Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

Hirdetmények

Hirdetmények, Hírek

Felhívás jogi ügyintézői munkakör betöltésére

A Gödöllői Polgármesteri Hivatal jogi végzettséggel és közigazgatási gyakorlattal rendelkező munkatársat keres jogi ügyintéző munkakörre.
Képesítési előírás: Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati szakképzettség.
Munkaköri alapfeladat: önkormányzati szerződések, okiratok, nyilatkozatok előkészítése, helyi rendeletek, jogszabályok kodifikálása, önkormányzati ügyekben jogi szakértői közreműködés és képviselet.
Bérezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján, illetve megegyezés szerint.
A jelentkezéseket az önéletrajz megküldésével személyesen vagy postai úton kell benyújtani Gödöllő város jegyzőjének címezve (Dr. Kiss Árpád jegyző, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.)
Jelentkezési határidő: 2020. 09. 18.

Dr. Kiss Árpád
jegyző sk.

Hirdetmények, Hírek

Tájékoztatás elérhetőség megváltozásáról

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Város Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy az általa működtetett Békéltető Testület elérhetősége az alábbiakra változott:

Pest Megyei Békéltető Testület
cím: 1055 Budapest, Balassi B. u. 25. IV/2.
levelezési cím: Pest Megyei Békéltető Testület 1364 Budapest Pl. 81.
honlap: www.panaszrendezes.hu
e-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
telefon: +36 -1-792-7881

Hirdetmények, Kiemelt hírek

Tájékoztatás igazgatási szünetről

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Gödöllő Város Képviselő-testületének 24/2020. (II. 13.) számú önkormányzati határozata alapján
2020. július 27-tól augusztus 07-ig igazgatási szünetet tart.
Az igazgatási szünet ideje alatt az Ügyfélszolgálat ZÁRVA tart.
Megértésüket köszönjük!
Tisztelettel:
Dr. Kiss Árpád sk.
jegyző
Hirdetmények, Hírek

Felhívás adóhatósági ügyintézői munkakör betöltésére

A Gödöllői Polgármesteri Hivatal Adó- és Ingatlangazdálkodási Irodájára adóhatósági ügyintézőt keres, végrehajtási feladatok elvégzésére.

Képesítési előírás: gazdasági középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, pénzügyi vagy mérlegképes könyvelői szakképesítés.

Közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat előnyt jelent.

Bérezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, illetve megegyezés  alapján.

A jelentkezéseket az önéletrajz megküldésével személyesen vagy postai úton kell benyújtani Gödöllő város jegyzőjének címezve (Dr. Kiss Árpád jegyző, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.), illetve elektronikusan hargitai.zoltan@godollo.hu e-mail címre kell eljuttatni.

Jelentkezési határidő: 2020. 08. 14.

 

Dr. Kiss Árpád sk.
jegyző

 

Hirdetmények, Hírek

Tájékoztatás a kormányablakok ügyfélfogadási rendjéről

A Miniszterelnökség döntése alapján a Pest Megyei Kormányhivatal és a Budapest Főváros
Kormányhivatal illetékességi területén működő kormányablakok esetében továbbra is cél, hogy a két hivatal által működtetett kormányablakok egységes nyitvatartási rendben fogadják ügyfeleiket.
Fentiekre tekintettel a kormányablakok ügyfélfogadási rendje 2020. július 6. napjától (hétfő) az alábbiak szerint módosul:
HÉTFŐ 8:00 – 18:00 óra
KEDD 8:00 – 16:00 óra
SZERDA 11:00 – 19:00 óra
CSÜTÖRTÖK 8:00 – 16:00 óra
PÉNTEK 8:00 – 14:00 óra

Hirdetmények, Ingatlanok

TÁJÉKOZTATÓ a Gödöllő, Kossuth L. u. 54.II/8., Szabadság út 167/1., Zombor u. 1. II/13. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakások pályázati és bérbevételi feltételeiről

Gödöllő Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények egyes módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 110/2020.(VI.12.) polgármesteri határozatával elrendelte a Gödöllő,
−Kossuth L. u. 54. II/8. (55m2egy szoba + 1db félszoba, konyha, előtér, fürdőszoba,wc helyiségekből álló, összkomfortos), bérleti díj: 77.000 Ft/hó,közös költség: 4935Ft/hó
−Szabadság út 167/1. (65m2kétszoba + 1db félszoba, konyha, előtér, fürdőszoba,wc, helyiségekből álló, komfortos), bérleti díj:91.000 Ft/hó,és
−Zombor u. 1. II/13. (28m2, egy szoba, főzőfülke, előtér, fürdő + wc, helyiségekből álló,komfortos), bérleti díj: 39.200 Ft/hó, közös költség: 4620Ft/hó,szám alatti önkormányzati tulajdonú lakásokpiaci elvű lakbér fizetése melletti, legfeljebb 3éves határozottidőtartamra (mely meghosszabbítható) történő bérbeadását.

