2018. április 26. , 13:04
Köszöntjük Ervin nevű kedves olvasóinkat!
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
             1
 2  3  4  5  6  7  8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Önkormányzati hírek

Keresés:   
2013.01.21 23:26
Változás a közigazgatásban: Járási és tankerületi feladatok
Nyomtatható verzió

Január elseje óta már nem az önkormányzathoz, hanem a Járási Hivatalhoz tartozik jó néhány feladat, az oktatással kapcsolatos kérdésekben pedig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gödöllői Tankerülete illetékes.A városházán működő Járási Hivatalhoz kerültek az okmányirodai feladatok, így a személyi adat- és lakcímnyilvántartással, útlevél-igazgatással, egyéni vállalkozói tevékenységgel és a közlekedési igazgatással kapcsolatos teendők. Január 1-jétől szakigazgatási szerveként működik a járási gyámhivatal, ami átvette a jegyzői és a városi gyámhivatali feladat- és hatásköröket. A járási gyámhivatal jogosult eljárni a gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos ügyekben (például: gyermekelhelyezés, védelembe vétel), a szülői felügyeleti jog gyakorlásával, gyermektartásdíjjal, kiskorú házasságkötésének engedélyezésével, örökbefogadással, családi jogállás rendezésével, gyámsági és gondnoksági, valamint vagyonkezeléssel kapcsolatos ügyekben.
A Járási Hivatal hatósági osztályának hatáskörébe tartoznak az egyes szociális ellátásokkal összefüggő feladatok, az időskorúak járadéka, alanyi és normatív alapon megállapított közgyógyellátásra való jogosultság, méltányosság kivételével az ápolási, illetve emelt összegű ápolási díjra való jogosultság, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, és a hadigondozotti ügyekben az első fokú hatósági jogkör gyakorlása.
Szintén a Járási Hivatal intézi a kommunális igazgatással összefüggő feladatokat, mint például a temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásának ellenőrzését és a temetkezési tevékenység folytatásával kapcsolatos engedélyezéseket.
Ide kell fordulni a menekültügyekben, az egyes vízügyi, illetve védelmi igazgatási, földrendezési és földkiadási, valamint egyes a távhő, a villamos energia és földgázellátással kapcsolatos iparigazgatási, és egyes növényvédelmi igazgatási ügyekben.
Járási feladat lett a járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezése, illetve ezek nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos eljárás lefolytatása.
Az állatotthon, valamint az állatpanzió és állatmenhely létesítésének engedélyezését és a szolgáltatás felügyeletét, a kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok közül pedig az állandó menazséria működésének engedélyezését is itt intézik.
Januártól itt tehetnek bejelentést azok, akik régészeti emléket vagy leletet találtak, s a járási hivatal feladata és az illetékes múzeum értesítése.
A Járási Hivatalnak egyes oktatási ügyekben is van feladata, így például a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén, az írásbeli vizsgák lebonyolításában, valamint itt kell bejelenteni, ha a tanköteles tanuló tanulmányait külföldön folytatja.  Mindezek mellett egyes honvédelemmel kapcsolatos adatkezelési feladatokat is el kell látniuk.
A Járási Hivatal lett az üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenység tekintetében az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság, s levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyekben is az ő feladatuk az első fokú hatósági eljárások lefolytatása.
Szabálysértési hatáskörben a járási hivatal hatósági osztálya jár el.
A gödöllői járási hivatal hétfőn 8-18 óráig, keddtől csütörtökig 8-tól 16.30-ig tart nyitva. Pénteken nincs ügyfélfogadás.
Az ügyfelek az 529-100 és az 529-187-as telefonon érdeklődhetnek, és a járásokkal kapcsolatosan a www.jaras.info.hu weboldalon tájékozódhatnak.
A Gödöllői Járási Hivatalt dr. Urbanics Gábor vezeti.

Megkezdte működését a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ gödöllői tankerülete is, amit – ideiglenesen, Gémesi György polgármester segítségével – a Polgármesteri Hivatalban helyeztek el. A tankerület a későbbiekben – a tervek szerint – a Török Ignác Gimnáziumban végzi majd a munkáját. A fenntartói feladatok koordinálását a központi és területi szervekből álló Klebelsberg Intézményfenntartó Központ végzi.
A tankerületi igazgatók főbb feladata az illetékességi területükön működő köznevelési intézmények irányítása, pedagógiai munkájának koordinálása, kapcsolattartás az intézményvezetőkkel, pedagógusokkal és a köznevelés egyéb szereplőivel; rendszeres jelentések és adatszolgáltatások készítése; és bizonyos esetekben az intézmények működési feladatainak ellátása.
A gödöllői tankerület vezetője Pánczél János, a fővárosi BKF Szakközépiskola igazgatóhelyettese és vezető kommunikációs tanára.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ honlapja: www.klik.gov.huLátogatottság: 2652
Keresés
Városimázs filmek
Filmek - A Szecesszió Éve Gödöllőn
                                       

Időjárás

az

előrejelzése