Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

Irodák

Tevékenység, félfogadás

A kabinet ellátja a polgármester tevékenységével összefüggő előkészítő, szervező, ügyviteli és nyilvántartási feladatokat. Előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó mindazon intézkedéseket, amelyek nem tartoznak más iroda tevékenységi körébe. Szervezi a sajtó- és tömegkommunikációs kapcsolatokat, közreműködik az önkormányzat működéséről, feladatairól szóló szakszerű információ-szolgáltatásban. Szervezi a polgármester fogadónapján elhangzott állampolgári bejelentések, panaszok intézését. Közreműködik az önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak szervezésében, önkormányzati rendezvények előkészítésében és lebonyolításában.

 

Dr. Gémesi György polgármester
Cím: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.
Tel.: 06-28/529-178
E-mail: gemesi.gyorgy@godollo.hu
Polgármesteri fogadónap:
minden hónap 1. szerdáján 10-12 és 14-16 óráig

 

Bárdy Péter alpolgármester
Cím: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.
Tel.: 06-28/529-178
E-mail: bardy.peter@godollo.hu
Fogadónap:
minden hónap 2. szerdáján 10-12 és 14-16 óráig

 

Bajkó Nobert alpolgármester
Cím: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.
Tel.: 06-28/529-178
E-mail: bajko.norbert@godollo.hu
Fogadónap:
minden hónap 3. szerdáján 10-12 és 14-16 óráig

Munkatársak

L. Péterfi Csaba
kabinetvezető, kommunikációs igazgató, a nemzetközi kapcsolatok koordinátora

Szabóné Fekete Andrea
titkársági ügyintéző
Telefon: 06-28-529-178
E-mail: szabone.fekete.andrea@godollo.hu

 

Almási-Kiss Zsuzsanna
rendezvényszervező
E-mail: kiss.zsuzsanna@godollo.hu

 

Buchholcz Tibor
kommunikációs munkatárs
E-mail: buchholcz.tibor@godollo.hu

 

Simon Edina
rendezvényszervező
E-mail: simon.edina@godollo.hu

 

Győriné Tóth Mária
adminisztrátor

 

Kecskés Judit
civil referens
E-mail: kecskesj.civil@gmail.hu

Bánhegyi Béláné
rendezvényszervező
E-mail: banhegyi.belane@godollo.hu

 

Reményi Krisztián
kommunikációs ügyintéző
E-mail: remenyi.krisztian@godollo.hu

 

Tóth László
sport referens
E-mail: toth.laszlo@godollo.hu

 

Sándor Zsuzsanna
szervezési ügyintéző
E-mail: mosz@godollo.hu

 

Vasas András
szervezési ügyintéző
E-mail: vasas.andras@godollo.hu

 

Rupert Ágnes
rendezvényszervező
E-mail: rupert.agnes@godollo.hu

Az iroda ellátja a képviselő-testület és szervei működésével összefüggő egyes feladatokat. Biztosítja a Városháza zavartalan működésének tárgyi és technikai, üzemeltetési feltételeit.

Ügyfélfogadás
Hétfő: 8:00-16:30
Szerda: 8:00-16:30

Irodavezető

Dr. Kiss Árpád
jegyző
Telefon: 06-28-529-190
Jegyzői fogadónap: minden hónap második szerdáján 9.00-12.00 óráig

Dr. Lukács Adrienn
aljegyző
Telefon: 06-28-529-295

Munkatársak

Jogi és szervezési csoport

Pongrácz-Palkó Melinda
Telefon: 06-28-529-190
– Titkársági ügyek

Lőrincz Marianna
személyügyi vezető

Dr. Varga Zsuzsanna
– képviselő-testületi ügyek
– bizottsági ügyek
– nemzetiségi önkormányzatok

Dr. Pusztai Csató Adrienn
– jogi ügyek

Dr. Vári Enikő
– közbeszerzési referens

Kovács Katalin
– vagyongazdálkodási ügyintéző

Kovács Mónika
– belső ellenőr

Cseke József
– gépjárművezető

 

Informatikai csoport

Kuti József
vezető

Argyelán István
– rendszergazda

 

Gondnoksági csoport

Dömök Mária

vezető

Munkatársak

Dolányiné Drexler Anikó
– postázó

Dolányi Péter
– karbantartó

Kubatov János
– portás

Kubatov Balázs
– éjjeliőr

Radics József
– éjjeliőr

Horváth János
– éjjeliőr

Központi iktató

Danielisz Erika
vezető

Kardosné Grau Gizella
– iktatás

Matuzné Bencze Hajnalka
– iktatás

Pályázatíró csoport

Kovács Gergő Péter
projektmenedzser, csoportvezető

Cselle Botond
pályázati asszisztens

 

Közterület-felügyelet

Zimányi Norbert
vezető

Tevékenység

Az iroda tevékenységi körébe tartozik az egészségügyi alapellátás működtetésével kapcsolatos hatósági ügyek, a népesség-nyilvántartás, anyakönyv, hagyatéki ügyek, anyakönyvi és egyéb családi rendezvények lebonyolítása, bölcsődék, óvodák, szociális intézmények működésével kapcsolatos ügyek, valamint a szociális rászorultság alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni támogatások megállapítása Gödöllő város területén.

Szociális ügyfélfogadás:

hétfő: 8.00 – 18.00 óráig
szerda: 8.00 – 16.30 óráig

Szociális területen az eljárás költség- és illetékmentes.

Anyakönyvvezetők ügyfélfogadása:

hétfő: 8.00 – 18.00 óráig
szerda: 8.00 – 16.30 óráig

Ügyintézési határidő: 30 munkanap.

 

Munkatársak

Irodavezető:

dr. Tamás Márta

Bölcsődék, óvodák, szociális intézmények  irányításával és működésével kapcsolatos feladatok

Háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi,  ügyeleti ellátással kapcsolatos feladatok

Egészségügyi alapellátást érintő panasz ügyekben történő közreműködés

Madarász Anna
adminisztratív ügyintéző

Tel: 06-28/529-188

E-mail: tamas.marta@godollo.hu

Gödöllő, Kossuth L. u. 3.

Anyakönyvi igazgatás:

Anyakönyvvezetők:

Major Andrea

Dani Annamária

Illetékmentes:

– Születés, haláleset anyakönyvezése,

– Házassági szándék bejelentése,

– Állampolgársági eskü lebonyolítása*,

– Bejegyzett élettársi szándék bejelentése ügyleírás*,

– Anyakönyvi kivonatok kiadása*,

– Adatszolgáltatással kapcsolatos ügyek (beadványok, kérelmek)*,

– Családi jogállás rendezése, apai elismerő nyilatkozat*,

– Magyar állampolgár külföldön történő születésének, házasságkötésének, halálozásának Magyarországon történő anyakönyvezése

Illetékköteles:

– Névmódosítással kapcsolatos ügyek,

– születési név megváltoztatása,

– hatósági bizonyítvány kiadása

(a *-al jelölt ügytípusok esetében az ügyfelek személyes megjelenéskor kapnak tájékoztatást)

Tel: 06-28/529-108

E-mail: Major.Andrea@godollo.hu

Dani.Annamaria@godollo.hu

Gödöllő, Kossuth L. u. 3.

Személyes megjelenést kérem, szíveskedjék az anyakönyvvezetővel a fenti telefonszámon előzetesen egyeztetni.

Népességnyilvántartás:

Ügyintéző:

Csapainé Kiss Edina

Illetékmentes

Lakcím-fiktiválási kérelem

Külföldön élők családi igazolása

Életben lét igazolása

Választással kapcsolatos kérelmek

Adatszolgáltatás

Illetékköteles:

Hatósági bizonyítvány kérelem

Tel: 06-28/529-215

E-mail: Kiss.Edina@godollo.hu

Gödöllő, Petőfi tér 4-6.

Hagyatéki ügyek:

Ügyintéző:

Dr. Lacza Gabriella
Minden ügytípus költség és illetékmentes
Hagyatéki ügyintézés
Gyámsági és gondnoksági ügyek (leltárkészítés)
Tel: 06-28/529-267
E-mail: Lacza.Gabriella@godollo.hu
Gödöllő, Petőfi tér 4-6.

Szociális igazgatási ügyek:

Ügyintéző:

Jenei Zoltáné  
Minden ügytípus költség és illetékmentes
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Szépkorúak köszöntése
Újszülöttek köszöntése

Védendő fogyasztó igazolás,
Köztemetés

Tel: 06-28/529-188/2133
E-mail: Jenei.Zsuzsa@godollo.hu
Gödöllő, Petőfi tér 4-6.

Szociális igazgatási ügyek:
Ügyintéző:

Kovács Istvánné 

Minden ügytípus költség és illetékmentes

Rendkívüli települési támogatás

Címrendezés
Települési támogatásként folyósított ápolási díj

 

Intézményi térítési díj hátralék
Tel: 06-28/529-188/2114
E-mail: Kovacs.Zsuzsa@godollo.hu
Gödöllő, Petőfi tér 4-6.

Ügyintézési határidő: Sommás eljárásban: 8 nap
teljes eljárásban: 60 nap
Illetékességi terület: Gödöllői bejelentett lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely

Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások

Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások
TELJES HATÁLYÚ APAI ELISMERŐ NYILATKOZAT FELVÉTELE
Ügyintézés határideje, díja: illetékmentes Illetékesség: Országos Ügyleírás: Szükséges okiratok:       – Az édesanya személy azonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél) – Az édesanya személyi azonosítót és lakcímét igazoló...
Tovább olvasom
Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások
SZÜLETÉSI NÉV MEGVÁLTOZTATÁSA
Ügyintézés határideje, díja: anyakönyvvezetőnél 45 nap – 10.000 Ft értékű illetékbélyeg (első kérelem esetén) minden további kérelem illetéke 50.000.- Ft. Illetékesség: Országos Külföldön élő magyar állampolgár az illetékes konzuli tisztviselő...
Tovább olvasom
Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások
SZÜLETÉS ANYAKÖNYVEZÉSE
Ügyintézés határideje, díja: 3 munkanapon belül, illetékmentes Illetékesség: A születést az az anyakönyvvezető végzi, akinek működési területén történt Ügyleírás: A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek kell bejelenteni. Az intézetben...
Tovább olvasom
Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások
HÁZASSÁGKÖTÉSI SZÁNDÉK BEJELENTÉSE
Ügyintézés határideje, díja: Időpont egyeztetés szükséges. A jegyzőkönyv 12 hónapig érvényes. Illetékesség: Az az anyakönyvvezető jár el, ahol a házasulók házasságot kívánnak kötni. Ügyleírás:- Szükséges okiratok: – menyasszony és vőlegény...
Tovább olvasom
Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások
HÁZASSÁGI NÉV MEGVÁLTOZTATÁSA
Ügyintézés határideje, díja: 30 nap – 3.000.- Ft értékű illetékbélyeg Illetékesség: Eljárás lefolytatására a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető, de a kérelem a lakcím szerint illetékes anyakönyvvezetőnél illetve bármelyik anyakönyvvezetőnél előterjeszthető....
Tovább olvasom
Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások
HAZAI ANYAKÖNYVEZÉS
Ügyintézés határideje, díja: felterjesztéssel, illetékmentes Illetékesség: BÁH Állampolgársági Igazgatóság Hazai Anyakönyvi Osztály, kérelem benyújtása országos Továbbítás határideje 5 munkanap. Ügyleírás: Minden magyar állampolgárnak kötelessége a külföldön történ anyakönyvi eseményét (születés,...
Tovább olvasom
Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások
HALÁLOZÁS ANYAKÖNYVEZÉSE
Ügyintézés határideje, díja: 8 munkanapon belül illetékmentes Illetékesség: Haláleset bekövetkezési helye szerint illetékes anyakönyvvezető Ügyleírás:           Szükséges okiratok: – halottvizsgálati bizonyítvány I-IV példánya – az elhalt személy azonosítására és állampolgárságának igazolására...
Tovább olvasom
Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások
ANYAKÖNYVI HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSA
Ügyintézés határideje, díja: A kérelemre általános tételű illetékbélyeget kell felragasztani. Illetékköteles: (3.000,-Ft) Illetékesség: Országos Ügyleírás: A hatóság, ha az anyakönyvi kivonat adattartalmától eltérő adatkör igazolását kérik az ügyfél kérelmére anyakönyvi...
Tovább olvasom
Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások
ANYAKÖNYVI KIVONATOK KIÁLLÍTÁSA
Ügyintézés határideje, díja: A kérelemre általános tételű illetékbélyeget kell felragasztani. Illetékköteles: (3.000,-Ft) Illetékesség: Országos Ügyleírás: A hatóság, ha az anyakönyvi kivonat adattartalmától eltérő adatkör igazolását kérik az ügyfél kérelmére anyakönyvi...
Tovább olvasom
Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások
BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE
Ügyintézés határideje, díja: Időpont egyeztetés szükséges. A jegyzőkönyv 12 hónapig érvényes. Illetékesség: Annak a fővárosi kerületi, a megyei jogú városi, valamint a járási hivatal székhelye szerinti képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél, ahol...
Tovább olvasom
Hírek, Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások
Tájékoztató a téli rezsicsökkentés végrehajtásáról
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket arról, hogy a vezetékes gáz-, vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások, amennyiben nem részesültek 2018. évben 12.000,- Ft egyszeri rezsicsökkentési hozzájárulásban, várhatóan 2018. november-december hónapban egyszeri természetbeni...
Tovább olvasom
Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások
ÉLETBEN LÉT IGAZOLÁSA
Ügytípus neve: Életben lét igazolása Ügyleírás: Az állampolgárnak egy más hatóság vagy szervezet megkeresésére igazolnia kell, hogy életben van. ( Általában más ország hatósága felé kell igazolni.) A személyes megjelenés...
Tovább olvasom
Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások
KÖZTEMETÉS
Ügytípus neve: Köztemetés Ügyleírás: A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete – a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül – gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha...
Tovább olvasom
Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások
RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS
Ügytípus neve: Rendkívüli települési támogatás Ügyleírás: Egyedi elbírálás alapján, évente négy alkalommal állapítható meg. Jövedelemhatár: Családban az egy főre eső havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori...
Tovább olvasom
Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások
RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY
Ügytípus neve: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Ügyleírás: Szociálisan rászorult személyek részére, évente kétszer pénzbeli támogatás és ingyenes vagy kedvezményes (50%-os) intézményi gyermekétkeztetés igénybevételére jogosító ellátás. Elbírálás szempontjai: A gyermek rendszeres gyermekvédelmi...
Tovább olvasom
Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások
ÚJSZÜLÖTTEK KÖSZÖNTÉSE
Ügytípus neve: Újszülöttek köszöntése Ügyleírás: A gödöllői Védőnői Szolgálat az első családlátogatás alkalmával kitölti az újszülött köszöntéshez szükséges adatlapot, amelyet továbbít a Közigazgatási és Szociális Iroda részére. A pénzbeli támogatás...
Tovább olvasom
Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások
ADATIGAZOLÁS
Ügytípus neve: Adatigazolás, E 401 nyomtatvány igazolása Ügyleírás: Külföldön dolgozó munkavállalók részére a család összetételére vonatkozó igazolás olyan családtagokról, akik után a családi juttatást kérik. Szükséges okiratok: Az ügyfél hozza...
Tovább olvasom
Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások, Uncategorized @hu
HAGYATÉKI ELJÁRÁS
Ügytípus neve: Hagyatéki eljárás Ügyintézés határideje, díja: A leltárt 30 napon belül el kell készíteni. E határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a jegyző a kötelező leltározás alá eső...
Tovább olvasom
Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások
ÁPOLÁSI DÍJ
Ügytípus neve: Települési támogatásként folyósított ápolási díj Ügyleírás: 1993. évi III. tv. 45. §-a alapján települési támogatás keretében nyújtható támogatás a 18. életévét betöltött, tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző...
Tovább olvasom
Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások
HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KÉRELEM
Ügytípus neve: Hatósági Bizonyítvány kérelem Ügyintézés határideje, díja: Sommás eljárás esetén 8 nap, illetékköteles,  3.000.-Ft, illetékbélyegben kell megfizetni. Illetékmentes: – a felsőoktatási intézményi ügyintézéshez, közös lakcím igazolására (1990.évi XCIII.tv.33.§(2) 11.pont...
Tovább olvasom
Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások
LAKCÍM FIKTIVÁLÁSI KÉRELEM
Ügyleírás: A bejelentett lakó-, vagy tartózkodási helynek a jogszabály szerint a valós állapotot kell tükröznie. Amennyiben a bejelentett cím nem valós, lehetőség van a lakcím érvénytelenítésére hatósági eljárás keretében. Ez...
Tovább olvasom

Tevékenység

Az iroda Gödöllő város területén, első fokon ellátja a központi adójogszabályokban, helyi önkormányzati rendeletekben a jegyző hatáskörébe utalt adók (telekadó, építményadó, helyi iparűzési adó, gépjármű adó, idegenforgalmi adó magánszemély kommunális adója), adók módjára behajtandó köztartozások megállapításával, nyilvántartásával, beszedésével, kezelésével, adóellenőrzésével, az adózással összefüggő kérelmek intézésével, hatósági bizonyítványok kiadásával, valamint az ingatlangazdálkodással és az információs szolgáltatással kapcsolatosan előírt feladatokat.

Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálati Irodán

(Petőfi tér 4-6.)

e-mail: ado@godollo.hu

Hétfő: 8:00-18:00
Szerda: 8:00-16:30

Számlaszámok

Tisztelt Adózó!

A kötelezettségek teljesítésére az alábbi számlák használhatók:

Iparűzési adó
12001008-00155330-04500004
Építményadó
12001008-00155330-04300000
Magánszemély kommunális adója
12001008-00155330-05700001
Telekadó
12001008-00155330-04400007
Idegenforgalmi adó
12001008-00155330-00900000
Gépjárműadó
12001008-00155330-04600001
Késedelmi pótlék
12001008-00155330-04700008
Bírság
12001008-00155330-04800005
Államigazgatási eljárási illeték
12001008-00155330-05100009
Talajterhelési díj
12001008-00155330-05000002
Idegen bevételek (szemétszállítási díj, stb.)
12001008-00155330-05200006
Termőföld bérbeadási számla
12001008-00155330-04000009
Egyéb bevétel
12001008-00155330-04900002

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy 2018. január 1-jétől az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja értelmében, az Eüsztv. 1. § 23. pontjában nevesített gazdálkodó szervezetek, kötelesek adóügyeiket elektronikusan intézni. Elektronikus ügyintézésre kötelezettek többek között például a gazdasági társaságok, a szövetkezetek, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepei, az állami vállalatok, az egyéb állami gazdálkodó szervek, a végrehajtói irodák, a közjegyzői irodák, az ügyvédi irodák, az egyéni cégek, továbbá az egyéni vállalkozók, az egyesületek, a köztestületek, valamint az alapítványok.

Gödöllő Város Önkormányzata elektronikus ügyintézést biztosítási kötelezettségének a törvényi előírások alapján az ASP-vel lefedett ügytípusok esetében az ASP rendszeren keresztül tesz eleget.

Elektronikus úton történő ügyintézésre az Önkormányzati Hivatali Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu) keresztül van lehetőség.

Az OHP-portál az önkormányzati ASP rendszert igénybe vevő önkormányzatok természetes személy és jogi személy ügyfelei számára egyaránt lehetőséget biztosítanak a szakrendszeri alkalmazásokhoz kialakított, elektronikusan elérhető szolgáltatások igénybe vételére.

Az ügyindítás bejelentkezéshez kötött szolgáltatás, ennek hiányában az űrlap csak nyomtatható és papír alapon nyújtható be.

2019.január 1. napjától, gazdálkodó szervezetek számára, az adóügyek elektronikus intézésére kizárólag a Cégkapu használható.

A Cégkapun keresztül történő űrlap beküldésre jogosult:

 • elsősorban a cég törvényes képviselője, aki a tárhely szolgáltatást regisztrálta,
 • illetve bármely olyan KÜNY (Ügyfélkapu) tárhellyel rendelkező magánszemély, akit erre a képviselő feljogosított.

Cég képviseletében történő beküldéskor a következő hibaüzenetek érkezhetnek:

 • „A nyomtatvány beküldése sikertelen! A megadott {Cégkapu rövid neve} feladó szervezet nem létezik!”
  Ebben az esetben a megadott Cégkapu (a megadott adószám alapján) nem létezik. Nem került sor a cégkapu regisztrációra, vagy hibás adószám került rögzítésre az ügyindítás menüben.
 • „A felhasználó nincs hozzárendelve a megadott {Cégkapu rövid neve} feladó szervezet postafiókjához!”
  Az ügyindításkor megadott adószám helyes, és a Cégkapu létezik, de a feltöltést végző felhasználó nincs hozzárendelve.
 • „A felhasználó részére a dokumentum művelet nem engedélyezett a megadott {Cégkapu rövid neve} feladó szervezetnél!
  Ez a hibaüzenet arra utal, hogy a beküldő személy küldési jogosultsága letiltásra került
  , a Cégkapu Tárhelyen.

Amennyiben a portálon rendelkezésre álló nyomtatványok között nem található olyan űrlap, amely a kívánt ügyintézéshez szükséges, úgy egy másik elektronikus felülettel, az E-Papír szolgáltatás segítségével bármilyen kérelem és hozzá csatolt pdf formátumú űrlap, nyomtatvány elektronikusan elindítható.  Az E-Papír szolgáltatás itt érhető el: https://epapir.gov.hu

Az Eüsz tv. alapján elektronikus ügyintézésre kötelezettektől 2018.01.01.-et követően papír alapon nem áll módunkban ügyindító dokumentumot befogadni.

Az ügyindítás folyamata és adófolyószámla csak abban az esetben kérdezhető le, ha teljes körű képviseleti joggal/ meghatalmazottal rendelkező e-meghatalmazást küldött az önkormányzati adóügyek intézésére, és az rögzítésre került a rendszerben. Amennyiben még nem küldött meghatalmazást, kérem mielőbbi pótlását!

2019. január 1-jétől az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 22.§. (2) bek.-e alapján az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámlájának egyenlegéről, a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról nem értesíti azt az adózót, aki (amely) bevallás benyújtására, illetve adatszolgáltatás teljesítésére elektronikus úton kötelezett, vagy választása szerint elektronikusan nyújtotta be a bevallását. Ezen adózóknak az adóhatóság az értesítési feltételek fennállása esetén elektronikus tájékoztatást küld az adószámla és a felszámított késedelmi pótlék elektronikus elérhetőségéről.

Gödöllő Önkormányzat Polgármesteri Hivatala rövid megnevezése GODOLLOPH, krid száma: 300162729

