Ügytípus neve: Házassági név megváltoztatása

Ügyintézés határideje, díja:
30 nap – 3.000.- Ft értékű illetékbélyeg

Illetékesség: Eljárás lefolytatására a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető, de a kérelem a lakcím szerint illetékes anyakönyvvezetőnél  illetve bármelyik anyakönyvvezetőnél előterjeszthető.

Ügyleírás: Házassági névviselés szabályait a Polgári Törvénykönyv  tartalmazza, házasságkötéskor az abban rögzített névviselési  formák közül választhat a férj és a feleség egyaránt.
A házassági névviselési forma – a házasság fennállása alatt, vagy annak megszűnése után – a Polgári Törvénykönyv  szabályainak megfelelően az érintett kérelmére módosítható.

Szükséges okiratok:
– Kérelmező személyazonosítására és magyar állampolgárságának igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány, vagy útlevél.
– Lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány.

Alkalmazott jogszabályok:

– 2010. évi I. törvény  az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
– 6/2003. (III.7.) BM. Rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
– Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V.19). KIM rendelet.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok:    –

Egyéb, fontos tudnivalók: