Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

Uncategorized @hu

Hírek, Kiemelt hírek, Uncategorized @hu

Gyászol az egyetemes magyar sport és Gödöllő városa

Hosszú, méltósággal viselt betegség után, életének 77. évében elhunyt Szűcs Lajos olimpiai bajnok labdarúgó, Gödöllő város díszpolgára.
Szűcs Lajost Gödöllő Város Önkormányzata saját halottjának tekinti, temetéséről a családdal való egyeztetés után később intézkezdnek.
A kívánságnak megfelelően tájékoztatjuk a nyilvánosságot, hogy a jelenlegi hylezetben a sajtónak nem óhajtanak nyilatkozni. Szűcs Lajos búcsúztatásával kapcsolatosan L. Péterfi Csaba, a család személyes és közeli barátja fog tájékoztatást adni.

Hírek, Kiemelt hírek, Kötelezően közzéteendő dokumentumok, Uncategorized @hu

Partnerségi Egyeztetés Gödöllő Város településrendezési eszközeinek módosításáról

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy elkészült Gödöllő Város településrendezési eszközei – településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat – módosításának tervezete Csanak városrész és egyéb területek vonatkozásában.

A tervezet megtekinthető az Önkormányzat honlapján (www.godollo.hu) ide kattintva:

Településszerkezeti Terv leírása

Településrendezési eszközök módosítása – változtatási igények

A tervezetekkel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat írásban 2020. május 25-ig adhatják meg elsősorban elektronikus úton Gödöllő város főépítészének címezve:

  • e-mailen: partnersegi@godollo.hu
  • postai úton: Gödöllői Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda – 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

A partnerségi egyeztetés keretében, tekintettel a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV.22.) Kormányrendelet 3. § (1), (2) bekezdéseire személyes megjelentéssel járó lakossági fórumra nem kerül sor.

 

Dr. Gémesi György

polgármester s.k.

Hírek, Kiemelt hírek, Uncategorized @hu

F E L H Í V Á S – a 2020/2021. köznevelési évre vonatkozó önkormányzati fenntartású óvodákba történő óvodai beiratkozásra

F E L H Í V Á S

F E L H Í V Á S

 a 2020/2021. köznevelési évre vonatkozó önkormányzati fenntartású óvodákba történő

ÓVODAI  BEIRATKOZÁSRA

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő napjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük az iskolakezdésre.

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a köznevelésért felelős miniszter határozata alapján a 2020/2021. óvodai nevelési évre történő beiratkozás az előző évektől eltérően más időpontban és más módon elsősorban – a személyes kontaktus elkerülése végett – elektronikusan (e-mailben)történik. Ehhez az érintett szülők megértése és együttműködése szükséges.

A beiratkozás  – SZÁNDÉKNYILATKOZAT óvodai felvételre 2020/2021. nevelési év –  kitöltésével történik, amely óvodánként az alábbi linkeken érhető el.

Gödöllői Mesék háza Óvoda

https://docs.google.com/forms/d/12DHtRCrW0sPmSkiUxFj0p0L5yv6s43Q2cPAU3XQ8G-A/edit

Gödöllői Palotakert Óvoda

https://docs.google.com/forms/d/16iR8swP8Y0ixPpMXhJidLdwYvzk9M2ABC_3GnHj8Qo/edit

Gödöllői Zöld Óvoda

https://docs.google.com/forms/d/12DHi13AX094UYiZz7yYH4Wp1ikqvWNl3EZBcSPKfifQ/edit

Gödöllői Mosolygó Óvoda

https://docs.google.com/forms/d/1jl1Mm1_juvy2Nd1PjmEfHj69XXOtR6V_pxzpjPQPPCE/edit

 

Gödöllői Kikelet Óvoda

https://docs.google.com/forms/d/14pwE_U9rF7PmdFn9C_fpsJgRlACWmEbUmSo6O77KkzQ/edit

 

Gödöllői Fenyőliget Óvoda

https://docs.google.com/forms/d/1yjdc3xkAWXu6g7dfPFb2xmHuLZZ6jJ7c20Z4MTEctk8/edit

 

Gödöllői Kastélykert Óvoda

https://docs.google.com/forms/d/1_FJPja9ypXaqBJcib4Co7V6CcZGnRGebvzaKpO3ur6c/edit

 

A  lakóhely szerinti kötelező felvételt biztosító óvoda utca szerinti körzet beosztását jelen felhívás melléklete tartalmazza.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a lakcímkártyával igazolt életvitelszerű lakóhely szerint illetékes körzetes óvodába nyújtsák be a jelentkezéshez szükséges szándéknyilatkozatot.

Tájékoztatom, hogy a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.

Felhívjuk a szülők figyelmét arra is, hogy amennyiben a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud,  az érintett szülőket e-mailen keresztül tájékoztatja.

A körzetes óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi – a többi körzetes óvoda vezetőjével és a fenntartóval egyeztetett módon – azon gyermeket, aki vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette.

A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák(egyházi,magán) az óvodai beiratozásokat 2020. április 2. és 2020. április 20. között tarják meg a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel.

A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvoda vezetője a gyermek óvodába történő felvételéről 2020. április 20. napjáig dönt és erről írásban értesíti a szülőket, valamint az érintett gyermek kötelező felvételi lehetőségét biztosító óvoda vezetőjét.

A gyermekek felvételéről az intézményvezetők 2020. április 30-ig hoznak döntést. Az intézményvezetők a felvételről írásban, az elutasításról határozatban értesítik a szülőket elektronikus úton.

A beiratkozás segítéséhez összegyűjtöttük a legfontosabb kérdéseket és válaszokat.

  1. Mi a teendő, ha a szülő szeretné engedélyeztetni gyermeke óvodakezdésének elhalasztását?

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők – legkésőbb a tárgyév május 25-éig benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kérelem benyújtásával kapcsolatban forduljanak a lakóhelyük alapján területileg illetékes járási hivatalhoz.

  1. Mi a teendő, ha a szülő éppen külföldön él vagy költözik, ezért gyermeke nem kezdi meg Magyarországon az az óvodai nevelést?

A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni A bejelentéshez használható űrlap az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpontban Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre távozás bejelentése oldalról közvetlenül letölthető. Elektronikus kitöltést követően aláírva az Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály 1363 Budapest, Pf.19.

A szülő a fenti két esetben a beiratkozás időpontjában (április 6-17.) a halasztási kérelmi szándékáról, illetve ha külföldön él, vagy külföldre költözik szíveskedjék a körzeti óvodát tájékoztatni.

 melléklet: 

Kötelező felvételt biztosító óvoda

utca szerinti beosztás

 melléklet

 

 

 

Uncategorized @hu

Gödöllőn is ingyenes a parkolás

Mivel a járványhelyzetre való tekintettel országosan ingyenessé vált a parkolás a közterületeken, így Gödöllőn sem kell fizetni a korábban fizetős övezetekben.
A parkolóautomatákat az üzemeltető VÜSZI Nonprofit Kft. fél 8-kor átállította, és a mobilfizetési rendszer is átállt az ingyenességre.

Egészségügy, Hírek, Kiemelt hírek, Uncategorized @hu

A SZIE koronavírussal megfertőződött iráni hallgatója visszatérése óta nem járt Gödöllőn

A Szent István Egyetem csütörtök délutáni közleményében arról adott tájékoztatást, hogy a doktori képzésben részt vevő – koronavírussal megfertőződött – iráni hallgatójuk február 28-án érkezett vissza Teheránból Magyarországra, de azóta se a gödöllői, se a budapesti kampuszon nem járt. A budapesti albérletében tartózkodott.

 

Betűk visszaállítása
Kontraszt