Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

Nem lakás célú ingatlan

Hirdetmények, Hírek, Nem lakás célú ingatlan

T Á J É K O Z T A T Ó a Gödöllő, Deák Ferenc téren található üres garázsok bérleti jogának megszerzéséről

a Gödöllő, Deák Ferenc téren található üres garázsok bérleti jogának megszerzéséhez
Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő testülete 252/2015. (XII.10.) sz.
önkormányzati határozatával elrendelte az önkormányzat Gödöllő, Deák Ferenc tér 1. és 2.
számú lakóépületekben található üres, illetve év közben megüresedő garázsok bérbeadását.
A bérbe vehető üres garázs:
Cím Alapterület Bérleti díj

Deák F. tér 1. fsz. 4. 15 m2  11.250 Ft/hó + ÁFA

Deák F. tér 2. fsz. 4. 14 m2  10.500 Ft/hó + ÁFA
*
750 Ft/m 2 /hó + ÁFA figyelembevételével
A bérleti jogviszony időtartama:
határozott, 2020. augusztus 01 2023. december 31. napjáig szóló.
A bérbevétel feltételei:
– Garázst természetes személy vagy jogi személy vehet bérbe, kizárólag gépjármű tárolására, miután bemutatta az eredeti forgalmi engedélyt, mely szerint gépjármű van
a tulajdonában vagy üzemben tartásában és befizette az első kéthavi bérleti díjnak megfelelő összeget.
– Gödöllői állandó lakos magánszemélynek, gödöllői székhelyű, telephelyű vállalkozásnak a szerződéskötés feltételeként be kell mutatnia a Polgármesteri Hivatal Adó és Ingatlangazdálkodási Irodájának igazolását arról, hogy helyi adótartozása nincs.
– Egy egy garázs bérbeadására a bérbeadó azzal köt szerződést, aki a meghirdetett bérleti díjnál magasabb havi bérleti díjat ajánl meg és teljesíti a bérbevételi feltételeket . Egy magánszemély vagy társaság több garázst is bérelhet.
– A garázs kizárólag gépjármű tárolására használható, az ettől eltérő használat, valamint a garázs albérletbe adása tilos. A bérleti jog el nem cserélhető, át nem ruházható. Valamennyi eset a bérleti jogviszony felmondását vonja maga után.
A pályázatok benyújtásának módja:
Jelentkezési lap kitöltése, valamint a szükséges dokumentumok csatolása. levélben Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) ill. emailben nagy.noemi@godollo.hu címezve, vagy személyesen ügyfélfogadási időben az ügyfélszolgálaton, (Gödöllő, Petőfi tér 4 6., ügyfélfogadási idő: hétfő,
8:00 18:00, szerda 8.00 16.30)
A pályázatok beérkezésének határideje: 2020. július 15.
Részletes tájékoztató és jelentkezési lap átvehető az ügyfélszolgálaton, ill. letölthető a honlapról:http://www.godollo.hu/wp-content/uploads/2020/06/jelentk.-lap-es-atvet.-elism.pdf
Érdeklődni lehet a 06 28 529 171 as telefonszámon Nagy Noéminél.

dr. Kiss Árpád
jegyző

Hirdetmények, Nem lakás célú ingatlan

BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS

Gödöllő Város Önkormányzata bérbe adja a

Gödöllő, Palota-kert 16. fsz. 3. szám (5884/16/A/3 hrsz.), valamint a

Palota-kert 3. fszt. (5891/4/A/34 hrsz.) alatt található,

tulajdonát képező nem lakás célú helyiségeket.

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyiség üzleti célú bérbeadását 19/2020. (II. 13.) sz. önkormányzati határozatával rendelte el.

A bérbe vehető helyiség:

Címe: 2100 Gödöllő, Palotakert 16. fsz. 3. (5884/16/A/3 hrsz.)

Alapterület: 38 m2  egy szoba, előtér, mosdó + wc helyiségekből áll

Közmű ellátottság: elektromos áram, távhő, víz-csatorna szolgáltatás

Műszaki állapot: megfelelő

Bérleti díj irányár: 40.000 Ft/hó + ÁFA

 

Címe: 2100 Gödöllő, Palotakert 3. fsz.(5891/4/A/34 hrsz.)

Alapterület: 14 m2 egy szoba helyiségből áll

Közmű ellátottság: elektromos áram

Műszaki állapot: megfelelő

Bérleti díj irányár: 27.560 Ft/hó + ÁFA

Egyéb: egészségügyi helyiséggel nem rendelkezik, azonban a Palota-kert 4. szám alatt található, önkormányzati tulajdonú közös wc-mosdó helyiség használóihoz történő csatlakozás lehetséges.

A bérleti jogviszony időtartama: határozott, 5 év + 5 év előbérleti jog.

  • A helyiségek megtekintésére a (28) 529-171-as telefonszámon Nagy Noémi bérleménygazdálkodási ügyintézővel időpont egyeztethető.

 Az ajánlattétel módja, helye, határideje:

  • Az ajánlat benyújtásának módja: zárt borítékban, személyesen vagy képviselő útján átadni Nagy Noémi bérleménygazdálkodási ügyintézőnek a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási időben (hétfő: 8.00-18.00, szerda: 8.00-16.30),
  • helye: 2100 Gödöllő, Petőfi tér 4-6.
  • határideje: 2020. március 25. 16.30 óra

A pályázat benyújtásának feltételei:

  • A helyiség bérbevételére természetes személy és jogi személy pályázhat. A jelentkezéskor a természetes személy pályázó köteles bemutatni személyazonosító okmányait, egyéni vállalkozó ezen túlmenően egyéni vállalkozói igazolványát, gazdasági társaság a társaság cégbírósági bejegyzését tanúsító cégkivonatot, valamint aláírási címpéldányt.
  • A pályázó pályázatában köteles kifejteni a folytatni kívánt tevékenységet, a helyiségbérleti díj irányára alapján megtenni helyiségbérleti díj ajánlatát, valamint nyilatkozni arról, hogy a bérbevételi feltételeket elfogadja.

A bérbevétel feltételei:

–     Bérbeadó és a nyertes pályázó mint bérlő helyiségbérleti szerződést köt, melyben rögzítik a bérleti jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket.

–     Bérlő köteles beszerezni a helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges hatósági engedélyeket.

–     A helyiség használatából eredő közüzemi díjfizetési kötelezettség a bérlőt terheli.

–     A helyiség nem adható bérbe bár, borozó, italbolt, kocsma működtetése, valamint játékterem üzemeltetése, erotikus áruk forgalmazása és szexuális szolgáltatás céljára.

A helyiség bérbevételével kapcsolatban további információ a (28) 529-171-as telefonszámon kérhető.

 

Gödöllő, 2020. február  „  26   „

dr. Kiss Árpád
jegyző sk.

 

 

Betűk visszaállítása
Kontraszt