Ügytípus neve: Hazai Anyakönyvezés

Ügyintézés határideje, díja: felterjesztéssel, illetékmentes

Illetékesség:
– Honosított és Határon Túli Anyakönyvi Ügyek Osztálya,
– kérelem benyújtása országos illetékesség, bármely anyakönyvvezetőnél
Továbbítás határideje 5 munkanap.

Ügyleírás: Minden magyar állampolgárnak kötelessége a külföldön történt anyakönyvi eseményét (születés, házasságkötés, haláleset) hazailag anyakönyveztetni.

Szükséges okiratok: Születés hazai anyakönyvezése:

Szükséges iratok:
– Születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordításban
– szülők  házassági anyakönyvi kivonata
– vagy teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat, ha a szülők nem házasok
– személyazonosságot és állampolgárságot igazoló okmányok

Házasságkötés hazai anyakönyvezése:

Szükséges iratok:
– Házassági anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordításban
– Házastársak születési anyakönyvi kivonata hiteles magyar fordításban
– Házastársak házasságkötés előtti családi állapotának igazolása
– Megállapodás a házassági névviselésről, valamint a születendő gyermekek családi nevéről
– Személyazonosságot és állampolgárságot igazoló okmányok

Haláleset hazai anyakönyvezése:

Szükséges okiratok:
– Halotti anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordításban
– Az elhunyt személyazonosságát igazoló okmányai
– Az elhunyt születési anyakönyvi kivonata
– Az elhunyt családi állapotának igazolása , házassági anyakönyvi kivonata

Alkalmazott jogszabályok