Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

Kiemelt hírek

Hírek, Kiemelt hírek

Vasútállomás: Újabb forgalmirend-változás!

A gödöllői vasúti átépítéseket végző Swietelsky Vasúttechnika Kft. tájékoztatása szerint a felújításhoz kapcsolódóan augusztus végéig az Ady Endre sétány Állomás út – mentőállomás közötti szakaszán két ütemben csapadékvíz-csatorna építést végez. A forgalmi rend emiatt (a jelenlegi állás szerint, azaz az első ütem lezárultával) JÚLIUS 24-én ismét megváltozik.
Emiatt az érintett útszakaszon az alábbi változásokra kell számítani AUGUSZTUS végéig:
Az Ady E. sétány Isaszegi út és az Állomás út közötti szakaszán félpályán és csak egy irányba lehet közlekedni a járművekkel; az Isaszegi út felől az Állomás út irányába (felfelé).
Az Állomás útról az Isaszegi útra a Fürdő utcán keresztül lehet el(le)jutni, aminek egy felújított szakaszát megnyitják a forgalom számára és ezen a fent jelzett időszak alatt egyirányú lesz.
A csapadékvíz-csatorna elkészítése után a sávos útburkolat helyreállítás is a kivitelező feladata.
Az Ady E. sétány Állomás út és Isaszegi út közötti szakaszán – a készülő uszoda gazdasági bejáratáig – az önkormányzat saját költségvetésének a terhére az útpálya teljes felületét újraaszfaltoztatja.
Kiemelt hírek, Közlekedési Hirek

Tájékoztatás forgalmi rend változásról

 

A SWIETELSKY Vasúttechnika Kft. a vasútfelújításhoz kapcsolódóan 2019. július 10. – 2019. augusztus 31. között az Ady Endre sétány Állomás utca – Mentőállomás közötti szakaszán két ütemben csapadék csatorna építést végez. Emiatt az érintett útszakaszon az alábbi forgalmi rend változásokra kell számítani,

I. Ütem:
A munkák a tervek szerint 2019. július 10-én kezdődnek. Emiatt az Ady Endre sétányon a Török Ignác utca és Isaszegi út között félpályás lezárás lesz, ezen a szakaszon a munkálatok idején az Isaszegi út felől egyirányú lesz a közlekedés.
Az Isaszegi út felé a Török Ignác utca-Faiskola utca-Fürdő utca vonalon lehet majd eljutni. A buszközlekedés miatt a Fürdő utca az Isaszegi út irányába egyirányú lesz.
Az I. ütem várhatóan július végéig tart.
A terelés útvonalát a lenti térképen pirossal jelöltük.

II. Ütem
A kivitelezés II. üteme a tervek szerint augusztus elején kezdők, ennek során az Ady sétány Isaszegi út és az Állomás utca közötti szakaszának félpályás forgalomkorlátozására kell számítani.
A munkálatok során az érintett szakaszon félpályás forgalomkorlátozásra, és az Isaszegi út felől az Állomás utca irányába egyirányúsításra számíthatnak a gépjárművel közlekedők.
Az Állomás utcából az Isaszegi útra a Fürdő utcán keresztül lehet majd eljutni, ami a kivitelezés idejére egyirányú lesz.
A csapadékvíz csatorna elkészítése után a sávos útburkolat helyreállítás is a kivitelező feladata. Az Ady sétány Állomás utca- Isaszegi út közötti szakaszán- a készülő uszoda gazdasági bejáratáig – az önkormányzat saját költségvetésének a terhére az útpálya teljes felületét újraaszfaltoztatja.

Az I. ütem megkezdésével egy időben az Állomás utcán a felüljáró építése miatt kialakított ideiglenes átjáró mintegy négy méterrel arrébb kerül az állomásépület felé a vasúti sínek építése miatt. Ez azonban a forgalmi rendben változást nem okoz.

Kiemelt hírek

KSH adatok: Gödöllő a legfejlettebb középváros

Városunk az elmúlt években is folyamatosan az élmezőnyben szerepelt a kategóriájában lévő települések rangsorában. A legfrissebb statisztikai mutatók alapján azonban az első helyre került.

A 20-50 ezer fő lakosságszámmal rendelkező, nem megyei jogú városok rangsorolása a KSH legfrissebb, teljeskörűen rendelkezésre álló adatsorai alapján történt. A harminckét település körében végzett elemzés tizenöt, az életminőség szempontjából lényeges mutatót vizsgál. A végleges sorrend meghatározásához többek között vizsgálat alá került az infrastrukturális ellátottság (szennyvíz-és ivóvízhálózatba bekötött háztartások aránya, burkolt utak, terek, kiépített járda aránya), az orvos- és gyógyszertár ellátottság, számos kulturális mutató (könyvtárba beiratkozott olvasók, kulturális rendezvényeken résztvevők, múzeumi kiállítások száma) természetesen az összehasonlíthatóság érdekében minden település esetében következetesen egységnyi lakosságszámra vetítve. De olyan fontos adatok is hozzájárultak a végső sorrend kialakulásához, mint például a vizsgált települések közlekedésbiztonsági helyzete (súlyos és halálos balesetek számának elemzésével), az iskolai feladatellátási helyeken lévő számítógépek aránya, a zöld terület nagysága, vagy például az adott város munkanélküliségi rátája.

A Bennett-féle komplex mutató segítségével készült elemzés alapján Gödöllő városa Tatával és Budaörssel szoros küzdelemben, de őket megelőzve végzett az első helyen, maga mögött hagyva még többek között Szentendrét, Pápát, Vácot, Gyulát, Siófokot, Hajdúszoboszlót, Esztergomot, Dunakeszit, Hatvant és Jászberényt is.

Hírek, Kiemelt hírek

Roszík Gábor és dr. Beer Miklós kapta idén a Magyar Szabadságért Díjat

Huszonkilencedik alkalommal rendezték meg az Alsóparkban a Világfánál a Magyar Szabadság Napját arra emlékezve, hogy 1991. június 19-én 15 óra 1 perckor hagyta el Záhonynál az utolsó szovjet katona hazánk területét. Magyarország ezzel újra szabad, független állammá vált. 2001-től az Országgyűlés döntése alapján június 19-e nemzeti emléknap és június utolsó szombatja a Magyar Szabadság Napja. 1991 óta itt, Gödöllőn ezen a helyen, a Világfa előtt a magyar történelem egy-egy részletének felelevenítésével, a magyar kultúra értékeinek bemutatásával ünnepeljük a szabadságot.
A rendezvényen dr Gémesi György polgármester mondott beszédet, aki Tánczos Katalin hajléktalan költő, Az én miatyánkom című versét mondta el, majd az alábbi gondolatokat osztotta meg a közönséggel:

“Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Tánczos Katalin gyönyörű versével köszöntöm önöket a huszonkilencedik Magyar Szabadság Napján, itt, a Világfa előtt, ahol először 1991. június 30-án ünnepeltük meg, hogy Magyarország területén nincsenek idegen, megszálló csapatok.
Ennek szimbólumaként állítottuk fel ezen a helyen, 1992-ben a Velekey József Lajos által megalkotott Világfát, ahol minden évben összegyűlünk és közösen, egy nemzetként ünnepeljük saját szabadságunkat.
De 2006-ban egy vihar során a Világfát egy villám kettéhasította.
A néhány évig mementóként itt álló, kettétört Világfa mintha a körülöttünk lévő világ széttöredezésére utalt volna.
Sokszor éreztem és érzem ma is, hogy mintha megszakadt volna a Világfa alkotta eget és földet összekötő híd, megszakadt, és kiüresedett köztünk a magyar szabadság alkotta, minket összekötő kapocs, amit oly nagy lelkesedéssel vártunk 40 éven át, és örömmel ünnepeltünk 1991 június 30-án.
A művész újraalkotta az eget és a földet is összekötő Világfát, megadva ezzel az esélyt arra, hogy ezt a hidat egymás között akár nap mint nap újraépítsük.
Nem könnyű a felrobbantott hidak újraépítése. És ha újraépítjük, biztosak lehetünk-e benne, hogy az eredetit kapjuk vissza vagy csak annak egy másolatát? Vissza lehet-e egyáltalan építeni azt, amit leromboltunk/lerombolunk?
Egy biztos, ha nem építünk hidakat, akkor folytatódik a nemzet két részre szakadása. Ahhoz, hogy méltók legyünk azokhoz, akik a magyar történelem során mindenüket feláldozták a magyar szabadságért és függetlenségért, ahhoz, hogy a több mint ezeréves magyar történelem során oly sokszor megtépázott, sokszor szétesettnek tűnt magyarság gyönyörű értékeivel hosszútávon megmaradjon és versenyképesen tudjon lenni a mai kor kihívásainak, elengedhetetlen a köztünk lévő hidak újraépítése.
Igen, tudom, sok és nagy a szakadék, de nem áthidalhatatlan, még akkor sem, ha néha kötélen táncolunk. Ez a mai ünnep is legyen egy új híd építésének kezdete a Magyar Szabadságért Díj díjazottainak munkásságán; személyén és az Urban Verbunk által bemutatott Kötéltánc című produkción keresztül.
Mert minden nap kötélen táncolunk, és ha leesünk, újra fel kell állnunk és újra kell kezdjük, mert át kell mennünk a túlsó partra, még ha oly nehéz is, mert ott vannak a többiek. Az eget és a földet összekötő, kettétört Világfa újraalkotása adja meg az erőt és a hitet mindannyiunknak itt, Gödöllőn is a köztünk lévő hidak újraépítéséhez!
Isten áldja Magyarországot! Isten áldja Gödöllőt! Isten áldja Önöket!”

Gémesi György beszédét követően került sor a Magyar Szabadságért Díj átadására.
S Magyar Szabadság Napja Alapítvány által 2000-ben alapított díjat minden évben olyan személyiségek kaphatják meg, akik az elmúlt évtizedekben tevékenységükkel nagyban hozzájárultak Magyarország függetlenségéhez, demokratikus fejlődéséhez, a magyarság tudat, a magyar kultúra megőrzéséhez, továbbviteléhez. Munkájukkal példát mutatnak a magyar nemzetnek, a magyar népnek.
Az elismerést idén Roszík Gábor, evangélikus lelkész, rendszerváltó politikus és dr. Beer Miklóst, a váci egyházmegye püspöke vehette át.
A Magyar Szabadság Napja Alapítvány kuratóriuma Roszík Gábor evangélikus lelkész részére életútja, az ország függetlenségéért, demokratikus átalakításáért tett tevékenysége elismeréséül ítélte oda a Magyar Szabadságért Díjat.
Roszík Gábor, a legújabb magyar demokrácia első szabadon megválasztott országgyűlési képviselője. Lelkész családból származik, diplomáját az Evangélikus Hittudományi Egyetemen szerezte.
1984-ben került lelkészként Gödöllőre, ahol a ,, parókus „lelkészi állást tíz éven át töltötte be. Ez idő alatt a veresegyházi és az isaszegi lelkészi feladatokat is ellátta. 1988. novemberében részt vett az MDF gödöllői szervezetének megalapításában és még ebben az évben nyílt levelet fogalmazott Gödöllő-Isaszeg akkori országgyűlési képviselőjének, a párt kezdeményezésére a képviselő asszonyt visszahívták a Parlamentből és 1989. áprilisában elérték, hogy lemondjon mandátumáról. A kommunista rendszerben ez volt az egyetlen sikeres kísérlet képviselő elmozdítására a Parlamentből!
Ezután időszakos választáson 1989. július 22-én, országgyűlési képviselővé választották. 1947 óta ő lett az első szabadon választott országgyűlési képviselő, az akkori magyar országgyűlés egyetlen demokratikusan választott tagja, aki a rendszerváltozás többpártrendszer programjával került a Parlamentbe. 1990-ben az MDF színeiben ismét országgyűlési képviselő lett. Roszík Gábor egyik kezdeményezője volt a Magyar Szabadság Napja megemlékezésnek, a szovjet csapatkivonás napján, 1991. június 30-án. Később a parlament országgyűlési határozatban rögzítette a nap elnevezését és az ünnepet is.
A Magyar Szabadság Napja Alapítvány kuratóriuma Dr. Beer Miklós Váci egyházmegye megyés püspökének a keresztény értékrend képviseletéért és terjesztéséért, a szegények és oltalomra szoruló embereinek védelméért tett tevékenysége , személyes példamutató életútja elismeréséül adományozta a Magyar Szabadságért Díjat.
Dr. Beer Miklós római katolikus pap, a Váci egyházmegye püspöke papi pályáját Esztergomban kezdte, ahol 1966-ban szentelték pappá.
A Hittudományi Akadémián avatták teológiai doktorrá. Lelkipásztori munkáját Kőbányán, Szobon, Márianosztrán, Pilismaróton, Dömösön és Esztergomban végezte. Közben teológiai tanárként filozófiát oktatott az Esztergomi Hittudományi Főiskolán, majd később annak rektora lett.
2000-ben az Esztergom-Budapesti főegyházmegye segédpüspöke lett, majd 2003-ban II. János Pál pápa a Váci egyházmegye megyés püspökévé nevezte ki. Jelmondata „Rendületlenül a hitben”.
Mindenki másnál nagyobb figyelmet fordít a civil szolgálattevőkre, az elkötelezett világiak képzésére, püspöksége alatt számos világi személyt szentelt diakónussá.
Papi szolgálata sohasem maradt az egyház és a templomok kőfalain belül, vallja, hogy ne csak arra a pár órára legyen a lelkünkben béke, amíg a szentmisét hallgatjuk, aztán mindent ott folytatunk, ahol abbahagytuk. A hitünk kötelez minket arra, hogy annak megfelelően éljünk.
Ennek tudatában próbál élni a világban és rendszeresen fejti ki gondolatait az egyház erényeiről és a hibáiról, a kereszténység jelenéről és jövőjéről, nem elhallgatva a keresztények felelősségét sem.
Különös súlya van ma kereszténynek lenni és ami ettől is több, keresztényként élni. Keresztényként nem háríthatjuk át a megoldás felelősségét másra, nem ámíthatjuk magunkat, nem csukhatjuk be a szemünket, ha bajbajutott embereket látunk. Akik nem maguk keresték a nyomorúságukat, de saját erejükből nem tudnak abból kiemelkedni. Keresztényként felelősségünk van értük, testvéreinkért, legyen az cigány, zsidó vagy bármely ország népe. Az Úristen egymásra bízott bennünket” – mondja több nyilatkozatában is-, “tőlünk várja, hogy testvérként tegyünk egymásért valamit. Amikor keresztény testvérként tekintünk a másik emberre, csak akkor nevezhetjük magunkat is valóban kereszténynek.
Több körlevelet adott ki a cigánypasztoráció elősegítésére, melynek legfontosabb eleme az evangelizáció, a hit terjesztése, a vallásos lelki életelmélyítése, megerősítése A lelki élet elmélyítése mellett a cigánypasztoráció a legkülönfélébb formákban tevőlegesen részt vállal a cigányság hátrányos helyzetű csoportjainak társadalmi felzárkóztatásában, egzisztenciális helyzetük javításában.
De számos helyen kerül sor ennek keretében karitatív adomány-osztásra, gyermek- és felnőtt oktatási programokra, átképzésekre, munkahelyteremtésre, idősek és betegek szociális gondozására .
Katolikus püspökként különös súlya van az általa képviselt gondolatoknak, nyilatkozatainak és az elmondottakért való kiállásának.
Megtanulni együtt élni, a keresztény gondolkodásunkból kell, hogy fakadjon. Mindenki testvér, ennek elfogadásához fel kell nőni. Keresztényként tudnunk kell, hogy senki sem maga választotta meg, hogy hová szülessen, mindannyian emberként születünk, és hordozzuk a Teremtő Isten képét. Sokan művelt, intelligens keresztény embernek gondolják magukat, csak éppen az hiányzik az életükből, ami a legfontosabb , ami miatt tényleg kereszténnyé válhatnának, az önzetlenség, a lemondás, a jézusi lelkület. Nagyon nehéz feloldani a gyűlöletet, az előítéletet, de nincs más út – Beer Miklós püspök ezt vallja, erre tett esküt. „ pap vagyok mindenhol”, mondja és e szerint éli életét.

A díjak átadását követően az Urban Verbunk Kötéltánc című műsorát láthatták. A koreográfiát Tóth Judit és Moussa Ahmed készítette. A műsorban közreműködött Ádám Krisztián artistaművész. Az ünnepi programot hagyományosan tűzijáték zárta.
A rendezvényt a múlt évben Magyar Szabadságért Díjjal kitüntetett, az idén 100 esztendős dr. Bálint György, mindenki Bálint gazdája, valamint holland testvérvárosunk, Wageningen polgármestere, Geert van Rumund és a wageningeni delegáció tagjai is megtisztelték jelenlétükkel.

Kiemelt hírek

Tájékoztatás szúnyoggyérítésről

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a szúnyoggyérítést az alábbi időpontokban végzik el:

2019. június 27. (csütörtök) 19 órától napnyugtáig.
2019. június 28. (péntek) reggel 5-7 óra közötti időszakban.

Amennyiben az időjárás fenti időpontokban nem teszi lehetővé, az irtásra

2019. június 28. (péntek) 19 órától napnyugtáig és/vagy 2019. június 29. (szombat) reggel 5-7 óra között kerül sor.

A méhészek külön értesítést kaptak, hogy a méhállományban ne essen kár.

Egészségügy, Kiemelt hírek

Ők kapják idén a Gödöllő Egészségügyéért díjakat

Július 1-je, Semmelweis Ignác születésnapja 1992 óta a magyar egészségügy napja (más néven Semmelweis-nap . Városunkban minden évben ehhez kapcsolódóan adják át a Gödöllő Egészségügyért díjakat.
Az elismerést idén dr. Bernáthné dr. Fehér Ágnesnek, a Tormay Károly Egészségügyi Központ igazgatóhelyettesének, a bőrgyógyászat vezető főorvosának, Lakné dr. Kriston Katalinnak, az Ezüstkehely gyógyszertár vezető gyógyszerészének, és dr. Oravecz László háziorvosnak ítélte oda a képviselő-testület.
Az ünnepségre június 4-én, csütörtökön 15 órakor kerül sor a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ rendezvénytermében.

Hírek, Kiemelt hírek

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ- Semmelweis-napi (2019.07.01.) orvosi ellátási szünet

 

LAKOSSÁGI    TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

A  2003. évi LXXXIV. törvény 15/B.§-nak értelmében:

„Július 1-je Semmelweis-nap, amely az egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatási jogviszonyban álló egészségügyi dolgozókra és egészségügyben dolgozókra kiterjedően munkaszüneti nap.”

A fentiekre tekintettel a felnőtt és a gyermek háziorvosi ellátás, a védőnői ellátás, valamint a Tormay Károly Egészségügyi Központban a szakorvosi ellátás

  1. JÚLIUS 1 – ÉN HÉTFŐN

SZÜNETEL.

Sürgős esetekben az egészségügyi ellátást a központi orvosi ügyelet biztosítja az alábbi helyszínen:

 

Tormay Károly Egészségügyi Központ  II. rendelő (Szabadság tér 3.)

 

Telefonszám 36-70/370-3104

 

Kiemelt hírek

Konzorciumi megállapodás a Rákos-patak revitalizációja érdekében

A képviselő-testület elfogadta a Pest Megye Önkormányzatával, Szada Nagyközség Önkormányzatával, Isaszeg Város Önkormányzatával és Pécel Város Önkormányzatával kötendő konzorciumi együttműködési megállapodást, melynek célja, hogy a Rákos-patak menti területek revitalizációja minél szélesebb körben megvalósuljon, és hosszabb távon a Rákos-völgy Pest megyei szakasza a Dunakanyarhoz fokozatosan felzárkózó minőségű, ismertségű, rekreációs és turisztikai desztinációvá, ökoturisztikai folyosóvá váljon.

A Rákos-patak revitalizációja érdekében évek óta folynak szakmai egyeztetések, mivel a patak megyei szakaszának rendezése, illetve a patak menti területek turisztikai, rekreációs és egyéb potenciáljának kihasználása összehangolt fellépést igényel az érintettek részéről. Pest Megye Önkormányzata a Rákos-patak völgye Pest megyei szakaszára vonatkozó térségfejlesztési koncepció és stratégiai programot Pest Megye Önkormányzata elfogadta.

A Gödöllő Integrált Településfejlesztési Stratégia 2015-2020. (ITS) több, a Rákos-patakot érintő programelemet határoz meg, melyek közül meghatározó a komplex ökológiai fejlesztés a Rákospatak mentén, a Rákos-patak egységes revitalizációja, vízgazdálkodás fejlesztése, rekreációs-zöld folyosó létesítése projekt.
Az Önkormányzat 2017 novemberében vállalkozási szerződést kötött a Hidro-Consulting Kft.-vel a Rákos-patak Gödöllő, alsóparki szakasza mederrendezési terveinek és a hozzá kapcsolódó „városi biodiverzitás-tanösvény” létrehozásához szükséges tervek elkészítésére. Az engedélyezési tervek elkészültek, a projekt megvalósításához szükséges engedélyek (a gyalogos hidak építési engedélye kivételével) megvannak.

A Pest Megyei Önkormányzat a Rákos-patak völgye Pest megyei szakaszára vonatkozó térségfejlesztési koncepció és stratégiai programban foglalt célok megvalósításának érdekében – az érintett településekkel (Szada, Gödöllő, Isaszeg, Pécel) konzorciumot alkotva a pénzügyminiszterhez a projektelemek megvalósítása érdekében egyedi támogatási kérelmet kíván benyújtani.

Az egyedi támogatási kérelem bruttó 420.000.000.- Ft támogatási igénnyel kerül benyújtásra, melyből a gödöllői projektelemre bruttó 197.167.924.- Ft jut a tervezet szerint (a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén). A Konzorciumvezető a támogatási összegből bruttó 12.319.000.- Ft-ot külön pénzeszköz-átadási megállapodás keretében átad Gödöllő Város Önkormányzata részére tekintettel a Rákos-patak környezetében megvalósítani kívánt egyéb beruházásokkal való összhang érdekében és a korábbiakban megindított tervezési eljárásra.

Kiemelt hírek

A tűzesetek és a műszaki mentések száma is csökkent 2018-ban a korábbiakhoz képest

A képviselő-testület meghallgatta és elfogadta a Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi munkájáról szóló beszámolót.  A testület előtt Szigeti Róbert tűzoltó őrnagy ismertette a 2018-as évben történteket.

Mint az a beszámoló adataiból kiderül, a Gödöllő HTP  26 településre kiterjedő működési területén a 2018. évben tűzeset, műszaki mentés tekintetében összesen 792 káreset történt. A káresetek megoszlását tekintve a tűzesetek (456 db) voltak többségben. Műszaki mentésre 336 db esetben volt szükség. Ebből 86 műszaki mentés és 95 tűzeset Gödöllőn volt.

A műszaki mentések számának változása elsősorban a szélsőséges időjárás az oka, mint például a hirtelen jött zivatarok, széllökések és fa kidőlések, illetve vízeltávolítások. A 2017. évhez képest a műszaki mentések száma 15% csökkent. A 2018. évben a Gödöllő HTP tudatos, megelőző tevékenységének köszönhetően a működési területen nem történt CO mérgezés – CO érzékelés 12 esetben történt -, valamint a korábbi évek számadataihoz képest az ilyen jellegű események száma közel 10% csökkent, és mintegy 12% csökkent a tűzesetek száma is.
Szomorú azonban, hogy 2 esetben szándékos megtévesztő jelzésre vonultak ki a tűzoltók.

A tűzoltóság vezetése kiemelt figyelmet fordít a társ- és együttműködő szervekkel, a helyi önkormányzatokkal., valamint a civil szervezetekkel való szoros együttműködésre.

Az elmúlt években lezajlott jármű és eszközfejlesztési nemzeti támogatásnak és a hazai tűzoltó gépjárműgyártásnak köszönhetően egy új Rába R16. gépjárműfecskendővel és egy Iveco típusú létrás különleges szerrel bővült a parancsnokság.

Az állomány egyéni védőeszközzel, védőfelszereléssel való ellátottsága 2018-ban a Pest MKI által biztosított volt. A készenléti szolgálatot ellátók közül mindenki rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzéshez szükséges eszközökkel, felszerelésekkel.
A2018.évben kiépítésre került a laktanya előtti részen egy négy személyautó részére alkalmas parkoló, ami segíti a biztonságos parkolást.

A 2019. év célkitűzései, feladatai között a tűzesetek, műszaki mentések számának visszaszorítása áll az első helyen, de nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy életszerű gyakorlatok segítségével az állomány szakmai ismereteit, gyakorlati tudását fejlesszék.

