Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

Kiemelt hírek

Kiemelt hírek

Meghívó Gödöllő Város Képviselő-testület 2019. november 21-én (csütörtökön) 18.00 órakor tartandó közmeghallgatására

Az ülés helye: GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM AULÁJA

Napirend:

Tájékoztató Gödöllő Város közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Ezúton is kérem a város lakosságát, a helyben érdekelt lakossági és más szervezetek képviselőit, hogy a témával kapcsolatos közérdekű kérdéseiket, javaslataikat a közmeghallgatáson tegyék fel!
Tájékoztatásul közlöm, hogy a közmeghallgatáson kép és hangfelvétel készül.

 

Gödöllő, 2019. november 14.

 

Tisztelettel:

Dr. Gémesi György

Gödöllő város polgármestere

Kiemelt hírek

Tizennyolcmilliárdos fejlesztés a GlaxoSmithKline vakcinagyárában

Újabb mérföldkőnek számító, mintegy 18 milliárd forintos fejlesztés fejeződött be a GlaxoSmithKline (GSK) gödöllői vakcinagyárában. A most elkészült létesítményt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Iain Lindsay, az Egyesült Királyság magyarországi nagykövete és Christopher Hunley, a GSK gödöllői vakcinagyártó telephelyének ügyvezető igazgatója adta át.

A legújabb projek Gödöllőn több mint 100 új munkahelyet teremt, s 2020-ig lehetővé teszi, hogy a GSK minden Diphtheria Toxoid és Tetanus Toxoid terméket egy helyen gyártson majd. Az új termelési részlegének munkálatai, több mint két éve kezdődtek meg.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az ünnepségen kulcságazatnak nevezte a gyógyszeripart, s mint mondta, ennek a befektetői költik a legtöbbek innovációra hazánkban. A most átadott beruházás a GSK magyarországi pozícióját is megerősítette. A miniszter megköszönte a GSK munkatársainak az eredményes munkát, s úgy fogalmazott: egy cég oda fog beruházni, ahol pozitív tapasztalatokat szerez.

Christopher Hunley, a GSK gödöllői vakcinagyártó telephelyének ügyvezető igazgatója kiemelte: Az itt gyártott vakcinák világszerte öt percenként egy gyermek életét mentik meg.
A fejlesztést Iain Lindsay, az Egyesült Királyság magyarországi nagykövete is méltatta, aki kitért arra, a GSK az egyik legnagyobb brit befektető Magyarországon. Mint mondta, számukra létfontosságú a stabilitás, amit az itteni gazdasági környezet nyújt.
Az eseményen Vécsey László, Gödöllő országgyűlési képviselője römének adott hangot a beruházás kapcsán, ami – mint mondta – Gödöllőnek is javára válhat.

A fejlesztés eredményeképpen a magyarországi gyár tevékenysége kiegészült és a korábbihoz képest újabb felhasználási területre állít majd elő Diphtheria Toxoid és Tetanusz Toxoid vakcina komponenseket.
A beruházás megerősíti a gödöllői gyár stratégiai szerepét a GSK-n belül, ezen felül a szervezet jelentős exportnövekedéssel is számol, amely egyúttal hozzájárul hazánk gazdasági növekedéséhez is. A fejlesztést a kormány 1,8 milliárd forinttal támogatta.
Az ünnepélyes átadáson Gödöllő városa képviseletében dr. Gémesi György polgármester, és Bajkó Norbert alpolgármester vett részt.

Kiemelt hírek

Képviselő-testületi döntések

Megalkotta Gödöllő Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ) .

A 2019. november 7-re összehívott ülésen két SZMSZ tervezet került a testület elé.

A dr. Gémesi György polgármester által benyújtott előterjesztés az együttműködés fontosságának szem előtt tartásával készült, és az új SZMSZ-be több olyan elem is bekerült, amit a Fidesz-KDNP jelöltjeként bejutott képviselők javasoltak saját anyagukban.

 

Így többek között a jövőben a képviselők frakcióban is dolgozhatnak, a választókerületben megválasztott országgyűlési képviselő pedig sürgősségi indítványt terjeszthet elő.
Az új SZMSZ rendelkezik a képviselők munkájáról is. Leszögezi: A képviselő-köteles a képviselő-testület munkájában és a döntéshozatali eljárásban részt venni. Amennyiben nem szavaz, köteles a szavazatszámláló gépet kikapcsolni, s ez esetben távollévőnek minősül.
A most módosított SZMSZ szerint a képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozza létre.

  1. a) Jogi és Ügyrendi Bizottság
  2. b) Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
  3. c) Gazdasági és Vállalkozásfejlesztési Bizottság
  4. d) Köznevelési és Közösségfejlesztési Bizottság
  5. e) Kulturális, Ifjúsági és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
  6. f) Városfejlesztési és Fenntarthatósági Bizottság
  7. g) Szociális és Családügyi Bizottság
  8. h) Egészségügyi Bizottság

Gémesi György elmondta, szerettek volna létrehozni egy olyan bizottságot, amelynek a kormányzati kapcsolatok ápolása és lobbizás lett volna a feladata, ennek a vezetését fel is ajánlották Kolozs Csabának (Fidesz-KDNP), ő azonban nem vállalta ezt a feladatot.

A Fidesz-KDNP színeiben a testületbe bejutott képviselők saját tervezetet terjesztettek elő, amelyben új bizottsági struktúrát javasoltak, valamint egyes, a polgármesterhez rendelt feladatok testületi, illetve bizottsági hatáskörbe vételét.

Az előterjesztéshez dr. Kiss Árpád, Gödöllő város jegyzője több pontban is törvényességi észrevételt tett. Emiatt a Jogi és Ügyrendi Bizottság nem támogatta az előterjesztést.  A képviselő-csoport tagjai ennek eredményeként új módosító indítványokat nyújtottak be előterjesztésükhöz, amiket a helyszínen osztottak ki. Az anyag átolvasása után dr. Győrfi Beáta (GLK) a Jogi és Ügyrendi Bizottság vezetője úgy foglalt állást, hogy annak áttanulmányozásához több időre van szükség, ezért azt mind a bizottság, mind a testület a későbbiekben tárgyalja, az ennek alapján módosított SZMSZ előterjesztéssel együtt. Ezt a Fidesz-KDNP -s képviselők is elfogadták, az elnapolásra azonban nem volt lehetőség, mivel az egyik előterjesztő Péterfi Gábor időközben távozott az ülésről, a jogszabály szerint pedig neki is vissza kellett volna vonni az előterjesztést. A képviselő-testület végül 6 igen, 8 nem szavazattal elutasította a javaslatot.

A dr.Gémesi György által benyújtott SZMSZ-t a képviselő-testület 8 igen és 7 nem  szavazattal fogadta el. A rendelet 2019. 11. 07-én lépett hatályba.

Kiemelt hírek

Végső búcsú dr. Fábri Mihálytól

A gödöllői városi temetőben nagy részvét mellett, evangélikus szertartás szerint vettek végső búcsút dr. Fábri Mihálytól. A nagy tisztelet övezte tanár, Gödöllő Város Díszpolgára, mindenki szeretett Miska bácsija 2019. október 20-án, életének 87. évében hunyt el.
Ravatalánál elsőként dr. Gémesi György polgármester mondott beszédet, majd tanár kollégái nevében Fábián Bertalan, a Török Ignác Gimnázium igazgatója idézte fel alakját, diákcentrikus, eredményes pedagógiai módszereit. A tanítványok és a Teleki Pál Egyesület nevében dr. Jenei László, az ELTE egyetemi docense búcsúztatta, elevenítette fel egykori tanárához fűződő élményeit, majd később a közös kirándulások emlékeit.

Dr. Fábri Mihály általános iskolai tanárként tanított az Erkel Ferenc iskolában, majd 1995-ig a gödöllői Török Ignác Gimnáziumban középiskolai tanárként, ezt követően pedig óraadóként dolgozott. 1992- től a Gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnázium tanára volt. 1962-67 között az aszódi, majd a gödöllői járás közművelődési felügyelője, 1970-től 1976-ig a gödöllői városi tanács művelődésügyi osztályvezetője, 1976-tól a Pest megyei Tanács Művelődésügyi Osztályának felnőttoktatási vezető szakfelügyelője volt. Két évtizeden keresztül tagja a Magyar Földrajzi Társaság országos választmányának, és tevékenykedett a Magyar Pedagógiai Társaság Pest megyei titkáraként. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem gyakorlatvezető tanára volt. Felnőttoktatási vezetőként hitte és vallotta, hogy a felnőttoktatásnak nélkülözhetetlen szerepe van az emberek élet- és pályakorrekcióiban. Sokat igyekezett tenni azért, hogy a tehetségek a haza számára ne vesszenek el azért, mert életük kezdeti szakaszában nem jó pályát választhattak. Ha erejük, kitartásuk van, kapjanak a társadalomtól lehetőséget arra, hogy továbblépjenek és magasabb szinten szolgálják a közösséget. 1979-ben alapította meg tanítványaival a Történelem-földrajz (Tö-Fö) szakkört, aminek tagjaival meglátogatták a történelmi Magyarország minden jelentős helyszínét, és megismerkedtek a földrajzi szépségekkel. Volt tanítványai városunk és az ország intézményeiben, munkahelyein töltenek be felelősségteljes állásokat. Tagja volt a gödöllői evangélikus egyházközség közösségének, valamint alapítója és haláláig elnöke a Teleki Pál Egyesületnek. Munkásságát magas kitüntetésekkel ismerték el. Megkapta Pest megye legmagasabb pedagógiai kitüntetését, az Arany János Pedagógiai Díjat (1980); a Kiváló Pedagógus címet (1988); a legmagasabb országos pedagógiai kitüntetést, az Apáczai Csere János Díjat (2004). Gödöllő városa korábban a Gödöllő Város Gyermekeiért, Ifjúságáért Díjat (2000) és a Gödöllő Városért kitüntetést (2006) adományozta számára. 2008-ban a Magyar Kultúra Lovagjává avatták, 2009 -ben pedig megkapta a Gödöllő Város Díszpolgára kitüntető címet. 2018-ban elsőként vehette át a Bárdy Péter Díjat.

Dr. Gémesi György polgármester ezekkel a gondolatokkal búcsúzott:
“Nehéz szívvel és szomorúan állunk itt, hogy végső búcsút vegyünk Fábri Mihálytól, Gödöllő díszpolgárától, a Teleki Pál egyesület elnökétől, de leginkább mindannyiunk Miska bácsijától, aki néhány héttel ezelőtt még Doberdóban vezette idén a 3. kirándulását mindannyiunk örömére.
Szinte az utolsó napig aktív közéleti szerepvállalásával vett részt a város közösségének építésében.
Több évtizedes pedagógusi pályafutása nem ért véget nyugdíjba vonulásával, továbbra is tanított az iskola falain belül és kívül is.
A szó legnemesebb értelmében tanító volt és nem csak elméleti tudást, hanem emberséget is adott magából.
Feladatait, munkáját szolgálatnak tekintette, hihetetlen precizitással készült minden szereplésére, programjára, igazi élmény volt hallgatni őt.
Barátságával tüntetett ki, amit örömmel fogadtam és nagy megtiszteltetés volt számomra. Olyan barátság volt ez, ami közös értékrendszeren és szellemiségen alapult, és ami erőt és hitet adott mindkettőnk szolgálatához.
Távozása fájdalommal és szomorúsággal tölt el, nehéz tudomásul venni, hogy nem színesíti együttléteinket, s nincs többé köztünk.
Hiányozni fog személyisége, tekintete, mely mindig higgadtságot, optimizmust, jövőbe látást, szeretetet sugárzott.
Hiányozni fognak finoman, elegánsan megfogalmazott bölcs tanácsai, amiben biztos lehettem, hogy soha nem egyéni, hanem közösségi érdekeket sugalltak.

Drága Miska bácsi!
Csendes harcos voltál, aki harcolt a tudásért, az értékekért, a jövő generációért, a magyarságért igazi hazafiként, csendben, nem reflektorok, kamerák fényében, hanem hétköznapi egyszerűséggel, tettekkel, következetesen és rendíthetetlen hittel.
Most sokan érezzük elhagyatottnak magunkat nélküled, de tudom azt mondanád, hogy a „dolgoknak menni kell tovább és csak annyit és úgy csináljatok amint tőlem tanultátok”.
Erre ígéretet tettünk, s a tanításaid, emberi értékeid, szellemiséged szívünkben és lelkünkben tovább él, itt maradsz bennünk és köztünk.
Óvó és vigyázó tekinteted odaát mindig tartsd rajtunk, ahol majd újra találkozunk.
Drága Miska bácsi, nyugodj békében!”

Kiemelt hírek

Tisztelgés 1956 hősei előtt

Koszorúzással és zenés irodalmi összeállítással emlékeztek és tisztelegtek a gödöllőiek az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 63. évfordulójára a Bezsilla-villánál, az egykori Nemzetőrség épületének udvarán lévő kopjafánál. Megemlékeztek arról is, hogy 1989. október 23. óta ez a jeles nap kettős nemzeti ünnep: a forradalom kitörésének évfordulója és a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja.
A Gödöllői Városi Fúvószenekar műsora után Németh Kristóf színművész szavalta el Márai Sándor Mennyből az angyal című versét, majd Gémesi György polgármester osztotta meg ünnepi gondolatait az egybegyűltekkel (a beszéd írásunk végén teljes terjedelmében olvasható). Ezt követően a „Valami történik velünk“ című zenés, irodalmi összeállítást tekinthették meg a résztvevők. A műsorban közreműködött Szabó Arnold színművész, Rehorovszky Gábor (szintetizátor), Berkó Dominik (szaxofon) és Mészáros Beáta, a Garabonciás Színtársulat vezetője és a produkció létrehozója.
Az ünnepség a koszorúzást (amikor is az önkormányzat, a városi intézmények, a pártok és a civil szervezetek képviselői helyezték el az emlékezés virágait) követően a Dózsa György úti temetőben folytatódott, ahol Kiss Antal és Balázsovich András – a forradalom két gödöllői áldozatának – sírjánál tisztelegtek főhajtással az egybegyűltek.

dr. Gémesi György polgármester ünnepi beszéde:
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Köszöntöm önöket az 1956. október 23-ai forradalomra való emlékezés alkalmából itt, az egykori rendőrség épülete előtt, azon a helyen, ahol 1956. október 25-én Balázsovich Andrást 17 évesen érte a halálos lövés. Gödöllői fiatalok október 25-én követelték az épület kerítése előtt a bebörtönzött egyetemisták kiadását, amikor András átmászott a kerítésen és bejutott ide, az épület elé. Bemenni viszont nem tudott, így visszafelé tartott, amikor az épületből eldördült a gyilkos fegyver, ami hátulról találta el a 17 éves fegyvertelen fiatalembert. Nem tudjuk, ki lőtt onnan, bentről. Nem tudjuk, mi késztette arra, hogy egy védtelen fiatalt lelőjön hátulról, egy akkor megroggyant hatalom védelmében.Vajon tudta-e, hogy mit és kiket véd a barikád másik oldalán? Mi, ma 63 év távlatából lassan tisztán látjuk a sokszor meghamisított, elferdített, eltitkolt tényeket. De hány és hány hátbatámadásnak, árulásnak, hamis vádnak kellett megtörténnie ehhez a tisztánlátáshoz. Még ma sem ismerhetjük meg annak a rendszernek, ,annak a politikai hatalomnak a kiszolgálóit, akik közül a rendszerváltás idején sokan újra a politikai „élbolyba“ kerültek. Nekem, 1956-ban születettnek ma már nem tisztem és feladatom ítéletet mondani emberi sorsok felett, de azt ki kell mondanom, hogy a hatalom megszerzésének és megtartásának eszközei azóta sem változtak, annak ellenére, hogy én még mindig hiszek abban, hogy lehet tisztességesen csinálni. És ebben a hitemben megrendíthetetlen vagyok. Talán ennek a naivitásnak tűnő hitnek az egyik szimbóluma az itt mellettem lévő gyönyörű fenyő, amit 1992-ben ültettünk, néhai Pesti Rudolf 1956-os gödöllői nemzetőr javaslatára az 1956-os hősök emlékére. Ez a fenyő az egyik szimbóluma a gödöllői szabadságnak. És amint látják, életerős, gyönyörű örökzöld. Legyen ez így ezután is.
„Ha értelem ád a dolgoknak irányt és nem tömegek, Ha a közhaszon az A, a saját haszon a B és nem viszont“ mondta a legnagyobb magyar, Széchenyi István. Sajnos, ezek máig is aktuálisak, de reméljük, hogy mától egy végrehajtandó politikai program részeként megvalósul ebben az országban. A lényeg, hogy a haza lett a fő cél és nem a párt. Nem gyakorolhatja ugyanaz a testület a vezetést és a kontrollt. Ha a közhaszon az A és a saját haszon a B…” mondta a Magyar Televízió kommentátora harminc évvel ezelőtt, 1989. október 23-án délben, mielőtt elhangzott Szűrös Mátyástól, az akkori ideiglenes köztársaság elnöktől, hogy „A mai naptól, 1989. október 23-ától országunk államformája és neve Magyar Köztársaság”.
A bejelentést a Parlament előtt lévő százezres tömeg hatalmas ovációval fogadta. Bevallom én is, bár nem voltam ott, de izgalommal néztem az akkor egycsatornás állami televízióban az adást. Harminc éve, harminchárom évesen azt mondtam: végre, végre, végre.
Ugyan az „ideiglenesen“ hazánkban állomásozó szovjet csapatok még itt voltak, de pezsgett az ország. Ellenzéki kerekasztal, első szabad parlamenti választások és első szabad önkormányzati választások. Egy év elteltével, október 23-án mondtam megválasztott, naív polgármesterként az első beszédemet itt Gödöllőn, az első világháborús szobor előtt. Nem emlékszem mit mondtam, csak az a fantasztikus érzés maradt meg a szívemben, ami azóta is bennem van, ez pedig a SZABADSÁG érzése. Valami ilyet érezhettek akkor 56-ban azok, akik mertek szembeszállni a hatalommal, akik nem féltek kimondani: ELÉG volt. Nekem könnyű volt, nekik kegyetlen nehéz. Őket leverték és megtorolták, én feladatot, lehetőséget kaptam. Igaz, néhány nap múlva friss, tapasztalatlan polgármesterként ért az akkori ellenzék által is szervezett taxisblokád, de túléltük. Megkaptam a lehetőséget a szolgálatra, amit azóta is végzek.Végzek tiszta szívvel, tiszta lélekkel és tiszta kézzel. Végzek a harminc évvel ezelőtt és végzek Széchényi István által megfogalmazottak szellemében a bennem lévő alapértékek alapján, amiben nem változtam és nem is fogok. Természetesen figyelembe veszem a kor változásait és kihívásait, de én ugyanaz az ember vagyok, aki 1990. október 23-án tiszta szívvel és lélekkel, a szabadság érzésével mondta el emlékező gondolatait, igaz, ma már nem azzal a naivitással. Én nem változtam meg, pontosabban nem én változtam meg.
A köztársaság kikiáltásának harminc éves távlatából sokszor felmerül a kérdés, vajon ezt akartuk-e? Hova jutottunk politikailag, gazdaságilag, morálisan abban a szabadságban, aminek szele sokunkat megérintett akkor. Vajon aktuálisak-e Széchenyi István gondolatai, hogy a „közhaszon az A és a saját haszon a B és nem viszont“? A választ önökre bízom.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kérem nézzék el nekem, hogy a mai ünnepi gondolataimban számos személyes érzést és gondolatot osztottam meg önökkel, de az önök bizalmából ma esküdtem fel nyolcadszor a város szolgálatára. Az önök bizalma mérhetetlen megtiszteltetés egyben komoly kihívás és felelősség. Kihívás és felelősség az elmúlt hónapok után és az eredmény ismeretében. Ma velem együtt 14 képviselő is letette a város szolgálatára esküjét. Ennek szellemében kell közösen a város működését, fejlődését, békéjét és nyugalmát biztosítanunk. Biztos vagyok abban, hogy a város minden képviselője ennek az eskünek a szellemében kezd neki ötéves képviselői munkájának, aminek eredménye a város biztonságos működése, nyugalma, békéje és töretlen fejlődése. Ahogy harminc évvel ezelőtt a magyar televízió kommentátora mondta: „a lényeg, hogy a haza lett a fő cél és nem a párt“. Én úgy mondanám, hogy a lényeg, hogy Gödöllő a fontos, nem a párt. És ha így lesz, higgyék el mindannyian, hogy megérinti önöket is a szabadság érzése, mint engem annak idején. A szabadságé, amiért 1956-ban is küzdöttek a hazafiak, és ami itt van most is Gödöllőn a SZABADSÁG városában, ahol a mellettem lévő fenyő továbbra is ennek az egyik szimbóluma. Isten áldja Magyarországot, Isten áldja Gödöllőt, Isten áldja Önöket!

 

2019, Hírek, Kiemelt hírek, Testületi ülések

Megalakult Gödöllő új képviselő-testülete

Október 23-án délelőtt megalakult Gödöllő város új képviselő-testülete. A Művészetek Házában megrendezett ünnepi ülésen a képviselők után letette esküjét dr. Gémesi György, aki nyolcadik ciklusát kezdi meg a polgármesteri székben. Alpolgármesternek Bárdy Pétert és Bajkó Norbertet választotta meg a képviselő-testület.

Az alakuló ülésen a testületbe Fidesz-KNDP színekben bejutott képviselők már a napirendi pontok elfogadásánál sem vettek részt a szavazásban, pedig a napirendet úgy is el lehetett volna utasítani, hogy nemmel szavaznak vagy tartózkodnak.
Ennek ellenére a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a napirendet, aminek első pontjaként dr. Szőke Pál, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette az önkormányzati választás eredményeit.
Elsőként a polgármester-választás során a jelöltekre leadott szavazatok hangzottak el. A hivatalos végeredmény szerint dr. Henkei Viktória (Hely az Érték Városvédő Egyesület) 528, Kovács Barnabás (Demokratikus Koalíció, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Szocialista Párt) 746, Kolozs Csaba (Fidesz-Magyar Polgári Szövetség–Kereszténydemokrata Néppárt) 6577, dr. Gémesi György (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) 7126 szavazatot kapott.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 12§ (2) bekezdés alapján polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb szavazatot kapta. 
A hivatalos adatok ismertetését követően dr. Szőke Pál átadta a megbízólevelet dr. Gémesi Györgynek, aki immár nyolcadik ciklusát kezdheti meg polgármesterként.

Az egyéni választókerületekben megválasztott képviselők:
1. sz. egyéni választókerületben: Klement Péter (Fidesz-KNDP) 745 szavazattal
2. sz. egyéni választókerületben: Kocsi Tamás (Fidesz-KDNP) 715
3. sz. egyéni választókerületben: Máthé László (Fidesz-KDNP) 770
4. sz. egyéni választókerületben: dr. Péterfi Gábor (Fidesz-KDNP) 649
5. sz. egyéni választókerületben: dr. Györfi Beáta (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) 646
6. sz. egyéni választókerületben: Pelyhe József (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) 527
7. sz. egyéni választókerületben: dr. Pappné Pintér Csilla (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) 571
8. sz. egyéni választókerületben: Epres György (Fidesz-KDNP) 607
9. sz. egyéni választókerületben: Török Sándor (Fidesz-KDNP) 833
10.sz. egyéni választókerületben: Bárdy Péter (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) 545
Kompenzációs listáról mandátumot szerzett képviselők: Kolozs Csaba (Fidesz-KDNP), dr. Jeney László, Molnár Gergely (Gödöllői Lokálpatrióta Klub), Bajkó Norbert (Hely az Érték Városvédő Egyesület.
A települési nemzetiségi önkormányzatok választásának eredményeként Gödöllőn roma, lengyel és német nemzetiségi önkormányzat alakulhat:

Lengyel: Szabó László 22 szavazat, Mezővári Ottóné 20, Szabó Márk 16

Német: Scherczinger Mária 66 szavazat, Meizner Sándor 65, Kaiser Péter 56, Benedekné Juhász Katalin 50, Zsiborás József  39

Roma: Balogh Gyula 36 szavazat, Balog Gyula 36, Kubatov János 25, Kolonics Nikolett 22, Baloghné Varga Orsolya Ildikó 20

Dr. Szőke Pál elsőként dr. Gémesi György polgármesternek, majd valamennyi képviselőnek átadta a megbízólevelét. A nemzetiségi önkormányzatok tagjainak eskütételére és a megbízólevelek átadására október 24-én kerül sor. Ezután következett a polgármester és a képviselő-testület tagjainak eskütételére, majd a Helyi Választási Bizottság elnöke megköszönte azok munkáját, akik részt vettek az önkormányzati választások lebonyolításában.

Gémesi György Reményik Sándor Imádság című versével kezdte köszöntő beszédét, amelyben kijelentette, mind a harmincnégyezer gödöllői lakos polgármestere kíván lenni, függetlenül attól, hogy ki hogyan voksolt. Leszögezte, a képviselő-testület valamennyi tagjával együtt kíván működni Gödöllő további fejlődése érdekében.
„Továbbra is az a hitvallásom, hogy ez egy város, ahol nem a politikai pártok csatározását kell előtérbe helyezni a hatalom megszerzéséért vagy adott esetben meggyengítéséért, hanem azért a harmincnégyezer emberért dolgozni aki itt él és most azt várja, hogy közöttünk párbeszéd legyen; együttműködés annak érdekében, hogy a dolgok menjenek tovább. Én természetesen – mint azt többször elmondtam – erre a párbeszédre, erre az együttműködésre nyitott vagyok” – mondta Gödöllő polgármestere.

Ezt követően került sor a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztására.
Gémesi György tájékoztatta a testületet, hogy kérte Kolozs Csabát és az általa összefogott Fidesz-KDNP képviselőket, hogy delegáljanak tagokat a bizottságba.
A választási eredmények figyelembevételével arra tett javaslatot, hogy a Gödöllői Lokálpatrióta Klub és a Fidesz-KDNP 4-4, a Hely az Érték Városvédő Egyesület pedig 1 tagot delegáljon, tehát mind a három szervezet képviseltesse magát. Mint mondta, a Fidesz-KDNP ezt nem tette meg. Gémesi György ezt követően a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének dr. Győrfi Beáta képviselőt (GLK), tagjainak dr. Pappné Pintér Csilla képviselőt (GLK), Pelyhe József képviselőt (GLK), nem képviselő tagjainak pedig Varga Gyöngyit és dr. Járási Éva Zsuzsannát javasolta.
Gémesi György elmondta, az Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) módosítására az alpolgármesterek megválasztásához szükséges. A beterjesztett módosítás mást nem érintett.
A Fidesz-KDNP tagjai (Kolozs Csaba, Török Sándor, Klement Péter, Kocsi Tamás és Péterfi Gábor) azonban arra való hivatkozással, hogy ez a javaslat, valamint az SZMSZ – mindössze néhány soros – módosítása a helyszínen került kiosztásra, és azt nem volt lehetőségük áttanulmányozni, a két napirendi pont tárgyalásának elnapolását kérték.

Pelyhe József (GLK) felhívta a figyelmet arra, több alkalommal történt egyeztetés a kérdésben, a beterjesztett SZMSZ-módosítására a jövőben is lesz lehetőség. A most beterjesztett módosítás azért szükséges, hogy az alpolgármester-választásra lehetőség legyen – ezt minden képviselő-testület az alakuló ülésen teszi meg. Felhívta a figyelmet arra, a bizottsági helyek elosztása azt az arányt tükrözi, ahogy a szervezetek jelen vannak a képviselő-testületben.
Bárdy Péter (GLK) megjegyezte, a fideszes képviselők az alakuló ülést megelőző tárgyalások során jelezhették volna, ha fenntartásaik vannak ebben a kérdésben.
Gémesi György polgármester megerősítette, sem a tárgyalásokon, sem a testületi ülésre szóló meghívó kézbesítése után nem jelezték a fideszes képviselők, hogy problémájuk lenne a napirenddel, holott erre lett volna lehetőségük. Kiemelte, a módosítás a Fidesz-KDNP által hangoztatott költséghatékonyság jegyében terjesztette elő: a jövőben nem három, hanem csak két alpolgármesterre tesz javaslatot. Ehhez azonban szükséges az SZMSZ módosítása. Ennek tükrében értelmetlen a Fidesz-KDNP álláspontja.

A képviselő-testület végül 8 igen szavazattal elfogadta a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagjaira tett javaslatot. A Fidesz-KDNP tagjai nem vettek részt a szavazáson. A bizottság nem képviselő tagjai Varga Györgyi és dr. Járási Éva Zsuzsanna letették esküjüket. Az SZMSZ módosítását végül 8 szavazattal fogadta el a képviselő-testület, a Fidesz-KDNP tagjai ez alkalommal sem szavaztak.

Ezt követően került sor az alpolgármesterek megválasztására. A szavazószámláló bizottság tagjainak a polgármester Kolozs Csabát (Fidesz-KDNP), Máthé Lászlót (Fidesz-KDNP) és dr. Pappné Pintér Csillát (GLK) kérte fel, akik elvállalták a feladatot.
I. alpolgármesternek Gémesi György Bárdy Pétert jelölte, akit a testület 15 igen szavazattal támogatott. II. alpolgármesternek Bajkó Norbertet jelölte a polgármester. A képviselő-testület 8 igen szavazattal 7 nem ellenében választotta meg. Az alpolgármesterek letették esküjüket.
Bárdy Péter megköszönte mindenkinek a támogatást. Kiemelte, több mint gesztusértékűnek tartja, hogy a képviselő-testület konszenzussal választotta meg, ebben a közös munka iránti nyitottságot és az együttműködés szándékát látja. Azon lesz, hogy ez a jövőben is megmaradjon. Bárdy Péter az önkormányzatiságot hazánk egyik alappillérének nevezte. 

Bajkó Norbert kiemelte, tudja, hogy nehéz feladatra vállalkozik, hiszen a mérleg nyelvének lenni a képviselő-testületben és a folytonosság, a működés fenntartása nem egyszerű. Ezért döntött úgy, hogy elvállalja a megbízást. Együttműködésük egy határozott program mentén jött létre, amin jelenleg is dolgoznak. Ehhez számít a Fidesz segítségére is.

A képviselő-testület megállapította a polgármester és az alpolgármesterek illetményét. 

Dr. Gémesi György polgármester részére a jogszabályban meghatározottak szerint 797.736 Ft/hó összeget állapított meg, valamint illetménye 15 százalékának megfelelő összegű költségtérítést, hivatali mobiltelefon és gépjárműhasználatot. A testület 8 igen szavazattal fogadta el a Fidesz-KDNP képviselői nem szavaztak.

Bárdy Péter alpolgármester illetményét 700.000 Ft/hó összegben állapította meg a képviselő-testület, valamint annak 15 százalékának megfelelő költségtérítést és hivatali mobiltelefon használatot fogadott el. Emellett felhatalmazást adott saját tulajdonú gépjárműve hivatalos célú használatának megkötésére. A javaslatot a képviselő-testület 15 igen szavazattal fogadta el.

A testület Bajkó Norbert illetményét is 700 000 Ft/hó összegben állapította meg, valamint annak 15 százalékának megfelelő költségtérítést és hivatali mobiltelefon használatot fogadott el. Szintén megadta a felhatalmazást saját tulajdonú gépjárműve hivatalos célú használatának megkötésére. A képviselő-testület a 8 igen és 7 nem szavazattal fogadta el a javaslatot.

 

 

Hírek, Kiemelt hírek

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS (munkaközi tájékoztatás) Gödöllő Város településképi rendeletének módosításáról

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy elkészült a településkép védelméről szóló 24/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításának tervezete.

A tervezet megtekinthető ide kattintva, valamint nyomtatásban a Gödöllő, Petőfi Sándor tér 4-6. szám alatt található ügyfélszolgálaton a Főépítészi Iroda ügyfélfogadási idejében (szerdánként 8.00-16.30-ig).

A tervezettel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat írásban 2019. november 4-ig adhatják meg Gödöllő város főépítészének címezve

  • postai úton: Gödöllői Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda – 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. vagy
  • e-mailen: foepitesz@godollo.hu.

Észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik a témában megrendezésre kerülő

lakossági fórumon

is, amely

2019. október 30-án (szerdán) 16:30 órakor

 kerül megtartásra

a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján

(2100 Gödöllő, Petőfi tér 4-6.)

 

Dr. Gémesi György

polgármester

Betűk visszaállítása
Kontraszt