Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

2019

2019, Hírek, Kiemelt hírek, Testületi ülések

Megalakult Gödöllő új képviselő-testülete

Október 23-án délelőtt megalakult Gödöllő város új képviselő-testülete. A Művészetek Házában megrendezett ünnepi ülésen a képviselők után letette esküjét dr. Gémesi György, aki nyolcadik ciklusát kezdi meg a polgármesteri székben. Alpolgármesternek Bárdy Pétert és Bajkó Norbertet választotta meg a képviselő-testület.

Az alakuló ülésen a testületbe Fidesz-KNDP színekben bejutott képviselők már a napirendi pontok elfogadásánál sem vettek részt a szavazásban, pedig a napirendet úgy is el lehetett volna utasítani, hogy nemmel szavaznak vagy tartózkodnak.
Ennek ellenére a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a napirendet, aminek első pontjaként dr. Szőke Pál, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette az önkormányzati választás eredményeit.
Elsőként a polgármester-választás során a jelöltekre leadott szavazatok hangzottak el. A hivatalos végeredmény szerint dr. Henkei Viktória (Hely az Érték Városvédő Egyesület) 528, Kovács Barnabás (Demokratikus Koalíció, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Szocialista Párt) 746, Kolozs Csaba (Fidesz-Magyar Polgári Szövetség–Kereszténydemokrata Néppárt) 6577, dr. Gémesi György (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) 7126 szavazatot kapott.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 12§ (2) bekezdés alapján polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb szavazatot kapta. 
A hivatalos adatok ismertetését követően dr. Szőke Pál átadta a megbízólevelet dr. Gémesi Györgynek, aki immár nyolcadik ciklusát kezdheti meg polgármesterként.

Az egyéni választókerületekben megválasztott képviselők:
1. sz. egyéni választókerületben: Klement Péter (Fidesz-KNDP) 745 szavazattal
2. sz. egyéni választókerületben: Kocsi Tamás (Fidesz-KDNP) 715
3. sz. egyéni választókerületben: Máthé László (Fidesz-KDNP) 770
4. sz. egyéni választókerületben: dr. Péterfi Gábor (Fidesz-KDNP) 649
5. sz. egyéni választókerületben: dr. Györfi Beáta (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) 646
6. sz. egyéni választókerületben: Pelyhe József (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) 527
7. sz. egyéni választókerületben: dr. Pappné Pintér Csilla (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) 571
8. sz. egyéni választókerületben: Epres György (Fidesz-KDNP) 607
9. sz. egyéni választókerületben: Török Sándor (Fidesz-KDNP) 833
10.sz. egyéni választókerületben: Bárdy Péter (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) 545
Kompenzációs listáról mandátumot szerzett képviselők: Kolozs Csaba (Fidesz-KDNP), dr. Jeney László, Molnár Gergely (Gödöllői Lokálpatrióta Klub), Bajkó Norbert (Hely az Érték Városvédő Egyesület.
A települési nemzetiségi önkormányzatok választásának eredményeként Gödöllőn roma, lengyel és német nemzetiségi önkormányzat alakulhat:

Lengyel: Szabó László 22 szavazat, Mezővári Ottóné 20, Szabó Márk 16

Német: Scherczinger Mária 66 szavazat, Meizner Sándor 65, Kaiser Péter 56, Benedekné Juhász Katalin 50, Zsiborás József  39

Roma: Balogh Gyula 36 szavazat, Balog Gyula 36, Kubatov János 25, Kolonics Nikolett 22, Baloghné Varga Orsolya Ildikó 20

Dr. Szőke Pál elsőként dr. Gémesi György polgármesternek, majd valamennyi képviselőnek átadta a megbízólevelét. A nemzetiségi önkormányzatok tagjainak eskütételére és a megbízólevelek átadására október 24-én kerül sor. Ezután következett a polgármester és a képviselő-testület tagjainak eskütételére, majd a Helyi Választási Bizottság elnöke megköszönte azok munkáját, akik részt vettek az önkormányzati választások lebonyolításában.

Gémesi György Reményik Sándor Imádság című versével kezdte köszöntő beszédét, amelyben kijelentette, mind a harmincnégyezer gödöllői lakos polgármestere kíván lenni, függetlenül attól, hogy ki hogyan voksolt. Leszögezte, a képviselő-testület valamennyi tagjával együtt kíván működni Gödöllő további fejlődése érdekében.
„Továbbra is az a hitvallásom, hogy ez egy város, ahol nem a politikai pártok csatározását kell előtérbe helyezni a hatalom megszerzéséért vagy adott esetben meggyengítéséért, hanem azért a harmincnégyezer emberért dolgozni aki itt él és most azt várja, hogy közöttünk párbeszéd legyen; együttműködés annak érdekében, hogy a dolgok menjenek tovább. Én természetesen – mint azt többször elmondtam – erre a párbeszédre, erre az együttműködésre nyitott vagyok” – mondta Gödöllő polgármestere.

Ezt követően került sor a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztására.
Gémesi György tájékoztatta a testületet, hogy kérte Kolozs Csabát és az általa összefogott Fidesz-KDNP képviselőket, hogy delegáljanak tagokat a bizottságba.
A választási eredmények figyelembevételével arra tett javaslatot, hogy a Gödöllői Lokálpatrióta Klub és a Fidesz-KDNP 4-4, a Hely az Érték Városvédő Egyesület pedig 1 tagot delegáljon, tehát mind a három szervezet képviseltesse magát. Mint mondta, a Fidesz-KDNP ezt nem tette meg. Gémesi György ezt követően a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének dr. Győrfi Beáta képviselőt (GLK), tagjainak dr. Pappné Pintér Csilla képviselőt (GLK), Pelyhe József képviselőt (GLK), nem képviselő tagjainak pedig Varga Gyöngyit és dr. Járási Éva Zsuzsannát javasolta.
Gémesi György elmondta, az Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) módosítására az alpolgármesterek megválasztásához szükséges. A beterjesztett módosítás mást nem érintett.
A Fidesz-KDNP tagjai (Kolozs Csaba, Török Sándor, Klement Péter, Kocsi Tamás és Péterfi Gábor) azonban arra való hivatkozással, hogy ez a javaslat, valamint az SZMSZ – mindössze néhány soros – módosítása a helyszínen került kiosztásra, és azt nem volt lehetőségük áttanulmányozni, a két napirendi pont tárgyalásának elnapolását kérték.

Pelyhe József (GLK) felhívta a figyelmet arra, több alkalommal történt egyeztetés a kérdésben, a beterjesztett SZMSZ-módosítására a jövőben is lesz lehetőség. A most beterjesztett módosítás azért szükséges, hogy az alpolgármester-választásra lehetőség legyen – ezt minden képviselő-testület az alakuló ülésen teszi meg. Felhívta a figyelmet arra, a bizottsági helyek elosztása azt az arányt tükrözi, ahogy a szervezetek jelen vannak a képviselő-testületben.
Bárdy Péter (GLK) megjegyezte, a fideszes képviselők az alakuló ülést megelőző tárgyalások során jelezhették volna, ha fenntartásaik vannak ebben a kérdésben.
Gémesi György polgármester megerősítette, sem a tárgyalásokon, sem a testületi ülésre szóló meghívó kézbesítése után nem jelezték a fideszes képviselők, hogy problémájuk lenne a napirenddel, holott erre lett volna lehetőségük. Kiemelte, a módosítás a Fidesz-KDNP által hangoztatott költséghatékonyság jegyében terjesztette elő: a jövőben nem három, hanem csak két alpolgármesterre tesz javaslatot. Ehhez azonban szükséges az SZMSZ módosítása. Ennek tükrében értelmetlen a Fidesz-KDNP álláspontja.

A képviselő-testület végül 8 igen szavazattal elfogadta a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagjaira tett javaslatot. A Fidesz-KDNP tagjai nem vettek részt a szavazáson. A bizottság nem képviselő tagjai Varga Györgyi és dr. Járási Éva Zsuzsanna letették esküjüket. Az SZMSZ módosítását végül 8 szavazattal fogadta el a képviselő-testület, a Fidesz-KDNP tagjai ez alkalommal sem szavaztak.

