Az 1892-93. évi Országos Képzőművészeti Kiállítás nagydíját megnyert, Krisztust a keresztfán ábrázoló Feszület Fadrusz János (1858-1903) szobrászművész, a XIX. századi magyar történeti szobrászat egyik legnagyobb alakja, műve. A szenvedő Krisztust életnagyságban és csodálatra méltó élethűséggel ábrázoló szoborból számos másolat található az országban. Hatásának titka, hogy – az ábrázolás hűsége kedvéért – modelljei kifáradása után a művész magát is keresztre kötöztette, így tanulmányozva a szenvedő emberi test anatómiáját és minden részletét. A gödöllői Feszületet a premontrei intézetet alapító Takács Menyhért (1861-1933) prépost prelátus sírján 1935-ben helyezték el, mely a hamvak Jászóvárra történt hazaszállítását követően is, a premontrei szerzetesek 1927-ben létesített kis temetőjében maradt. Gyalogúton közelíthető meg a Szent István Egyetem strandja mellől.