Remsey Ivánné Sipos Ilma festő és bábterevzőművész életének 94. esztendejében rövid betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Fiatalon került a Remsey házhoz, melynek hamarosan nem csak család, hanem alkotó tagjává is vált. Itt a vele született alkotó készség és erő visszhangra találhatott. A festészet és báb-tervezés mellett irodalmi munkássága is jelentős.
Lelkülete, szellemisége, lényének kisugárzása velünk marad.