Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

2018

2018, Testületi ülések

2018. január 25.

Meghívó a Képviselő-testület 2018. január 25-én tartandó ülésére

1. Javaslat a Tormay Károly Egészségügyi központ egyes szakorvosi óraszámai átcsoportosítására

2. Javaslat a Kalória Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervére – ügyvezetői előterjesztés

2. Javaslat a Kalória Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervére -polgármester előterjesztése

3. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. 2018. üzleti tervére – ügyvezető előterjesztése

3. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. 2018. üzleti tervére – polgármester előterjesztése

4. Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2018. évi üzleti tervére – ügyvezető előterjesztése

4. Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2018. évi üzleti tervére – polgármester előterjesztése

5. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. 2018. évi üzleti tervére – ügyvezető előterjesztése

5. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. 2018. évi üzleti tervére – polgármester előterjesztése

6. Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2018. évi üzleti tervére – ügyvezetői előterjesztés

6. Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2018. évi üzleti tervére – polgármesteri előterjesztés

7.  Javaslat Gödöllő város 2018. évi költségvetésére

7. Javaslat Gödöllő város 2018. évi költségvetésére – I. módosító indítvány

7. Javaslat Gödöllő város 2018. évi költségvetésére – II. módosító indítvány

7. Javaslat Gödöllő város 2018. évi költségvetésére – könyvvizsgálói vélemény

8. Javaslat Gödöllő Város 2017. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelet módosítására

9. Javaslat versenyeztetési eljárás lefolytatására a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízgyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátása érdekében

10. Javaslat a „Gödöllő város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” meghirdetett pályázat elbírálására

11. Javaslat a Balatonlelle, Úszó u. 5. sz. üdülő ingatlan bérletére-üzemeltetésére kiírt pályázat lezárására

12. Javaslat a Gödöllő, Harmat u. 8. sz. alatti, 4284/2 hrsz.-ú lakás értékesítésére

13. Javaslat a Gödöllő, Zombor u. 1., 2/7. sz. alatti, 159/A/39 hrsz.-ú lakás értékesítésére

14. Javaslat a Gödöllő, Palota-kert u. 6., 10/2. sz. alatti, 5884/6/A/42 hrsz.-ú lakás értékesítésére

15. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

16. Javaslat pályázat benyújtására a Nemzeti Kulturális Alap felhívására: „ A gödöllői Várkapitányi lak belső részleges felújítási munkáinak kivitelezése” címmel

17. Javaslat a Pest megye 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága megválasztására

18. Javaslat a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására

19. Javaslat igazgatási szünet elrendelésére

20. Javaslat a képviselő-testület 2018. I. félévi munkatervére

21. Javaslat a Képviselő-testület állandó bizottságai személyi összetételének módosítására

22. Önálló képviselői indítvány – A Soros-terv,. illetve a Soros György és a Nyílt Társadalom Alapítványok által támogatott bevándorlásszervező irodák Gödöllőn való működésüknek elutasítása

Az ülés jegyzőkönyve

 

 

 

 

 

 

2018, Testületi ülések

2018. december 13.

Meghívó a képviselő-testületi ülésre

1. Javaslat Gödöllő város 2017. évre vonatkozó környezeti állapot értékelésének elfogadására

Gödöllő város 2017. évi környezeti állapot értékelése

2. Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata közművelődési feladatairól szóló 26/2015.(XI.20.) önkormányzati rendelet módosítására

3. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának módosítására

4. Javaslat a Dunakeszi Tankerületi Központtal kötött, az osztott használatú ingatlanok üzemeltetési költség megosztásáról szóló szerződés 2. számú módosítására

5. Javaslat Gödöllő város településrendezési eszközeinek (TSZT, GÉSZ) elfogadására

godollo_DOK-2-TSZT-LEIRAS-20181204

Godollo_TSZT

Godollo_TSZT_ertekvedelem

godollo_GESZ_tervezet_20181206

Godollo_SZT_1_szelv

Godollo_SZT_2_szelv

Godollo_SZT_3_szelv

Godollo_SZT_4_szelv

Godollo_SZT_5_szelv

Godollo_SZT_6_szelv

Godollo_SZT_7_szelv

Godollo_SZT_8_szelv

Godollo_SZT_9_szelv

Godollo_SZT_10_szelv

Godollo_SZT_11_szelv

Godollo_SZT_12_szelv

Godollo_SZT_13_szelv

Godollo_SZT_14_szelv

Godollo_SZT_15_szelv

Godollo_SZT_17_szelv

Godollo_SZT_18_szelv

6. Javaslat a településkép védelméről szóló 24/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítására

7. Javaslat a hitelfelvételi szerződés megkötésére és a hitel 2018. évi lehívására

8. Javaslat a „Gödöllő város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” meghirdetett pályázat elbírálására 

9. Javaslat Gödöllő Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2018-2023.) elfogadására 

Esélyegyenlőségi_program

10. Javaslat az Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervére

11. Javaslat az 5332/A/4 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 2100 Gödöllő, Állomás u. 18/6. sz. alatti alagsori önkormányzati tulajdonú lakás cserével történő bérleti szerződésének megkötésére 

12. Javaslat garázsbérleti szerződések meghosszabbítására 

13. Javaslat egyes üres önkormányzati tulajdonú lakások költségelvű lakbér fizetés melletti  bérbeadási pályázata feltételeinek meghatározására

14. Javaslat a 212/3/C/4 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 2100 Gödöllő, Deák Ferenc tér 3. Fszt. 2. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérleti szerződésének meghosszabbítására

Az ülés jegyzőkönyve

2018, Testületi ülések

2018. november 22.

Meghívó a november 22-i képviselő-testületi ülésre

1. Javaslat Gödöllő rövid és középtávú közlekedési tervek aktualizálása első olvasatának elfogadására

Közlekedési tervek

Javaslat a „Gödöllő – Rövid- és középtávú közlekedési tervek aktualizálása” című dokumentum elfogadására

Gödöllő – Rövid és középtávú közlekedési tervek aktualizálása

Vécsey László előterjesztésére szakértői válasz

2. Javaslat a Gödöllői Kikelet Óvoda jövőbeni működtetésére

3. Javaslat a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzata, Szakmai Programja, valamint Házirendje jóváhagyására

4. Javaslat a Gödöllői Tormay Károly Egészségügyi Központ szakorvosi óraszámainak átcsoportosítására

5. Javaslat a Dunakeszi Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosítására

6. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata 2018.évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet módosítására

7. Javaslat településrendezési szerződések elfogadására

Településrendezési szerződések

8. Javaslat a Sky Escort Hungary Aero Clubbal kötött a Gödöllői Sportrepülőtér üzembentartásáról szóló megállapodás módosítására

9. Javaslat felhatalmazás adására a Swietelsky Vasúttechnikai Kft-vel való tárgyalásra és a szerződések megkötésére

10. Javaslat az 5125/6 helyrajzi számú a Szabó Pál utca és a Veres Péter utca között található ingatlan értékesítésére

11. Javaslat a 1957 helyrajzi számú, természetben a 2100 Gödöllő, Blaháné úton található beépítetlen területre vonatkozó használati szerződés megkötésére, a hatályban lévő bérleti szerződés megszüntetésére

12. Javaslat a gödöllői ingatlannyilvántartásban 5891/5/A/36 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a Gödöllő, Palotakert 4. földszinti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség hasznosítására

13. Javaslat a Gödöllő, Szent János u. 36. II/23. sz. önkormányzati bérlakás munkaköri bérlakássá kijelölésére

14. Javaslat a Gödöllő, Deák Ferenc tér 1. I/4. sz. önkormányzati bérlakás munkaköri bérlakássá kijelölésére

15. Javaslat a 212/3/A/19 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 2100 Gödöllő, Deák Ferenc tér 1. 3/11. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérleti szerződésének meghosszabbítására

16. Javaslat a 212/3/C/9 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 2100 Gödöllő, Deák Ferenc tér 3. 1/7. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérleti szerződésének meghosszabbítására

17. Javaslat a helyiségbérleti és a földterület-bérleti díjak felülvizsgálatára, a 2019. évi díjak megállapítására

18. Javaslat a földhaszonbérleti díjak felülvizsgálatára, a 2019. évi díjak megállapítására, valamint haszonbérleti szerződés meghosszabbítására

19. Javaslat az „Iskolánk Világa Alapítvány a Damis Gyermekekért” részére székhelyhasználat engedélyezésére

20. Javaslat a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány kuratóriuma és felügyelőbizottsága tagjainak megválasztására

21. Javaslat az intézmények jutalmazására felhasználható pótelőirányzat biztosítására

Az ülés jegyzőkönyve

 

2018, Testületi ülések

2018. október 18.

Meghívó a képviselő-testület 2018. október 18-i ülésére

2. Javaslat múzeumi műtárgyak kölcsönzésére

3. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. 2019. évi bérleti díjainak megállapítására

4. Javaslat a 7. számú háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötésére

5. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes
szabályokról elnevezésű rendelet elfogadására

6. Javaslat Gödöllő város helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítására kiemelt
kormányzati beruházás (vasútfejlesztés) megvalósítása érdekében

8. szelvény módosítása

12. szelvény módosítása

1. melléklet

2. melléklet

7. Javaslat a Gyepmesteri Telep működéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

8. Javaslat felhatalmazás adására a VÜSZI Nonprofit Kft. részére a 2018. évben kezdődő beszerzési
eljárások megindítására, döntés a fedezet biztosításáról

9. Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Nonprofit Kft. között létrejött, a helyi közút-,
híd- és csapadékvíz-elvezető rendszer és az ezekhez kapcsolódó közterületek üzemeltetési,
fenntartási munkáinak, továbbá a parkfenntartási tevékenység folyamatos ellátására irányuló
szerződés 2. számú módosítására

10. Javaslat az Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft-vel szerződések megkötésére

11. Javaslat Gödöllő, Szilhát utca 26. szám alatt elhelyezkedő 340 helyrajzi számú ingatlanrész
értékesítésére

12. Javaslat a 4153 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 2100 Gödöllő, Szabadság út 167/1.
szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérleti szerződésének meghosszabbítására

13. Javaslat a Gödöllő, Deák Ferenc tér 3. I/8. sz. önkormányzati munkaköri lakás bérlőjének
szerződése hosszabbítására

14. Javaslat a Gödöllő, Kossuth u. 54. II/8. sz. önkormányzati munkaköri lakás bérlőjének szerződése
hosszabbítására

15. Javaslat a 212/3/B/12 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 2100 Gödöllő, Deák Ferenc tér
2. 2/10. szám alatti, valamint a 417/11/A/42 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 2100 Gödöllő, Dózsa György út 1-3. VI/42. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakások cserével történő bérleti szerződésének megkötésére

16. Javaslat a 212/3/B/13 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 2100 Gödöllő, Deák Ferenc tér
2., 2/11. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérleti szerződésének meghosszabbítására

17. Javaslat a Magyar Rákellenes Liga Gödöllői Szervezete részére székhelyhasználat engedélyezésére

18. Javaslat a Gödöllő 7634, 7635, 7618 és 7554/2 hrsz.-ú ingatlanokat érintő közterület elnevezés
elfogadására

19. Javaslat a Gödöllői Főtéren kialakított irodahelyiség hasznosításáról való tárgyaláshoz
felhatalmazás adására

20. Javaslat a 3. számú főút Gödöllő déli elkerülő főút megvalósítása ügyében tájékoztatás kérésére

Kiegészítés

21. Közlekedésépítési és szervezési beruházások tervezése és ütemezése Gödöllő Város
Önkormányzatának tulajdonában álló közterületein és útjain, a város belső és időszaki csúcsforgalmi
terhelésének észszerű elosztása és csökkentése, a parkolási gondok enyhítése, összességében Gödöllő
lakossága életminőségének városi kompetenciába tartozó eszközökkel történő javítása érdekében

Az ülés határozatai

Az ülés jegyzőkönyve

2018

2018. május 17.

[prettyfilelist type=”pdf,xls,doc,zip,ppt,img,mp3″ filestoshow=”8921,” hidefilter=”true” hidesort=”true” hidesearch=”true” openinnew=”true” filesPerPage=”3″]

2018

2018. április 19.

[prettyfilelist type=”pdf,xls,doc,zip,ppt,img,mp3″ filestoshow=”8914,” hidefilter=”true” hidesort=”true” hidesearch=”true” openinnew=”true” filesPerPage=”3″]

2018

2018. február 22.

[prettyfilelist type=”pdf,xls,doc,zip,ppt,img,mp3″ filestoshow=”8835,” hidefilter=”true” hidesort=”true” hidesearch=”true” openinnew=”true” filesPerPage=”3″]

Betűk visszaállítása
Kontraszt