok gondozása ügyében azokat kérjük, hogy néhány sorban megjelölve elérhetőségüket jelentkezzenek a Kulturális Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságánál. (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7., pmh@godollo.hu)
Az alábbi sírok esetében várjuk leendő gondozók jelentkezését.
Dózsa György úti temető:
1. Kampis Antal (1903-1982) művészettörténész, muzeológus, a szovjet emlékmű bal oldalán, az urnák mellett, A, N/A, ,, 378. Védett HÉ 2010/58.
2. Lumniczer Sándor (1896-1958) orvos, sportlövő, világbajnok, Európa-bajnok, régi református rész Bal. III/A. 31. sor. 2-5. (Bal III/A, N/A, ,, 8131. Védett HÉ 2010/58)
3. Márki Sándor (1853-1925) történész, egyetemi tanár, az MTA tagja, katolikus rész Kriptasor 16. (C, N/A, kriptasor, 3516)
4. Pokorny Hermann (1882-1960) vezérezredes. Bal II, N/A, 6, 13-17, védett MK 2005/7
5. Prónay György (1897-1968) báró, politikus, államtitkár, új református rész C parcella, 741. 6. (C /református rész/, N/A, ,, 7416, Védett HÉ 2010/58)
6. Zachár Gyula (1875-1964) jogász, bíró, egyetemi tanár, dékán, katolikus rész Kriptasor 5. C parcella, 3505. (C, N/A, kriptasor, 3505. Védett HÉ 2010/58)
7. Bartal János (1816-1897) uradalmi ügyész Bal III. 16. sor, 4-7. sír.
8. Dr. Berente István (1887-1958) községi orvos, helytörténész. Jobb IV. 10. sor 2/A-B – 6032.
9. Dr. Bezsilla István (1866-1930) ügyvéd, lapkiadó. Kriptasor 50. – 3924.
10. Bor Ambrus (1921-1995) író. Kriptasor 47-49. – 3923
11. Csíki Kovács Dénes (1893-1981) író. Bal III. 20. sor, 9. sír – 6650.
12. Harangi László (1897-1934) író, költő. Jobb II. 10. sor 12. sír – 4867.
13. Hovhannesian Eghia (1885-1948) ügyvéd, lapszerkesztő. Kriptasor 47-49. – 3923.
14. Illyés Bálint (1834-1910) 1848-as honvéd, költő, ref. lelkész, országgyűlési képviselő. Régi ref. X parcella 8167.
15. Odray (Odrobenyák) Nep. János (1825-1896) Gödöllő első plébánosa, helytörténész. Jobb II. 16. sor, 1-4. sír – 4940.
16. Schram Ferenc (1923-1975) néprajzkutató. Jobb I. 3. sor, 2-3. sír – 4565.
17. Szabó Ede (1925-1985) műfordító, irodalomtörténész. Új ref. N parcella 1230.

Máriabesnyői temető
18. Asbóth Emil (1854-1935), hegyfoki és nemeskéri, gépészmérnök, egyetemi tanár, (a budapesti Farkasréti temetőből áthozva 1965-ben) 1. parcella, 8. sor, 2. sír. (1, N/A, 8, 2. Védett HÉ 2010/58.)
19. Gábor Áron (1911-1982) író. 5. parcella, 4. sor 12-13.

Képünkön dr. Lumniczer Sándor sírja látható.

Programok

Prima díjat vett át Katona Szabó Erzsébet

Tíz kategóriában 16. alkalommal vehették át a Prima és a Prima Primissima Díjakat a magyar szellemi élet, a művészet, a tudomány és a sport jeles képviselői Budapesten a Müpában megrendezett gálaesten.

Csányi Sándor, a Prima Primissima Alapítvány kuratóriumának elnöke a díjátadó gálán elmondta: az idén 16 éves alapítvány erkölcsi és anyagi támogatás terén is egyedülálló. A díj jelentős hozzájárulást jelent a kulturális sokszínűség megőrzéséhez, a nem termelői szférában dolgozó tudósok, művészek, köznevelők és sportolók elismeréséhez, munkásságuk megismertetéséhez. “Mindannyiukban közös, hogy kimagasló tehetségük sok éven át, akár egész életen át tartó kemény munkával és áldozatvállalással párosul” – hangsúlyozta az elnök.

Az elmúlt évek alatt 480 Prima és Primissima díjat adtak át – idézte fel, hozzátéve: a jelöltek, a díjazottak kiválasztásánál mindig a teljesítmény volt a meghatározó.
Képzőművészet kategóriában gödöllői kitüntetettje volt a rendezvénynek: Katona Szabó Erzsébet textilművész Prima díjat vehetett át.

Hírek

Jótékonysági karácsonyi koncert lesz a Bethesda Gyermekkórház javára a Trafo Clubban

December 21-én este három zenekar, köztük két gödöllői, a Space Rockets és a Fonogram-díjas Asphalt Horsemen, illetve az Ozone Mama (kétszeres Fonogram-díjas) ad jótékonysági koncertet.
A Space Rockets együttes vetette fel, hogy karácsony közeledtével egy koncerttel segítsék a Bethesda Gyermekkórházat, ahol idegrendszeri gyengeséggel született csecsemők fejlesztésére alakítanak ki helyiségeket. Ezek berendezéséhez (pontosabban egy speciális ágy megvásárlásához, ami 629.000 forintba kerül) szeretnének segítséget nyújtani. Az est teljes bevétele – ami a belépő- és támogatói jegyekből, illetve a tombolából tevődik össze – ezt a nemes célt szolgálja. A koncertek közötti szünetben lesz a tombolasorsolás, a fellépők után pedig DJ Oldschool hajnalig játszik retro slágereket.
A három zenekar egy látványos átadó ünnepséget is szeretne, ahol közösen pár akusztikus dalt is eljátszanának a gyerekeknek.

Betűk visszaállítása
Kontraszt