Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

Európai Uniós pályázatok

Európai Uniós pályázatok

Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése a Gödöllői Ipari Park Területén

Sajtótájékoztatóval egybekötött ünnepélyes nyitórendezvény

Tisztelettel meghívjuk Önt a „Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése a Gödöllői Ipari Park területén” című, KMOP-3.3.1/B-10-2010-0017 azonosító számú nyertes projektünk sajtónyilvános, ünnepélyes nyitórendezvényére.

Időpont: 2011. szeptember 21. 9:00 óra

Helyszín: Gödöllői Üzleti Park, 2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt. 2.

Kérjük, részvételi szándékát a következő email címen szíveskedjen jelezni: gip@gip.hu

Kedvezményezett: Gödöllő Város Önkormányzata

Európai Uniós pályázatok

Zöld Óvoda Gödöllőn

Projekt címe: Zöld óvoda Gödöllőn

Kedvezményezett neve: Gödöllő Város Önkormányzata

Kedvezményezett elérhetősége: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

Közreműködő szervezet neve: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.

Közreműködő szervezet elérhetősége: 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

Az elnyert támogatás összege: 500.000.000,- Ft.

A projekt célja korszerű, környezetbarát, az akadálymentesítés követelményeinek teljes körűen eleget tévő épület kialakítása, mely által az intézmény egészséges, modern, harmonikus környezetet tud biztosítani az itt nevelkedő gyermekek számára, elősegíti későbbi iskolai sikerességüket, továbbá előmozdítja a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekek esélyegyenlőségének megvalósulását.

A fejlesztés során új csoportszobák (köztük egy sószoba), illetve egyéb helyiségek kialakítására kerül sor. Emellett az EU szabványoknak megfelelő, a gyermekek természetes mozgásigényét kielégítő, mozgásfejlesztő eszközökkel felszerelt udvar, két átriumudvar és 2 játszóterasz is létrejön, valamint korszerű eszközök is beszerzésre kerülnek. A fenntarthatóság jegyében, az energiahatékonyságot és a megújuló energiaforrások használatának elvét szem előtt tartva, az új épület kialakításakor mindenkor előnyben részesülnek az energiatakarékos megoldások, mint például a zöldtető, a napkollektoros vízmelegítő rendszer, valamint a gyerekek környezettudatosságát elősegítendő szelektív hulladékgyűjtő sziget kialakítása.

A beszerzendő bútorok és esélyegyenlőségi, kompetenciát fejlesztő, valamint mozgásfejlesztő és környezeti nevelési eszközök elősegítik a gyermekek felkészítését a későbbi sikeres iskolai beilleszkedésre és előrehaladásra, és azt, hogy környezetükre nyitott, társaikkal szemben elfogadó kisgyermekként kerüljenek majd iskolába.

A gyermekek a projekt eredményeképpen korszerűbb intézményi környezetben fejlődhetnek tovább, a beszerzendő eszközök révén pedig hatékonyabban lesznek majd fejleszthetők készségeik, megfelelő tér nyílik a különösen a hátrányos helyzetű gyermekeket érintő – korai lemaradást csökkentő, esélyegyenlőséget előmozdító egyéni foglalkozásoknak.

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg.

A Támogató elérhetőségei:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és az illetékes Irányító Hatóság honlapja: www.nfu.hu

Közreműködő szervezet honlapja: www.vati.hu

Átadták Gödöllő új óvodáját

Európai Uniós pályázatok

Várostörténeti és kulturális szempontból jelentős helyszínek rehabilitációja, többcélú hasznosítása

Pályázat címe: Várostörténeti és kulturális szempontból jelentős helyszínek rehabilitációja, többcélú hasznosítása

Pályázati konstrukció: EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmusok

Pályázat azonosítója: 9/2008/NA (HU-0093)

Kedvezményezett neve: Gödöllő Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága

Támogatási összeg:  435 942 237 Ft  – 1 701 238 Euro

 

Aláírták a Norvég alap támogatását elnyert pályázat támogatási szerződését

Várostörténeti és kulturális szempontból jelentős helyszínek rehabilitációja

Tavaszi parkrekonstrukciók

Restaurálásra szállítják el a Grassalkovich-filagóriát

Megújuló emlékeink

Megújulás a Norvég Alap segítségével

Megszépülnek értékeink – Építészeti és környezeti megújulás

Megérkezett a felújított Erzsébet-királyné szobor Gödöllőre

Másfél milliárd forintból fejlődik a város

Kiállítások a sajtóközpontban

Időkapszulákat találtak Erzsébet királyné szobrában

Felújítások a Norvég Alap pályázati támogatásából

Felújítás és értékmegőrzés

Felállították a Grassalkovich-filagória pilléreinek koszorúját

Felavatták a megújult Grassalkovich-filagóriát

Elkezdődik a Királyi Váró épületének felújítása

Átadták a Norvég Alap támogatásával megújult Erzsébet-parkot

Átadták a megújult Királyi Várót

 

Európai Uniós pályázatok

Gödöllői Tormay Károly Egészségügyi Központ komplex akadálymentesítése

Gödöllő Város Önkormányzata 2007-ben pályázatot nyújtott be a Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) 4.5.3-as intézkedésre. A konstrukció célja utólagos akadálymentesítés támogatása volt, mely a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést hivatott elősegíteni.

2008.tavaszán megszületett a VÁTI Kht. Döntése: Gödöllő Város Önkormányzata 25 000 000 forint támogatást kap az Euópai Uniótól egészségközpontjának akadálymentesítésére. A projekt 2008. júliusában kezdetét vette és 2009. májusára befejeződött.

A projekt adatai:

Pályázó neve: Gödöllő Város Önkormányzata

A projekt címe: Gödöllői Tormay Károly Egészségügyi Központ komplex akadálymentesítése

A pályázat kódszáma: KMOP-4.5.3-2007-0015

A projekt futamideje: 2008. július 01. – 2009. május 30.

Támogatás összege: 25 000 000 forint

A projekt során folyamatosan tájékoztatjuk Önöket a projekt állásáról.

A projekt 1. hírlevele innen tölthető le:

1. sz. hírlevél Tormay

A projekt 2. hírlevele innen tölthető le:

2. sz. hírlevél Tormay

 

 

 

Európai Uniós pályázatok

Gödöllő ökovárossá válásának első lépése: a város központi arculatának és infrastruktúrájának integrált fejlesztése

Projekt címe: „Gödöllő ökovárossá válásának első lépése: A város-központ arculatának és infrastruktúrájának integrált fejlesztése”

Pályázati felhívás neve: Pest megyei településközpontok fejlesztése, integrált településfejlesztés Pest megyében (KMOP-2007-5.2.1/B)

Pályázati azonosító: KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0007

Kedvezményezett neve: Gödöllő Város Önkormányzata

Kedvezményezett elérhetősége: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

Közreműködő szervezet: Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

Közreműködő szervezet elérhetősége: 1134 Budapest, Hermina út 17.

Az elnyert támogatás összege: 936 225 580 Ft

  1. Hírlevél

Főtér-program: Aláírták a támogatási szerződést

  1. Hírlevél

Kezdődik a Művészetek Háza felújítása – Aláírták a kivitelezési szerződést

  1. Hírlevél

Aláírták a Főtér felújítás kivitelezői szerződését: Aláírták a kivitelezői szerződést

Európai Uniós pályázatok

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Gödöllőn

Kedvezményezett neve: Gödöllő Város Önkormányzata

A projekt címe: A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Gödöllőn

Közreműködő szervezet neve: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

Közreműködő szervezet elérhetősége: 1055 Budapest, Bihari János utca 5.

A pályázat azonosítója: TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0005

A projekt futamideje: 2009. 05. 18. – 2010. 08. 31.

Támogatás összege: 68 603 241 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2008. decemberében az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez, mely pályázatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 68 603 241 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélt 2009. márciusában.

A projekt célja, a kompetencia alapú oktatás bevezetése, valamint az egyenlő hozzáférés megteremtése Gödöllőn.

A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

A 2009/2010-es tanévben a programban 6 feladatellátási hely vesz részt, nevezetesen:

Török Ignác Gimnázium

Petőfi Sándor Általános Iskola

Szent János utcai Óvoda

Táncsics Mihály úti Óvoda

Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda, Tisza utcai feladatellátási hely

Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda, Szabadság utcai feladatellátási hely

Intézményenként több tanulócsoport és az ott dolgozó pedagógusok vesznek részt a projektben. A cél az, hogy ezen intézményekben a tantestületek/nevelőtestületek alapos felkészítése után általánossá váljon az új módszer, a kompetencia alapú oktatás.

Különösen nagy hangsúlyt fektet a projekt az esélyegyenlőség biztosítására, azaz a hátrányos helyzetű gyermekek és az SNI gyermekek felzárkóztatására, valamint figyelembe veszi a gyermekek életkori sajátosságait és a köztük lévő egyéni különbségeket is.

Új tanulásszervezési eljárás Gödöllőn

Támogató elérhetőségei:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és az illetékes Irányító Hatóság honlapja: www.nfu.hu

Közreműködő szervezet honlapja: www.okmt.hu

Európai Uniós pályázatok

Gödöllő Város Egyesített Szociális Intézményének korszerűsítése

Projekt címe: „Gödöllő város Egyesített Szociális Intézményének korszerűsítése. Az ellátottak életminőségének javítása az épület belső átalakítása és energetikai korszerűsítése útján, komplex akadálymentesítéssel és terápiás szoba kialakításával.”

Pályázati felhívás neve: Bentlakásos intézmények korszerűsítése (KMOP-2008-4.4.1/B)

Pályázati azonosító: KMOP-4.4.1/B-2008-0019

Kedvezményezett neve: Gödöllő Város Önkormányzata

Kedvezményezett elérhetősége: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Közreműködő szervezet elérhetősége: 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület

Az elnyert támogatás összege: 53.989.303 Ft

1. sz hírlevél eszi

2. sz. hírlevél eszi

A projekt átfogó célja: Gödöllő Város egyesített Szociális Intézmény Idősek otthona átalakításán, akadálymentesítésén és eszközbeszerzési programja végrehajtásán keresztül hozzájárulni a társadalmi befogadás erősítéséhez szükséges szolgáltatások és infrastruktúra fejlesztéséhez, amelynek révén humanizált, személyes gondoskodást nyújtó intézményi környezet jön létre. A projekthez kapcsolódó szakmai (képzési) programmal javítani az intézményi környezetben dolgozók feladat ellátásának minőségét.

A projekt konkrét céljai:

korszerű, fizikai és infokommunikációs szempontból akadálymentes, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő intézményi környezet kialakítása. A jelenleginél kulturáltabb körülmények között lévő, korszerű, kis létszámú lakószobákkal működtetett gondozóházi részlegen az ellátás magasabb színvonalú és minden szükségletet kielégítő lehet.

a teljes körű akadálymentesítéssel elérhetjük, hogy az új környezetben az idősek mások segítsége nélkül jobban el tudják látni magukat. Szükségleteiket nagyobb mértékben tudják majd önállóan vagy kevés segítséggel kielégíteni.

eszközbeszerzési programmal erősíteni az intézmény által nyújtott szolgáltatási kör színvonalát,

képzési programmal (dementálódás, informatika) segíteni a munkavállalók kulcskompetencia erősítését,

a terápiás szoba kialakítása hozzájárul az ellátottak életminőségének javításához, az egészség megőrzéshez, a rehabilitációhoz, közvetett úton a társas kapcsolatok javulásához, a konfliktusok csökkentéséhez és azok kezeléséhez,

az új lakszobák kialakításával biztosítható az egy főre jutó 6 m2. A nagy létszámú lakószobák megszüntetésével kialakított új lakóterek, jelentős életminőség javulást eredményeznének. A jogszabály által előírt és az uniós normáknak is megfelelő csoportbontás is megvalósítható.

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap támogatásával valósul meg.

