Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

Európai Uniós pályázatok

Európai Uniós pályázatok, Hírek

Gödöllő Város Fenntartható Közlekedésének fejlesztése: Észak-déli irányú Kerékpáros Fő hálózat II. ütem

Gödöllő Város Önkormányzata PM_KEREKPARUT_2018/20 azonosító számmal a Pénzügyminisztériumtól 157 209 662 forintos pályázati támogatást nyert a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Program 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás keretében.

A támogatás célja a korábban a Dózsa György úton megkezdett észak-déli kerékpáros tengely kiépítésének folytatása. Ennek köszönhetően kerékpárút kerül kiépítésre az Alsó-parktól az Isaszegi úton keresztül a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központig (NBGK).

Az Alsó-parkban a fő-sétánnyal párhuzamosan az Állomás utcáig külön kerékpárút készül. A Sík Sándor utcán, majd az Alvég utcán kerékpáros nyom felfestéssel lesz biztosítva a kerékpározás. A kerékpárút harmadik szakasza Alvég utcától az Isaszegi úton egészen az NBGK gazdasági bejáratáig, elsődlegesen hivatásforgalmú kerékpárút valósul meg.

 

A pályázat első szakasza (mely az Alsóparkban és az Ady Endrer Sétányon vezet) lezárásra került 2020. 07. 09-én. Az Alsópark területén elkészült kerékpárút a meglévő sétány mellett halad. Az Ady Endre sétányon létrehozott szakasz célja, hogy az épülő városi uszoda is bekapcsolásra kerüljön a kerékpárút hálózatba. A tervezési terület az uszoda telke előtti szakaszig terjed, mert a telek előtti részen az állami beruházás keretében készül el a kerékpárút.

Európai Uniós pályázatok, Hírek

Szárítópuszta szemétmentesítése

Gödöllő Város Önkormányzata KIEFO/12921     /2019-ITM azonosító számmal 2.889.520 Ft támogatást nyert az Országos Hulladékgazdálkodási Terv céljainak megvalósítása érdekében a szárítópusztai illegális hulladéklerakó felszámolására az Innovációs és Technológiai Minisztérium közreműködésével.

A projekt keretében az önkormányzat megbíz egy megfelelő képesítéssel és hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozást, hogy a szárítópusztai 0200/1 helyrajzi számú területen összegyűlt illegális hulladékot begyűjtse, elszállítsa és megfelelő környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező hulladékfeldolgozó központban elhelyezze.

Európai Uniós pályázatok, Hírek, Kiemelt hírek

Klímastratégia elkészítése és helyi szintű szemléletformálási programok megvalósítása

Gödöllő Város Önkormányzata KEHOP-1.2.1-18-2018-00070 azonosító számú pályázaton 19.372.519 Ft támogatást nyert klímastratégia elkészítésére és helyi szintű szemléletformálási programok megvalósítására a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság közreműködésével.

A klímastratégia számításba veszi a klímaváltozás Gödöllőn várható hatásait, és a rendelkezésre álló adatok alapján 30 évre előre jelzi a várható folyamatokat. Ezen felül a szemléletformálás fő célja, hogy különböző gödöllői és környáki rendezvényeken, programokon bemutassa, mennyire függ a lakosság viselkedésétől a klimatikus események jövőbeni, helyi szintű alakulása. A megbízott szakmai szervezet többek között oktatási programokat, figyelemfelhívó akciókat, tájékoztató előadásokat fog szervezni és gyakorlatorientált példákat fog bemutatni, de együtt működik a helyi médiumokkal, iskolákkal és az önkormányzattal is a helyi igényeknek megfelelő programok kialakításában.

Gödöllő Város Klímastratégiája

Európai Uniós pályázatok, Hírek

Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonában álló utak felújítása

Gödöllő Város Önkormányzata PM_ONKORMUT_2018/72 azonosító számmal „Gödöllő Város Önkormányzat tulajdonában álló utak felújítása” címmel a Pénzügyminisztériumtól 33 922 556 forintos pályázati támogatást nyert a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Program 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás keretében.

A támogatás célja Gödöllő város egyik forgalmas kereszteződésének, és egyik útszakaszának felújítása.

A kereszteződés a Blaháné út – Rét utca csomópont, amely közel 4000 lakos munkába járásának biztosításán és közszolgáltatások jobb elérésén túl hozzájárul a környék gazdaságfejlesztéséhez.

A felújításra kerülő útszakasz a Szent-Györgyi Albert utca első szakasza a Szabadság út és a vasúti felüljáró között, melynek felújítása a Szent István Egyetem és a város közúti kapcsolatának elsődleges helyszíneként kiemelt fontosságú.

A projekt teljes időtartama 2019. február 1. és 2020 július 31. között tart. Sikeres közbeszerzést követően a Blaháné-Rét utca csomópont felújítását 2019. nyarára (iskolai szünet idejére) tervezi az önkormányzat, míg a Szent-Györgyi Albert utca felújítása 2020 elejére a vasúti híd felújítását követően fog megtörténni.

 

 

2019. június 12-én aláírásra került a kivitelezési szerződés a nyertes MÉLYÉP-KONTAKT Kft.-vel. A kivitelező 2019. június 19-én a terület műszaki átadás-átvétele után megkezdte a munkát. A kivitelezés befejeztével a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárására 2019. szeptember 2-án került sor.

Blaháné – Rét utca csomópont

Előtte:                                                                                                       Közben:

           

Utána:

  

A projekt részét képezte a Szent-Györgyi Albert utca felújítása, melyet a Swietelsky Kft végzett el. A projekt részeként a Szabadság út és a MÁV vasúti felüljáró közötti út-szakasz került felújításra és kibővítésre egy kanyarodó sávval.

Szent-Györgyi Albert utca

Előtte:                                                                                                       Közben:

          

Utána:

  

 

 

Európai Uniós pályázatok

A « Nemzetközi vitahét a szolidaritásról » projektet az Európai Unió finanszírozta az „Európa a polgárokért” program keretében

2. ág, 2.1 “Testvérváros-program” intézkedés

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 86 állampolgár részvételével, akik közül 13 Zywiec város/település (Lengyelország), 16 Zenta város/település (Szerbia), 17 Csíkszereda város/település (Románia), 12 Dunaszerdahely város/település (Szlovákia), 15 Valdemoro város/település (Spanyolország) és 13 Brandys nad Labem város/település (Csehország) lakosai.

Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Balatonlelle (Magyarország) volt, 2018/07/08 és 2018/07/14 között

Részletes leírás:

2018/07/08-án a téma a csoportok kialakítása és a csoportdinamika finomítása volt.

2018/07/09-én a téma a kultúraközi kommunikáció és tárgyalás volt.

2018/07/10-én a téma a tárgyalási technikák és tárgyalási kultúra volt.

2018/07/11-én a téma egy megadott téma bemutatása volt.

2018/07/12-én vitaverseny került megrendezésre.

2018/07/13-án a két legjobban vitázó csapat döntője volt.

2018/07/14-én a rendezvény lezárásra került.

Európai Uniós pályázatok

Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése Észak-déli irányú főhálózat I. ütem

 

A kedvezményezett neve: GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A projekt címe:  „Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése: Észak-déli irányú főhálózat I. ütem”
A projekt azonosítószáma: VEKOP-5.3.2-15-2016-00048

A szerződött támogatás összege: 248 340 934 Ft

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.05.31.
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tartalmának bemutatása:

Sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követően várhatóan 2018. április elején kezdődik a Gödöllői kerékpárút hálózat újabb elemének a kivitelezése. A projekt első szakaszában a biztonságos kerékpározás lehetősége teremtődik meg a Dózsa György úton a Belvárostól egészen a Haraszti útig.

A pályázati támogatás igénylője Gödöllő Város Önkormányzata, mely a VEKOP-5.3.2-15. kódszámú konstrukcióra nyújtott be Támogatási Kérelmet, amely a „„Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése: Észak-déli irányú főhálózat I. ütem”” elnevezést kapta, VEKOP-5.3.2-15-2016-00048 azonosítószámmal.