Ezt követően került sor az alpolgármesterek megválasztására. A szavazószámláló bizottság tagjainak a polgármester Kolozs Csabát (Fidesz-KDNP), Máthé Lászlót (Fidesz-KDNP) és dr. Pappné Pintér Csillát (GLK) kérte fel, akik elvállalták a feladatot.
I. alpolgármesternek Gémesi György Bárdy Pétert jelölte, akit a testület 15 igen szavazattal támogatott. II. alpolgármesternek Bajkó Norbertet jelölte a polgármester. A képviselő-testület 8 igen szavazattal 7 nem ellenében választotta meg. Az alpolgármesterek letették esküjüket.
Bárdy Péter megköszönte mindenkinek a támogatást. Kiemelte, több mint gesztusértékűnek tartja, hogy a képviselő-testület konszenzussal választotta meg, ebben a közös munka iránti nyitottságot és az együttműködés szándékát látja. Azon lesz, hogy ez a jövőben is megmaradjon. Bárdy Péter az önkormányzatiságot hazánk egyik alappillérének nevezte. 

Bajkó Norbert kiemelte, tudja, hogy nehéz feladatra vállalkozik, hiszen a mérleg nyelvének lenni a képviselő-testületben és a folytonosság, a működés fenntartása nem egyszerű. Ezért döntött úgy, hogy elvállalja a megbízást. Együttműködésük egy határozott program mentén jött létre, amin jelenleg is dolgoznak. Ehhez számít a Fidesz segítségére is.

A képviselő-testület megállapította a polgármester és az alpolgármesterek illetményét. 

Dr. Gémesi György polgármester részére a jogszabályban meghatározottak szerint 797.736 Ft/hó összeget állapított meg, valamint illetménye 15 százalékának megfelelő összegű költségtérítést, hivatali mobiltelefon és gépjárműhasználatot. A testület 8 igen szavazattal fogadta el a Fidesz-KDNP képviselői nem szavaztak.

Bárdy Péter alpolgármester illetményét 700.000 Ft/hó összegben állapította meg a képviselő-testület, valamint annak 15 százalékának megfelelő költségtérítést és hivatali mobiltelefon használatot fogadott el. Emellett felhatalmazást adott saját tulajdonú gépjárműve hivatalos célú használatának megkötésére. A javaslatot a képviselő-testület 15 igen szavazattal fogadta el.

A testület Bajkó Norbert illetményét is 700 000 Ft/hó összegben állapította meg, valamint annak 15 százalékának megfelelő költségtérítést és hivatali mobiltelefon használatot fogadott el. Szintén megadta a felhatalmazást saját tulajdonú gépjárműve hivatalos célú használatának megkötésére. A képviselő-testület a 8 igen és 7 nem szavazattal fogadta el a javaslatot.

 

 

2019, Testületi ülések

2019. szeptember 19.

Meghívó a Képviselő-testület 2019. szeptember 19-én tartandó ülésére

1. Javaslat a 2. számú háziorvosi körzetre vonatkozó szerződés megkötésére

2. Javaslat Gödöllő Város 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

2. napirendhez 1 melléklet VÜSZI Kft 2019. I. félévi beszámolója

2. napirendhez 2 melléklet KALÓRIA Kft 2019. I. félévi beszámolója

2. napirendhez 3 melléklet Művészetek Háza Kft. 2019. I. félévi beszámolója

2. napirendhez 4 melléklet Tavhő Kft 2019. I. félévi beszámolója

2 napirendhez 5 melléklet Piac Kft 2019. I. félévi beszámolója

2. napirendhez 6 melléklet Erzsébet Szálloda Kft 2019. I. félévi beszámolója

3. Beszámoló a Gödöllő város nemzeti vagyonát érintő tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásáról, a 8/2012.(III.8.) önkormányzati rendelet 5.§-a alapján

4. Javaslat Gödöllő Város 2019. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2019 (II.1.) számú önkormányzati rendelet módosítására

5. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. 2020. évi bérleti díjainak megállapítására

6. Felhatalmazás a VÜSZI Nonprofit Kft. részére a növényápolási szolgáltatás megrendelésére irányuló, 2020-2022. közötti időszakra vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására, döntés a fedezet biztosításáról

7. Javaslat a gödöllői 4128/1 helyrajzi számú ingatlan (Szabadság úti óvoda) tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés elfogadására

