F E L H Í V Á S

 

GÖDÖLLŐ   EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT    DÍJ

adományozására vonatkozó javaslattételre

 

Gödöllő Város  Képviselő-testületének  rendelete  alapján a díj azoknak a személyeknek, vagy közösségeknek adományozható, akik

 

a város egészségügyi és szociális ellátása érdekében kiemelkedő tevékenységet folytattak a gyógyító – megelőző munkában, illetve a szociális gondoskodás területén jelentős eredményeket értek el.

 

GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT díjban évente legfeljebb két személy és egy közösség részesíthető, amennyiben közösségre nincs javaslat,

három személy részesíthető a díjban.

 

Tisztelettel kérjük, tegyenek javaslatot – részletes indoklással – olyan személyekre, közösségekre,

akiket méltónak tartanak e kitüntető cím elnyerésére.

  

Kérem, hogy javaslatát, részletes indoklással szíveskedjen eljuttatni a  tamas.marta@godollo.hu címre.

 

Határidő:

 május 15. 16.00 óra.

    

 

                Dr. Györfi Beáta                                            Nagy Péter

    Egészségügyi Bizottság elnöke sk.               Szociális  Bizottság elnöke sk.