Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

Főépítészi Iroda

Főépítészi Iroda

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS (munkaközi tájékoztatás) Gödöllő város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 25/2012. (XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy elkészült Gödöllő város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 25/2012. (XI.15.) önkormányzati rendelet módosításának tervezete.

A Budapest-Hatvan vasútvonal korszerűsítése nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a beruházás kapcsán kezdeményezte a Gödöllő, 5893/3 hrsz.-ú ingatlant érintő egyes szabályozási elemek törlését, mivel azok végrehajtása korlátozza a tervezett beruházás megfelelő időbeli ütemezését.

Az egyes szabályozási elemek törlésével a beruházáshoz szükséges területek igénybevétele időben elkülöníthetővé válik; a szabályozási elemek törlése lehetővé teszi az egyes építési ütemekben még nem szükséges telekalakítások végrehajtásának későbbi ütemben történő megvalósítását.

Jelen módosítás egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ (6a) bekezdése alapján állami főépítészi eljárás szerint történik.

A tervezettel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat írásban 2018. október 6-ig adhatják meg Mészáros Judit főépítésznek címezve

– postai úton: Gödöllői Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. vagy
– e-mailen: rohr.anita@godollo.hu

A tervezet megtekinthető a kapcsolódó dokumentumokra kattintva.

Dr. Gémesi György polgármester sk.

kapcsolódó dokumentumok:

GÉSZ módosítás 2018 – Vasúti területek (leírás)

2018_0928_leiras

Szabályozási terv módosítás tervezete (tervlap)

2018_0928_tervlap

Főépítészi Iroda

AKTUÁLISAN VÉLEMÉNYEZENDŐ TERVEK

Gödöllő Város településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) felülvizsgálatáról

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy elkészült Gödöllő város településrendezési eszközeinek – településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának – tervezete. A dokumentumok innen tölthetők le.

Betűk visszaállítása
Kontraszt