8. Szándéknyilatkozat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. nevének Hegedűs Gyula Színház Nonprofit Közhasznú Kft. névre történő megváltoztatására

9. Javaslat a Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának módosítására

10. Javaslat településrendezési szerződések megkötésére

11. Javaslat Gödöllő város településrendezési eszközei (TSZT, GÉSZ) módosítása véleményezési szakaszának lezárására

13. Javaslat a 2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat benyújtására

14. Javaslat a Gödöllői Református templom felújításához támogatás nyújtására

15. Javaslat a képviselő-testület 2019. II. félévi munkatervére

16. Javaslat közterület használatáról szóló szerződés meghosszabbítására

 

 

2019, Testületi ülések

2019. augusztus 22.

Meghívó a Képviselő-testület 2019. augusztus 22-én tartandó rendkívüli ülésére

1. Javaslat önkormányzati határozatba foglalt nyilatkozat kiadására, a helyi buszközlekedés fenntartásáról

2. Javaslat a Galagonya utcai 1920/8, 1920/9, 1920/11, 1921/3 és 1921/4 helyrajzi számú ingatlanok telekalakítására

3. Javaslat a Berente utcai 8102, 8126, 8128, 8129 és 8130 helyrajzi számú ingatlanok véső telekstruktúrájának kialakítására

4. Javaslat a Gomba utcai 2865 és 2866 helyrajzi számú ingatlanok telekalakítására

5. Javaslat Gödöllő Város 2019. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2019. (II.01.) számú önkormányzati rendelet módosítására

6. Javaslat Gödöllő város területén kialakítandó várakozási területek kijelöléséről, rendjéről és a várakozási díjról szóló 2/2004. (II.2.) önkormányzati rendelet módosítására

7. Javaslat a Gödöllő, Deák Ferenc tér 1. I/2. sz. önkormányzati munkaköri bérlakás szerződésének meghosszabbítására

8. Javaslat a Helyi Választási Bizottság megválasztására

2019, Testületi ülések

2019. június 20.

Meghívó a Képviselő-testület 2019. június 20-án tartandó ülésére

1. Beszámoló a Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi munkájáról

2. Javaslat Gödöllő Város 2019. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló önkormányzati rendelet módosítására

3. Javaslat a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 25/2007. (IX.14.) sz. önkormányzati rendelet módosítására

4. Javaslat a Gödöllői Premontrei Apátság területére vonatkozó telepítési tanulmányterv elfogadására

4. Javaslat a Gödöllői Premontrei Apátság területére vonatkozó telepítési tanulmányterv elfogadására – tanulmány terv

5. Javaslat konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésére a Rákos-patak revitalizációjával kapcsolatban

6. Javaslat a gödöllői 4128/1 helyrajzi számú ingatlan (Szabadság úti óvoda) tulajdonjogának ingyenes átruházására

7. Javaslat a súlykorlátozással érintett utak engedéllyel történő használatáról szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására

8. Javaslat a síremlékek helyi védelméről szóló 4/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

9. Javaslat az 5. számú háziorvosi körzetre vonatkozó szerződés megkötésére

10. Javaslat a maximális csoportlétszámok átlépésének engedélyezésére az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben a 2019/2020-as köznevelési évre

11. Javaslat a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítására

12. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. alapító okiratának módosítására

13. Javaslat a Gödöllői Polgármesteri Hivatal iratkezelési és informatikai biztonsági szabályzatának elfogadására

14. Javaslat ideiglenes választási hirdetőtáblák kihelyezésére

Az ülés jegyzőkönyve

2019, Testületi ülések

2019. május 30.

