2011 májusában megújult a Grassalkovich I. Antal által emeltetett, eredetileg az Antalhegyen álló, XVIII. századi barokk filagória. A hat kőoszlopos filagóriát eredeti szépségében állították helyre és a máriabesnyői bazilika altemplomának bejárati szintjére helyezték át.
A mintegy háromszáz éves filagóriát, aminek valószínű építtetője, Grassalkovich Antal nevét viseli, Turai János, a máriabesnyői bazilika plébánosa szentelte fel. Az építmény pontos kora nem ismert, arra a kőbe vésett dátumokból és stílusából lehet következtetni. Eredetileg az Antalhegyen állt, szemben a kastéllyal, és valószínűleg pihenőként, illetve a vadászatok alkalmával találkozási pontként szolgált. A kapucinus atyák 1931-ben találtak rá igen rossz állapotban: a lépcsőfokok hiányosak voltak, a teteje szinte teljesen megsemmisült. Miután megvásárolták, felújították, és a templom mögötti kertben állították fel, és főleg pihenőidejüket töltötték alatta.
A történelem viharai miatt a filagória felújításának ügye hosszú évtizedekre feledésbe merült, mindaddig, míg a Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület fel nem karolta. Elhatározták, hogy megmentik a már rendkívül lepusztult különlegességet, ehhez a Norvég Alap nyújtott anyagi támogatást. A felújítás 98 ezer eurós költségéből 84 ezer eurót (mintegy 23 millió forintot) a Norvég Alap állt.