Ügyintézés határideje, díja: Időpont egyeztetés szükséges. A jegyzőkönyv 12 hónapig érvényes.

Illetékesség: Az az anyakönyvvezető jár el, ahol a házasulók házasságot kívánnak kötni.

Ügyleírás:-

Szükséges okiratok:

– menyasszony és vőlegény együttes, személyes megjelenése  szükséges!

– a házasulók érvényes személyazonosításra és állampolgárság igazolására szolgáló igazolványa vagy útlevele

– a házasulók személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványa (lakcímkártya)

– házasulók születési anyakönyvi kivonata

– elvált családi állapot esetén eredeti záradékolt  házassági anyakönyvi kivonat, mely tartalmazza a házasság megszűnésének tényét; özvegy családi állapot estén a volt házastárs eredeti halotti anyakönyvi kivonata, vagy az eredeti záradékolt házassági anyakönyvi kivonat

Külföldi állampolgárok esetében:

– tanúsítvány: mely tartalmazza  a  házasulók személyes adatait, lakóhelyet, családi állapotot, állampolgárságot és azt, hogy a nem magyar állampolgár országának  joga szerint, magyarországi  házasságkötésének törvényes akadálya nincs.

– születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordítása

– megszűnt házasság esetén házassági anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordításban, mely tartalmazza a válás tényét

– özvegy családi állapot igazolására a volt házastárs halotti vagy záradékolt házassági  anyakönyvi kivonatának hiteles magyar fordítása.

Figyelem: A fordítás csak akkor tekinthető hitelesnek, ha azt az Országos Fordító és Fordítás- hitelesítő Iroda, vagy a konzul fordította és hitelesítette. A külföldi okirat elfogadhatóságát vizsgálni kell az 1973. évi XI. tv.r. .szabályai szerint, ezért további diplomáciai felülhitelesítésre, vagy apostille bélyegző lenyomatokra lehet szükség.

Alkalmazott jogszabályok:

– Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv 17. §. – 30.§., 47.§.

– A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi. V. tv. 4:5. §., 4:23. §., 4:27.§., 4:28.§.

– Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.) Kormányrendelet 2. §.

– Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. évi (VI.23) önkormányzati rendelete

– Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (Ákr) 81. §.  (1-2) bek.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok:

Egyéb, fontos tudnivalók: