Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

2019

2019, Testületi ülések

2019. december 12.

Meghívó a képviselő-testület 2019. december 12-én tartandó ülésére

2. Javaslat az Erzsébet Szálloda Kft. és az Accent Hotel Management Szolgáltató Kft. között létrejött, menedzsmentszolgáltatásra vonatkozó együttműködési szerződés meghosszabbítására

3. Javaslat Gödöllő Város Klímastratégiájának elfogadására – előterjesztés

3. Javaslat Gödöllő Város Klímastratégiájának elfogadására – a Klímastratégia

4. Javaslat Gödöllő város 2018. évre vonatkozó környezeti állapot értékelésének elfogadására – előterjesztés

4. Javaslat Gödöllő város 2018. évre vonatkozó környezeti állapot értékelésének elfogadására – az állapotértékelés

5. Javaslat a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2015.(II.06.) számú önkormányzati rendelet módosítására

6. Javaslat a településkép védelméről szóló 24/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítására

7. Javaslat a súlykorlátozással érintett utak engedéllyel történő használatáról szóló 3/2019. (11.22.) önkormányzati rendelet módosítására

8. Javaslat a gödöllői 082/19 és 082/20 helyrajzi számú, külterületi fekvésű ingatlanok belterületbe vonására

9. Javaslat 4197 helyrajzi számú a Bánki Donát utca 11. sz. ingatlant érintő földhasználati jog átruházására

10. Javaslat a Gödöllő, 556/2 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötésére

11. Javaslat a Mogyoród község Szentjakab területén tervezett 30 db lakóegység szennyvizeinek a Gödöllői szennyvíz-csatorna hálózatba történő bevezetésére

12. Javaslat a Gödöllő Dózsa György út 69. szám alatti ingatlanon (hrsz.: 8110) kosárlabda csarnok elhelyezésére

13. Javaslat a 2100 Gödöllő, Harmat u. 25. szám alatti, a Gödöllő, Állomás u. 18/6. szám alatti, valamint a Szárítópuszta 5/2. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakások cserével történő bérleti szerződésének megkötésére

14. Javaslat a Gödöllő, Harmat u. 13. sz. önkormányzati bérlakás szerződésének meghosszabbítására

15. Javaslat a Gödöllő, Dózsa György út 14. fszt. 1. sz. önkormányzati bérlakás szerződésének meghosszabbítására

16. Javaslat a helyiségbérleti és a földterület-bérleti díjak felülvizsgálatára, a 2020. évi díjak megállapítására

17. Javaslat a földhaszonbérleti díjak felülvizsgálatára, a 2020. évi díjak megállapítására, valamint haszonbérleti szerződés meghosszabbítására

18. Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának és könyvvizsgálójának megválasztására

19. Javaslat a KALÓRIA Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelő bizottsági tagjainak választására és alapító okiratának módosítására

20. Javaslat a Tormay Károly Egészségügyi Központ Gödöllő alapító okiratának módosítására

21. Javaslat székhelyhasználat engedélyezésére

22. Javaslat pályázat benyújtására „ Hajós Alfréd Általános Iskola tornacsarnok részleges felújítása a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programja VI ütem keretében” címmel

23. Javaslat közterületek elnevezésére

24. Javaslat gödöllői 4427/2, 4427/5 valamint a 1159/41 és 1159/66 helyrajzi számú közterületek elnevezésének elfogadására

25. Javaslat a 78/2019.(IV.25.) számú képviselő-testületi határozat módosítására

A nyilvános ülés jegyzőkönyve

2019, Testületi ülések

2019. november 21.

Meghívó a képviselő-testület 2019. november 21-én tartandó ülésére

1. Javaslat a képviselő-testület bizottságainak személyi összetételének módosítására

2. Javaslat bérleti szerződések megkötésére a Swietelsky Vasúttechnikai Kft-vel

3. Javaslat Gödöllő város településrendezési eszközei 2019. évi módosítására (TSZT, GÉSZ) 1. csomagjának elfogadására

3. napirendhez 1. melléklet

3. napirendhez 2. melléklet

3. napirendhez 3. melléklet_TSZT leirás

3. napirendhez 3. melléklet TSZT tervlap

3. napirendhez 4. melléklet Gödöllő SZT 4 szelv

3. napirendhez 4. melléklet Gödöllő_SZT_5_szelv

3. napirendhez 4. melléklet Gödöllő_SZT_8_szelv

3. napirendhez 4. melléklet Gödöllő_SZT_9_szelv

4. Javaslat Gödöllő város településrendezési eszközei (TSZT, GÉSZ) 2019. évi módosítása 2. csomag véleményezési szakaszának lezárására

4. napirendhez 1. melléklet

4. napirendhez 2.melléklet

5. Javaslat Gödöllő városi helyi építési szabályzatáról szóló 30/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelet (GÉSZ) Csanak városrész egy meghatározott terület-egységére vonatkozó módosítási eljárásnak megindítására

5. napirendhez 1. melléklet

5. napirendhez 2.melléklet

6. Javaslat változtatási tilalom elrendelésére

7. Javaslat Gödöllő Város 2019. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2019.(II.01.) önkormányzati rendelet módosítására

8. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata 2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosítására

9. Javaslat a Gödöllő, Lelesz utca 12. szám alatti (hrsz. 4844/36) ingatlan tulajdonjogának rendezésére

10. Javaslat a Gödöllő, 2410/7 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának átruházására

11. Javaslat a Gödöllő, Dózsa György út 1-3. 6/42 sz. önkormányzati bérlakás szerződésének meghosszabbítására

12. Javaslat önkormányzati tulajdonú, nem lakás célú helyiség bérbeadására

13. Javaslat a 2100 Gödöllő, Zombor u. 1. I/11. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérleti szerződésének megkötésére

14. Javaslat a Gödöllő, Deák Ferenc tér 1. 2/7. sz., önkormányzati bérlakás szerződésének meghosszabbítására

15. Javaslat a Gödöllő, Deák Ferenc tér 3. 1/8. sz., önkormányzati munkaköri lakás bérlőjének szerződése hosszabbítására

16. Javaslat a Gödöllő, Szent János utca 26. 2/22. sz. önkormányzati bérlakás szerződésének meghosszabbítására

17. Javaslat a Gödöllő, Palota-kert 7. IV./2. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérleti szerződésének meghosszabbítására

18. Javaslat a Gödöllő, Kossuth u. 54. II./8. önkormányzati munkaköri lakás bérlőjének szerződés hosszabbítására

19. Javaslat VEKOP-5.3.2-15-2016-00048 pályázat keretében önerőt igazoló határozat kiadására

20. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

21. Javaslat a Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának módosítására

22. Javaslat a település képviseletére a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulásban

23. Javaslat a Haraszti közben járda kialakítására, de minimum a beomlott betonlapok kijavítására

24. Gödöllő város Önkormányzatának Képviselő-testületének …/2019.(XI…) önkormányzati rendelete Gödöllő város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Sürgősségi indítvány_-Javaslat konténerház költsége fedezetének biztosítására

Az ülés jegyzőkönyve

2019, Hírek, Kiemelt hírek, Testületi ülések

Megalakult Gödöllő új képviselő-testülete

Október 23-án délelőtt megalakult Gödöllő város új képviselő-testülete. A Művészetek Házában megrendezett ünnepi ülésen a képviselők után letette esküjét dr. Gémesi György, aki nyolcadik ciklusát kezdi meg a polgármesteri székben. Alpolgármesternek Bárdy Pétert és Bajkó Norbertet választotta meg a képviselő-testület.

Az alakuló ülésen a testületbe Fidesz-KNDP színekben bejutott képviselők már a napirendi pontok elfogadásánál sem vettek részt a szavazásban, pedig a napirendet úgy is el lehetett volna utasítani, hogy nemmel szavaznak vagy tartózkodnak.
Ennek ellenére a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a napirendet, aminek első pontjaként dr. Szőke Pál, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette az önkormányzati választás eredményeit.
Elsőként a polgármester-választás során a jelöltekre leadott szavazatok hangzottak el. A hivatalos végeredmény szerint dr. Henkei Viktória (Hely az Érték Városvédő Egyesület) 528, Kovács Barnabás (Demokratikus Koalíció, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Szocialista Párt) 746, Kolozs Csaba (Fidesz-Magyar Polgári Szövetség–Kereszténydemokrata Néppárt) 6577, dr. Gémesi György (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) 7126 szavazatot kapott.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 12§ (2) bekezdés alapján polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb szavazatot kapta. 
A hivatalos adatok ismertetését követően dr. Szőke Pál átadta a megbízólevelet dr. Gémesi Györgynek, aki immár nyolcadik ciklusát kezdheti meg polgármesterként.

Az egyéni választókerületekben megválasztott képviselők:
1. sz. egyéni választókerületben: Klement Péter (Fidesz-KNDP) 745 szavazattal
2. sz. egyéni választókerületben: Kocsi Tamás (Fidesz-KDNP) 715
3. sz. egyéni választókerületben: Máthé László (Fidesz-KDNP) 770
4. sz. egyéni választókerületben: dr. Péterfi Gábor (Fidesz-KDNP) 649
5. sz. egyéni választókerületben: dr. Györfi Beáta (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) 646
6. sz. egyéni választókerületben: Pelyhe József (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) 527
7. sz. egyéni választókerületben: dr. Pappné Pintér Csilla (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) 571
8. sz. egyéni választókerületben: Epres György (Fidesz-KDNP) 607
9. sz. egyéni választókerületben: Török Sándor (Fidesz-KDNP) 833
10.sz. egyéni választókerületben: Bárdy Péter (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) 545
Kompenzációs listáról mandátumot szerzett képviselők: Kolozs Csaba (Fidesz-KDNP), dr. Jeney László, Molnár Gergely (Gödöllői Lokálpatrióta Klub), Bajkó Norbert (Hely az Érték Városvédő Egyesület.
A települési nemzetiségi önkormányzatok választásának eredményeként Gödöllőn roma, lengyel és német nemzetiségi önkormányzat alakulhat:

Lengyel: Szabó László 22 szavazat, Mezővári Ottóné 20, Szabó Márk 16

Német: Scherczinger Mária 66 szavazat, Meizner Sándor 65, Kaiser Péter 56, Benedekné Juhász Katalin 50, Zsiborás József  39

Roma: Balogh Gyula 36 szavazat, Balog Gyula 36, Kubatov János 25, Kolonics Nikolett 22, Baloghné Varga Orsolya Ildikó 20

Dr. Szőke Pál elsőként dr. Gémesi György polgármesternek, majd valamennyi képviselőnek átadta a megbízólevelét. A nemzetiségi önkormányzatok tagjainak eskütételére és a megbízólevelek átadására október 24-én kerül sor. Ezután következett a polgármester és a képviselő-testület tagjainak eskütételére, majd a Helyi Választási Bizottság elnöke megköszönte azok munkáját, akik részt vettek az önkormányzati választások lebonyolításában.

Gémesi György Reményik Sándor Imádság című versével kezdte köszöntő beszédét, amelyben kijelentette, mind a harmincnégyezer gödöllői lakos polgármestere kíván lenni, függetlenül attól, hogy ki hogyan voksolt. Leszögezte, a képviselő-testület valamennyi tagjával együtt kíván működni Gödöllő további fejlődése érdekében.
„Továbbra is az a hitvallásom, hogy ez egy város, ahol nem a politikai pártok csatározását kell előtérbe helyezni a hatalom megszerzéséért vagy adott esetben meggyengítéséért, hanem azért a harmincnégyezer emberért dolgozni aki itt él és most azt várja, hogy közöttünk párbeszéd legyen; együttműködés annak érdekében, hogy a dolgok menjenek tovább. Én természetesen – mint azt többször elmondtam – erre a párbeszédre, erre az együttműködésre nyitott vagyok” – mondta Gödöllő polgármestere.

