A helyi adókról szóló 17/2016.(X.21.) számú – módosított – önkormányzati rendelet alapján adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül.

A rendeletben foglalt lényegesebb adómentességek és kedvezmények magánszemély tulajdonában lévő gépjármű tárolására szolgáló épület alapterületéből 20 m2 (kivétel üdülő telken épült garázs) , mentes a kommunális adóalanya. Mentesség egy gépjárműtároló esetén vehető igénybe.

Mentes továbbá a szükséglakás, a háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség, az állattartásra és növénytermesztésre szolgáló épület.

Az ügyintézés kiterjed az építményadó bevallások feldolgozására, mentességek, kedvezmények, kérelmek elbírálására, ellenőrzés és helyszíni szemle lefolytatására.