A gépjárműadó-fizetési kötelezettséget a gépjárműadóról szóló – többször módosított – 1991. évi LXXXII. törvény írja elő. Az adókötelezettség megállapítása, a kötelezettséget módosító változás átvezetése hivatalból történik, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló, 1999. évi LXXXIV. törvény szerint vezetett hatósági nyilvántartás alapján. E nyilvántartási adatok és változások elektronikus úton, havi adatszolgáltatással jutnak el az adóhatósághoz, vagyis a gépjármű-tulajdonost a gépjárműadó megállapításához kapcsolódóan adóbevallási kötelezettség nem terheli. A lakóhely szerint illetékes okmányirodában azonban továbbra is 15 napon belül intézkedni kell a vevőnek a szerzett gépjármű átíratása, illetve az eladónak a változást követő év 15. napjáig az eladás tényének bejelentése iránt. Ez utóbbi esetben – az adás-vételi szerződés időben történő bemutatásával – akkor is “megszabadul” az adókötelezettségtől az eladó, ha a vevő elmulasztja az autót a saját nevére átíratni. Az adózás szempontjából döntő fontossága van a tulajdonjog-változás fentiek szerinti határidőn belül történő bejelentésének, hiszen a gépjárműadó törvény értelmében az átírás elmulasztása esetén az eladót az adás-vételi szerződés okmányirodához történő bemutatása (és nem a szerződéskötés dátuma) évének utolsó napjáig terheli az adófizetési kötelezettség. Az adó alapját és mértékét, az adómentesség és adókedvezmény feltételeit a gépjárműadó törvény rendelkezései alapján az adóhatóság határozattal állapítja meg és közli az érintettekkel. Az adóhatóság felé külön bejelentést csak a gépjárműadó törvényben foglalt adómentességi lehetőségek (pl. a súlyos mozgáskorlátozott járműtulajdonos, gépjármű eltulajdonítása esetén) érvényesítéséhez kell tenni. Az ehhez szükséges nyomtatványokat és további információt az adóhatóságtól és Gödöllő Város honlapjáról lehet beszerezni