Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

Kiemelt hírek

Hírek, Kiemelt hírek

30 éve alakult meg Gödöllő Város Képviselő-testülete

Gödöllő Város Képviselő-testülete megalakulásának 30. évfordulója alkalmából tartottak ünnepséget a Királyi Kastély lovardájában október 20-án, 17 órakor, amire az eddig megválasztott testületek tagjai kaptak meghívást. Az első megválasztott testület képviselői emléklapot vettek át dr. Gémesi György polgármestertől. és dr. Nánási Éva címzetes főjegyzőtől.
Az önkormányzati választás első fordulóját 1990. szeptember 30-án, a másodikat két héttel később tartották. A képviselő-testület alakuló ülésére Gödöllőn 1990. október 20-án, 17 órakor került sor. Akkor választották meg a polgármestert, a következő ciklusokban pedig már közvetlenül a lakosság választott városvezetőt.
A megjelent vendégeket dr. Nánási Éva, Gödöllő város nyugalmazott címzetes főjegyzője köszöntötte. Beszédében részletesen felidézte az 1990-es eseményeket, az alakuló ülést, mely szervezet pontosan hány képviselői helyet kapott az akkori Petőfi Sándor Művelődési Házban, amelynek színházterme színültig megtelt. Kifejtette: reméli, Gödöllő az elkövetkező esztendőkben is megmarad békés, kultúraszerető kisvárosnak! Egy olyan kisvárosnak, amelynek roppant közösségformáló ereje van.
Dr. Gémesi György polgármester, aki október 20-án, napra pontosan 30 éve vezeti Gödöllőt, beszédében hangsúlyozta: hatalmas munkát végzet a város vezetése a kezdetek óta, településünkön pedig soha nem poltikai, hanem szakmai szempontok érvényesültek. Voltak, vannak és lesznek még nehéz helyzetek, de összefogással mindent meg lehet oldani. Hozzátette: a fiataloké a jövő, őket kell “helyzetbe hozni”.
Ezt követően került sor az 1990-es testület tagjainak köszöntése. Dr. Nánási Éva és dr. Gémesi György adta át az emléklapokat azoknak, akik a fiatal önkormányzati demokrácia megszületésénél ott voltak városunk képviselő-testületében:
Csaba Antal, Éder Tamás, dr. Fábián Zsolt, Fejes András, dr. Fülöp István, Horváth Miklós, Kecskés József, Mészáros György, dr. Nacsa János, Rétfalvi Antalné, Pesti Rudolfné, dr. Ruda Győző.
Bálványosiné dr. Gelencsér Katalin, Baráth István, Csellár László, Csontos István, Fischer Ernő, Halász Levente, Köles László, dr. Krassay László, Lelkes László, dr. Mészáros Gyula, dr. Odorics Ferenc, dr. Pannonhalmi Kálmán, Sándorné Pálfalvy Beáta, Szabó János, dr. Szepessy Péter, Six Edit, dr. Vancsó Ödön, dr. Vámosi István, Varga Kálmán is ott volt az első testületben, ám ők nem tudtak részt venni a kedd esti ünnepségen.
Az ünnepség műsorvezetője Benedek Krisztina volt. Felléptek a Gödöllő Táncszínház fiataljai, valamint Miklós Krisztina és Lencsés Balázs adott elő dalokat.

Kiemelt hírek, Múzeumok, Uncategorized @hu

Nyertes pályázat segítségével fejleszthet a városi múzeum

Újabb pályázat siker eredményeként, fontos technikai fejlesztéssel folytatódhat a Gödöllői Városi Múzeum megújulása. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a Járásszékhelyi múzeumok szakmai támogatására kiírt pályázaton, a Gödöllői Városi Múzeum részére  Gödöllő Város Önkormányzata „képrács rendszer kiépítésére”  2, 5 millió forintos támogatást nyert.  A pályázat eredményeként egy a jelenleginél sokkal  korszerűbb, helytakarékosabb és biztonságosabb tárolórendszert alakíthatnak ki képraktárban. A fejlesztésre a jövő év folyamán kerül sor.

Kiemelt hírek

Végső búcsút vettek Vass Károlynétól

A Gödöllői Református Templomban, evangélikus szertartás szerint vettek végső búcsút Vass Károlyné, Babi nénitől. A nagy köztiszteletben álló, Gödöllő Város Díszpolgára címmel kitüntetett pedagógus életének 98. évében távozott közülünk. A szertartást Albert Gábor, a Gödöllői Evangélikus Egyházközség lelkésze vezette, Gödöllő városa nevében dr. Gémesi György polgármester búcsúzott.
A szertartáson Roszík Gábor, evangélikus lelkész, a Tessedik Sámuel Szeretetotthon – ahol Babi néni életének utolsó időszakát töltötte – nevében összefoglalt gondolatait Albert Gábor tolmácsolta az egybegyűlteknek. Egykori iskolája, a Petőfi Sándor Általános Iskola, valamint volt tanítványai és kollégái nevében Lencsés Csaba búcsúzott, a barátok nevében pedig Six Edit emlékezett.

Különleges, személyes hangvételű búcsúztatás részesei lehettek azok, akik eljöttek szombaton délelőtt a Gödöllői Református templomba. A megemlékezést az a szeretet járta át, ami Babi nénit is egész életében jellemezte.

Albert Gábor lelkész beszédében kiemelte: Babi nénire gondolva három fogalom jut az eszébe: az élet, a minőség és a hűség. Babi néni maga volt az élet, keresztényien, vidáman, küzdelmesen, valamint a másokért való élet – Isten ajándékaként.
Minőség: Erre törekedett egész életében. Adni lehetett és adni kellett a szavára. Ezt tartotta szem előtt a tanításban és később közösség vezetőként.
A hűség: Hűség a családhoz, a pedagógus pályához, Gödöllőhöz, a nyugdíjasokhoz, az evangélikus gyülekezethez és Istenhez.

Gémesi György polgármester személyes emlékeit elevenítette fel, gyermekkorától, amikor az iskolapadban első alkalommal találkoztak, egészen az utolsó látogatásig. Mint mondta, nem az életrajzát fogjuk megőrizni emlékeinkben, hanem a személyes történeteket, amelyekből mindenki bőven tudna mesélni, akik ismerték. Mégis egy olyan történetet emelt ki, ami nem vele, hanem testvérével történt, akinek osztályfőnöke volt. Jól jellemzi Babi nénit, hogy amikor négyes találata volt a lottón, nem valami jelentősebb dolgot vásárolt belőle, hanem az egész osztályát elvitte Budapestre az állatkertbe és fagyizni. De, mint mondta, örök emlékként marad meg szemének csillogása, és az is, amikor az egyik látogatás során egyszercsak, váratlanul, egy természetes mozdulattal megsimogatta. „ Számos ilyen pillanat volt az életében, amit megköszönhetünk a jó Istennek, hiszen ezek itt maradnak nekünk” .

Roszík Gábor üzenetében úgy fogalmazott, megtisztelő, hogy Babi néni élete utolsó éveit a Tessedik Sámuel Szeretetotthonban töltötte, ahol tartással és méltósággal viselte korát és betegségét. Mint írta őket is a messze múltba nyúló szálak kötötték össze: Bár ők itt Gödöllőn találkoztak, édesapja gyakori vendég volt teológus diákként társaival Babi néni családjánál Sopronban. Felidézte az otthonban töltött időszakát, és az utolsó találkozás emlékét.

Lencsés György, aki először tanítványa majd kollégája volt a Petőfi iskolában, pedagógiai pályáját elevenítette fel. Mint mondta, a földrajz órákat internet és projektor nélkül is olyan szemléletessé tudta tenni, hogy a diákok maguk előtt látták az Andok vonulatait és hallották az óceánok morajlását. Minden diákkal megtalálta a hangot, osztályfőnökként pedig – a szó legjobb értelmében – tyúkanyója volt diákjainak. Hivatását teljes odaadással végezte még nyugdíjasként is, amikor délutános napköziben vállalt feladatot.

A barátok nevében vett végső búcsút Six Edit, aki nem csak alpolgármesterként és civil vezetőként ismerte Babi nénit. Mint elmondta, barátságukat “édesanyjától örökölte”, de a generációs különbséget sosem érzékeltette. “Hitet, céltudatosságot, kitartást és az emberek szeretetét tanultam tőle. Később sokat dogoztunk együtt, amikor megtapasztaltam kitartását, tanulásra készségét és céltudatosságát. Szerette a várost, a régit és az újat is.”
Megosztotta a gyászolókkal az utolsó találkozás emlékét, amikor is Babi néni azzal búcsúzott tőle: “Mondd meg mindenkinek, hogy mindenkire szerettel gondolok, senki iránt nincs bennem ellenérzés, mindenkit szeretek.”

Hírek, Kiemelt hírek, Koronavírus, Parkok, terek, emlékhelyek, Programok

Október 23-ai megemlékezés: Programváltozás!

A járványügyi helyzet miatt át kellett szervezni az október 23-ai programot:

  • 14.30-kor a Bezsilla-villa kertjében csak a koszorúzók mehetnek be, ezt követően
  • 15.00-kor a város főterén lesz a megemlékező beszéd és műsor.
  • A szervezők kérik, hogy az ezt követően szokásos temetői koszorúzásra szintén csak azok menjenek el, akik koszorút vagy virágot szeretnének elhelyezni a sírokon.

 

A RÉSZVÉTEL SORÁN MINDENKI TARTSA BE A TÁVOLSÁGTARTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOKAT!

 

 

Kiemelt hírek, Múzeumok

Újabb gödöllői múzeumi sikerek

Közösségi Múzeum elismerést kapott a Gödöllői Városi Múzeum és a Gödöllői Királyi kastély.
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ elismerését ünnepélyes keretek között a Nemzeti Múzeumban adták át. A kitüntető címben azon muzeális intézmények részesültek, amelyek „közösségi részvételi alapon” működnek, vagy már letették a „társadalmiasítás” alapjait, azaz bevonják munkájukba a helyi lakosságot, civil szervezeteket, egyéb partnereket.
A Gödölllői Városi Múzeum “Közösségi Múzeum IV. szint”, a Gödöllői Királyi Kastély “Közösségi Múzeum III. szint” elismerést kapott.
A díjat a városi múzeum részéről Kerényiné Bakonyi Eszter igazgató, a kastély részéről dr. Ujváry Tamás igazgató vette át.
Hírek, Kiemelt hírek, Látnivalók, Műemlékek, látnivalók

Kezdődhet Török Ignác-ház megújulása!

A gödöllőiek legnagyobb örömére hamarosan megkezdődhet annak a háznak a felújítása, amely – a muzeológusok kutatása szerint – egykor Török Ignác, az Aradon 1849. október 6-án kivégzett honvédtábornok szülőháza volt.
Ha az időjárás lehetővé teszi, akkor már az idén, de legkésőbb 2021 tavaszán megkezdődik a rommentesítés – tájékoztatott dr. Ujváry Tamás, a Gödöllői Királyi Kastély ügyvezető igazgatója.
A Török Ignác-ház a kastélyhoz tartozó ingatlanon fekszik, és a Martinovics utca felől van a bejárata.
A rommentesítést követi majd az úgynevezett falkutatás, aminek az eredményétől függ, hogy az épületet pontosan milyen szempontok szerint és hogyan lehet felújítani.
A cél természetesen az, hogy méltóképp lehessen visszaemlékezni az 1848/49-es szabadságharc gödöllői mártírjára. A tervek szerint ennek megfelelően lesz kialakítva benne egy emlékszoba, ami várhatóan 2022-ben lesz kész.


Fotó: Tatár Attila

Kiemelt hírek

Október 17-én vesznek végső búcsút Vass Károlynétól

Gödöllő Város Önkormányzata és a gyászoló család fájdalommal tudatja, hogy életének 98. évében elhunyt Vass Károlyné, Babi néni, Gödöllő Város Díszpolgára.

Búcsúztatására 2020. október 17-én, szombaton 10 órakor az evangélikus egyház szertartása szerint kerül sor a Gödöllői Református templomban, ahol mindenkinek lehetősége lesz kegyeletét leróni.
A család tisztelettel kéri, hogy az emlékezők koszorú helyett egy szál virággal emlékezzenek!
Vass Károlyné hamvait egy későbbi időpontban, szűk családi körben helyezik végső nyugalomra.

Vass Károlyné – akit szinte mindenki Babi néninek szólított – közel 40 éven át földrajz – biológia szakos tanárként tevékenykedett városunkban, tanított a Damjanich János Általános Iskolában és a Petőfi Sándor Általános Iskolában. Pályája során – amely az iskolai tanítás mellett kiterjedt a felnőtt oktatásra is – sok száz fiatalt tanított tantárgyainak szeretetén túl emberségre, becsületességre, tisztességre. Pedagógus tevékenysége mellett éveken át nagy hozzáértéssel, példásan látta el a Magyar Vöröskereszt gödöllői városi szervezetének titkári feladatát is. Hatgyermekes családban nőtt fel, feltehetően a nagycsaládnak és testvéreivel való kapcsolatának is szerepe volt abban, hogy a pedagógus pályát választotta, az elesettek támogatásának szükségességét pedig édesanyjától örökölte. 1989-től Gödöllő Város Nyugdíjas Egyesületének egyik alapítójaként, majd elnökeként több, mint 25 éven végezte közösségépítő és szervező tevékenységét az idősebb korosztály körében. A kirándulásokon, szabadidős tevékenységeken túl számos értékhordozó programsorozat kezdeményezője és szervezője volt. Életútja mindenki számára példamutató, ennek elismeréseként 2000-ben megkapta a Gödöllő Városért kitüntetést, 2015-ben pedig a Gödöllő Díszpolgára kitüntető címet.
Vass Károlynét Gödöllő városa saját halottjának tekinti.

Hírek, Kiemelt hírek, Koronavírus

Október 6. Gödöllőn – Nemzeti gyásznap

Október 6-án, kedden két helyszínen is rendeztek megemlékezést az aradi vértanúk emléke előtt tisztelegve: délelőtt a Török Ignác utcai Török Ignác-szobornál, délután pedig az 1849. október 6-án kivégzett, gödöllői születésű honvéd tábornok nevét viselő gimnázium melletti szobránál rótták le kegyeletüket az utókor képviselői.

Az alvégi szobornál rendezett tiszteletadáson dr. Gémesi György polgármester és Bárdy Péter alpolgármester helyezte el a város koszorúját. Beszédet Szlávik Jánosné, a Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesületének elnöke mondott. Délután került sor arra a városi megemlékezésre, amit hagyományosan a Török Ignác Gimnázium szervez. A járványügyi helyzetre való tekintettel, sajnos, ezúttal kicsit rendhagyó volt. A gimnázium előtti szobornál a diákok műsora elmaradt, rövid beszédet pedig Molnár Gergely, a középiskola pedagógusa mondott. Ezután került sor a koszorúzásra, amin a a gimnázium diákságának képviselői mellett Bajkó Norbert és Bárdy Péter alpolgármesterek, valamint a városi politikai, civil és kulturális élet tagjai vettek részt.

Hirdetmények, Kiemelt hírek

Tájékoztatás ivóvíz-szolgáltatás korlátozásáról

A DMRV Zrt. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy közműhálózati hibajavítási munkák miatt 2020.október 8. 8-15 óráig nyomáscsökkenés és ivóvíz-szolgáltatás szüneteltetése várható az alábbi utcákban:

– A Nagyvárad utcában az Arany J. és Kölcsey F. u. közötti, a Brassó utcában az Arany J. és Eperjes u. közötti, valamint a Babati úton az Arany J. és a Mohács utca közötti szakaszon.

– Csanak, Hegedűs Gyula, Eperjes, Észak, Kisfaludy, Csokonai, Dembinszky, Komáromi, Iskola, Hős, Sajó, Tisza, Mohács u.

– Panoráma, Lomb, Erdőszél, Mályva, Kankalin és Kökény u.

A DMRV Zrt. kéri az érintett lakókat, hogy gondoskodjanak a háztartásukhoz elegendő vízmennyiség vételezéséről!
Felhívják a figyelmet arra, hogy a szolgáltatás ismételt beindításakor az ivóvízben átmenetileg sárgásbarna elszíneződés, zavarosodás fordulhat elő, valamint a mosatás, fertőtlenítés miatt erősebb klór szag érezhető. Ezen jelenség az egészségre ártalmatlan.
A DMRV Zrt. a kellemetlenségért az érintettek szíves türelmét és megértését kéri!
Kiemelt hírek

Újabb meghívást kapott városunk Opatijába

Nagy sikerrel zárult Opatijában (Abbázia) az a gödöllői kiállítás, amelyen Czédly Mónika Erzsébet királyné ruharekonstrukciói mellett a királyi család és az arisztokrácia számára készített herendi porcelánokkal ismerkedhetett meg a nagyközönség. A júliusban megnyílt és szeptember végén zárult tárlat többezer látogatót vonzott.
A monarchia korabeli település, ami a múlt század elejéig a monarchia arisztokráciája köztük a királyi család nyaralóhelyének számított az utóbbi években egyre szorosabb kapcsolatot ápol városunkkal, s ez a tervek szerint jövőre is folytatódni fog.
A kiállítás zárására Opatijába utazó L. Péterfi Csaba, a polgármesteri kabinet vezetőjének tájékoztatása szerint újabb, a jövő évre vonatkozó felkérést kapott Gödöllő, tervek szerint 2021 márciusában ismét egy Czédly Mónikával közös kiállításon mutatkozhatunk be.
Egyben Ivó Dujmic, Opatija polgármestere felkérte Gödöllőt, hogy legyen a 2021. évi opatijai „Bécsi bál” – ami a város egyik rangos eseménye – díszvendége.

Betűk visszaállítása
Kontraszt