A pályázati eljárás lebonyolítására, valamint a sikeres pályázóval történő szerződéskötésre a hivatkozott határozat alapján, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 25/2018. (X. 19.) önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően kerül sor.

A pályázati eljárás:

Pályázatot nyújthat be az a nagykorú magyar állampolgár, aki
a) a meghirdetés időpontjában nem rendelkezik Gödöllő város közigazgatási területén beköltözhető állapotú lakóingatlan tulajdonjogával vagy tulajdoni hányadával, amely jogosulttá teszi a lakóingatlanban azéletvitelszerű tartózkodásra a vele együtt élő közeli hozzátartozóival együtt,
b) a meghirdetés időpontjában Gödöllő város közigazgatási területén életvitelszerűen lakik vagy a városban tevékenységet folytató munkáltatónál munkaviszonyban foglalkoztatott, és nem rendelkezik bérlői, bérlőtársi joggal költségelvű, vagy piacilakbérrel bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakásban,
c) és akivel közös háztartásban élő, vele együtt költöző közeli hozzátartozó tényleges jövedelme alapján igazolható, hogy a lakás lakbérét fizetni és fenntartási költségeit viselni tudják,
d) a meghirdetett lakás nagysága eléri, vagy meghaladja a pályázó és a vele együtt költöző közeli hozzátartozók létszámát, figyelembe véve a méltányolható lakásigény mértékének alsó határát.

A rendelet 4. §-a alapján az egyszobás lakás maximum 2 fő, másfél szobás lakás maximum 3 fő, kétés félszobás lakás maximum 5fő részére adható bérbe.

A pályázati határidő lejártát követően az önkormányzata mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembevételével folytatja le a pályázati eljárást az alábbi értékelési szempontok szerint:
a) a pályázó életvitelszerűen Gödöllőn való tartózkodását igazolni tudja, melynek időtartama, legalább 5 év esetén 1 pont,
b) a pályázó életvitelszerűen Gödöllőn való tartózkodását igazolni tudja, melynek időtartama legalább 10 év esetén 3 pont,
c) gödöllői munkaviszony időtartama legalább 5 év esetén 2 pont,
d) gödöllői munkaviszony időtartama legalább 10 év esetén 3 pont,
e) 40. életévét betöltött házastársak, egyedülálló pályázó 0 pont,
f) egyedülálló pályázó 1 gyerekkel 1 pont,
g) egyedülálló pályázó 2 gyerekkel 2 pont,
h) házaspár/élettársak 1 gyerekkel 1 pont,
i) házaspár/élettársak 2 gyerekkel 2 pont,
j) emelt összegű családi pótlékra jogosító fogyatékos vagy tartósan beteg gyermekenként 1 pont.
k) 40. életévét be nem töltött házasságban élő pályázó 2 pont

Vizsgálni és értékelni kell a pályázók jövedelmét és fizetőképességét a bérleti díj és a fenntartási költségek finanszírozása tekintetében. A pályázók jövedelmi és fizetőképességi helyzetüknek megfelelő sorrend alapján kapnak pontokat oly módon, hogy a legkedvezőbb jövedelmi, fizetőképességű pályázó kapja a legnagyobb, a legkedvezőtlenebb kapja a legkevesebb pontot. A pontozás során a legmagasabbelérhető pontszám 10. A legmagasabb pontszám jövedelmi viszonyait figyelembe véve arányosítással kell meghatározni a többi pályázónak adható pontszámot.

A fenti pontozási eljárást megpályázott lakásonként és pályázónként egyesével kell lefolytatni.

Vizsgálni és értékelni kell a pályázók jövedelmét és fizetőképességét a bérleti díj és a fenntartási költségek finanszírozása tekintetében. Egyedülálló, egyedül költöző pályázó esetében a maximum 1 főre jutó nettó jövedelem 300 000 Ft/hó összeget nem haladhatja meg. Minden más pályázó esetében a maximum 1 főre jutó jövedelem a 250 000 Ft / hó összeget nem haladhatja meg. A pályázók jövedelmi és fizetőképességi helyzetüknek megfelelő sorrend alapján kapnak pontokat oly módon, hogy a legkedvezőbb jövedelmi, fizetőképességű pályázó kapja a legnagyobb, a legkedvezőtlenebb kapja a legkevesebb pontot. A pontozás során a legmagasabb elérhető pontszám 10. A legmagasabb pontszám jövedelmi viszonyait figyelembe véve arányosítással kell meghatározni a többi pályázónak adható pontszámot.

