Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

Uncategorized @hu

Rendeletek, Uncategorized @hu

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelete és az ezt módosító 24/2015. (X.16.) önkormányzati rendelettel a 8/2020.(IV.7.) a 22/2020.(VI.17.) 33/2020.(XII.11.) és a 35/2020.(XII.15.) polgármesteri rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a közterületek és az egyes, nem közterületnek minősülő ingatlanok tisztántartásáról, állagának megóvásáról

A rendelet egységes szerkezetben hatályos: a 478/2020.(XI.3.) Korm rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének napjáig

 

Hírek, Uncategorized @hu

Faápolási munkák az Alsóparkban

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2021. január 18- 2021. február 28. között az Alsópark területén a VÜSZI Kft megbízásából faápolási munkálatokra kerül sor, melynek során a szakemberek a száraz ágak eltávolításával, a fák koronáinak szükségszerű alakításával, valamint fagyöngymentesítéssel járulnak hozzá a zöldfelület megújításához. A munkálatok 383 fát érintenek, mely feladatok elvégzésére a szakmai előírások maradéktalan betartása mellett kerül sor. A cél a beteg és a balesetveszélyes ágak eltávolításával a meglévő faállomány megújítása, fakivágás kizárólag elszáradt példányok esetében történik. A VÜSZI kéri, hogy a munkálatok ideje alatt az Alsópark területén fokozott figyelemmel közlekedjenek!

2020, Testületi ülések, Uncategorized @hu

2020. december 15.

Szándéknyilatkozat a Gödöllői Kikelet Óvoda egyházi fenntartásba történő átadással kapcsolatban

Javaslat az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények jövőbeni működésére

Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. felügyelőbizottságának megválasztására

Javaslat az Erzsébet Királyné Kft. felügyelőbizottságának és könyvvizsgálójának megválasztására

Javaslat a PANNON 2001. MOZGÓGÉP Kft. bérleti díjának csökkentésére

Javaslat a Gödöllői Sport Klubnak nyújtott államháztartáson kívüli visszatérítendő felhalmozási támogatásról szóló szerződés módosítására

 

 

 

Kiemelt hírek, Múzeumok, Uncategorized @hu

Nyertes pályázat segítségével fejleszthet a városi múzeum

Újabb pályázat siker eredményeként, fontos technikai fejlesztéssel folytatódhat a Gödöllői Városi Múzeum megújulása. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a Járásszékhelyi múzeumok szakmai támogatására kiírt pályázaton, a Gödöllői Városi Múzeum részére  Gödöllő Város Önkormányzata „képrács rendszer kiépítésére”  2, 5 millió forintos támogatást nyert.  A pályázat eredményeként egy a jelenleginél sokkal  korszerűbb, helytakarékosabb és biztonságosabb tárolórendszert alakíthatnak ki képraktárban. A fejlesztésre a jövő év folyamán kerül sor.

Hírek, Kiemelt hírek, Uncategorized @hu

Gyászol az egyetemes magyar sport és Gödöllő városa

Hosszú, méltósággal viselt betegség után, életének 77. évében elhunyt Szűcs Lajos olimpiai bajnok labdarúgó, Gödöllő város díszpolgára.
Szűcs Lajost Gödöllő Város Önkormányzata saját halottjának tekinti, temetéséről a családdal való egyeztetés után később intézkezdnek.
A kívánságnak megfelelően tájékoztatjuk a nyilvánosságot, hogy a jelenlegi hylezetben a sajtónak nem óhajtanak nyilatkozni. Szűcs Lajos búcsúztatásával kapcsolatosan L. Péterfi Csaba, a család személyes és közeli barátja fog tájékoztatást adni.

Hírek, Kiemelt hírek, Kötelezően közzéteendő dokumentumok, Uncategorized @hu

Partnerségi Egyeztetés Gödöllő Város településrendezési eszközeinek módosításáról

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy elkészült Gödöllő Város településrendezési eszközei – településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat – módosításának tervezete Csanak városrész és egyéb területek vonatkozásában.

A tervezet megtekinthető az Önkormányzat honlapján (www.godollo.hu) ide kattintva:

Településszerkezeti Terv leírása

Településrendezési eszközök módosítása – változtatási igények

A tervezetekkel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat írásban 2020. május 25-ig adhatják meg elsősorban elektronikus úton Gödöllő város főépítészének címezve:

  • e-mailen: partnersegi@godollo.hu
  • postai úton: Gödöllői Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda – 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

A partnerségi egyeztetés keretében, tekintettel a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV.22.) Kormányrendelet 3. § (1), (2) bekezdéseire személyes megjelentéssel járó lakossági fórumra nem kerül sor.

 

Dr. Gémesi György

polgármester s.k.

Betűk visszaállítása
Kontraszt