Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

Hírek

Hírek

A tűzgyújtási szabályokról

Az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem.
Miután dr. Gémesi György polgármester április 7-én aláírta „A közterületek és az egyes, nem közterületeknek minősülő ingatlanok tisztántartásáról…” szóló rendelet módosítását, Gödöllőn a veszélyhelyzet végéig tilos a közterületen, valamint ingatlanon belül elszáradt növényi hulladékot égetni. A rendelet Gödöllő teljes közigazgatási területére, tehát kül- és belterületére egyaránt vonatkozik!

Országos viszonylatban azonban nem árt tisztában lenni a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokkal!
Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály megengedi. Avar és kerti hulladék égetését csak az adott település önkormányzata engedélyezheti rendeletében, de égetni ebben az esetben is csak a rendeletben meghatározott helyen, napokon és módon szabad.

Külterületi ingatlanok esetében, amennyiben az égetést jogszabály megengedi, 5 nappal az égetést megelőzően írásban be kell jelenteni az illetékes katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez.
Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.

A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás elősegíti a tűz kialakulását, továbbterjedését. Erdőtűz-veszélyes időszakban országos szinten a vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az erdészeti hatóság tűzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely esetén az érintett területen akkor is tilos a tűzgyújtás – beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is –, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.

A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő tűzgyújtási tevékenység miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a katasztrófavédelem oldalait (http://www.katasztrofavedelem.hu, http://pest.katasztrofavedelem.hu), vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját (www.erdotuz.hu).

Hírek, Koronavírus

Tájékoztató veszélyhelyzet alatti ellenőrzött bejelentésekről

TÁJÉKOZTATÓ

a veszélyhelyzet alatti ellenőrzött bejelentésekről

 

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésekről szóló 191/2020.(V.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 2020. május 18-án lép hatályba, mely eltérést enged az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályaitól.

A Kormányrendelet szerint ellenőrzött bejelentés szükséges az alábbi ügyekben:

  1. Telepengedélyezési eljárás
  2. Üzlet működési engedélyezése
  3. Fakivágási engedélyezés
  4. Zenés táncos, rendezvény engedélyezése
  5. Vízjogi engedélyezés
  6. Vásárok, piac engedélyezése

Az ellenőrzött bejelentés (a továbbiakban: bejelentés) elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül: az ügyfélkapu útján, elektronikus űrlap útján, általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján valamint e-mail útján megtett bejelentés is.

Tisztelt Ügyfelek! A Gödöllői Polgármesteri Hivatalnál a Kormányrendelet szerinti  bejelentés fogadására : bejelentes@godollo.hu e-mail-cím szolgál, amely a beérkező bejelentésről az ügyfél részére automatikus elektronikus visszaigazolást küld.

Az eljárás további részletszabályai ide kattintva olvashatók.

 

Hirdetmények, Hírek

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY a gödöllői 8102/3, 8102/4, 8126/1, 8126/2 és 8126/3 helyrajzi számú, beépítetlen terület megnevezésű, Berente utcai telek ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére

 

PÁLYÁZAT I   H I R D E T M É N Y

Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) két fordulós pályázatot hirdet a gödöllői 8102/3, 8102/4, 8126/1, 8126/2 és 8126/3 helyrajzi számú, beépítetlen terület megnevezésű, Berente utcai telek ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére.

A pályázat a 8102/3, 8102/4, 8126/1, 8126/2, 8126/3 helyrajzi számú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra mind együtt, mind ingatlanonként (kivéve a 8126/1 és a 8126/3 helyrajzi számú ingatlanok kizárólag együtt) nyújtható be.

Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik a teljes ingatlan együttes megvételére tesznek ajánlatot.

Az ingatlanok irányára:

Sorszám Helyrajzi szám Terület Ingatlan- nyilvántartási megnevezés Az ingatlan minimum irányára   mindösszesen
1. 8102/3 800 m2 beépítetlen terület 18.800.000 Ft
2. 8102/4 800 m2 beépítetlen terület 18.800.000 Ft
3. 8126/1 1231 m2 beépítetlen terület 29.000.000 Ft
4. 8126/3 140 m2 beépítetlen terület 2.000.000 Ft
5. 8126/2 906 m2 beépítetlen terület 21.400.000 Ft
Összesen: 3877m2   90.000.000 Ft

Az ajánlatok benyújthatók: 2020. június 15. napján 12.00 óráig.

A pályázati tájékoztató a www.godollo.hu Gödöllő város honlapjáról, vagy ide kattintva tölthető le.

