Ügytípus neve: Házasságkötési szándék bejelentése

Ügyintézés határideje, díja: Időpont egyeztetés szükséges. A jegyzőkönyv 12 hónapig érvényes. Illetékmentes.

Illetékesség: Az az anyakönyvvezető jár el, ahol a házasulók házasságot kívánnak kötni.

Szükséges okiratok:
• menyasszony és vőlegény együttes, személyes megjelenése szükséges!
• a házasulók érvényes személyazonosításra és állampolgárság igazolására szolgáló igazolványa vagy útlevele
• a házasulók személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványa (lakcímkártya)
• házasulók születési anyakönyvi kivonata
• elvált családi állapot esetén eredeti záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, mely tartalmazza a házasság megszűnésének tényét; özvegy családi állapot estén a volt házastárs eredeti halotti anyakönyvi kivonata, vagy az eredeti záradékolt házassági anyakönyvi kivonat

Külföldi állampolgárok esetében:
• tanúsítvány: mely tartalmazza a házasulók személyes adatait, lakóhelyet, családi állapotot, állampolgárságot és azt, hogy a nem magyar állampolgár országának  joga szerint, magyarországi  házasságkötésének törvényes akadálya nincs.
• születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordítása
• megszűnt házasság esetén házassági anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordításban, mely tartalmazza a válás tényét
• özvegy családi állapot igazolására a volt házastárs halotti vagy záradékolt házassági  anyakönyvi kivonatának hiteles magyar fordítása.
Figyelem: A fordítás csak akkor tekinthető hitelesnek, ha azt az Országos Fordító és Fordítás- hitelesítő Iroda, vagy a konzul fordította és hitelesítette. A külföldi okirat elfogadhatóságát vizsgálni kell a Ket. 52.§. At 7. §, illetve az Nmjt. .szabályai szerint, ezért további diplomáciai felülhitelesítésre, vagy apostille bélyegző lenyomatokra lehet szükség.

Alkalmazott jogszabályok:
• 2010. évi I. tv . az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
• Polgári Törvényről szóló 2013. évi V. tv.
• 6/2003. (III.7.) BM. Rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
• 2016. évi.CL tv