Ezt követően került sor a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztására.
Gémesi György tájékoztatta a testületet, hogy kérte Kolozs Csabát és az általa összefogott Fidesz-KDNP képviselőket, hogy delegáljanak tagokat a bizottságba.
A választási eredmények figyelembevételével arra tett javaslatot, hogy a Gödöllői Lokálpatrióta Klub és a Fidesz-KDNP 4-4, a Hely az Érték Városvédő Egyesület pedig 1 tagot delegáljon, tehát mind a három szervezet képviseltesse magát. Mint mondta, a Fidesz-KDNP ezt nem tette meg. Gémesi György ezt követően a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének dr. Győrfi Beáta képviselőt (GLK), tagjainak dr. Pappné Pintér Csilla képviselőt (GLK), Pelyhe József képviselőt (GLK), nem képviselő tagjainak pedig Varga Gyöngyit és dr. Járási Éva Zsuzsannát javasolta.
Gémesi György elmondta, az Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) módosítására az alpolgármesterek megválasztásához szükséges. A beterjesztett módosítás mást nem érintett.
A Fidesz-KDNP tagjai (Kolozs Csaba, Török Sándor, Klement Péter, Kocsi Tamás és Péterfi Gábor) azonban arra való hivatkozással, hogy ez a javaslat, valamint az SZMSZ – mindössze néhány soros – módosítása a helyszínen került kiosztásra, és azt nem volt lehetőségük áttanulmányozni, a két napirendi pont tárgyalásának elnapolását kérték.

Pelyhe József (GLK) felhívta a figyelmet arra, több alkalommal történt egyeztetés a kérdésben, a beterjesztett SZMSZ-módosítására a jövőben is lesz lehetőség. A most beterjesztett módosítás azért szükséges, hogy az alpolgármester-választásra lehetőség legyen – ezt minden képviselő-testület az alakuló ülésen teszi meg. Felhívta a figyelmet arra, a bizottsági helyek elosztása azt az arányt tükrözi, ahogy a szervezetek jelen vannak a képviselő-testületben.
Bárdy Péter (GLK) megjegyezte, a fideszes képviselők az alakuló ülést megelőző tárgyalások során jelezhették volna, ha fenntartásaik vannak ebben a kérdésben.
Gémesi György polgármester megerősítette, sem a tárgyalásokon, sem a testületi ülésre szóló meghívó kézbesítése után nem jelezték a fideszes képviselők, hogy problémájuk lenne a napirenddel, holott erre lett volna lehetőségük. Kiemelte, a módosítás a Fidesz-KDNP által hangoztatott költséghatékonyság jegyében terjesztette elő: a jövőben nem három, hanem csak két alpolgármesterre tesz javaslatot. Ehhez azonban szükséges az SZMSZ módosítása. Ennek tükrében értelmetlen a Fidesz-KDNP álláspontja.

A képviselő-testület végül 8 igen szavazattal elfogadta a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagjaira tett javaslatot. A Fidesz-KDNP tagjai nem vettek részt a szavazáson. A bizottság nem képviselő tagjai Varga Györgyi és dr. Járási Éva Zsuzsanna letették esküjüket. Az SZMSZ módosítását végül 8 szavazattal fogadta el a képviselő-testület, a Fidesz-KDNP tagjai ez alkalommal sem szavaztak.

Ezt követően került sor az alpolgármesterek megválasztására. A szavazószámláló bizottság tagjainak a polgármester Kolozs Csabát (Fidesz-KDNP), Máthé Lászlót (Fidesz-KDNP) és dr. Pappné Pintér Csillát (GLK) kérte fel, akik elvállalták a feladatot.
I. alpolgármesternek Gémesi György Bárdy Pétert jelölte, akit a testület 15 igen szavazattal támogatott. II. alpolgármesternek Bajkó Norbertet jelölte a polgármester. A képviselő-testület 8 igen szavazattal 7 nem ellenében választotta meg. Az alpolgármesterek letették esküjüket.
Bárdy Péter megköszönte mindenkinek a támogatást. Kiemelte, több mint gesztusértékűnek tartja, hogy a képviselő-testület konszenzussal választotta meg, ebben a közös munka iránti nyitottságot és az együttműködés szándékát látja. Azon lesz, hogy ez a jövőben is megmaradjon. Bárdy Péter az önkormányzatiságot hazánk egyik alappillérének nevezte. 

Bajkó Norbert kiemelte, tudja, hogy nehéz feladatra vállalkozik, hiszen a mérleg nyelvének lenni a képviselő-testületben és a folytonosság, a működés fenntartása nem egyszerű. Ezért döntött úgy, hogy elvállalja a megbízást. Együttműködésük egy határozott program mentén jött létre, amin jelenleg is dolgoznak. Ehhez számít a Fidesz segítségére is.

A képviselő-testület megállapította a polgármester és az alpolgármesterek illetményét. 

Dr. Gémesi György polgármester részére a jogszabályban meghatározottak szerint 797.736 Ft/hó összeget állapított meg, valamint illetménye 15 százalékának megfelelő összegű költségtérítést, hivatali mobiltelefon és gépjárműhasználatot. A testület 8 igen szavazattal fogadta el a Fidesz-KDNP képviselői nem szavaztak.

Bárdy Péter alpolgármester illetményét 700.000 Ft/hó összegben állapította meg a képviselő-testület, valamint annak 15 százalékának megfelelő költségtérítést és hivatali mobiltelefon használatot fogadott el. Emellett felhatalmazást adott saját tulajdonú gépjárműve hivatalos célú használatának megkötésére. A javaslatot a képviselő-testület 15 igen szavazattal fogadta el.

A testület Bajkó Norbert illetményét is 700 000 Ft/hó összegben állapította meg, valamint annak 15 százalékának megfelelő költségtérítést és hivatali mobiltelefon használatot fogadott el. Szintén megadta a felhatalmazást saját tulajdonú gépjárműve hivatalos célú használatának megkötésére. A képviselő-testület a 8 igen és 7 nem szavazattal fogadta el a javaslatot.

 

 

2019, Testületi ülések

2019. szeptember 19.

Meghívó a Képviselő-testület 2019. szeptember 19-én tartandó ülésére

1. Javaslat a 2. számú háziorvosi körzetre vonatkozó szerződés megkötésére

2. Javaslat Gödöllő Város 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

2. napirendhez 1 melléklet VÜSZI Kft 2019. I. félévi beszámolója

2. napirendhez 2 melléklet KALÓRIA Kft 2019. I. félévi beszámolója

2. napirendhez 3 melléklet Művészetek Háza Kft. 2019. I. félévi beszámolója

2. napirendhez 4 melléklet Tavhő Kft 2019. I. félévi beszámolója

2 napirendhez 5 melléklet Piac Kft 2019. I. félévi beszámolója

2. napirendhez 6 melléklet Erzsébet Szálloda Kft 2019. I. félévi beszámolója

3. Beszámoló a Gödöllő város nemzeti vagyonát érintő tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásáról, a 8/2012.(III.8.) önkormányzati rendelet 5.§-a alapján

4. Javaslat Gödöllő Város 2019. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2019 (II.1.) számú önkormányzati rendelet módosítására

5. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. 2020. évi bérleti díjainak megállapítására

6. Felhatalmazás a VÜSZI Nonprofit Kft. részére a növényápolási szolgáltatás megrendelésére irányuló, 2020-2022. közötti időszakra vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására, döntés a fedezet biztosításáról

7. Javaslat a gödöllői 4128/1 helyrajzi számú ingatlan (Szabadság úti óvoda) tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés elfogadására

8. Szándéknyilatkozat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. nevének Hegedűs Gyula Színház Nonprofit Közhasznú Kft. névre történő megváltoztatására

9. Javaslat a Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának módosítására

10. Javaslat településrendezési szerződések megkötésére

11. Javaslat Gödöllő város településrendezési eszközei (TSZT, GÉSZ) módosítása véleményezési szakaszának lezárására

13. Javaslat a 2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat benyújtására

14. Javaslat a Gödöllői Református templom felújításához támogatás nyújtására

15. Javaslat a képviselő-testület 2019. II. félévi munkatervére

16. Javaslat közterület használatáról szóló szerződés meghosszabbítására

Az ülés jegyzőkönyve

 

2019, Testületi ülések

2019. augusztus 22.

Meghívó a Képviselő-testület 2019. augusztus 22-én tartandó rendkívüli ülésére

1. Javaslat önkormányzati határozatba foglalt nyilatkozat kiadására, a helyi buszközlekedés fenntartásáról

2. Javaslat a Galagonya utcai 1920/8, 1920/9, 1920/11, 1921/3 és 1921/4 helyrajzi számú ingatlanok telekalakítására

3. Javaslat a Berente utcai 8102, 8126, 8128, 8129 és 8130 helyrajzi számú ingatlanok véső telekstruktúrájának kialakítására

4. Javaslat a Gomba utcai 2865 és 2866 helyrajzi számú ingatlanok telekalakítására

5. Javaslat Gödöllő Város 2019. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2019. (II.01.) számú önkormányzati rendelet módosítására

6. Javaslat Gödöllő város területén kialakítandó várakozási területek kijelöléséről, rendjéről és a várakozási díjról szóló 2/2004. (II.2.) önkormányzati rendelet módosítására

7. Javaslat a Gödöllő, Deák Ferenc tér 1. I/2. sz. önkormányzati munkaköri bérlakás szerződésének meghosszabbítására

8. Javaslat a Helyi Választási Bizottság megválasztására

Az ülés jegyzőkönyve

2019, Testületi ülések

2019. június 20.

Meghívó a Képviselő-testület 2019. június 20-án tartandó ülésére

1. Beszámoló a Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi munkájáról

2. Javaslat Gödöllő Város 2019. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló önkormányzati rendelet módosítására

3. Javaslat a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 25/2007. (IX.14.) sz. önkormányzati rendelet módosítására

4. Javaslat a Gödöllői Premontrei Apátság területére vonatkozó telepítési tanulmányterv elfogadására

4. Javaslat a Gödöllői Premontrei Apátság területére vonatkozó telepítési tanulmányterv elfogadására – tanulmány terv

5. Javaslat konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésére a Rákos-patak revitalizációjával kapcsolatban

6. Javaslat a gödöllői 4128/1 helyrajzi számú ingatlan (Szabadság úti óvoda) tulajdonjogának ingyenes átruházására

7. Javaslat a súlykorlátozással érintett utak engedéllyel történő használatáról szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására

8. Javaslat a síremlékek helyi védelméről szóló 4/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

9. Javaslat az 5. számú háziorvosi körzetre vonatkozó szerződés megkötésére

10. Javaslat a maximális csoportlétszámok átlépésének engedélyezésére az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben a 2019/2020-as köznevelési évre

11. Javaslat a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítására

12. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. alapító okiratának módosítására

13. Javaslat a Gödöllői Polgármesteri Hivatal iratkezelési és informatikai biztonsági szabályzatának elfogadására

14. Javaslat ideiglenes választási hirdetőtáblák kihelyezésére

Az ülés jegyzőkönyve

Betűk visszaállítása
Kontraszt