A Támogató elérhetőségei:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és az illetékes Irányító Hatóság honlapja: www.nfu.hu

Közreműködő szervezet honlapja: www.esza.hu

 

Európai Uniós pályázatok

P+R és B+R parkoló kialakítása Gödöllőn, a MÁV állomás melletti rakodótéren

Projekt címe: P+R és B+R parkoló kialakítása Gödöllőn, A MÁV állomás melletti rakodótéren

Közreműködő szervezet neve: Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

Közreműködő szervezet elérhetősége: 1146 Budapest, Hermina út 17. Déli torony

A projekt összköltsége: 130 620 334 HUF

Az elnyert támogatás összege: 117 558 301 HUF

Projekt futamideje: 2009.09.01 – 2010.12.20

A beruházás Gödöllőn az Állomás utca mellett fellelhető közösségi közlekedési csomópontban valósul meg.

A projekt keretében vasútállomás és a HÉV végállomás mellett 127 férőhelyes P+R és 104 férőhelyes B+R parkoló épül, melyből 10 db akadálymentesített (4+6). A parkoló 24 órán át ingyenesen igénybe vehető, őrzését térvilágítás és térfigyelő kamerarendszer biztosítja. A fejlesztés kapcsolatot teremt a vasúti, HÉV, autóbusz, kerékpáros és autós forgalom között, elősegíti a közösségi közlekedési eszközök használatát, hozzájárul a fenntartható közlekedési rendszer használatához.

P+R parkoló:

Mintegy 4000 m2-en létesül 127 személygépkocsi parkoló. A parkoló egy irányból közelíthető meg, egy mini körforgalmon keresztül. Mozgássérült parkolók kialakításra kerülnek, jelölésük piktogrammal megtörténik. A parkolót kizárólag személygépkocsik közelíthetik meg, de a megkülönböztetett jelzést használó járművek bejutása is megoldott. A parkoló területére hullott csapadékvizet víznyelő aknák gyűjtik össze, majd olajfogón keresztül zárt rendszerben kerül elvezetésre. Az elbontásra kerülő burkolatok helyén, illetve a megmaradó, de fel nem használt burkolatok humuszolását követően alakíthatók ki zöldfelületek.

B+R parkoló:

Egy használaton kívüli, két épületrészből álló raktárépület felújításával és részbeni átépítésével 104 férőhelyes kerékpártároló kerül kialakításra. Az épület teljes alapterülete mint243 m2, a férőhelyek közül 6 akadálymentes 12 db pedig speciális igények kielégítésére alkalmas (pl. tandem, gyermek utánfutós kerékpár). Az épületben kialakításra kerül egy pihenő-teakonyha-mosdó egység is. A kerékpártároló feltárása a meglévő, újabb építésű épületrész bejáratán keresztül fog történni

A fogyatékkal élők számára az épület vasút felőli sarokrészén található, jelenleg kazánhelyiség funkciójú helyiségben kerül kerékpártároló kialakításra.

Támogató elérhetőségei:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és az illetékes Irányító Hatóság honlapja: www.nfu.hu

Közreműködő szervezet honlapja: www.proregio.hu

Európai Uniós pályázatok

Gödöllő Város Szennyvíztisztító Telep korszerűsítése

Projekt címe: Gödöllő város szennyvíztisztító telep korszerűsítése

Kedvezményezett neve: Gödöllő Város Önkormányzata

Kedvezményezett elérhetősége: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

Közreműködő szervezet neve: Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság

Közreműködő szervezet elérhetősége: 1134 Budapest, Váci út 45. Átrium Park, “D” porta

Az elnyert támogatás összege: 49.640.000 Ft

1. sz. hírlevél

Esélyegyenlőségi terv

Gödöllő város szennyvíztisztító telep korszerűsítése – leporello

Gödöllő város szennyvíztisztító telep korszerűsítése – sajtótájékoztató

Gödöllő Város Szennyvíztisztító Telep korszerűsítése

 

Projektinformáció

Gödöllő város szennyvíztisztító telep korszerűsítése projekt előkészítő szakasza az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Környezet és Energia Operatív Program (KEOP-1.2.0) keretén belül az Európai Unió Támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntése alapján a Kedvezményezett (Gödöllő Város Önkormányzata) a Projekt előkészítésére irányuló feladatok végrehajtásához vissza nem térítendő támogatásban részesül.

