Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

Adóiroda Ügyleírások

Adóiroda Ügyleírások

Meghatalmazás Adóirodán történő ügyintézéshez

Tisztelt Adózó!

Az elektronikus ügyintézésről szóló jogszabályok egyre szélesebb körben kötelezővé teszik az adóhatóság és adózók közötti elektronikus kapcsolattartást.

Önkormányzatunk 2019. évben csatlakozik az ASP (Application Service Provider) önkormányzati adószakrendszerhez. A jogi személyek, egyéni vállalkozók és egyéb szervezetek esetében a törzsadatok tartalmazzák a meghatalmazott, illetve a képviselő személyének adatait, ezért amennyiben az ügyintézés során meghatalmazott (pl. könyvelő, ügyvéd, stb.) útján kívánják az ügyeiket intézni, akkor azt kérjük, hogy a mellékelt nyomtatványt kitöltve, aláírva, az Adóiroda részére eljuttatni szíveskedjenek.

Elérhetőség:

Postacím: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

Telefon: 28/529-110

e-mail cím: ado@godollo.hu

Ügyfélszolgálat: Gödöllő, Petőfi tér 4–6. (bejárat a Kossuth L. u. felől)

Hétfő   800– 1800 óra

Szerda 800– 1630 óra    (ebédidő 1200-1230)

Gödöllő, 2018. augusztus 15.                                                            Adóiroda

 

A meghatalmazás első és második oldala innen tölthető le:

meghatalmazás e

meghatalmazás h

Adóiroda Ügyleírások

NYOMTATVÁNYOK – BEVALLÁSOK

BEVALLÁS a helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz 2012

Bevallás talajterhelési dijhoz 2012

 

BEVALLÁS a helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz 2013-tól

Bevallás talajterhelési dijról 2013-tól

 

KÉRELEM adófelfüggesztésre lakás utáni építményadóban

Kérelem adófelfüggesztésre

 

BEVALLÁS az építményadóról a terület szerinti adózás esetében

Bevallás az építményadóról

 

BEVALLÁS az idegenforgalmi adóról, vendégéjszakán alapuló adózás esetén

Idegenforgalmi vendégéjszaka

 

BEVALLÁS gépjárműadóról a Gödöllő Város önkormányzati adóhatósághoz

Bevallás gépjárműadóról

 

IPARŰZÉSI adóelőleg kiegészítés

Iparűzési adóelőleg kiegészítés

 

BEVALLÁS a telekadóról, a terület szerinti adózás esetében

Bevallás a telekadóról

 

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (2013.)

Bevallás a helyi iparűzési adóról 2013

 

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (2014)

Bevallás a helyi iparűzési adóról 2014

Adóiroda Ügyleírások

TÁRSASHÁZI ÜGYEK INTÉZÉSE

A volt önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokban az önkormányzatnak még vannak tulajdonai. A társasházakban az önkormányzati tulajdonostársi kapcsolattartás, az érintett társasházak közös költség számláinak benyújtása a közös képviselő részéről, a közös képviselők tulajdonosi elszámoltatása, a közös költség számlák ellenőrzése az irodán történik.

Adóiroda Ügyleírások

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOK BÉRBEADÁSA

Az önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadására vonatkozó szabályokat a 18/2001. (V. 11.) sz. önkormányzati rendelet rögzíti.
A lakások hasznosításáról kizárólag a képviselő-testület hozhat döntést.
Lakásbérleti jogviszony a következő jogcímek alapján jöhet létre:

  • szociális bérbeadás céljával,
  • költségelvű lakbérfizetés melletti bérbeadással,
  • munkakör ellátásának elősegítése céljából,
  • törvényen alapuló elhelyezési és bérbeadási kötelezettség teljesítésére.

A szociális, a költségelvű, valamint a munkakör ellátásának elősegítése céljából történő bérbeadás minden esetben pályázati úton történik.
A pályázó személy/család a hirdetmény és az írásos tájékoztató szerinti feltételeknek megfelelően benyújtja pályázatát, melyről a gazdasági bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt.

Adóiroda Ügyleírások

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ HELYISÉGEK BÉRBEADÁSA

Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadására vonatkozó szabályokat a 18/2001. (V. 11.) sz., valamint a 45/2005. (XII. 19.) sz. önkormányzati rendeletek rögzítik.
A helyiségek hasznosításáról kizárólag a képviselő-testület hozhat döntést.
Az üzlethelyiségek bérleti jogának elnyerésére árverés útján, az iroda, tároló, raktár, valamint garázs helyiségek bérleti jogának elnyerésére pályázat útján kerül sor.
A pályázó személy/társaság a hirdetmény és az írásos tájékoztató szerinti feltételeknek megfelelően benyújtja jelentkezését/pályázatát, melyről a gazdasági bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt.

Adóiroda Ügyleírások

JELZÁLOG ÜGYEK INTÉZÉSE

A lakás és helyiség privatizációs ügyekben az önkormányzat, mint jelzálogjog jogosultja nyilatkozatainak elkészítése, különös tekintettel a törlési engedélyekre, a nem szerződésszerűen teljesítő adósok felszólítására, valamint a fizetési meghagyások elkészítésére.
Az önkormányzat által nyújtott lakáskölcsön ügyekben az önkormányzat, mint kölcsönt nyújtó és jelzálogjog jogosultja nyilatkozatainak elkészítése.

Adóiroda Ügyleírások

INGATLANÉRTÉKESÍTÉSEK

Az önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági rendeltetésű földrészletek, építési telkek és üzleti célú ingatlanok értékesítése helyi rendeletben (az önkormányzati tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyongazdálkodásról és a vagyongyarapításról 45/2005. /XII. 19./ sz. önkormányzati rendelet) szabályozott eljárási rendben történik, az ingatlan típusa, forgalmi értéke függvényében pályázat, vagy árverés útján. Pályázat nélküli szerződéskötésre kivételesen kerülhet sor. Az értékesítésre kijelölésről a képviselő-testület hoz döntést. A képviselő-testület döntése alapján elkészül a (honlapunkon is olvasható) pályázati kiírás, illetve az árverési tájékoztató, mely részletesen tartalmazza az eljárás menetét, a szerződéskötés feltételeit. Az árverésre a polgármesteri hivatalban készülő jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni személyesen, illetve közokiratba, vagy ügyvéd által készített és ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással. Az eredménytelen árverést követő értékesítés esetében is a jelentkezéssel indul az adásvétel. A jelentkezést megelőzően az ingatlan vételárának 20%-át be kell fizetni a polgármesteri hivatal számlájára. A befizetett bánatpénzt a sikertelen árverező visszakapja, az árverés nyertesének pedig a vételárba beszámításra kerül. A pályázati értékesítés és az eredménytelen pályázati eljárást követő értékesítés esetében a vételi ajánlat benyújtásával indul az eljárás. Az árverést, illetve pályázatot lezáró adásvételi szerződés a hivatalban készül, és a szerződés ingatlan-nyilvántartási átvezettetése iránt is a hivatal intézkedik.

Adóiroda Ügyleírások

HASZONBÉRBEADÁSOK

Az önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági rendeltetésű földrészletek haszonbérbe adásra való kijelölésről a képviselő-testület hoz döntést. A haszonbérleti szerződések megkötésére haszonbérbe vételi szándéknyilatkozat alapján kerül sor. A haszonbérlők a haszonbérleti díj éves felülvizsgálatáról szóló képviselő-testületi döntést követően minden év januárjában kapnak értesítést a haszonbérleti díj mértékének változásáról.

Betűk visszaállítása
Kontraszt