Az ajánlatok a pályázati tájékoztatóban megjelölt tartalommal postai úton, vagy személyesen, Gödöllő Város Önkormányzata 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. I. em. 113. számú iroda, vagy az I. em. Jegyzői titkárság címén nyújthatók be. Személyesen, vagy képviselő útján beadott ajánlatok esetében átvételi elismervényt ad a kiíró.

A pályázat kiírója a nyertes pályázóval ingatlan adásvételi szerződést köt.

A pályázat második fordulójában az ajánlott bruttó vételár 10 %-ának megfelelő összegű bánatpénzt kell megfizetnie a pályázónak a kiíró részére.

    A pályázat nyertesének a szerződéskötést megelőzően természetes személy esetén igazolni kell a személyazonosságát, meg kell adni adóazonosító jelét. Nem természetes személy esetén igazolnia kell, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésében foglaltak alapján átlátható szervezet. A pályázat nyertesével nem köthető meg a szerződés, amennyiben személyazonosságát nem igazolja, adóazonosító jelét nem adja meg, illetve nem igazolja, hogy átlátható szervezet vagy igazolása alapján megállapítható, hogy nem átlátható szervezet.

Részletesebb tájékoztatást, illetve konzultációs lehetőséget dr. Kiss Árpád jegyző és Kovács Katalin vagyongazdálkodó munkatárs biztosít (tel.: 28/529-190, 28/529-237, e-mail: kovacs.katalin@godollo.hu). Az ingatlanok Kovács Katalinnal a 28/529-237-es telefonszámon egyeztetett időpontban megtekinthetők.

Hírek

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS (munkaközi tájékoztatás) Gödöllő Város településképi rendeletének módosításáról

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy elkészült a településkép védelméről szóló 24/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet (TKR) módosításának tervezete.

A TKR módosítását az Ady Endre sétány 9. sz. alatti (5880 hrsz.-ú) ingatlanon található, építészeti és helytörténeti értéket képviselő barokk pince megóvása, illetve egy védett érték telekalakítás miatti helyrajzi szám módosítása tette szükségessé.

A barokk pince védelem alá helyezését alátámasztó értékleltár és a településképi rendelet módosításának tervezete – az egészségügyi veszélyhelyzetre való tekintettel – kizárólag az Önkormányzat honlapján (www.godollo.hu) tekinthető meg:

ÉRTÉKTÁR_5880hrsz

TKR módosító tervezete

A tervezettel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat írásban 2020. június 3-ig adhatják meg Gödöllő város főépítészének címezve a foepitesz@godollo.hu e-mail címre küldve.

Dr. Gémesi György

polgármester s.k.

Hírek, Kiemelt hírek, Közlekedési Hirek

Hétfőtől felújítás a Szent-Györgyi Albert utcában

Egy sikeres pályázat után lehetőség nyílt az egyetemi bekötőút – önkormányzati kezelésben levő részének – felújítására, ahol május 11-től ideiglenes forgalmi rend lép életbe.
Gödöllő Város Önkormányzata PM_ONKORMUT_2018/72 azonosító számmal a Pénzügyminisztériumtól 33,9 millió forintos pályázati támogatást nyert a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Program 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás keretében a „Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonában álló utak felújítása” elnevezésű projektjére. A Pénzügyminisztérium, mint Támogató és a beruházó önkormányzat együttes célja Gödöllő város két forgalmas csomópontjának felújítása. Az egyik csomópont a Blaháné út – Rét utca kereszteződés, amelynek felújítása 2019-ben már megvalósult.
2020. április 20-i munkaterület átadást követően a Swietelsky Építő Kft. kivitelezésében elkészül a Szent-Györgyi utca felújítása a vasútvonal fölötti híd és a Szabadság út közötti szakaszon. A tervek szerint 2020. július 4-ig tartó kivitelezésnek köszönhetően javul az egyetemi városrész megközelítése.
A munkavégzés során az érintett útszakaszon egyirányúsítás fog történni a hatóságok előírásainak megfelelően. A tűzoltóság előtti szakaszon időszakosan az Szent István Egyetem irányából a Szabadság út irányába lehet csak közlekedni. Olyankor a Szabadság útról ideiglenesen tilos lesz az egyetemi városrész irányába kanyarodni. Az egyirányúsítás 2020. május 11. és 2020. július 4. között (a kivitelezési munkáktól függően) időszakosan fog történni, ami a szabályoknak megfelelően kitáblázásra is kerül.
Gödöllő Város Önkormányzata kéri a lakosság és az arra közlekedők megértését és türelmét a beruházás sikeres és eredményes megvalósítása érdekében.

Betűk visszaállítása
Kontraszt