Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

Testületi ülések

2021, Testületi ülések

2021. február 11.

Előterjesztések:

1. Javaslat Gödöllő város 2021. évi költségvetésére

2. Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervére (ügyvezetői előterjesztés)

2. Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervére (polgármesteri előterjesztés)

3. Javaslat a Kalória Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervére (ügyvezetői előterjesztés)

3. Javaslat a Kalória Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervére (polgármesteri előterjesztés)

4. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. 2021. üzleti tervére (ügyvezetői előterjesztés)

1. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. 2021. üzleti tervére (polgármesteri előterjesztés)

5. Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2021. évi üzleti tervére (ügyvezetői előterjesztés)

5. Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2021. évi üzleti tervére (polgármesteri előterjesztés)

6. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. 2021. évi üzleti tervére (ügyvezetői előterjesztés)

6. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. 2021. évi üzleti tervére (polgármesteri előterjesztés)

7. Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2021. évi üzleti tervére (ügyvezetői előterjesztés)

7. Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2021. évi üzleti tervére (polgármesteri előterjesztés)

8. Javaslat a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, Szakmai Programja jóváhagyására

9. Javaslat a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény vezetőjének kinevezésére

10. Javaslat a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. új Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadására

11. Javaslat Gödöllő Város bölcsődei férőhelyek bővítése című pályázat önrészének biztosítására

12. Javaslat az iskolai körzethatárok véleményezésére

13. Javaslat a Képviselő-testület 2021. I. félévi munkatervére

14. Javaslat a gödöllői 083/47 helyrajzi számú közforgalom számára megnyitott magánút elnevezésének elfogadására

 

 

2021, Testületi ülések

2021. január 28.

1. Javaslat Gödöllő város helyi építési szabályzatáról szóló 30/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet (GÉSZ) módosítási eljárásának megindítására a Mézeskalács Ház bölcsőde övezeti besorolásának módosítására

2. Beszámoló az Integrált Településfejlesztési Stratégiában (ITS) szereplő célkitűzések végrehajtásáról, valamint javaslat az ITS felülvizsgálatára

2. ITS előterjesztés melléklete

3. Javaslat a Gomba utcai 2865/2 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére

4. Javaslat a Gomba utcai 2865/3 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére

5. Javaslat a helyi adókról szóló 17/2016.(X.21.) önkormányzati rendelet módosítására

6. Javaslat a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 19/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosítására

7. A Gödöllő, Kazinczy krt. 9. 1/4., a Deák F. tér 1.1/3., és a Deák F. tér 2. 3/13. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú lakások bérbevételére beérkezett pályázatok értékelése

8. A Gödöllő, Harmat u. 21. szám alatt üres önkormányzati tulajdonú lakás bérbevételére beérkezett pályázatok értékelése

9. Javaslat a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött együttműködési megállapodás megszüntetésére

9. Tanácsnoki vélemény rendőrség

10. Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata és a Gödöllői Sport Közalapítvány között megkötött „Önkormányzati tulajdonú, köznevelési intézményekben lévő sportcélú ingatlanrészek bérletéről, üzemeltetéséről és az ingatlanrészekhez kapcsolódó közszolgáltatások ellátásáról” szóló szerződés 2. számú módosítására

10. Tanácsnoki vélemény

11. Javaslat a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ igazgatója munkaszerződésének módosítására

12. Javaslat a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.. ügyvezető foglalkoztatásának módosítására

13. Javaslat a Gödöllői Sport Közalapítvány kuratóriumi tagjának megválasztására

14. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának módosítására

Művészetek Háza Kft. módosító alapító okirat melléklet

Művészetek Háza Kft. egységes szerkezetű alapító okirat tervezet

15. Javaslat a Gödöllői Városi Múzeum alapító okiratának módosítására

16. Javaslat igazgatási szünet elrendelésére

17. Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata és a Kalória Nonprofit Kft. közötti vagyonkezelési szerződések felülvizsgálatára

17. melléklet Egyedi szerződések megszűntetése

17. melléklet Kalória Kft-vel vagyonkezelési keretszerződés mód 2021 egységes szerkezet

18. Javaslat a Gödöllői Ipari Park 52 telkes bővítése nyomán keletkező 250 m3/nap szennyvíznek a gödöllői szennyvíz-csatorna hálózatba történő befogadásáról és a fizetendő szennyvíz-csatorna érdekeltségi hozzájárulás fizetési megállapodásáról

19. Javaslat KALÓRIA Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság által a gyermekétkeztetés feladatának ellátásában történt átszervezéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

 

2020, Testületi ülések

2020. december 30.

Előterjesztések

2020. december 30.

1. A helyi adókról szóló 17/2016.(X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 31/2020.(XI.30.) polgármesteri rendelet módosításáról

2. Javaslat a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020.(XII.18.) Korm rendelet alapján történő egyes polgármesteri döntések módosítására

3. Javaslat Gödöllő város környezetvédelmi programjának (2021-2026-ig) elfogadására.

4. A Gödöllő, Állomás u. 18/6. szám alatt üres önkormányzati tulajdonú lakás bérbevételére beérkezett pályázatok értékelése

Gödöllő Környezetvédelmi Programja 2021-2026.pdf

 

 

 

2020, Testületi ülések, Uncategorized @hu

2020. december 15.

Szándéknyilatkozat a Gödöllői Kikelet Óvoda egyházi fenntartásba történő átadással kapcsolatban

Javaslat az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények jövőbeni működésére

Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. felügyelőbizottságának megválasztására

Javaslat az Erzsébet Királyné Kft. felügyelőbizottságának és könyvvizsgálójának megválasztására

Javaslat a PANNON 2001. MOZGÓGÉP Kft. bérleti díjának csökkentésére

Javaslat a Gödöllői Sport Klubnak nyújtott államháztartáson kívüli visszatérítendő felhalmozási támogatásról szóló szerződés módosítására

 

 

 

Betűk visszaállítása
Kontraszt