Gémesi György polgármester a beszámolót követően három kérdésben kért kiegészítést. Egyrészt arra volt kíváncsi, hogy jelenleg is a katasztrófavédelem irányításával látja-e el a korábban kivéreztetett Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft.  a feladatot, és mi várható ezen a téren a következő időszakban, valamint a szúnyogírtás és a kéményseprés helyzetére kérdezett rá.
Ürmösi Károly tűzoltó alezredes, megbízott kirendeltség-vezető válaszában elmondta, a Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendeltség tervszerűen és tudatosan hajtja végre azokat a feladatokat, amelyeket megkapnak. A Zöld hídnál leginkább a logisztikában vesznek részt és sok energiáét tesznek a feladat megoldásába. Mint mondta, hulladék nem maradhat az utcán. Prioritást élvez a kommunális hulladék elszállítása, a zöldhulladék és a szelektív hulladék esetén előfordul, hogy pótnapokat kell beiktatni, ilyenkor igyekeznek a legrövidebb idő alatt pótolni a szállítást.
A kirendeltség vezető a kérdés egyéb részeire vonatkozóan úgy fogalmazott: az országos kompetencia, arra az igazgatónak van joga válaszolni.
A kéményseprések megrendelésével kapcsolatban – amik szintén a katasztrófavédelem hatáskörébe tartoznak – megjegyezte, hogy a lakosság elég passzív ebben a tekintetben, annak ellenére, hogy a szolgáltatás a lakosság részére ingyenes. Mint mondta, fontos lenne, hogy minél előbb tegyék meg az igénybejelentéseket, hogy azok ne a fűtési szezon idején torlódjanak fel.
A szúnyoggyérítésre vonatkozóan Ürmös Károly elmondta, a napokban tájékoztatta Gödöllő jegyzőjét az irtás menetéről. A Gödöllő által leadott igényt a hivatalos eljárási rend keretében három napja továbbították a Gazdasági Ellátó Központ felé. Ezt követően egy szakértő bizottság a helyszínen vizsgálja meg, hogy a szúnyog gyérítés légi, földi, biológiai vagy kémiai úton történjen. Ennek az átfutási ideje hét nap, ezt követően kerül sor a feladat beütemezésére.

Kiemelt hírek

Képviselő-testületi döntések

A képviselő-testület június 20-án megtartott ülésén módosította a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. évi (11.01.) számú önkormányzati rendeletet.

Gödöllő Város Önkormányzata a szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez az eltelt időszakban 9.026 E Ft támogatást kapott a központi költségvetéstől a 2018. évi L. tv.  szerint. A bevétel összegével megemelték a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ, a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde és a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozását és kiadási előirányzatát.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évben bérkompenzációban részesülnek a 275/2018.(XII.21 .)sz. Kormány rendelet értelmében. Az eltelt időszakban összesen 1.039 E Ft támogatást kapott az önkormányzat ezen a jogcímen. Ebből a támogatásból a Tormay Károly Egészségügyi Központ, a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ, a Gödöllői Kastélykert Óvoda. a Gödöllői Palotakert Óvoda, a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde, a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, a Gödöllői Városi Múzeum, valamint a Polgármesteri Hivatal kapott többlet forrást.

kulturális illetménypótlék kifizetéséhez 1.218 E Ft támogatási kapott a 2018. évi L. törvénynek megfelelően, melynek összegével a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint a Gödöllői Városi Múzeum önkormányzati támogatása és kiadási előirányzata került megemelésre.

Mindezek mellett a képviselő-testület saját hatáskörében döntött arról, hogy egyes fejlesztésekhez többletforrást biztosít.
– A GAK Nonprofit Közhasznú Kft részesedés miatt beruházás előirányzat növelésre 20 E Ft ;
– a Tormay Károly Éti Intézmény felújítási ei. növelés kivitelezési munkák és eszközbeszerzésre (röntgen előhívórendszer) 10 000 E Ft ;
– Kenyérgyári út aszfaltjavítás miatti felújítására 6 000 E Ft;
– az Ady sétány aszfaltjavítás miatt felújítására 12 500 E Ft;
– a Fenyvesi út, Kertész köz mart aszfalt javítás miatt útépítés felújítási előirányzatának növelésére
44 500 E Ft;
– Járdaépítésre a máriabesnyői parkolótól az incsői lakóparkig 25 000 E Ft;
– Futókör kialakításához pályázati önrész biztosítására 30 000 E Ft;
– A Mosolygó óvoda felújításához pályázati önrész biztosítására 25 565 E Ft;
– Okos zebra kialakításához  pályázati önrész biztosítására 1 273 E Ft támogatást szavazott meg a testület.

Az előterjesztésben szerepelt, hogy polgármesteri hatáskörben  1 900 E Ft-ot kapott támogatási szerződéssel a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ,  és 2 480 E Ft -ot a Gödöllői Városi Múzeum programjaik megvalósítására.
A városi óvodák közül a Mesék Háza óvoda 100 E Ft-ot kapott a csíkszeredai testvéróvoda látogatásának támogatására, valamint a Gödöllői Kastélykert Óvoda 559 E Ft, a Gödöllői Palotakert Óvoda 627 E Ft, a Gödöllői Zöld Óvoda pedig 427 E Ft-ot dologi kiadásokra.

A Tormay Károly Egészségügyi Központ bevételi és kiadási előirányzata megemelésre került 9.000 E Ft-tal a Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő finanszírozás növekedése miatt.

***

Három feltételt szabott a képviselő-testület a Gödöllői Premontrei Apátság által készíttetett telepítési tanulmányterv elfogadásának.
A Gödöllői Premontrei Apátság 2019. április végén azzal kereste meg az Önkormányzatot, hogy ismételten szeretné kérni a tulajdonába került területre vonatkozó hatályos építési előírások módosítását. Levelükben leírták, hogy több zöldterületet szeretnének biztosítani az iskolába és az óvodába járó gyermekeknek, az új templom építésére pedig a korábbi elképzeléstől eltérően, az örökségvédelmi és hitéleti igények egyaránt figyelembe vevő új, optimális helyszín került kiválasztásra, amelynek erre a célra való felhasználása a jelenlegi övezeti besorolása miatt nem lehetséges.

A Képviselő-testület által elfogadott, a rend területére vonatkozó korábbi (2018. novemberi) telepítési tanulmánytervhez képest az alábbi változások, fejlesztési szándékok tervezettek: – a tervezett templom helyszínének módosítása az örökségvédelmi és hitéleti szempontokat figyelembe véve, – temetkezési emlékhely övezeti határának korrekciója, – iskola- és óvodakert bővítése.

A megindított GESZ-módosítás jogszabály szerinti Partnerségi egyeztetése keretében, első körben az előzetes tájékoztatást az önkormányzat megtette. Az eljárást megindító módosítási szándékról 2019. június 11-én Lakossági Fórumot tartottak, amelyen a helyi lakosság nagy számban, és igen aktívan vett részt. A Fórumon a Premontrei Apátság nem képviseltette magát, módosítási szándékaikat, és a telepítési tanulmányterv szakmai tartalmát a hatályos településrendezési terveinket készítő, ezúttal általuk felkért településtervező szakember, illetve táj építész szakember mutatta be. A Fórumon a lakosság hangot adott azon igényének, hogy az Apátság által tervezett fejlesztésekkel kapcsolatban érdemi párbeszéd alakuljon ki a Rend és az itt élők között, és hogy képviselhessék a jelenlegi, ill. korábbi életminőségük fenntartásával kapcsolatos érdekeiket. Ennek kapcsán a lakosság aggályát fejezte ki többek közt a tervezett közlekedési hálózat esetleges többlet átmenő forgalmat generáló hatása, és a zöldfelületek kezelése miatt.

Gémesi György polgármester a testület ülésén elmondta, hogy a 2019. június 11-én megtartott fórumon ígéretet tett, hogy az érintett helyi lakosságból szerveződő érdekképviseleti csoporttal a Polgármesteri Hivatal munkatársai felveszik a kapcsolatot, és személyes egyeztetéseken próbálják összehangolni a különböző szempontokat. A polgármester arra is ígéretet tett, hogy az Apátság felé egyfajta közvetítő szerepet vállal és megpróbálja elérni, hogy a kormánydöntés eredményeképpen kialakult igen speciális tulajdonjogi helyzet ne váljon az itt élők hátrányára, alakuljon ki a párbeszéd, egymás jogos érdekeinek kölcsönös tiszteletben tartása, ami alapja lehet a jövőbeli harmonikus együttélésnek.

A  képviselő-testület végül szakmai kiindulási alapként, azzal a feltétellel fogadta el a Gödöllői Premontrei Apátság által készíttetett telepítési tanulmánytervet, hogy a tervezett közlekedési rendszert felül kell vizsgálni a következő szempontok alapján:
– Az iskola és az óvoda által generált napi szintű, csúcsidőben jelentkező forgalom súlypontja ne terhelődjön át a lakóházak környezetére, és a tervezett új létesítmények (pl. sportcsarnok) forgalma se a lakózónát terhelje.
– A parkolókapacitás-számításnál figyelembe kell venni a korábbiakhoz képest megnövekedett lakossági személygépjármű-állományt (ami átlagosan lakásonként kb. 1,5 autót jelent).
–  A továbbtervezés során meg kell vizsgálni a zöldfelületek jövőbeli megújításának ütemezettségére vonatkozó szabályozási garanciák beépíthetőségét.

***

A  képviselő-testület  Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gödöllő Református Egyházközség kérelmére ingyenesen tulajdonba adta a Szabadság út 201.sz alatt lévő  „kivett óvoda” megnevezésű ingatlanát, amelyben jelenleg az egyházközség a Gödöllői Református Óvodát működteti.
Az ingatlant 2011-ben „Ingatlan használati szerződés “keretében ingyenes használatba adta az önkormányzat az egyházközség részére, amely azóta több, mint 23 millió forintot fordítottak az óvodaépületre és az annak helyet adó telek fejlesztésére. Az egyházközség a további felújításra és bővítésre állami támogatás keretében pályázatot nyújtottak be, aminek lebonyolításához is szükséges az ingatlan tulajdonjogának megszerzésére.
Az egyházközség a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény nyújtotta lehetőségre hivatkozva, kérte az ingatlan ingyenesen kérte átadást.
Az ingatlan ingyenes tulajdonba adásához a képviselő-testület többek között azzal a feltétellel járult hozzá, hogy a Gödöllői Református Egyházközség  visszavonhatatlan nyilatkozatot tesz, miszerint  15 évig működteti az óvodát, ez idő alatt az ingatlant nem idegeníti el és vállalja a tulajdonba adással felmerülő költségeket.

***

A képviselő-testület elfogadta a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 25/2007. (IX. 14.) önkormányzati rendelet módosítását. Ennek értelmében a jövőben a Dózsa György úti temető területére a halottszállítók, a szemétszállítók, a súlyos mozgáskorlátozott személyt szállítók, a temetkezési tevékenységben részt vevők, valamint az üzemeltető VÜSZI Kft. által kiadott engedéllyel rendelkezők mellett az utast szállító vagy utasért érkező személytaxisok is díjmentesen behajthatnak.

A rendelet egyúttal a temetőben 2019-ben épült új urnafal esetében az alábbi megváltási díjakat állapítja meg:
Kolumbárium egyes fülke: 32.000 Ft + ÁFA,
Kolumbárium kettes fülke : 49.000 Ft + ÁFA.

***

Csak 2020. január 1-jével lép életbe az a súlykorlátozással érintett utak engedéllyel történő használatáról szóló szabályozás, amelyről februári ülésén döntött a képviselő-testület. A most elfogadott módosítást az indokolta, hogy a gödöllői közutak védelmét szolgáló rendeletre való felkészülésre a nagy tömegű gépjárművet használóknak több időre van szükségük.

***

Adatváltozás miatt módosította a testület a Sana-Plan Egészségügyi és Mérnöki Betéti Társasággal kötött szerződést.

***

44 csoport indítását engedélyezte a 2019/2020-as nevelési évben a Képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény alapján az önkormányzat által fenntartott óvodákban.
Szeptember l-jén a maximális létszám 5 százalékos túllépését engedélyezék a Gödöllői Fenyőliget Óvoda VI. csoportjában, a Gödöllői Kastélykert Óvoda II. és III. csoportjában, valamint a Gödöllői Zöld Óvoda II. csoportjában.
10 százalékos túllépésre kaptak engedélyt a Gödöllői Kikelet Óvoda II. és III csoportjában, a Gödöllői Mosolygó Óvoda II csoportjában, valamint a Gödöllői Zöld Óvoda V, VII. és VIII csoportjában.
15 százalékos túllépésre a Gödöllői Fenyőliget Óvoda VII. csoportjában, a Gödöllői Kikelet Óvoda I. és IV. csoportjában, a Gödöllői Zöld Óvoda I., III., VI. csoportjában lesz lehetőség.
20 százalékos túllépésre a Gödöllői Mosolygó Óvoda I. és IV. csoportjában és  a Gödöllői Zöld Óvoda IV. csoportjában adtak engedélyt.
A Képviselő-testület valamennyi saját fenntartású óvodájában engedélyezte nevelési év közben a 20 százalékos eltérést azzal a kikötéssel, hogy a gyermekek összlétszámát tekintve év közben a kihasználtság nem emelkedhet 115 százalék fölé.

***

Kiegészítést kért a Magyar Államkincstár  miután a képviselő-testület május 30-ai ülésén módosította a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ alapító okiratát. A június 20-ai ülésen a kiegészítést megtette a testület és elfogadta az ennek megfelelően módosított szövegezést.

***

Továbbra is a Főnixbata Auditáló és Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság lesz a Gödöllői Piac Kft. könyvvizsgálója. A testület további öt évre meghosszabbította a cég megbízatását, valamint az önkormányzat, mint alapító székhelyének megváltozása miatt módosította a Gödöllői Piac Kft. alapító okiartát.

***

Gödöllő Város Képviselő-testülete elfogadta a KÖFOP-1.2.1- VEKOP-16-2017-01222 azonosítószámú pályázat keretében elkészült Gödöllői Polgármesteri Hivatal Iratkezelési Szabályzatát, valamint a szintén a pályázat kereténem elkészült IT Biztonsági Szabályzatát.

***

A Képviselő-testület 2019. május 30-án megtartott ülésén egyebek napirendi pont alatt Kovács Barnabás képviselő hozzászólásában választási célú ingyenes hirdetőberendezések kihelyezését kérte a közelgő önkormányzati választás idejére a jelöltek számára történő nagyobb esélyegyenlőség biztosítása érdekében. Mivel a kérés jogi akadályba nem ütközött, a június 20-ai ülésen a testület úgy döntött, hogy Gödöllő város belterületén 15 db választási célú, ideiglenes, térítésmentesen igénybe vehető hirdetőtáblát helyez ki a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának választási kampánya időtartamára.

***

Helyi védetté nyilvánították a Dózsa György úti temetőben Felsőmérai Ostorharicsi Horváth Károly jogász, Ferencváros egykori országgyűlési képviselője, valamint a máriabesnyői temetőben az 1868-ban született Neszvada Antal gyertyaöntő síremlékét.

Betűk visszaállítása
Kontraszt