Meghívó a Képviselő-testület 2019. május 30-án tartandó ülésére

1. Javaslat a Gödöllői Palotakert Óvoda vezetőjének kinevezésére

2. Javaslat a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

3. Javaslat a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzata, Szakmai Programja és Házirendje jóváhagyására

4. Javaslat a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítására

5. Javaslat a családok átmeneti elhelyezésére vonatkozó szerződés jóváhagyására

6. Javaslat a Tormay Károly Egészségügyi Központban térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló Szabályzat jóváhagyására

7. Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2018. évi – számviteli törvény szerinti – beszámolójának, valamint közhasznúsági jelentésének elfogadására – ügyvezetői előterjesztés

7. Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának elfogadására – polgármesteri előterjesztés

8. Javaslat a KALÓRIA Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi – számviteli törvény szerinti – beszámolójának, valamint közhasznúsági jelentésének elfogadására – ügyvezetői előterjesztés

8. Javaslat a KALÓRIA Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának elfogadására – polgármesteri előterjesztés

9. Javaslat a Művészetek Háza Kft. 2018. évi – számviteli törvény szerinti – beszámolójának, valamint közhasznúsági jelentésének elfogadására – ügyvezetői előterjesztés

9. Javaslat a Művészetek Háza Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának elfogadására – polgármesteri előterjesztés

10. Javaslat Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2018. számviteli törvény szerinti gazdálkodási beszámolójának elfogadására – ügyvezetői előterjesztés

10. Javaslat Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2018. számviteli törvény szerinti gazdálkodási beszámolójának elfogadására – polgármesteri előterjesztés

11. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. 2018. évi számviteli törvény szerinti gazdálkodási beszámolójának elfogadására – ügyvezetői előterjesztés

11. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának elfogadására – polgármesteri előterjesztés

12. Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2018. évi számviteli törvény szerinti gazdálkodási beszámolójának elfogadására – ügyvezetői előterjesztés

12. Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának elfogadására- polgármesteri előterjesztés

13. Beszámolóa Segítség Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről

14. Beszámoló a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről

15. Beszámoló a Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről

16. Beszámoló a Gödöllői Sport Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről

19. Javaslat Gödöllő város településrendezési eszközei (TSZT, GÉSZ) módosítási eljárásának megindítására

20. Javaslat a Gödöllői Sport Klubbal szerződések megkötésére

21. Javaslat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázaton történő részvételre

22. Javaslat „Országos Futópálya-építési Program” elnevezésű pályázaton történő részvételére

23. Javaslat a Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek és a vásárok rendjéről szóló 23/2015. (X.16.) önkormányzati rendelet módosítására

24. Javaslat a kiemelt egyéni- és csapat versenysportágak szakosztályainak működési és eredményességi támogatására

25. Javaslat a nem kiemelt, versenysport, illetve szabadidős sporttevékenységgel foglalkozó egyesületek pályázat útján történő támogatására

26. Javaslat a Gödöllői Kolping Család „Gödöllő” településnév használatára vonatkozó kérelmének elbírálására

Az ülés jegyzőkönyve

 

2019, Testületi ülések

2019. április 25.

Meghívó Gödöllő Város Képviselő-testületének 2019. április 25-én tartandó ülésére

1. Javaslat fedezet biztosítására a Városi Piac Csarnok üvegtető cseréjére

2. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. vállalkozási szerződésének elfogadására

3. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolásának elfogadására

4. Javaslat Gödöllő Város 2019. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló önkormányzati rendelet módosítására

5. Beszámoló a Gödöllő város nemzeti vagyonát érintő tulajdonosi jogok és kötelezettségek joggyakorlásáról, a 8/2012. (III. 8.) számú önkormányzati rendelet 5. §-a alapján

6. Beszámoló a 2018. évi ellenőrzési tapasztalatokról

7. Javaslat pályázat benyújtására a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt felhívásra, a gödöllői Várkapitányi Lak díszítő falképrestaurálási munkái II ütem támogatására

8. Javaslat egyes, a 2019. évi út- és járdafejlesztésekhez kapcsolódó szerződések megkötésére a VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft-vel

9. Javaslat kerékpárút megvalósításához szükséges ingatlan tulajdonjogának megszerzésére irányuló szándéknyilatkozat benyújtására

10. Javaslat a Táncsics Mihály úti sporttelep üzemeltetésére vonatkozó szerződések megkötésére

11. Javaslat a 4411/5 hrsz-ú ingatlan értékesítésére

12. Javaslat a gödöllői 5090/3 helyrajzi számú társasházi ingatlanból megosztott telekrész elidegenítésére

13. Javaslat a volt Posta épület melletti 424/1 helyrajzi számú ingatlan érétkesítésére

14. Javaslat az Ady Endre sétány 62. szám alatti, 5396/2 helyrajzi számú Tüdőbeteg-gondozó Intézet ingatlan, valamint az 5396/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére

15. Javaslat az 5898 helyrajzi számú földrészlet bérlésére

16. Javaslat a 6292/3 helyrajzi számú földrészlet bérlésére

17. Javaslat a gödöllői, 0137/9, 0137/22, 0137/23, 0137/60, 0137/65, 0137/193, 0195/13 hrsz.-ú ingatlanok haszonbérletbe adásáról

18. Javaslat a gödöllői ingatlan nyilvántartásban 5884/2/A/18 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 2100 Gödöllő, Palota-kert 7. IV/2. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás munkaköri bérlakássá kijelölésére

19. Javaslat közművelődési együttműködési megállapodás megkötésére a Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesülettel

21. Javaslat a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztására

22. Javaslat bírósági ülnökök megválasztására

23. Javaslat „Gödöllő” településnév használatára vonatkozó kérelem elbírálására

24. Javaslat a Tormay Károly Egészségügyi Központ pénzügyi támogatására

A nyilvános ülés jegyzőkönyve

2019, Testületi ülések

2019. március 28.

Meghívó Gödöllő Város Képviselő-testületének 2019. március 28-án tartandó ülésére

1. Javaslat a Gödöllői Könyvtár és Információs Központ 2018. évi beszámolójának és a 2019. évi munkatervének elfogadására

2. Javaslat a Gödöllői Városi Múzeum 2018. évi beszámolójának és a 2019.évi munkatervének elfogadására

3. Javaslat múzeumi műtárgyak kölcsönzésére

4. Javaslat a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, Szakmai Programja, Házirendje és Megállapodásai jóváhagyására

5. Javaslat a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2015. (II.6.) számú önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek módosítására

6. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi üzleti tervére -ügyvezetői előterjesztés

6. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi üzleti tervére -polgármesteri előterjesztés

7. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata és a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. közötti Közművelődési Megállapodás megkötésére a 2019. évre

8. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. bérleti szerződésének módosítására

9. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. és a Gödöllő Néptáncegyüttes Egyesület közötti bérleti szerződés megkötésének jóváhagyására

10. Javaslat maximálisan felvehető tanulólétszám emelésének véleményezésére

11. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására és a választási plakátok elhelyezéséről szóló 3/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

12.Javaslat a földgáz energia beszerzésére, valamint a villamos energia beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárások megindítására

13. Javaslat a Kossuth Lajos u. 31-33. szám alatti vendéglátóipari egység mellett lévő 444/48 helyrajzi számú közterület részének értékesítésére

13. Javaslat a Kossuth Lajos u. 31-33. szám alatti vendéglátóipari egység mellett lévő 444/48 helyrajzi számú közterület részének értékesítésére – térkép

14. Javaslat a 4849/26 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére

15. Javaslat a gödöllői 2313/1 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó tulajdonjogi igény bejelentésére

16. Javaslat vízkorlátozási intézkedési terv jóváhagyására

17. Javaslat a gödöllői 4427/7 helyrajzi számú közterület elnevezésének elfogadására

18. Javaslat a Gödöllő, Deák Ferenc tér 1. II/8., a Deák Ferenc tér 2. Fszt. 1., a Deák Ferenc tér 3. Fszt. 1., a Deák Ferenc tér 3. II/10., a Deák Ferenc tér 3. II/14., szám alatt üres önkormányzati tulajdonú lakások bérbevételére beérkezett pályázatok értékelésére

19. Javaslat a gödöllői ingatlan nyilvántartásban 185/5/A/6 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 2100 Gödöllő, Szent János u. 26., fszt. 6. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérleti szerződésének megkötésére

20. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata által kiírt pályázati pénz felosztására a civil szervezetek, oktatási, kulturális intézmények, művészeti csoportok számára testvérvárosainkba történő tanulmányútra, közös programokra, vagy vendégcsoportok fogadására

21. Javaslat a sportfeladatokra biztosított 37.000 E Ft felosztására

22. Javaslat a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde vezetőjének intézményvezetői megbízatásának meghosszabbítására

23. Javaslat a Gödöllői Palotakert Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírására

24. Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. által bérbe adott bérlemény bérlője székhelyhasználati kérelmének elbírálására

25. Tájékoztatás együttműködési megállapodás megkötéséről a MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársasággal

26. Javaslat zajvédőfal továbbépítésére vonatkozó kérés továbbítására

27. Javaslat a súlykorlátozással érintett utak engedéllyel történő használatáról szóló 3/2019.(II.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Az ülés jegyzőkönyve

2019, Testületi ülések

2019. február 21.

