Ügyintézés határideje, díja: 8 munkanapon belül illetékmentes

Illetékesség: Haláleset bekövetkezési helye szerint illetékes anyakönyvvezető

Ügyleírás:          

Szükséges okiratok:

– halottvizsgálati bizonyítvány I-IV példánya

– az elhalt személy azonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló okmány, lakcímet és személyazonosítót igazoló hatósági igazolvány (lakcím kártya)

– születési, házassági anyakönyvi kivonata (ha az elhalt családi állapota házas)

– halotti anyakönyvi kivonat (ha az elhalt családi állapota özvegy)

– jogerős bírósági ítélet vagy házassági anyakönyvi kivonat (ha az elhalt családi állapota elvált)

Alkalmazott jogszabályok:

– Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi. I. tv. 7.§., 61. §. , 62.§.

– Az anyakönyvi feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20) Kormányrendelet 10. §.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok:

Egyéb, fontos tudnivalók: