Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

Testületi ülések

2019, Hírek, Kiemelt hírek, Testületi ülések

Megalakult Gödöllő új képviselő-testülete

Október 23-án délelőtt megalakult Gödöllő város új képviselő-testülete. A Művészetek Házában megrendezett ünnepi ülésen a képviselők után letette esküjét dr. Gémesi György, aki nyolcadik ciklusát kezdi meg a polgármesteri székben. Alpolgármesternek Bárdy Pétert és Bajkó Norbertet választotta meg a képviselő-testület.

Az alakuló ülésen a testületbe Fidesz-KNDP színekben bejutott képviselők már a napirendi pontok elfogadásánál sem vettek részt a szavazásban, pedig a napirendet úgy is el lehetett volna utasítani, hogy nemmel szavaznak vagy tartózkodnak.
Ennek ellenére a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a napirendet, aminek első pontjaként dr. Szőke Pál, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette az önkormányzati választás eredményeit.
Elsőként a polgármester-választás során a jelöltekre leadott szavazatok hangzottak el. A hivatalos végeredmény szerint dr. Henkei Viktória (Hely az Érték Városvédő Egyesület) 528, Kovács Barnabás (Demokratikus Koalíció, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Szocialista Párt) 746, Kolozs Csaba (Fidesz-Magyar Polgári Szövetség–Kereszténydemokrata Néppárt) 6577, dr. Gémesi György (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) 7126 szavazatot kapott.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 12§ (2) bekezdés alapján polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb szavazatot kapta. 
A hivatalos adatok ismertetését követően dr. Szőke Pál átadta a megbízólevelet dr. Gémesi Györgynek, aki immár nyolcadik ciklusát kezdheti meg polgármesterként.

Az egyéni választókerületekben megválasztott képviselők:
1. sz. egyéni választókerületben: Klement Péter (Fidesz-KNDP) 745 szavazattal
2. sz. egyéni választókerületben: Kocsi Tamás (Fidesz-KDNP) 715
3. sz. egyéni választókerületben: Máthé László (Fidesz-KDNP) 770
4. sz. egyéni választókerületben: dr. Péterfi Gábor (Fidesz-KDNP) 649
5. sz. egyéni választókerületben: dr. Györfi Beáta (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) 646
6. sz. egyéni választókerületben: Pelyhe József (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) 527
7. sz. egyéni választókerületben: dr. Pappné Pintér Csilla (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) 571
8. sz. egyéni választókerületben: Epres György (Fidesz-KDNP) 607
9. sz. egyéni választókerületben: Török Sándor (Fidesz-KDNP) 833
10.sz. egyéni választókerületben: Bárdy Péter (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) 545
Kompenzációs listáról mandátumot szerzett képviselők: Kolozs Csaba (Fidesz-KDNP), dr. Jeney László, Molnár Gergely (Gödöllői Lokálpatrióta Klub), Bajkó Norbert (Hely az Érték Városvédő Egyesület.
A települési nemzetiségi önkormányzatok választásának eredményeként Gödöllőn roma, lengyel és német nemzetiségi önkormányzat alakulhat:

Lengyel: Szabó László 22 szavazat, Mezővári Ottóné 20, Szabó Márk 16

Német: Scherczinger Mária 66 szavazat, Meizner Sándor 65, Kaiser Péter 56, Benedekné Juhász Katalin 50, Zsiborás József  39

Roma: Balogh Gyula 36 szavazat, Balog Gyula 36, Kubatov János 25, Kolonics Nikolett 22, Baloghné Varga Orsolya Ildikó 20

Dr. Szőke Pál elsőként dr. Gémesi György polgármesternek, majd valamennyi képviselőnek átadta a megbízólevelét. A nemzetiségi önkormányzatok tagjainak eskütételére és a megbízólevelek átadására október 24-én kerül sor. Ezután következett a polgármester és a képviselő-testület tagjainak eskütételére, majd a Helyi Választási Bizottság elnöke megköszönte azok munkáját, akik részt vettek az önkormányzati választások lebonyolításában.

Gémesi György Reményik Sándor Imádság című versével kezdte köszöntő beszédét, amelyben kijelentette, mind a harmincnégyezer gödöllői lakos polgármestere kíván lenni, függetlenül attól, hogy ki hogyan voksolt. Leszögezte, a képviselő-testület valamennyi tagjával együtt kíván működni Gödöllő további fejlődése érdekében.
„Továbbra is az a hitvallásom, hogy ez egy város, ahol nem a politikai pártok csatározását kell előtérbe helyezni a hatalom megszerzéséért vagy adott esetben meggyengítéséért, hanem azért a harmincnégyezer emberért dolgozni aki itt él és most azt várja, hogy közöttünk párbeszéd legyen; együttműködés annak érdekében, hogy a dolgok menjenek tovább. Én természetesen – mint azt többször elmondtam – erre a párbeszédre, erre az együttműködésre nyitott vagyok” – mondta Gödöllő polgármestere.

Ezt követően került sor a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztására.
Gémesi György tájékoztatta a testületet, hogy kérte Kolozs Csabát és az általa összefogott Fidesz-KDNP képviselőket, hogy delegáljanak tagokat a bizottságba.
A választási eredmények figyelembevételével arra tett javaslatot, hogy a Gödöllői Lokálpatrióta Klub és a Fidesz-KDNP 4-4, a Hely az Érték Városvédő Egyesület pedig 1 tagot delegáljon, tehát mind a három szervezet képviseltesse magát. Mint mondta, a Fidesz-KDNP ezt nem tette meg. Gémesi György ezt követően a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének dr. Győrfi Beáta képviselőt (GLK), tagjainak dr. Pappné Pintér Csilla képviselőt (GLK), Pelyhe József képviselőt (GLK), nem képviselő tagjainak pedig Varga Gyöngyit és dr. Járási Éva Zsuzsannát javasolta.
Gémesi György elmondta, az Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) módosítására az alpolgármesterek megválasztásához szükséges. A beterjesztett módosítás mást nem érintett.
A Fidesz-KDNP tagjai (Kolozs Csaba, Török Sándor, Klement Péter, Kocsi Tamás és Péterfi Gábor) azonban arra való hivatkozással, hogy ez a javaslat, valamint az SZMSZ – mindössze néhány soros – módosítása a helyszínen került kiosztásra, és azt nem volt lehetőségük áttanulmányozni, a két napirendi pont tárgyalásának elnapolását kérték.

Pelyhe József (GLK) felhívta a figyelmet arra, több alkalommal történt egyeztetés a kérdésben, a beterjesztett SZMSZ-módosítására a jövőben is lesz lehetőség. A most beterjesztett módosítás azért szükséges, hogy az alpolgármester-választásra lehetőség legyen – ezt minden képviselő-testület az alakuló ülésen teszi meg. Felhívta a figyelmet arra, a bizottsági helyek elosztása azt az arányt tükrözi, ahogy a szervezetek jelen vannak a képviselő-testületben.
Bárdy Péter (GLK) megjegyezte, a fideszes képviselők az alakuló ülést megelőző tárgyalások során jelezhették volna, ha fenntartásaik vannak ebben a kérdésben.
Gémesi György polgármester megerősítette, sem a tárgyalásokon, sem a testületi ülésre szóló meghívó kézbesítése után nem jelezték a fideszes képviselők, hogy problémájuk lenne a napirenddel, holott erre lett volna lehetőségük. Kiemelte, a módosítás a Fidesz-KDNP által hangoztatott költséghatékonyság jegyében terjesztette elő: a jövőben nem három, hanem csak két alpolgármesterre tesz javaslatot. Ehhez azonban szükséges az SZMSZ módosítása. Ennek tükrében értelmetlen a Fidesz-KDNP álláspontja.

A képviselő-testület végül 8 igen szavazattal elfogadta a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagjaira tett javaslatot. A Fidesz-KDNP tagjai nem vettek részt a szavazáson. A bizottság nem képviselő tagjai Varga Györgyi és dr. Járási Éva Zsuzsanna letették esküjüket. Az SZMSZ módosítását végül 8 szavazattal fogadta el a képviselő-testület, a Fidesz-KDNP tagjai ez alkalommal sem szavaztak.

Ezt követően került sor az alpolgármesterek megválasztására. A szavazószámláló bizottság tagjainak a polgármester Kolozs Csabát (Fidesz-KDNP), Máthé Lászlót (Fidesz-KDNP) és dr. Pappné Pintér Csillát (GLK) kérte fel, akik elvállalták a feladatot.
I. alpolgármesternek Gémesi György Bárdy Pétert jelölte, akit a testület 15 igen szavazattal támogatott. II. alpolgármesternek Bajkó Norbertet jelölte a polgármester. A képviselő-testület 8 igen szavazattal 7 nem ellenében választotta meg. Az alpolgármesterek letették esküjüket.
Bárdy Péter megköszönte mindenkinek a támogatást. Kiemelte, több mint gesztusértékűnek tartja, hogy a képviselő-testület konszenzussal választotta meg, ebben a közös munka iránti nyitottságot és az együttműködés szándékát látja. Azon lesz, hogy ez a jövőben is megmaradjon. Bárdy Péter az önkormányzatiságot hazánk egyik alappillérének nevezte. 

Bajkó Norbert kiemelte, tudja, hogy nehéz feladatra vállalkozik, hiszen a mérleg nyelvének lenni a képviselő-testületben és a folytonosság, a működés fenntartása nem egyszerű. Ezért döntött úgy, hogy elvállalja a megbízást. Együttműködésük egy határozott program mentén jött létre, amin jelenleg is dolgoznak. Ehhez számít a Fidesz segítségére is.

A képviselő-testület megállapította a polgármester és az alpolgármesterek illetményét. 

Dr. Gémesi György polgármester részére a jogszabályban meghatározottak szerint 797.736 Ft/hó összeget állapított meg, valamint illetménye 15 százalékának megfelelő összegű költségtérítést, hivatali mobiltelefon és gépjárműhasználatot. A testület 8 igen szavazattal fogadta el a Fidesz-KDNP képviselői nem szavaztak.

Bárdy Péter alpolgármester illetményét 700.000 Ft/hó összegben állapította meg a képviselő-testület, valamint annak 15 százalékának megfelelő költségtérítést és hivatali mobiltelefon használatot fogadott el. Emellett felhatalmazást adott saját tulajdonú gépjárműve hivatalos célú használatának megkötésére. A javaslatot a képviselő-testület 15 igen szavazattal fogadta el.

A testület Bajkó Norbert illetményét is 700 000 Ft/hó összegben állapította meg, valamint annak 15 százalékának megfelelő költségtérítést és hivatali mobiltelefon használatot fogadott el. Szintén megadta a felhatalmazást saját tulajdonú gépjárműve hivatalos célú használatának megkötésére. A képviselő-testület a 8 igen és 7 nem szavazattal fogadta el a javaslatot.

 

 

2019, Testületi ülések

2019. szeptember 19.

Meghívó a Képviselő-testület 2019. szeptember 19-én tartandó ülésére

1. Javaslat a 2. számú háziorvosi körzetre vonatkozó szerződés megkötésére

2. Javaslat Gödöllő Város 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

2. napirendhez 1 melléklet VÜSZI Kft 2019. I. félévi beszámolója

2. napirendhez 2 melléklet KALÓRIA Kft 2019. I. félévi beszámolója

2. napirendhez 3 melléklet Művészetek Háza Kft. 2019. I. félévi beszámolója

2. napirendhez 4 melléklet Tavhő Kft 2019. I. félévi beszámolója

2 napirendhez 5 melléklet Piac Kft 2019. I. félévi beszámolója

2. napirendhez 6 melléklet Erzsébet Szálloda Kft 2019. I. félévi beszámolója

3. Beszámoló a Gödöllő város nemzeti vagyonát érintő tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásáról, a 8/2012.(III.8.) önkormányzati rendelet 5.§-a alapján

4. Javaslat Gödöllő Város 2019. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2019 (II.1.) számú önkormányzati rendelet módosítására

5. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. 2020. évi bérleti díjainak megállapítására

6. Felhatalmazás a VÜSZI Nonprofit Kft. részére a növényápolási szolgáltatás megrendelésére irányuló, 2020-2022. közötti időszakra vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására, döntés a fedezet biztosításáról

7. Javaslat a gödöllői 4128/1 helyrajzi számú ingatlan (Szabadság úti óvoda) tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés elfogadására

8. Szándéknyilatkozat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. nevének Hegedűs Gyula Színház Nonprofit Közhasznú Kft. névre történő megváltoztatására

9. Javaslat a Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának módosítására

10. Javaslat településrendezési szerződések megkötésére

11. Javaslat Gödöllő város településrendezési eszközei (TSZT, GÉSZ) módosítása véleményezési szakaszának lezárására

13. Javaslat a 2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat benyújtására

14. Javaslat a Gödöllői Református templom felújításához támogatás nyújtására

15. Javaslat a képviselő-testület 2019. II. félévi munkatervére

16. Javaslat közterület használatáról szóló szerződés meghosszabbítására

 

 

2019, Testületi ülések

2019. augusztus 22.

Meghívó a Képviselő-testület 2019. augusztus 22-én tartandó rendkívüli ülésére

1. Javaslat önkormányzati határozatba foglalt nyilatkozat kiadására, a helyi buszközlekedés fenntartásáról

2. Javaslat a Galagonya utcai 1920/8, 1920/9, 1920/11, 1921/3 és 1921/4 helyrajzi számú ingatlanok telekalakítására

3. Javaslat a Berente utcai 8102, 8126, 8128, 8129 és 8130 helyrajzi számú ingatlanok véső telekstruktúrájának kialakítására

4. Javaslat a Gomba utcai 2865 és 2866 helyrajzi számú ingatlanok telekalakítására

5. Javaslat Gödöllő Város 2019. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2019. (II.01.) számú önkormányzati rendelet módosítására

6. Javaslat Gödöllő város területén kialakítandó várakozási területek kijelöléséről, rendjéről és a várakozási díjról szóló 2/2004. (II.2.) önkormányzati rendelet módosítására

7. Javaslat a Gödöllő, Deák Ferenc tér 1. I/2. sz. önkormányzati munkaköri bérlakás szerződésének meghosszabbítására

8. Javaslat a Helyi Választási Bizottság megválasztására

2016, Testületi ülések

2016. február 11.

Meghívó a képviselő-testület 2016. február 11-én tartandó ülésére

1. Javaslat a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény vezetői álláshelyének betöltésére

2. Javaslat a Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére beérkezett

3. Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervére – ügyvezető előterjesztése

3. Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervére – polgármester előterjesztése

4. Javaslat a Kalória Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervére – ügyvezetői előterjesztés

4. Javaslat a Kalória Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervére – polgármesteri előterjesztés

5. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. 2016. üzleti tervére – ügyvezetői előterjesztés

5. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. 2016. üzleti tervére – polgármester előterjesztése

6. Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2016. évi üzleti tervére ügyvezető előterjesztése

6. Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2016. évi üzleti tervére – polgármester előterjesztése

7. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. 2016. évi üzleti tervére – ügyvezetői előterjesztés

7. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. 2016. évi üzleti tervére – polgármester előterjesztése

8. Javaslat a G-MAGISTRÁTUS Szálloda Zrt. 2016. évi üzleti tervére – ügyvezető előterjesztése

8. Javaslat a G-MAGISTRÁTUS Szálloda Zrt. 2016. évi üzleti tervére – polgármester előterjesztése

9. Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2016. évi üzleti tervére – ügyvezető előterjesztése

10. Javaslat Gödöllő város 2015. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelet módosítására

11. Javaslat Gödöllő város 2016. évi költségvetésére

11. Javaslat Gödöllő város 2016. évi költségvetésére – melléklet táblák

12. Javaslat a helyi adókról szóló 31/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására

13. Javaslat a „Gödöllő város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” meghirdetett pályázat elbírálására

14. Javaslat központi ügyeleti ellátás feltételeinek javítása érdekében helyiséghasználat biztosítására a szolgáltató részére

15. Javaslat Gödöllő város településrendezési eszközeinek (TSZT, GÉSZ) egyes településfejlesztési célok megvalósításához szükséges átfogó módosításának megindítására

16. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások megkötésére

17. Javaslat pályázat benyújtására „A gödöllői Várkapitányi Lak részleges helyreállítása – II. ütem” címmel

18. Javaslat a szociális ellátást biztosító intézmények alapító okiratának módosítására

19. Javaslat az Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület egyesületi ruháin „Gödöllő” város címerének használatára vonatkozó kérelem elbírálására

20. Javaslat a Helyi Választási Bizottság kiegészítésére

21. Javaslat igazgatási szünet elrendelésére

22. Javaslat a képviselő-testület 2016. I. félévi munkatervre

23. A kötelező betelepítési kvóta elutasítása

Az ülés jegyzőkönyve

 

2017, Testületi ülések, Uncategorized @hu

2017. december 14.

Meghívó a képviselő-testület 2017. december 14-én megtartott ülésére

1. Javaslat Gödöllő város településképi arculati kézikönyvének elfogadására és a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

2. Javaslat a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2015. (II.06.) önkormányzati rendelet módosítására

3. Javaslat a gyermek és felnőtt központi orvosi ügyelet szolgáltatása tárgyú közbeszerzési szerződés határozott időre történő meghosszabbítására

4. Javaslat Gödöllő Város Kerékpárforgalmi Hálózati tervének elfogadására

5. Javaslat Gödöllői Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési tervének áttekintésére

6. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata Sportkoncepciójának elfogadására

7. Javaslat a helyiségbérleti és a földterületi-bérleti díjak felülvizsgálatára, a 2018. évi díjak megállapítására

8. Javaslat a Gödöllő Táncsics Mihály útról megközelíthető 647/2 hrsz.-ú ingatlanon tervezett röplabda csarnok létesítésével kapcsolatos nyilatkozatok kiadására

9. Javaslat a Gödöllő, Szabadság út 4. sz. 5869 helyrajzi számú műemlék ingatlan bérletére kötött szerződéshez kapcsolódó, az értéknövelő beruházások elszámolására vonatkozó szerződés megkötésére

10. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata 2017. évi összesített közbeszerzési tervének 2. számú módosítására

11. Javaslat a Gödöllő Önkormányzata által lefolytatandó, építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások megindításához szükséges fedezet biztosításra

12. Javaslat a Mogyoród község területén tervezett „Sissy lakópark” szennyvizeinek a Gödöllői szennyvíz-csatorna hálózatba történő bevezetése során fizetendő közmű fejlesztési hozzájárulás ütemezett fizetési megállapodásáról

13. Javaslat a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ igazgatója intézményvezetői kinevezésének visszavonására és közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére

14. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetői igazgatói pályázatának kiírására

15. Javaslat a Gödöllői Cserkészetért Egyesület „Gödöllő” településnév használatára vonatkozó kérelmének elbírálására

16. Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú lakások bérleti szerződéseinek meghosszabbítására

17. Javaslat a Gödöllő Munkácsy Mihály u. 3/b., 2/9. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakás használatba adására

18. Javaslat az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervére

Az ülés jegyzőkönyve

 

2017, Testületi ülések, Uncategorized @hu

2017. november 23.

Meghívó a Képviselő-testület 2017. november 23-án tartandó ülésére

1. Javaslat Gödöllő város 2017. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2017.(I.27.) sz. önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

2. Javaslat a Gödöllő város területén kialakítandó várakozási területek kijelöléséről, rendjéről és a várakozási díjról szóló 2/2004. (II.2.) sz. önkormányzati rendelet módosítására

3. Javaslat a helyi adókról szóló 17/2016. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítására

4. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. közötti szerződések megkötésére

5. Javaslat a városi piac bérleményeiben alkalmazott díjak 2018. évi meghatározására

6. Javaslat a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosítására

7. Javaslat az Alsóparkban elhelyezkedő 3 db mélyfúrású kút informatikai fejlesztésére

8. Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata tulajdonát képező Balatonlelle, Úszó u. 5. sz. ingatlan bérletbe-üzemeltetésbe adására szóló pályázat kiírására

9. Javaslat a gödöllői 297/4 hrsz.-ú, a Szabadság tér 6. szám alatti társasházi ingatlanban egyes közös tulajdonú ingatlanrészek tulajdoni illetőségeinek megvételére és az új városháza beruházás előkészítése érdekében tulajdonosi döntések meghozatalára

9. napirend melléklete

10. Javaslat az Ady Endre sétány 22. szám alatti, 5834/1/A/5 helyrajzi számú garázs, társasházi külön tulajdonú ingatlan értékesítésére

11. Javaslat a Gödöllő Dózsa György út 69. szám alatti ingatlanon (hrsz.:8110) asztalitenisz csarnok elhelyezésére, az erre irányuló projekt támogatására

12. Javaslat a földhaszonbérleti díjak felülvizsgálatára, a 2018. évi díjak megállapítására, valamint haszonbérleti szerződés meghosszabbítására

13. Javaslat Gödöllő Sportkoncepciójának megvitatására

14. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata Turisztikai Koncepciójának megvitatására

15. Javaslat a Gödöllő- Incső Lakoközösség Egyesület „Gödöllő” településnév használatára vonatkozó kérelmének elbírálására

16. Javaslat a Frédérich ChopinAlapfokú Művészeti Iskola intézményvezetőjének vezetői megbízásával kapcsolatos véleményezésre

17. Javaslat a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda részére műemlék épület felújítására szükséges pénzügyi fedezet biztosítására

18. Javaslat előirányzat átcsoportosítására és az intézmények bérmegtakarításának kiegészítésére

Az ülés jegyzőkönyve

 

 

 

 

 

2017, Testületi ülések

2017. október 19.

Meghívó a Képviselő-testület 2017. október 19-én tartandó ülésére

1. Javaslat a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép védelmével összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

2. Javaslat a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosítására

3. Javaslat Gödöllő város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

4. Javaslat bérleti szerződés kötésére a karácsonyház helyszínének biztosítása céljából

5. Javaslat az Alsópark területét érintő tervezett „Gödöllői Uszoda beruházás” telekhatár rendezésére

6. Javaslat a Meggyes területén lévő 4427/9-4427/32 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat elbírálására

7. Javaslat a Rákos-Hatvan vasútvonal korszerűsítéséhez kapcsolódó, kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződések megkötésre

8. Javaslat a Gödöllői Sport Klubbal hasznosítási megállapodás megkötésére a Városi Sportcsarnok építése kapcsán

9. Javaslat az „Európa Kulturális Fővárosa Gödöllő 2023” pályázat megvitatására -Első olvasat-munkaanyag

10. Javaslat a Gödöllő, Deák Ferenc tér 3. I/8. sz. önkormányzati bérlakás munkaköri bérlakássá kijelölésére

11. Javaslat a Gödöllő Deák Ferenc tér 3. I/9 sz. önkormányzati bérlakás munkaköri bérlakássá kijelölésére

12. Javaslat a Gödöllő, Kossuth u. 54. II/8. sz. önkormányzati munkaköri lakás bérlőjének szerződés hosszabbítására

13. Javaslat a Gödöllő, Kossuth L. u. 50. szám alatt található földszinti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására

14. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatói pályázatának kiírására

Az ülés jegyzőkönyve

 

2017, Testületi ülések

2017. július 18.

Meghívó a képviselő-testület 2017. július 18-án tartandó ülésére

1. Javaslat Gödöllő város településrendezési eszközeinek módosítására kiemelt kormányzati és városi fejlesztések megvalósítása érdekében

1. Javaslat Gödöllő város településrendezési eszközeinek módosítására kiemelt kormányzati és városi fejlesztések megvalósítása érdekében – rendelettervezet II. melléklete

2. Javaslat előszerződés megkötésére a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel az M31 autópálya levezető meder üzemeltetési feltételeiről, üzemeltetési költségekhez való hozzájárulásról

3. Javaslat a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ 6 db épületére fennálló bérleti szerződés meghosszabbítására

4. Javaslat a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetségével szerződés megkötésére kinológiai bázis megvalósításához

5. Gödöllő város szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése viziközmű társulat bevonásával

6. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. ügyvezető igazgatói álláshelyének pályázati kiírására

7. Javaslat „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében”elnevezésű pályázaton történő részvételre

8. Javaslat a Gödöllő, Deák Ferenc tér 1. I/2. sz. önkormányzati bérlakás munkaköri bérlakássá kijelölésére

 

Betűk visszaállítása
Kontraszt