A pályázatok benyújtásának módja: a tájékoztatóhoz csatolt formanyomtatvány kitöltésével és a szükséges dokumentumok csatolásával
levélben GödöllőiPolgármesteri Hivatal(2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.)ill.
emailben nagy.noemi@godollo.hucímezve, vagy
személyesen az ügyfélszolgálaton (Gödöllő, Petőfi tér 4-6. hétfő: 8:00-18:00 és szerda 8:00-16:30 óráig)
-Személyi igazolvány, lakcímkártya másolata
-Életvitelszerű Gödöllőn lakás igazolása lakcímkártya másolatával, lakásbérleti szerződés csatolásával stb. (gödöllői lakos pályázó esetén).
-A munkaviszony igazolása munkáltató vagy könyvelő által kiadott igazolás alapján (Gödöllőn dolgozó pályázó esetén).
-A jövedelem igazolása munkáltató vagy könyvelő által kiadott jövedelemigazolás alapján, mely igazolás a pályázó legalább elmúlt 6 havi jövedelmét tartalmazza.
-Saját háztartásban eltartott kiskorú gyermek esetén a családtámogatási ellátás (pl. családi pótlék stb.) folyósításának igazolása.(MÁK határozattal, bankszámlakivonattal)

A pályázatok beérkezésének határideje: 2020. július 22.

A bérleti jogviszony
A bérbeadó a sikeres pályázóval lakásbérleti szerződést köt. A szerződéskötés feltétele óvadék megfizetése (2 havibérleti díj).A bérbeadó a sikeres pályázatot benyújtó házastársakkal bérlőtársi szerződést köt. A bérlőtársak jogai és kötelezettségei egyenlők, jogaikat együttesen gyakorolhatják, kötelezettségük a bérbeadóval szemben egyetemleges.

A lakásbérleti szerződés fennállta alatt a bérlő köteles életvitelszerűen a lakásban lakni.

A bérlő az általa használt lakásba a törvényben meghatározott személyek körén kívül más személyt csak a bérbeadó hozzájárulásával fogadhat be.

Bérlő a bérlet időtartama alatt köteles gondoskodni a lakás belső burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról. A bérbeadó szükség esetén gondoskodik azok pótlásáról, cseréjéről, az ezzel kapcsolatos költségek viselésére a bérbeadó kötelezettséget vállalhat.

Bérlő köteles a lakásbérleti díjat előre, minden hónap 15. napjáig a bérbeadó számlája alapján megfizetni. A Képviselő-testület a lakásbérleti díjat évente felülvizsgálja, és rendeletében módosíthatja, melyet a bérlő tudomásul vesz.

Bérlő köteles a lakásbérleti díjon felül a lakás használatából eredő költségeket (vízfogyasztás és csatornahasználati díj, elektromos áramfelhasználás, gázfelhasználás, szemétszállítás, egyéb) közvetlenül a szolgáltató társaságok felé megfizetni.

A bérleti szerződés a bérlet időtartama alatt közös megegyezéssel bármikor megszüntethető.

Pályázatához sok sikert kívánok!

Gödöllő, 2020. június 30.

dr. Kiss Árpád
jegyző

A formanyomtatvány innen tölthető le: http://www.godollo.hu/wp-content/uploads/2020/07/formanyomtatvány-július.docx

Hirdetmények, Hírek

Pályázat Csecsemő- és kisgyermeknevelő munkakör betöltésére

A Gödöllői Mesevilág Bölcsőde

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csecsemő- és kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 2100. Gödöllő, Kossuth L út 5-7
A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok:
csecsemő- és kisgyermeknevelői feladatok ellátása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Felsőfokú képesítés, csecsemő- és kisgyermeknevelő,
magyar állampolgárság, büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Főiskola, csecsemő- és kisgyermeknevelő,
 csecsemő- és kisgyermeknevelő – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
A munkakör betöltésének időpontja: 2020.09.01.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020.07.24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pálfi Sándorné nyújt a 06 28 410-566
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

Személyesen: Pálfi Sándorné intézményvezetőnél, vagy a
mesevilag.bolcsode@gmail.com email címre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. 08.10.

Hirdetmények, Hírek

Tájékoztatás közterületen történő permetezésről

A VÜSZI Nonprofit Kft. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy Gödöllő város közterületein – időjárás függvényében – 2020.06.25 – 2020.07.12 időintervallumban megtörténik a hárs, fenyő, platán, vadgesztenye és vegyes fák permetezése, melyet napnyugta után végez a szakcég.

Felhasználásra kerülő szerek: Decis Mega (rovarölő) 0,25 l/ ha, Coragen 20 SC (rovarölő) 0,2 l/ha, Topas 100 EC (gombaölő) 0,5 l/ha, Mospilan 20 SG (rovarölő) 0,3 kg/ha, Csöppmix (tápoldat) 3 l/ha, Vektafid A (rovarölő) 1 l/ha;

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 21 nap
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0
Méhekre veszélyesség: mérsékelten veszélyes
A méhészek értesítése megtörtént.

Betűk visszaállítása
Kontraszt