Az előkészítő munkák nettó költsége: 58.400.000 Ft.
A támogatás mértéke a projekt előkészítő munkák elszámolható költségének 85 %-a.
A teljes beruházás becsült nettó költsége: 1,5 milliárd forint.

A Projekt előkészítési munkák tervezett befejezési határideje: 2010. augusztus hó.

A Projekt megvalósításra vonatkozó pályázat benyújtásának tervezett időpontja: 2010. május hó.

Jelenlegi helyzet, a fejlesztés szükségszerűsége

A városi csatornahálózat kiépítettsége a 2000. év óta történt csatornaépítések miatt elérte a 95%-ot, a csatornahálózatra rákötött belterületi lakóövezeti lakosok aránya mintegy 90%. A városban keletkező szennyvizet a meglévő szennyvíztisztító fogadja. A tisztítótelep a jelenlegi érvényben lévő előírások szerinti II/2 vízminőség-védelmi kategória jelenleg hatályos határértékeit nem minden paraméter esetében teljesíti, mivel az eredetileg nem is ezekre volt méretezve, ezért a kibocsátott tisztított szennyvíz minősége miatt rendszeresen bírságot kell fizetni. Az elmúlt 6 évben a bírságok összege közel 70 millió forint volt.

A szennyvíztisztító telepről kibocsátott tisztított szennyvíz a befogadó Rákos-patak tavainak feliszapolódását és elöregedését is sietteti. A Rákos-patakon további nyolc horgász és pihenő tó található, melyeknek szükségük lenne a megtisztított szennyvízre, mint vízutánpótlásra, azonban annak minősége miatt ez nem biztosítható.

A folyamatos határértéket meghaladó káros szennyezőanyag kibocsátás miatt a Váci Városi Bíróság 2007. évben hozott ítéletében 2010. december 31. napjától eltiltotta a szennyvíztisztító telepet használatba adási szerződéssel üzemeltető Duna Menti Regionális Vízmű Zrt-t (DMRV Zrt.) a környezetvédelmi törvényben és egyedi hatósági határozatban megállapított határérték feletti szennyezőanyag kibocsátásától, valamint egyéb módon megvalósított környezetszennyező tevékenységtől.

Jelenleg tehát a telep, illetve a tisztított szennyvíz minősége nem felelnek meg a vonatkozó határértéki és eljárásjogi előírásoknak. A fentiek alapján a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója elengedhetetlen.

A projekt célja, várható eredmények

A tervezett beruházás eredményeképpen nem csupán teljesülnek a bírósági ítéletben előírtak, de a határértékek teljesítésével megszűnnek a bírságok, ezáltal felszabadul, és más közérdekű célra válik fordíthatóvá az önkormányzat által eddig a bírságok kifizetésére fordított összeg. A projekt hatására a korszerű és energiatakarékos megoldásokkal történő korszerűsítéssel a most csak nitrifikációra képes szennyvíztisztító telep nitrifikálni és denitrifikálni egyaránt tud majd, az elfolyó víz határértékeit pedig egy új utóülepítő és egy korszerű szűrő is garantálja.

A beruházás eredményeképpen javul a tisztított szennyvíz minősége, ezáltal javul a lakosság életminősége, javulnak a jelenlegi telep szaghatásai, teljesülnek a hatósági előírások, valamint megvalósul a tisztított szennyvíz közvetlen bevezetésének lehetősége a horgásztavakba, mely egyrészt növeli a tavak vízmennyiségét, másrészt javítja a Rákos-patak és tavak vízminőségét és védi a lejjebb telepített vízbázisokat az elszennyeződéstől.

A megvalósuló fejlesztések eredményeképpen tehát megszűnik a környezetszennyező tevékenység, javul a környező vizek minősége és a lakosság életminősége, hozzájárulva a környezeti fenntarthatóság erősítéséhez.

A szennyvíztisztító telep korszerűsítése eredményeképpen tovább nő majd a csatornahálózatra rákötött háztartások száma, megközelítve a 100%-os csatornázottsági arányt Gödöllőn.

A Támogató elérhetőségei:

  • Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és az illetékes Irányító Hatóság honlapja:

Közreműködő szervezet honlapja:

Betűk visszaállítása
Kontraszt