A projekt tartalma Gödöllő Észak-Dél irányú kerékpáros nyomvonalának kiépítése.

A teljes projekt keretében  tervezett nyomvonal: Gödöllőn, a Dózsa György úton a városközpont (Szabadság tér) és a Haraszti út között, továbbá a Haraszti úton egészen a LEAR Corporation bejáratáig tart. A Teghze L. utcán a Tesco mellett átkötés történik az Ádám utcáig, valamint a Rákos patakon egy új kerékpáros híd épül.

A projekt részét képezik még kerékpártámaszok, valamint napenergiával működő köztéri világítótestek. A projekt keretében elkészült az egész településre érvényes Kerékpárforgalmi Hálózati Terv, valamint szemléletformáló kampány valósul meg.

Átadták a Dózsa György úti új kerékpárút szakaszokat

 

Sajtóközlemény

Európai Uniós pályázatok

KÖFOP-1.21-VEKOP-16-2017-01222 Gödöllő Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Gödöllő Város Önkormányzata sikeres pályázat keretében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01222 azonosítószámú pályázat keretében 100 % támogatási intenzitás mellett 8 995 713 forint támogatást nyert el.

2017.március.14-én kezdődött projekt megvalósítási határideje 2019. június 30. Gödöllő város önkormányzatának is 2019. január 1-ét követően kötelező használni az önkormányzati ASP (Application Service Provider) rendszert. Az önkormányzatok az ASP központtól szolgáltatásként veszik igénye a feladataik ellátásához szükséges alkalmazásokat, így biztosítva a feladataik ellátásának informatikai támogatását és az ügyfelek hatékony kiszolgálását.

A projekt keretében várható eredmény elsősorban az, hogy az önkormányzat szervezete használhassa az ASP rendszert. A projekt keretében bővülnek az online ügyintézési felületek, lehetőségek. Elkészül egy új iratkezelési és egy informatikai biztonsági szabályzat. A projekt keretében az ASP rendszeren belül az önkormányzat az alábbi szakrendszereket tervezi használni: elektronikus űrlap szolgáltatás, gazdálkodási szakrendszer, ingatlanvagyon kataszter, önkormányzati adó szakrendszer, ipar és kereskedelmi szakrendszer, hagyatéki leltár szakrendszer.

Európai Uniós pályázatok

Gödöllő középületeinek energetikai felújítása a KEHOP 5.2.9. kódszámú pályázat keretében

A projekt címe: Gödöllő középületeinek energetikai felújítása a KEHOP 5.2.9. kódszámú pályázat keretében

A szerződött támogatás összege: 249 999 924 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

2017-ben jelen pályázat Támogatást Igénylője Gödöllő Város Önkormányzata, mely a KEHOP-5.2.9-16. kódszámú, Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” című konstrukcióra nyújtott be Támogatási Kérelmet, amely a „Gödöllő középületeinek energetikai felújítása a KEHOP 5.2.9. kódszámú pályázat keretében” elnevezést kapta, KEHOP-5.2.9-16-2016-00033 azonosítószámmal.

Jelen projekt tárgya Gödöllő Város Önkormányzata területén kettő középület energetikai korszerűsítése. A középületek üzemeltetési költségei az Önkormányzat éves költségeinek egy igen jelentős részét teszik ki. A magas üzemeltetési költségeket főleg a fűtési hőigényből származó magas távhő és gázenergia-költség teszi ki. Ezek alapján javasolt a fűtési energiaigény csökkentése, ami az épület külső határoló felületeinek hőszigetelésével, valamint a nyílászáróinak cseréjével érhető el. A projekt keretein belül két épület energetikai korszerűsítése valósul meg, a Művészetek Háza Gödöllő Kulturális és Konferencia Központ és a Petőfi Sándor Általános Iskola Épülete.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.02.28.

Projekt azonosító száma: KEHOP-5.2.9-16-2016-00033

Betűk visszaállítása
Kontraszt