Elhunyt Barthos Zoltánné, a Gödöllői Református Líceum egykori igazgatója. Gémesi Gabriella, mindenki Gabi nénije temetésének időpontjáról később adnak tájékoztatást.

***

A Gödöllői Református Líceum gyászhíre:

„Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úrnak neve”(Jób 1, 21-22)
A Líceum tantestülete hálás visszaemlékezéssel és szomorú szívvel tudatja, hogy iskolaalapító igazgatója, Barthos Zoltánné, szeretett és tisztelt Gabi nénink, ma hajnalban hazatért Megváltó Urához.
A Líceum egész léte összeforrt a nevével, mindnyájan tőle tanultuk, hogy milyen egy jó egyházi iskola: megmutatta, hogyan kell az Úristenre figyelve a mindennapokat szolgálatként megélni, mennyire kell szeretni a hazánkat, a határon túli magyarságot; hogyan kell becsületesen élni, egyenes gerinccel, tudományt, műveltséget szerezve és továbbítva. Egyik ballagási beszédében Reményik Sándor Öröktűz c. versével búcsúztatta a diákságot:
„Egy lángot adok, ápold, add tovább
És gondozd híven.”
Láng volt ő is számunkra, mindent továbbadott, amire elhívást kapott Istentől. Kimeríthetetlen öröksége máig jelen van közöttünk.