Munkatársak

Irodavezető

dr. Hargitai Zoltán

Titkárság

 Gálné Imre Éva

– hatósági bizonyítványok kiállítása

– idegenforgalmi adó

Telefon: 06-28-529-110

e-mail: ado@godollo.hu

Munkatársak

Juhász Gergely

– végrehajtási ügyek

Balázs Boglárka

– végrehajtási ügyek

Zvara-Jenei Erika

– telekadó

Mag Erika

– iparűzési adó

Horváth Rita

– gépjárműadó

– kommunális adó

Dolányi Erzsébet

–  kommunális adó

Kovács Emőke

– iparűzési adó

Németh Bianka

– építményadó

Pestiné Fekete Magdolna

– adókönyvelés, túlfizetések átvezetése, visszautalása

Jászi Mariann

– adókönyvelés, túlfizetések átvezetése, visszautalása

– talajterhelési díj

Nagy Olga Noémi

– ingatlanügyek

Dr. Szluka-Tóth Anett

– jogi ügyintéző

Adóiroda Ügyleírások

Adóiroda Ügyleírások
TÁJÉKOZTATÓ KATA ADÓALANYOKNAK
A helyi iparűzési adó tekintetében a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban: Htv.) – a kisadózó vállalkozások esetében is – az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel...
Tovább olvasom
Adóiroda Ügyleírások
TÁRSASHÁZI ÜGYEK INTÉZÉSE
A volt önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokban az önkormányzatnak még vannak tulajdonai. A társasházakban az önkormányzati tulajdonostársi kapcsolattartás, az érintett társasházak közös költség számláinak benyújtása a közös képviselő részéről, a közös képviselők...
Tovább olvasom
Adóiroda Ügyleírások
ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOK BÉRBEADÁSA
Az önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadására vonatkozó szabályokat a 18/2001. (V. 11.) sz. önkormányzati rendelet rögzíti. A lakások hasznosításáról kizárólag a képviselő-testület hozhat döntést. Lakásbérleti jogviszony a következő jogcímek alapján jöhet...
Tovább olvasom
Adóiroda Ügyleírások
ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ HELYISÉGEK BÉRBEADÁSA
Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadására vonatkozó szabályokat a 18/2001. (V. 11.) sz., valamint a 45/2005. (XII. 19.) sz. önkormányzati rendeletek rögzítik. A helyiségek hasznosításáról kizárólag a képviselő-testület hozhat döntést. Az...
Tovább olvasom
Adóiroda Ügyleírások
JELZÁLOG ÜGYEK INTÉZÉSE
A lakás és helyiség privatizációs ügyekben az önkormányzat, mint jelzálogjog jogosultja nyilatkozatainak elkészítése, különös tekintettel a törlési engedélyekre, a nem szerződésszerűen teljesítő adósok felszólítására, valamint a fizetési meghagyások elkészítésére. Az...
Tovább olvasom
Adóiroda Ügyleírások
INGATLANÉRTÉKESÍTÉSEK
Az önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági rendeltetésű földrészletek, építési telkek és üzleti célú ingatlanok értékesítése helyi rendeletben (az önkormányzati tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyongazdálkodásról és a vagyongyarapításról 45/2005. /XII. 19./ sz. önkormányzati...
Tovább olvasom
Adóiroda Ügyleírások
HASZONBÉRBEADÁSOK
Az önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági rendeltetésű földrészletek haszonbérbe adásra való kijelölésről a képviselő-testület hoz döntést. A haszonbérleti szerződések megkötésére haszonbérbe vételi szándéknyilatkozat alapján kerül sor. A haszonbérlők a haszonbérleti díj éves...
Tovább olvasom
Adóiroda Ügyleírások
VÉGREHAJTÁSI ÜGYEK
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. tv. és a bírósági végrehajtásról szóló – módosított – 1994. évi LIII. tv.-ben foglaltak alapján az adóiroda munkatársai rendszeresen, illetve...
Tovább olvasom
Adóiroda Ügyleírások
TELEKADÓ ÜGYEK
A helyi adókról szóló 17/2016.(X.21.) sz. – módosított – önkormányzati rendelet alapján adóköteles az önkormányzati illetékességi területén lévő ténylegesen művelés alatt nem álló beépítetlen belterületi földrészlet, a külterületi törölt művelési...
Tovább olvasom
Adóiroda Ügyleírások
TALAJTERHELÉSI DÍJ ÜGYEK
Országosan új “adóként” vezették be a talajterhelési díjat, amiről első alkalommal 2005. március 31-ig kellett az érintetteknek bevallást benyújtani és befizetést teljesíteni (önadózás). A törvény alapján köteles az önkormányzat a...
Tovább olvasom
Adóiroda Ügyleírások
ÖNKORMÁNYZATI ADÓK, ILLETÉKEK, DÍJAK ÉS ADÓK MÓDJÁRA BEHAJTANDÓ KÖZTARTOZÁSOK NYILVÁNTARTÁSA
Az ügyintézők feladata az építményadó, telekadó, gépjárműadó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó, talajterhelési díj, bírság, késedelmi pótlék, egyéb befizetések, idegen bevételek befizetésének könyvelése, túlfizetések átvezetése, kiutalása. Adószámlák felülvizsgálata. Kivetési iratok kezelése....
Tovább olvasom
Adóiroda Ügyleírások
IRODAVEZETŐI FELADATOK
Az irodavezető a jegyző felügyelete alatt a képviselő-testület és a polgármester célkitűzéseinek megfelelően irányítja az irodát. Folyamatosan ellenőrzi az iroda munkáját, betartva és betartatva a törvényességet, hatékonyságot, célszerűséget. Javaslatot tesz...
Tovább olvasom
Adóiroda Ügyleírások
IDEGENFORGALMI ADÓ ÜGYEK
A helyi adókról szóló 17/2016(X.21.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltak szerint az ügyintéző ellenőrzi a benyújtott bevallásokat, adómentességet, illetve a nyilvántartási kötelezettségben foglaltak betartását. Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem...
Tovább olvasom
Adóiroda Ügyleírások
GÉPJÁRMŰADÓ ÜGYEK
A gépjárműadó-fizetési kötelezettséget a gépjárműadóról szóló – többször módosított – 1991. évi LXXXII. törvény írja elő. Az adókötelezettség megállapítása, a kötelezettséget módosító változás átvezetése hivatalból történik, a közúti közlekedési nyilvántartásról...
Tovább olvasom
Adóiroda Ügyleírások
ÉPÍTMÉNYADÓ ÜGYEK
A helyi adókról szóló 17/2016.(X.21.) számú – módosított – önkormányzati rendelet alapján adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész....
Tovább olvasom
Adóiroda Ügyleírások
ELJÁRÁSI ILLETÉK
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. szerint a közigazgatási hatósági eljárásokat illetékfizetési kötelezettség terhelheti. A hatósági igazolás kiadásának kérésekor és a méltányossági kérelmek benyújtásával egyidejűleg illetéket kell fizetni. Az...
Tovább olvasom
Adóiroda Ügyleírások
MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJA
BEVALLÁS Amennyiben a tulajdonostársak megállapodnak, hogy csak egyikük lesz az adóalanya, illetve az adófizető, akkor a Megállapodás alapján benyújtott bevallás-t kell jelölni. Ez esetben a mellékelt megállapodás nyomtatványt is ki...
Tovább olvasom
Adóiroda Ügyleírások
HELYI IPARŰZÉSI ADÓ
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó (egyéni vállalkozó, társaság). A tevékenység megkezdésekor az adóirodára bejelentkezés és változás – bejelentés...
Tovább olvasom
Adóiroda Ügyleírások
ADÓK MÓDJÁRA BEHAJTANDÓ, IDEGEN HELYRŐL KIMUTATOTT KÖZTARTOZÁSOK
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. tv. adók módjára rendeli el többek között behajtani a szabálysértési bírságot, elővezetési költség, valamint a víz-, és csatorna érdekeltségi hozzájárulási...
Tovább olvasom
Adóiroda Ügyleírások
ADÓ-, ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNYOK KIÁLLÍTÁSA
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben foglaltak alapján az ügyintéző meghatározott ügyekben hatósági bizonyítványt állít ki. Hatósági bizonyítvány az adó-, és értékbizonyítvány is, melyet külön jogszabály rendelkezése...
Tovább olvasom

Tevékenység, félfogadás

Az iroda előkészíti a képviselő-testület gazdálkodásával, pénzügyeivel, az intézmények pénzellátásával kapcsolatos döntéseket, illetve végrehajtja azokat.

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8:00-16:30
Szerda: 8:00-16:30

Munkatársak

Munkatársak

 

Jáger Ágnes

irodavezető-helyettes, főkönyvelő

Jogszabály szerinti adatszolgáltatást készít az éves beszámolóról, féléves beszámolóról és havi, negyedéves információt ad az önkormányzati gazdálkodásról

Pénzügyi-számviteli szabályzatok készítése

A mérlegbe kerülő összes főkönyvi adat leltározása

Képviselő-testületi előterjesztésekhez, a zárszámadáshoz és rendeletmódosításokhoz táblák készítése

Előirányzat módosításokra vonatkozó rendelet tervezet készítése

Előirányzat nyilvántartás analitikus vezetése

    

Török Istvánné

kontírozó könyvelő, számlázó

A működési számlák kontírozása, igazoltatása

A negyedéves jelentések éves és féléves beszámolók jogszabályi előírásoknak megfelelő előkészítése

A Polgármesteri Hivatal költségvetésének összeállításához és a beszámolóhoz adatszolgáltatás

   

Juhász Anikó

pénztáros számfejtő

Bérszámfejtés és adatszolgáltatás az Államkincstár felé a személyi jellegű kifizetésekről

A pénztári pénzforgalommal összefüggő gazdasági események kontírozása

Devizapénztár kezelés

    

Kis Melinda

analitikus könyvelő

Önkormányzati ingatlan-vagyon nyilvántartás vezetése

Beruházási statisztika készítése

A Kistérségi Fejlesztési Tanács és Kisebbségi Önkormányzat eszközeinek elkülönített nyilvántartása

Leltározás, selejtezés koordinálása, és könyvelése a tárgyi eszköz programban

Lakásalap nyilvántartás és könyvelése

 

Várkonyiné Hanzl Katalin

főkönyvi könyvelő

Városi egységes pénzalap kontírozása

Feladatmutatók szerinti állami támogatás igénylése, adatgyűjtés, elszámolás

Gyerek gondozási díjak előírása

A megelőlegezett gyermektartásdíjak adók módjára történő behajtásának kezdeményezése, kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetése

MÁK-on keresztül történő egyéb támogatások leigénylése, elszámolása

Munkaügyi Központhoz támogatási igény benyújtása

 

Dr. Balogné Rektor Ibolya Zsuzsa

költségvetési ügyintéző

Számlázás

Áfa analitikát vezeti

Áfa, és egyéb adónem bevallások elkészítése

Közterület foglalási díjak, (lakbérek, bérleti díjak, stb.) beszedése, eljárás a teljesítés érdekében

Kimutatás készítése negyedévente a hátralékokról

 

Bulla Jánosné

Pénztárellenőr

 

Soltiné Nagy Enikő

Varró Judit

Sipos Krisztina

Kissné Szabó Angelika

Bajkai Tóth Katinka

Mezei Eszter

Pataki Zsófia

Ollári Dóra

Homolya Melinda

Jakus Cintia

Petényiné Moór Krisztina

Tevékenység, székhely, félfogadás, közérdekű telefonszámok:

 • Közreműködik az önkormányzati beruházások és felújítások előkészítésében és teljes körű lebonyolításában;
 • Ellátja az önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzat által használt intézmények felújításával, korszerűsítésével kapcsolatos előkészítési, végrehajtási feladatokat;
 • A feladatkörébe tartozó fejlesztési, felújítási feladatok végrehajtása érdekében előkészíti a kivitelezők kiválasztásának folyamatát, valamint a vállalkozási szerződések megkötését;
 • A feladatkörébe tartozó karbantartási, üzembentartói feladatok végrehajtása érdekében előkészíti a szükséges karbantartási, megbízási szerződések megkötését;
 • Ellátja a közvilágítás felújításával, korszerűsítésével kapcsolatos feladatokat;
 • Gondoskodik a csapadékvíz hálózat felújításával, korszerűsítésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról;
 • Ellátja a helyi utak, járdák, kerékpárutak, hidak és azok tartozékainak felújításával, korszerűsítésével kapcsolatos feladatokat;
 • Az általa lebonyolításra, ellenőrzésre kerülő fejlesztési, felújítási feladatok lebonyolítása érdekében beszerzi a szükséges hatósági engedélyeket, kapcsolatot tart az engedélyező hatóságokkal. A fejlesztési feladatok végrehajtása után kezdeményezi az engedélyező hatóságoknál a használatbavételi-, forgalomba helyezési-, illetve a vízjogi üzemeltetési engedélyek megszerzése érdekében az engedélyezési eljárások lefolytatását, az engedélyek birtokában gondoskodik az aktiváláshoz szükséges üzembe helyezési okmányok elkészítéséről;
 • Közreműködik a közút forgalmi rendjének kialakításában;
 • Műszaki nyilvántartást vezet, a szakhatóságok részére adatot szolgáltat az utakról, járdákról, kerékpárutakról, hidakról, a közvilágítási hálózatról, csapadékvíz elvezető rendszerekről.

 

Telephely:

2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8:00-18:00

Szerda: 8:00-16:30

Közérdekű telefonszámok:

ELMŰ központi hibabejelentő (éjjel-nappal) 06/80-383-940

Közvilágítási hibabejelentő: 06/28-520-873,

e-mail: kozvilagitas@elcotech.hu

VÜSZI Kft, ügyfélszolgálat: 06/28-410-295

DMRV Zrt. hibabejelentő: 06/27-511-511

TIGÁZ üzemzavar elhárítás: 06/80-300-300

TÁVHŐ Kft. ügyfélszolgálat: 06/28-514-096

Zöld Híd B.I.G.G. Kft. (hétköznap 8:00-16:30) 06/28-561-200

Munkatársak

Irodavezető
Varga Gábor
Feladatok:
• beruházások műszaki előkészítése, lebonyolítása
• létesítménygazdálkodási, üzemeltetési feladatok
• közbeszerzések műszaki ügyeiben közreműködik
• energetikai ügyek

Telefon: 06-28-529-147
e-mail: varga.gabor@godollo.hu

Titkárság:
Kissné Kovács Viktória
Feladatok:
• titkársági feladatok

Telefon: 06-28-529-153
e-mail: kissne.viktoria@godollo.hu

Mérnök munkatársak:
Borbélyné Tóth Gizella
Feladatok:
• beruházások műszaki előkészítése, lebonyolítása
• létesítménygazdálkodási, üzemeltetési feladatok
• közbeszerzések műszaki ügyeiben közreműködik

Telefon: 06-28-529-238
e-mail: borbelyne.toth.gizella@godollo.hu

Kucsora István
Feladatok:
• városi víz-szennyvíz közmű rendszerrel kapcsolatos műszaki ügyek
• közbeszerzések műszaki ügyeiben közreműködik

Telefon: 06-28-529-177 (kedd, csütörtök)
e-mail: kucsora.istvan@godollo.hu

Skultéti István
Feladatok:
• út, kerékpárút, járdaépítési beruházások előkészítése, lebonyolítása
• csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos ügyek
• városi közlekedéssel kapcsolatos ügyek
• városi tömegközlekedéssel kapcsolatos ügyek
• közbeszerzések műszaki ügyeiben közreműködik
Telefon: 06-28-529-265
e-mail: skulteti.istvan@godollo.hu

Szakál János
Feladatok:
• út, járdaépítési beruházások lebonyolítása
• csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos ügyek
• közvilágítással kapcsolatos ügyek
• árvízvédelemmel kapcsolatos ügyek
• E-közmű csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos önkormányzati feladatok
• közbeszerzések műszaki ügyeiben közreműködik
• energetikai ügyek

Telefon: 06-28-529-151
e-mail: szakal.janos@godollo.hu

VÁROSÜZEMELTETŐ IRODA ügyleírások

Tevékenység

Az iroda előkészíti, koordinálja az önkormányzat településrendezéssel kapcsolatos döntéseit, részt vesz a terület- és településfejlesztési döntések megalapozásában. Gondoskodik az épített környezet fejlesztéséről, az építészeti örökség védelméről. Építészeti, városrendezési szempontból közreműködik a városi vagyonhasznosítási feladatok ellátásában.

Ügyfélfogadás:

Szerdán 8-16:30 óráig, előzetes időpont-egyeztetési lehetőség a (28) 529-194-es telefonszámon.

Munkatársak

Munkatársak

 

Mészáros Judit

főépítész

Telefon: 06-28-529-194

– szabályozási tervek

– építészeti konzultáció

– közterületek fejlesztése

– helyi építészeti-műszaki tervtanács elnöke

 

Róhr Anita

építészeti és örökségvédelmi ügyintéző

Telefon: 06-28-529-166

– településfejlesztési ügyek

– helyi örökségvédelem

– helyi építészeti-műszaki tervtanács titkára

 

Szlávik Olga

városépítészeti és városrendezési ügyintéző

Telefon: 06-28-529-139

– településfejlesztési ügyek

– településrendezési ügyek

 

Vígh Irén Margit

adminisztrátor

Telefon: 06-28-529-194

– nyilvántartások vezetése

Ügyleírások és Nyomtatványok a http://web.godollo.hu oldalon

http://web.godollo.hu/ugyintezes/irodak/foepiteszi/ugyleirasok/

http://web.godollo.hu/ugyintezes/irodak/foepiteszi/nyomtatvanyok/

Tevékenység, félfogadás
Tevékenység

I. Építésügyi hatósági feladatok

1. Engedélyezési eljárások
– építési engedélyezési eljárás
– összevont engedélyezési eljárás
– országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárása
– használatbavételi engedélyezési eljárás
– fennmaradási engedélyezési eljárás
– bontási engedélyezési eljárás
– az engedély hatályának meghosszabbítása iránti eljárás
– rendeltetésmódosítási engedély iránti eljárás

2. Tudomásulvételi eljárások
– jogutódlás tudomásulvétele
– használatbavétel tudomásulvétele

3. Hatósági bizonyítvány kiállítása

4. Szakhatósági eljárás

5. Építésügyi szolgáltatás nyújtása (szakmai nyilatkozat kiadása)

6. Településképi bejelentéses eljárás

7. Településképi kötelezéses eljárás

II. Ipar és kereskedelmi igazgatási feladatok

1. Telepengedélyezési eljárás

2. Telep létesítésének bejelentése bejelentés-köteles ipari tevékenységgel

3. Működési engedély kiadására irányuló eljárás

4. Üzlet működésének bejelentése iránti eljárás

5. Szálláshely-üzemeltetésének engedélyezése iránti eljárás

6. Vásárok, piacok és bevásárlóközpontok engedélyezése iránti eljárás

III. Környezetvédelmi hatósági feladatok

1. Zaj- és rezgés-kibocsátási határérték megállapítása, zajpanasz elbírálása

2. Növényvédelmi feladatok
– parlagfüves, ill. „egyéb gyomos” ingatlanokkal kapcsolatos eljárás
– fakivágások engedélyezése iránti eljárás

IV. Birtokvédelmi eljárás

V. Állattartással kapcsolatos tevékenységek

1. Állattartási ügyek

2. Állatvédelmi ügyek

VI. Közterület-használat engedélyezése

1. Közterület-használati hozzájárulás kiadására irányuló eljárás

2. Taxiállomások igénybevételének engedélyezése iránti eljárás

3. Választási plakátok elhelyezését szolgáló ideiglenes hirdetőberendezések közterületen való elhelyezésének engedélyezése iránti eljárás

VII. Talált tárgyakkal kapcsolatos eljárás

VIII. Címrendezéssel kapcsolatos eljárás

IX. Közigazgatási bírsággal kapcsolatos eljárás

X. Hirdetményekkel kapcsolatos eljárások

1. Az Ákr. alapján hirdetményi úton való közléssel kapcsolatos eljárások

2. Mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld, valamint tanya adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közzététele

XI. Társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos eljárás

XII. Zenés, táncos rendezvények engedélyezési eljárása

XIII. Szakhatósági feladatok
1. Telekalakítási engedélyezési eljáráshoz szakhatósági állásfoglalás és előzetes szakhatósági állásfoglalás eljárások
2. Sajátos építményfajták engedélyezési eljárásához szakhatósági állásfoglalás és előzetes szakhatósági állásfoglalás eljárások
3. Egyéb (környezetvédelmi, természetvédelmi, útügyi stb.) engedélyezési eljáráshoz szakhatósági állásfoglalás és előzetes szakhatósági állásfoglalás eljárások

XIV. Közútkezelői feladatok (önkormányzati kezelésű utak)

1. Közműfektetéssel, közműrákötéssel kapcsolatos előzetes hozzájárulások

2. Közműfektetéssel, közműrákötéssel kapcsolatos útfelbontás hozzájárulások

3. Súlykorlátozással érintett utcákat érintő behajtási engedély

4. Közútcsatlakozások engedélyezése

5. Túlméretes járművek útvonalengedélye

6. Jogszabályban meghatározott egyéb esetekhez kapcsolódó hozzájárulások, feladatok

XV. Hulladék-gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Félfogadás (személyesen és telefonon)
Hétfő: 8.00-18.00
Szerda: 8.00-16.30

Nyilvántartások

1. Méhnyilvántartás
2. Kereskedelmi nyilvántartása
3. Szálláshely nyilvántartás
4. Telep nyilvántartás
5. Vásárok, piacok, bevásárlóközpontok nyilvántartása
6. Zenés, táncos rendezvények nyilvántartása
7. Talált tárgyakkal kapcsolatos nyilvántartása

Munkatársak

Munkatársak
Irodavezető

Czeba Attila
Telefon: 06-28-529-246
email: czeba.attila@godollo.hu

Titkárság

Mészáros Ildikó
Telefon: 06-28-529-246
email: meszaros.ildiko@godollo.hu

– titkársági feladatok
– talált tárgyak kezelése
– az Ákr. alapján hirdetményi úton való közléssel kapcsolatos eljárások

Farkasné Csikós Dalma
Telefon: 06-28-529-214
email: csikos.dalma@godollo.hu

– titkársági feladatok
– közterület-használattal kapcsolatos eljárás (M.besnyő búcsú)
– közigazgatási bírsággal kapcsolatos eljárások

Ügyfélszolgálat:

Dr. Lakatos Dóra
telefon: 06-28-529-244
email: lakatos.dora@godollo.hu

– zenés, táncos rendezvényekkel kapcsolatos engedélyezési eljárás
– társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos eljárás
– közterület-használattal kapcsolatos eljárás

Bársony Margit
telefon: 06-28-529-173
email: barsony.margit@godollo.hu

– állattartás, állatvédelem
– növényvédelmi feladatok
– fakivágás engedélyezési eljárás
– szálláshely-üzemeltetésének engedélyezése
– föld, valamint tanya adás-vételi és haszonbérleti szerződés hirdetmények
– közútkezelői feladatok

Béres Tímea
telefon: 06-28-529-269
email: beres.timea@godollo.hu

(Gödöllő, Veresegyház, Kerepes, Erdőkertes, Szada, Mogyoród)

– engedélyezési eljárások (építési, összevont engedélyezési, használatbavételi, fennmaradási, bontási)
– tudomásulvételi eljárások
– hatósági bizonyítvány kiállítása
– szakhatósági eljárás
– az engedély hatályának meghosszabbítása iránti eljárás
– településképi bejelentéses eljárás
– rendeltetésmódosítási engedélyezés iránti eljárás

Gonda Andrea
telefon: 06-28-529-143
email: gonda.andrea@godollo.hu

(Csömör, Pécel, Kistarcsa, Nagytarcsa, Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok, Isaszeg, Dány,)

– engedélyezési eljárások (építési, összevont engedélyezési, használatbavételi, fennmaradási, bontási)
– tudomásulvételi eljárások
– hatósági bizonyítvány kiállítása
– szakhatósági eljárás
– az engedély hatályának meghosszabbítása iránti eljárás
– rendeltetésmódosítási engedélyezés iránti eljárás

Dr. Samu-Nagy István
telefon: 06-28-529-241
email: s.nagy.istvan@godollo.hu

– birtokvédelmi eljárás
– közigazgatási bírsággal kapcsolatos eljárások
– hulladék-gazdálkodással kapcsolatos feladatok
– telep engedélyezése, telep bejelentés nyilvántartásba vétele
– telekalakítási eljáráshoz kapcsolódó szakhatósági hozzájárulások

Mészáros Mariann
telefon: 06-28-529-243
email: meszaros.mariann@godollo.hu

– zaj- és rezgés-kibocsátási határérték megállapítása, zajpanasz elbírálása
– környezetvédelmi feladatok
– az Ákr. alapján hirdetményi úton való közléssel kapcsolatos eljárások
– sajátos építményfajták engedélyezésének szakhatósági eljárása
– egyéb engedélyezési eljárások szakhatósági eljárása
– üzletek működési engedélyezési eljárás, üzlet működésének bejelentése

Ügyintézők:

Őryné Sal Mária
email: sal.maria@godollo.hu

– engedélyezési eljárások (építési, összevont engedélyezési, használatbavételi, fennmaradási, bontási)
– tudomásulvételi eljárások
– hatósági bizonyítvány kiállítása
– szakhatósági eljárás
– az engedély hatályának meghosszabbítása iránti eljárás
– rendeltetésmódosítási engedélyezés iránti eljárás

Fazekas Tamás
email: fazekas.tamas@godollo.hu

– közútkezelői feladatok
– környezetirányítási (KIR) feladatok
– munkavédelmi feladatok

Betűk visszaállítása
Kontraszt