Ügytípus neve: Halálozás anyakönyvezése

Illetékesség: Haláleset bekövetkezési helye szerint illetékes anyakönyvvezető

Ügyleírás:    

Szükséges okiratok: 
– halottvizsgálati bizonyítvány I-IV példánya
– az elhalt személy azonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló okmány, lakcímet és személyazonosítót igazoló hatósági igazolvány (lakcím kártya)
– születési, házassági anyakönyvi kivonata (ha az elhalt családi állapota házas)
– halotti anyakönyvi kivonat (ha az elhalt családi állapota özvegy)

– jogerős bírósági ítélet vagy házassági anyakönyvi kivonat (ha az elhalt családi állapota elvált)

Alkalmazott jogszabályok:    
– 2010. évi I.tvr. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
– 2013. évi V. törvény  a Polgári Törvénykönyvről
– 34/999.(IX.24.) B.M.-EüM.-IM. együttes rendelet az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. tv-nek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról
– 6/2003. (III.7.) BM. Rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről.