Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

Hirdetmények

Hirdetmények, Hírek

Tájékoztatás a hamu kihelyezésének szabályos módjáról

A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint a fűtési szezon beindulásával jelentősen megnövekedett a gyűjtőedénybe szabálytalanul kihelyezett hamu mennyisége.
Mivel a gyűjtőedénybe illesztett hamu veszélyezteti a hulladékgyűjtést végző munkatársaik egészségét, továbbá a jármű felépítményének csúszó és forgó alkatrészeit nagy mértékben koptatja, a következőt kérik a tisztelt lakosságtól:

Amennyiben hamut helyeznek a gyűjtőedénybe, úgy azt kihűlt állapotban, zsákban összegyűjtve és összekötve tegyék!
Zsákot csak a hulladékgyűjtő edénybe tegyenek, mert az amellé kitett zsákot a szállítást végző munkatársaik nem vizsgálják meg, azt többlethulladékként kezelik és nem szállítják el pluszban.

A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. köszöni a lakosság együttműködését.

Hirdetmények, Kiemelt hírek

FELHÍVÁS- szakértők jelölésére az önkormányzati képviselő-testület munkáját támogató szakbizottsági munkára

Gödöllő Város Képviselő-testületének munkáját nyolc szakbizottság segíti, melyekben az önkormányzati képviselők mellett a döntések társadalmasítása érdekében szakértők, illetve a helyi társadalom képviselői is részt vesznek külsős tagként.

A Fidesz-KDNP pártszövetség képviselői az egyenlőség elvén alapuló, részükre biztosított szakmai, bizottsági szakértő státuszokra nem jelöltek személyeket, korlátozva ezáltal a szakbizottsági munka társadalmasításának lehetőségét. A pártszövetség általi jelölés elmaradásának eredményeként továbbra is vannak ellátandó szakértői feladatok, mely nehezíti a bizottságok munkáját, hiszen a szakszerű döntés-előkészítés adja a képviselő-testületi döntéshozatal alapját.

Kérem Gödöllő város polgárait, civil szervezeteit és szakmai közösségeit, hogy jelöljenek szakértőket az önkormányzati bizottságokba. A jelölések olyan személyeket tartalmazhatnak, akik gödöllői lakcímmel és választói jogosultsággal rendelkeznek, illetve semmilyen köztartozással nem rendelkeznek!

A képviselő-testület által elfogadott szervezeti és működési szabályzat (20/2019. (XI. 07.) önkormányzati rendelet) értelmében a testület mellett az alábbi szakbizottságok működnek:
• Jogi és Ügyrendi
• Pénzügyi és Költségvetési
• Gazdasági és Vállalkozásfejlesztési
• Városfejlesztési és Fenntarthatósági
• Kulturális, Ifjúsági és Nemzetközi Kapcsolatok
• Köznevelési és Közösségfejlesztési
• Szociális és Családügyi
• Egészségügyi

Jelöléseiket (maximum egy A/4 oldalas indoklással, a szakmai kompetenciák és a szakbizottság nevének megjelölésével, illetve a jelölt elérhetőségeivel ellátva) – a személyiségi jogokra figyelemmel – zárt borítékban adják le hivatali időben a városháza (Gödöllő, Szabadság tér 6.) polgármesteri titkárságán, vagy küldjék el a szabone.fekete.andrea@godollo.hu titkársági e-mail címre!
A jelölés határideje: december 6. 12:00 óra.
Az önkormányzati törvény értelmében a tagok személyéről a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.

Dr. Gémesi György
polgármester

Hirdetmények

Tájákoztatás az afrikai sertéspestisről

Az Aszódi- és a Gödöllői Járás teljes közigazgatási területe (vadászterületek szerint) az afrikai sertéspestist tekintve a magas kockázatú területek közé tartozik. Erről a héten tette közzé tájékoztatását a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya.

 

Hirdetmények

Tájékoztatás üzemképtelen gépjárművek elszállításáról

A Gödöllői Közterület-felügyelet a Város közterületeiről rendszeresen elszállíttatja az üzemképtelen
járműveket.
Az elmúlt héten a Gödöllő, Deák tér 2. mellől egy frsz nélküli, VW Polo típusú, fekete színű személygépkocsit,
a Szőlő u. 18. sz. elől egy frsz nélküli, Citroén ZX típusú, ezüst színű személygépkocsit,
a Páter K. u. 1. sz. „E” kollégium mögül egy frsz nélküli, Citroen Saxo típusú,
arany színű személygépkocsit, valamint
a Páter K. u. 1. sz. „0” kollégium mögül egy frsz nélküli, Ford Escort típusú, ezüst színű személygépkocsit szállíttatak el.
A gépkocsi a tárolóhelyen a jogszabályban meghatározott ideig (6 hónap) tárolható. A
határidőben ki nem váltott járművet a közreműködő szervezet értékesítheti, vagy más
módon hasznosíthatja. A vételárnak, vagy a hasznosításból származó bevételnek a jármű
szállítása és tárolása miatt felszámított költségek levonása után fennmaradó részére a
tárolás első napjától számított 1 éves időtartamon belül a tulajdonos igényt tarthat.
Az elszállított jármű tulajdonosával/üzemben tartójával szemben közigazgatási hatósági
eljárás indul, az elszállításra okot adó szabályszegés elkövetése miatt.
A gépjárművekről további tájékoztatás a 0628/529-169-es telefonszámon kapható.

Hirdetmények

Felhívás – jogi ügyintéző munkakörre

FELHÍVÁS

 

A Gödöllői Polgármesteri Hivatal jogi végzettséggel és közigazgatási gyakorlattal rendelkező munkatársat keres jogi ügyintéző munkakörre.

Képesítési előírás: Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati szakképzettség.

Munkaköri alapfeladat: önkormányzati szerződések, okiratok, nyilatkozatok előkészítése, helyi rendeletek, jogszabályok kodifikálása, önkormányzati ügyekben jogi szakértői közreműködés és képviselet.

Bérezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján, illetve megegyezés szerint.

A jelentkezéseket az önéletrajz megküldésével személyesen vagy postai úton kell benyújtani Gödöllő város jegyzőjének címezve (Dr. Kiss Árpád jegyző, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.)

Jelentkezési határidő: 2019. 10. 31.

 

 

Dr. Kiss Árpád sk.

jegyző

 

 

Betűk visszaállítása
Kontraszt