Meghívó Gödöllő Város Képviselő-testületének 2019. február 21-én tartandó ülésére

1. Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervére- ügyvezetői előterjesztés

1. Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervére – polgármesteri előterjesztés

2. Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata és VÜSZI Kft. közötti szerződések felülvizsgálatára

3. Javaslat egyes, a 2019. évi fejlesztésekhez kapcsolódó szerződések megkötésére a VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft-vel

4. Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata és KALÓRIA Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. közötti szerződések felülvizsgálatára

5. Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata és a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. közötti bérleti-üzemeltetési szerződés módosítására

6. Javaslat a súlykorlátozással érintett utak engedéllyel történő használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

7. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet módosítására

8. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata 2019. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására

9. Javaslat a LIFE18 IPE/HU000009 azonosítószámú “Meder fenntartási jó gyakorlat integrált vízgyűjtó-gazdálkodási szemléletű fejlesztése” című LIFE IP MEDER projektben együttműködő partnerként történő részvételre

10. Javaslat a gödöllői külterületi 0117/94 helyrajzi számú ingatlan Szabó tanya elnevezésének jóváhagyására

11. Javaslat Vécsey László országgyűlési képviselő felé megfogalmazott felkérések jóváhagyására

Az ülés jegyzőkönyve

2019, Testületi ülések

2019. január 31.

Meghívó Gödöllő Város Képviselő-testület 2019. január 31-én (csütörtökön) tartandó ülésére

Testületi meghívó

1. Javaslat a “Gödöllő – Rövid és középtávú közlekedési tervek aktualizálása” című dokumentáció társadalmi egyeztetés alapján véglegesített anyagának elfogadására (előterjesztés)

Közlekedési terv

2. Javaslat múzeumi műtárgy kölcsönzésére

3. Javaslat Gödöllő város 2019. évi költségvetésére

könyvvizsgálói vélemény

4. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata költségvetési kitekintő határozatának elfogadására

5. Javaslat a Kalória Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervére ügyvezetői előterjesztés

5. Javaslat a Kalória Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervére polgármesteri előterjesztés

6. Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2019. évi üzleti tervére ügyvezetői előterjesztés

6. Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2019. évi üzleti tervére polgármesteri előterjesztés

7. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. 2019. évi üzleti tervére ügyvezetői előterjesztés

7. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. 2019. évi üzleti tervére polgármesteri előterjesztés

8. Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2019. évi üzleti tervére ügyvezetői előterjesztés

8. Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2019. évi üzleti tervére polgármesteri előterjesztés

9. Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. bérleti szerződésének módosítására

10. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2018. (I.26.) számú önkormányzati rendelet módosítására

11. Javaslat a gödöllői 5313 helyrajzi számú „volt Pedagógus szálló” ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálására

12. Javaslat a 417/11/A/8 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 2100 Gödöllő, Dózsa György út 1-3. I/8. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás cserével történő bérleti szerződésének megkötésére

13. Javaslat a gödöllői ingatlan nyilvántartásban 185/3/A/20 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 2100 Gödöllő, Szent János u. 17., fszt. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérleti szerződésének megkötésére

14. Javaslat a 2100 Gödöllő, Szabadka u. 6/b., I/5. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérleti szerződés megkötésére

15. Javaslat önkormányzati tulajdonú, nem lakás célú helyiség bérbeadására

16. Javaslat a Mátyás király utca 10. szám alatti ingatlan oktatási célú használatának biztosítására

17. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

18. Javaslat a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

19. Javaslat a képviselő-testület 2019. I. félévi munkatervére

20. Javaslat igazgatási szünet elrendelésére

21. Egyebek

Az ülés jegyzőkönyve

Betűk visszaállítása
Kontraszt