Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

Irodák

Tevékenység, félfogadás

Ellátja a polgármester tevékenységével összefüggő előkészítő, szervező, ügyviteli és nyilvántartási feladatokat. Előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó mindazon intézkedéseket, amelyek nem tartoznak más iroda tevékenységi körébe. Szervezi a sajtó- és tömegkommunikációs kapcsolatokat, közreműködik az önkormányzat működéséről, feladatairól szóló szakszerű információ-szolgáltatásban. Szervezi a polgármester fogadónapján elhangzott állampolgári bejelentések, panaszok intézését. Közreműködik az önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak szervezésében, önkormányzati rendezvények előkészítésében és bonyolításában.

Ügyfélfogadás
hétfőn 8-18 óráig, szerdán 8-16.30 óráig

Dr. Gémesi György polgármester,
Cím: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.
Telefon: (28) 529-178, 529-179, fax: 06-28-529-255
Polgármesteri fogadónap: minden hónap első szerdáján 10-12 és 14-16 óráig

Pelyhe József
alpolgármester
Cím: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.
Ideje: minden hónap utolsó hétfő 10:00 – 12:00-ig 14:00 – 16:00-ig

Dr. Lantai Csaba
alpolgármester
Cím: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.
Ideje: minden hónap első hétfő 10:00 – 12:00-ig 14:00 – 16:00-ig

Dr. Pappné Pintér Csilla
alpolgármester
Cím: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

 

Munkatársak

L. Péterfi Csaba
kabinetvezető, kommunikációs igazgató, a nemzetközi kapcsolatok koordinátora
telefon: 06-28-529-231

Szabóné Fekete Andrea
titkársági ügyintéző

Bánhegyi Béláné
titkársági ügyintéző
telefon: 06-28-529-179

Buchholcz Tibor
kommunikációs ügyintéző

Győriné Tóth Mária
adminisztrátor

Gerencsér Gyula
nemzetközi és közművelődési referens

Kecskés Judit
civil referens
telefon: 06-20-508-3802

Szabóné Fekete Andrea
titkársági ügyintéző

Bánhegyi Béláné
titkársági ügyintéző
telefon: 06-28-529-179

Buchholcz Tibor
kommunikációs ügyintéző

Győriné Tóth Mária
adminisztrátor

Kecskés Judit
civil referens
telefon: 06-20-508-3802

Kiss Zsuzsanna
ügyintéző

Reményi Krisztián
kommunikációs munkatárs

Tatár Attila
kommunikációs munkatárs

Tóth László

Sándor Zsuzsanna
szervezési ügyintéző

Vasas András
szervezési ügyintéző

Fejlesztési csoport

Kovács Gergő Péter
projektmenedzser, csoportvezető

Cselle Botond
pályázati asszisztens

Az iroda ellátja a képviselő-testület és szervei működésével összefüggő egyes feladatokat. Biztosítja a Városháza zavartalan működésének tárgyi és technikai, üzemeltetési feltételeit.

Ügyfélfogadás
Hétfő: 8:00-16:30
Szerda: 8:00-16:30

Irodavezető

Dr. Kiss Árpád
jegyző
Telefon: 06-28-529-190
Jegyzői fogadónap: minden hónap második szerdáján 10-12 és 14-16 óráig

Dr. Lukács Adrienn
aljegyző
Telefon: 06-28-529-295

Munkatársak

Jogi és szervezési csoport

Pongrácz-Palkó Melinda
Telefon: 06-28-529-190
– Titkársági ügyek

Lőrincz Marianna
személyügyi vezető

Dr. Varga Zsuzsanna
– képviselő-testületi ügyek
– bizottság ügyek
– helyi nemzetiségi önkormányzati ügyek

Kovács Mónika
– belső ellenőrzés

Cseke József
– gépjárművezető

Informatikai csoport

Kuti József
vezető

Pénzváltó Sándor
– térinformatika

Argyelán István
– rendszergazda

Gondnoksági csoport

Dömök Mária

vezető

Munkatársak

Dolányiné Drexler Anikó
– postázó

Kubatov János
– portás

Kubatov Balázs
– éjjeliőr

Radics József
– éjjeliőr

Horváth János
– éjjeliőr

Központi iktató

Danielisz Erika
vezető

Kardosné Grau Gizella
– iktatás

Tevékenység

Az iroda tevékenységi körébe tartozik az egészségügyi alapellátás működtetésével kapcsolatos hatósági ügyek, a népesség-nyilvántartás, anyakönyv, hagyatéki ügyek, anyakönyvi és egyéb családi rendezvények lebonyolítása, bölcsődék, óvodák, szociális intézmények működésével kapcsolatos ügyek, valamint a szociális rászorultság alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni támogatások megállapítása Gödöllő város területén.

Szociális ügyfélfogadás:

hétfő: 8.00 – 18.00 óráig
szerda: 8.00 – 16.30 óráig

Szociális területen az eljárás költség- és illetékmentes.

Anyakönyvvezetők ügyfélfogadása:

hétfő: 8.00 – 18.00 óráig
szerda: 8.00 – 16.30 óráig

Ügyintézési határidő: 30 munkanap.

 

 

Munkatársak

Irodavezető:

dr. Tamás Márta
Bölcsődék, óvodák, szociális intézmények  irányításával és működésével kapcsolatos feladatok
Háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi,  ügyeleti ellátással kapcsolatos feladatok
Egészségügyi alapellátást érintő panasz ügyekben történő közreműködés
Tel: 06-28/529-188
E-mail: Tamas.Marta@godollo.hu
Gödöllő, Kossuth L. u. 3.

Anyakönyvi igazgatás:
Anyakönyvvezetők:

Major Andrea
Dani Annamária

Illetékmentes:
Születés, házasság, haláleset anyakönyvezése
Házassági szándék bejelentése
Állampolgársági eskü lebonyolítása*
Hatósági bizonyítványok kiadása*
Anyakönyvi kivonatok kiadása*
Adatszolgáltatással kapcsolatos ügyek (beadványok, kérelmek)*
Családi jogállás rendezése, apai elismerő nyilatkozat*
Magyar állampolgár külföldön történő születésének, házasságkötésének, halálozásának Magyarországon történő anyakönyvezése

Illetékköteles:
Névmódosítással kapcsolatos ügyek

Születési név megváltoztatása

(a *-al jelölt ügytípusok esetében az ügyfelek személyes megjelenéskor kapnak tájékoztatást)

Tel: 06-28/529-108
E-mail: Major.Andrea@godollo.hu
Dani.Annamaria@godollo.hu
Gödöllő, Kossuth L. u. 3.
Személyes megjelenést kérem szíveskedjék az anyakönyvvezetővel a fenti telefonszámon előzetesen egyeztetni.

Népességnyilvántartás:
Ügyintéző:

Csapainé Kiss Edina

Illetékmentes
Lakcím-fiktiválási kérelem
Külföldön élők családi igazolása

Életben lét igazolása

Választással kapcsolatos kérelmek
Adatszolgáltatás

Illetékköteles:
Hatósági bizonyítvány kérelem
Tel: 06-28/529-215
E-mail: Kiss.Edina@godollo.hu
Gödöllő, Petőfi tér 4-6.

Hagyatéki ügyek:

Ügyintéző:

Dr. Lacza Gabriella
Minden ügytípus költség és illetékmentes
Hagyatéki ügyintézés
Gyámsági és gondnoksági ügyek (leltárkészítés)
Tel: 06-28/529-267
E-mail: Lacza.Gabriella@godollo.hu
Gödöllő, Petőfi tér 4-6.

Szociális igazgatási ügyek:

Ügyintéző:

Jenei Zoltáné  
Minden ügytípus költség és illetékmentes
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Szépkorúak köszöntése
Újszülöttek köszöntése

Védendő fogyasztó igazolás,
Óvodába járási kötelezettség alóli felmentés
Köztemetés

Tel: 06-28/529-188/2133
E-mail: Jenei.Zsuzsa@godollo.hu
Gödöllő, Petőfi tér 4-6.

Szociális igazgatási ügyek:
Ügyintéző:

Kovács Istvánné 

Minden ügytípus költség és illetékmentes
Rendkívüli települési támogatás
Települési támogatásként folyósított ápolási díj

Intézményi térítési díj hátralék
Tel: 06-28/529-188/2114
E-mail: Kovacs.Zsuzsa@godollo.hu
Gödöllő, Petőfi tér 4-6.

Ügyintézési határidő: Sommás eljárásban: 8 nap
teljes eljárásban: 60 nap
Illetékességi terület: Gödöllői bejelentett lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely

Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások

Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások
ÉLETBEN LÉT IGAZOLÁSA
Ügytípus neve: Életben lét igazolása Ügyleírás: Az állampolgárnak egy más hatóság vagy szervezet megkeresésére igazolnia kell, hogy életben van. ( Általában más ország hatósága felé kell igazolni.) A személyes megjelenés...
Tovább olvasom
Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások
HALÁLOZÁS ANYAKÖNYVEZÉSE
Ügytípus neve: Halálozás anyakönyvezése Illetékesség: Haláleset bekövetkezési helye szerint illetékes anyakönyvvezető Ügyleírás:     Szükséges okiratok:  – halottvizsgálati bizonyítvány I-IV példánya – az elhalt személy azonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló okmány,...
Tovább olvasom
Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások
HAZAI ANYAKÖNYVEZÉS
Ügytípus neve: Hazai Anyakönyvezés Ügyintézés határideje, díja: felterjesztéssel, illetékmentes Illetékesség: – Honosított és Határon Túli Anyakönyvi Ügyek Osztálya, – kérelem benyújtása országos illetékesség, bármely anyakönyvvezetőnél Továbbítás határideje 5 munkanap. Ügyleírás:...
Tovább olvasom
Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások
HÁZASSÁGI NÉV MEGVÁLTOZTATÁSA
Ügytípus neve: Házassági név megváltoztatása Ügyintézés határideje, díja: 30 nap – 3.000.- Ft értékű illetékbélyeg Illetékesség: Eljárás lefolytatására a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető, de a kérelem a lakcím szerint illetékes...
Tovább olvasom
Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások
HÁZASSÁGKÖTÉSI SZÁNDÉK BEJELENTÉSE
Ügytípus neve: Házasságkötési szándék bejelentése Ügyintézés határideje, díja: Időpont egyeztetés szükséges. A jegyzőkönyv 12 hónapig érvényes. Illetékmentes. Illetékesség: Az az anyakönyvvezető jár el, ahol a házasulók házasságot kívánnak kötni. Szükséges...
Tovább olvasom
Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások
KÖZTEMETÉS
Ügytípus neve: Köztemetés Ügyleírás: A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete – a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül – gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha...
Tovább olvasom
Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások
ÓVODAI FELVÉTELI ÜGYEKBEN KÉRELEM BENYÚJTÁSA
Ügytípus neve: Óvodai felvételi ügyekben kérelem benyújtása Ügyleírás: A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában...
Tovább olvasom
Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások
RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS
Ügytípus neve: Rendkívüli települési támogatás Ügyleírás: Egyedi elbírálás alapján, évente négy alkalommal állapítható meg. Jövedelemhatár: Családban az egy főre eső havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori...
Tovább olvasom
Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások
RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY
Ügytípus neve: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Ügyleírás: Szociálisan rászorult személyek részére, évente kétszer (Erzsébet-utalvány formájában) nyújtott természetbeni ellátás és ingyenes vagy kedvezményes (50%-os) intézményi gyermekétkeztetés igénybevételére jogosító ellátás. Elbírálás szempontjai: A...
Tovább olvasom
Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások
SZÜLETÉS ANYAKÖNYVEZÉSE
Ügytípus neve: Születés anyakönyvezése Ügyintézés határideje, díja: 3 munkanapon belül, illetékmentes Illetékesség: A születést az az anyakönyvvezető végzi, akinek működési területén történt Ügyleírás: A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek...
Tovább olvasom
Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások
SZÜLETÉSI NÉV MEGVÁLTOZTATÁSA
Ügytípus neve: Születési név megváltoztatása Ügyintézés határideje, díja: anyakönyvvezetőnél 45 nap – 10.000 Ft értékű illetékbélyeg (első kérelem esetén) minden további kérelem illetéke 50.000.- Ft. Illetékesség: Országos szinten, bármely anyakönyvvezetőnél....
Tovább olvasom
Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások
ÚJSZÜLÖTTEK KÖSZÖNTÉSE
Ügytípus neve: Újszülöttek köszöntése Ügyleírás: A gödöllői Védőnői Szolgálat az első családlátogatás alkalmával kitölti az újszülött köszöntéshez szükséges adatlapot, amelyet továbbít a Közigazgatási és Szociális Iroda részére. A pénzbeli támogatás...
Tovább olvasom
Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások
ADATIGAZOLÁS
Ügytípus neve: Adatigazolás, E 401 nyomtatvány igazolása Ügyleírás: Külföldön dolgozó munkavállalók részére a család összetételére vonatkozó igazolás olyan családtagokról, akik után a családi juttatást kérik. Szükséges okiratok: Az ügyfél hozza...
Tovább olvasom
Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások, Uncategorized @hu
HAGYATÉKI ELJÁRÁS
Ügytípus neve: Hagyatéki eljárás Ügyintézés határideje, díja: A leltárt 30 napon belül el kell készíteni. E határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a jegyző a kötelező leltározás alá eső...
Tovább olvasom
Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások
ANYAKÖNYVI KIVONATOK
Ügytípus neve: Anyakönyvi kivonatok kiállítása Ügyintézés határideje, díja: Írásbeli kérelemre 8 munkanap – kiállítása illetékmentes Illetékesség: Országos Szükséges okiratok: Személyes kérelemre az átvevő személyazonosítására szolgáló okmány, a kivonat kiállítása azonnal....
Tovább olvasom
Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások
ÁPOLÁSI DÍJ
Ügytípus neve: Települési támogatásként folyósított ápolási díj Ügyleírás: 1993. évi III. tv. 45. §-a alapján települési támogatás keretében nyújtható támogatás a 18. életévét betöltött, tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző...
Tovább olvasom
Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások
HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KÉRELEM
Ügytípus neve: Hatósági Bizonyítvány kérelem Ügyintézés határideje, díja: Sommás eljárás esetén 8 nap, illetékköteles,  3.000.-Ft, illetékbélyegben kell megfizetni. Illetékmentes: – a felsőoktatási intézményi ügyintézéshez, közös lakcím igazolására (1990.évi XCIII.tv.33.§(2) 11.pont...
Tovább olvasom
Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások
LAKCÍM FIKTIVÁLÁSI KÉRELEM
Ügyleírás: A bejelentett lakó-, vagy tartózkodási helynek a jogszabály szerint a valós állapotot kell tükröznie. Amennyiben a bejelentett cím nem valós, lehetőség van a lakcím érvénytelenítésére hatósági eljárás keretében. Ez...
Tovább olvasom

Tevékenység

Az iroda Gödöllő város területén, első fokon ellátja a központi adójogszabályokban, helyi önkormányzati rendeletekben a jegyző hatáskörébe utalt adók (telekadó, építményadó, helyi iparűzési adó, gépjármű adó, idegenforgalmi adó magánszemély kommunális adója), adók módjára behajtandó köztartozások megállapításával, nyilvántartásával, beszedésével, kezelésével, adóellenőrzésével, az adózással összefüggő kérelmek intézésével, hatósági bizonyítványok kiadásával, valamint az információs szolgáltatással kapcsolatosan előírt feladatokat.

Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálati Irodán

(Petőfi tér 4-6.)

e-mail: ado@godollo.hu

Hétfő: 8:00-18:00
Szerda: 8:00-16:30

Számlaszámok

Tisztelt Adózó!

A kötelezettségek teljesítésére az alábbi számlák használhatók:

Iparűzési adó
12001008-00155330-04500004
Építményadó
12001008-00155330-04300000
Magánszemély kommunális adója
12001008-00155330-05700001
Telekadó
12001008-00155330-04400007
Idegenforgalmi adó
12001008-00155330-00900000
Gépjárműadó
12001008-00155330-04600001
Késedelmi pótlék
12001008-00155330-04700008
Bírság
12001008-00155330-04800005
Államigazgatási eljárási illeték
12001008-00155330-05100009
Talajterhelési díj
12001008-00155330-05000002
Idegen bevételek (szemétszállítási díj, stb.)
12001008-00155330-05200006
Termőföld bérbeadási számla
12001008-00155330-04000009
Egyéb bevétel
12001008-00155330-04900002

Tájékoztató KATA adóalanyoknak

Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy 2016. évtől az ÁNYK kitöltőprogram segítségével nyomtatványaink elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül is benyújthatók.

AZ IPARŰZÉSI ADÓ 2017. ÉS 2018. ÉVRE VONATKOZÓ ADÓBEVALLÁSOKAT KÉRJÜK, HOGY A NAV HONLAPJÁRÓL, A NYOMTATVÁNYKITÖLTŐ PROGRAMOKBÓL KIVÁLASZTVA, LETÖLTVE, KITÖLTVE ÜGYFÉLKAPUN KERESZTÜL ELKÜLDENI SZÍVESKEDJENEK. (17 HIPA 18 HIPA)

A BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYOK ITT TALÁLHATÓK:

https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok

ÁNYK:

Nyomtatványok a http://godollo.hu oldalon

http://godollo.hu/ugyintezes/irodak/ado/nyomtatvanyok/

Munkatársak

Irodavezető

dr. Hargitai Zoltán

Titkárság

 Gálné Imre Éva

– hatósági bizonyítványok kiállítása

Telefon: 06-28-529-110

e-mail: ado@godollo.hu

Munkatársak

Juhász Gergely

– végrehajtási ügyek

Balázs Boglárka

– végrehajtási ügyek

Pásztor Tamás

– végrehajtási ügyek

Zvara-Jenei Erika

– iparűzési adó

– telekadó

Mag Erika

– iparűzési adó

Horváth Rita

– gépjárműadó

– kommunális adó

– talajterhelési díj

Dolányi Erzsébet

–  kommunális adó

Matejka-Kovács Emőke

– iparűzési adó

Németh Bianka

– építményadó

Pestiné Fekete Magdolna

– adókönyvelés, túlfizetések átvezetése, visszautalása

Adóiroda Ügyleírások

Adóiroda Ügyleírások
NYOMTATVÁNYOK - SEGÉDLET
PDF űrlapok mentése: PDF űrlapok mentése
Tovább olvasom
Adóiroda Ügyleírások
NYOMTATVÁNYOK - BEJELENTKEZÉS
Bejelentkezés, változás-bejelentés: Bejelentkezes változás-bejelentés
Tovább olvasom
Adóiroda Ügyleírások
NYOMTATVÁNYOK - BEVALLÁSOK
BEVALLÁS a helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz 2012 Bevallás talajterhelési dijhoz 2012   BEVALLÁS a helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz 2013-tól Bevallás talajterhelési dijról...
Tovább olvasom
Adóiroda Ügyleírások
VÉGREHAJTÁSI ÜGYEK
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. tv. és a bírósági végrehajtásról szóló – módosított – 1994. évi LIII. tv.-ben foglaltak alapján az adóiroda munkatársai rendszeresen, illetve...
Tovább olvasom
Adóiroda Ügyleírások
TELEKADÓ ÜGYEK
A helyi adókról szóló 17/2016.(X.21.) sz. – módosított – önkormányzati rendelet alapján adóköteles az önkormányzati illetékességi területén lévő ténylegesen művelés alatt nem álló beépítetlen belterületi földrészlet, a külterületi törölt művelési...
Tovább olvasom
Adóiroda Ügyleírások
TALAJTERHELÉSI DÍJ ÜGYEK
Országosan új “adóként” vezették be a talajterhelési díjat, amiről első alkalommal 2005. március 31-ig kellett az érintetteknek bevallást benyújtani és befizetést teljesíteni (önadózás). A törvény alapján köteles az önkormányzat a...
Tovább olvasom
Adóiroda Ügyleírások
ÖNKORMÁNYZATI ADÓK, ILLETÉKEK, DÍJAK ÉS ADÓK MÓDJÁRA BEHAJTANDÓ KÖZTARTOZÁSOK NYILVÁNTARTÁSA
Az ügyintézők feladata az építményadó, telekadó, gépjárműadó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó, talajterhelési díj, bírság, késedelmi pótlék, egyéb befizetések, idegen bevételek befizetésének könyvelése, túlfizetések átvezetése, kiutalása. Adószámlák felülvizsgálata. Kivetési iratok kezelése....
Tovább olvasom
Adóiroda Ügyleírások
IRODAVEZETŐI FELADATOK
Az irodavezető a jegyző felügyelete alatt a képviselő-testület és a polgármester célkitűzéseinek megfelelően irányítja az irodát. Folyamatosan ellenőrzi az iroda munkáját, betartva és betartatva a törvényességet, hatékonyságot, célszerűséget. Javaslatot tesz...
Tovább olvasom
Adóiroda Ügyleírások
IDEGENFORGALMI ADÓ ÜGYEK
A helyi adókról szóló 17/2016(X.21.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltak szerint az ügyintéző ellenőrzi a benyújtott bevallásokat, adómentességet, illetve a nyilvántartási kötelezettségben foglaltak betartását. Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem...
Tovább olvasom
Adóiroda Ügyleírások
GÉPJÁRMŰADÓ ÜGYEK
A gépjárműadó-fizetési kötelezettséget a gépjárműadóról szóló – többször módosított – 1991. évi LXXXII. törvény írja elő. Az adókötelezettség megállapítása, a kötelezettséget módosító változás átvezetése hivatalból történik, a közúti közlekedési nyilvántartásról...
Tovább olvasom
Adóiroda Ügyleírások
ÉPÍTMÉNYADÓ ÜGYEK
A helyi adókról szóló 17/2016.(X.21.) számú – módosított – önkormányzati rendelet alapján adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész....
Tovább olvasom
Adóiroda Ügyleírások
ELJÁRÁSI ILLETÉK
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. szerint a közigazgatási hatósági eljárásokat illetékfizetési kötelezettség terhelheti. A hatósági igazolás kiadásának kérésekor és a méltányossági kérelmek benyújtásával egyidejűleg illetéket kell fizetni. Az...
Tovább olvasom
Adóiroda Ügyleírások
MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJA
BEVALLÁS Amennyiben a tulajdonostársak megállapodnak, hogy csak egyikük lesz az adóalanya, illetve az adófizető, akkor a Megállapodás alapján benyújtott bevallás-t kell jelölni. Ez esetben a mellékelt megállapodás nyomtatványt is ki...
Tovább olvasom
Adóiroda Ügyleírások
HELYI IPARŰZÉSI ADÓ
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó (egyéni vállalkozó, társaság). A tevékenység megkezdésekor az adóirodára bejelentkezés és változás – bejelentés...
Tovább olvasom
Adóiroda Ügyleírások
ADÓK MÓDJÁRA BEHAJTANDÓ, IDEGEN HELYRŐL KIMUTATOTT KÖZTARTOZÁSOK
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. tv. adók módjára rendeli el többek között behajtani a szabálysértési bírságot, elővezetési költség, valamint a víz-, és csatorna érdekeltségi hozzájárulási...
Tovább olvasom
Adóiroda Ügyleírások
ADÓ-, ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNYOK KIÁLLÍTÁSA
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben foglaltak alapján az ügyintéző meghatározott ügyekben hatósági bizonyítványt állít ki. Hatósági bizonyítvány az adó-, és értékbizonyítvány is, melyet külön jogszabály rendelkezése...
Tovább olvasom

Tevékenység, félfogadás

Az iroda előkészíti a képviselő-testület gazdálkodásával, pénzügyeivel, az intézmények pénzellátásával kapcsolatos döntéseket, illetve végrehajtja azokat.

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8:00-18:00
Szerda: 8:00-16:30

Munkatársak

Irodavezető

Szilárdi Lászlóné

Telefon: 06-28-529-193

 

Munkatársak

 

Vozárné Tatár Anikó

főkönyvelő

Jogszabály szerinti adatszolgáltatást készít az éves beszámolóról, féléves beszámolóról és havi, negyedéves információt ad az önkormányzati gazdálkodásról

Pénzügyi-számviteli szabályzatok készítése

A mérlegbe kerülő összes főkönyvi adat leltározása

Képviselő-testületi előterjesztésekhez, a zárszámadáshoz és rendeletmódosításokhoz táblák készítése

Előirányzat módosításokra vonatkozó rendelet tervezet készítése

Előirányzat nyilvántartás analitikus vezetése

    

Török Istvánné

kontírozó könyvelő, számlázó

A működési számlák kontírozása, igazoltatása

A negyedéves jelentések éves és féléves beszámolók jogszabályi előírásoknak megfelelő előkészítése

A Polgármesteri Hivatal költségvetésének összeállításához és a beszámolóhoz adatszolgáltatás

Áfa analitikát vezeti

Áfa, és egyéb adónem bevallások elkészítése

Közterület foglalási díjak, beszedése, eljárás a teljesítés érdekében

Kimutatás készítése negyedévente a hátralékokról

    

Juhász Anikó

pénztáros számfejtő

Bérszámfejtés és adatszolgáltatás az Államkincstár felé a személyi jellegű kifizetésekről

A pénztári pénzforgalommal összefüggő gazdasági események kontírozása

Devizapénztár kezelés

    

Kis Melinda

analitikus könyvelő

Önkormányzati ingatlan-vagyon nyilvántartás vezetése

Beruházási statisztika készítése

A Kistérségi Fejlesztési Tanács és Kisebbségi Önkormányzat eszközeinek elkülönített nyilvántartása

Leltározás, selejtezés koordinálása, és könyvelése a tárgyi eszköz programban

Lakásalap nyilvántartás és könyvelése Gordius programban

 

Várkonyiné Hanzl Katalin

főkönyvi könyvelő

Városi egységes pénzalap kontírozása

Feladatmutatók szerinti állami támogatás igénylése, adatgyűjtés, elszámolás

Gyerek gondozási díjak előírása

A megelőlegezett gyermektartásdíjak adók módjára történő behajtásának kezdeményezése, kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetése

MÁK-on keresztül történő egyéb támogatások leigénylése, elszámolása

Munkaügyi Központhoz támogatási igény benyújtása

Pénztárellenőr

 

Dr. Balogné Rektor Ibolya Zsuzsanna

költségvetési ügyintéző

 

Soltiné Nagy Enikő

Király Attila

Rupert Ágnes

Szecsei Róbert

Feráné Janota Anna

Varró Judit

Sipos Krisztina

Kissné Szabó Angelika

Bajkai Tóth Katinka

Mezei Eszter

Tevékenység, félfogadás

A Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda Vagyonkezelési, Üzemeltetési-beruházási és Közterület-felügyeleti csoportra tagolva végzi munkáját. Feladatkörébe tartozik az önkormányzat vagyonának, annak értékének, változásainak nyilvántartása, a vagyon hasznosításáról javaslatok készítése, valamint az előző feladatokkal összefüggő döntés-előkészítési, szerződéskötési és egyéb operatív teendők ellátása; a városüzemeltetéssel, a közszolgáltatással, felújítások, beruházások szervezésével, előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzése, valamint ezen szerződések előkészítése és annak keretében a feladatok elvégeztetése; a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése.

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8:00-18:00

Szerda: 8:00-16:30

Munkatársak

Munkatársak

 

Kissné Kovács Viktória

adminisztráció

Telefon: 06-28-529-153

 

Dr. Vári Enikő

közbeszerzési referens

 

Borbélyné Tóth Gizella

beruházó

 

Varga Gábor

beruházó

vízközművekkel kapcsolatos ügyintézés

ivóvíz és szennyvíz házi bekötővezeték létesítése

 

Nagy Olga Noémi

önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadása

önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadása

társasházi ügyek intézése

jelzálog ügyek intézése

 

Kovács Katalin

ingatlanértékesítések

haszonbérbeadások

közút, közterület céljára szükséges területek tulajdonjogának önkormányzati tulajdonba történő átvétele

vezeték- és szolgalmi jog alapítása

közművagyon átvétele

 

Skultéti István

útépítési, útügyek

közlekedéssel kapcsolatos ügyek

közútkezelői hozzájárulások kiadása

közlekedési táblák pótlása

úthibák és kátyúk bejelentése

tömegközlekedésben történő változás

városi forgalmi rendváltozások

 

Dr. Pusztai-Csató Adrienn

jogi ügyintéző

 

Zám Zoltán

 

Kucsora István

víz, csatorna

 

Zimányi Norbert

közterületfelügyelet-vezető, térfelügyelet

 

Ügyleírások és Nyomtatványok a http://godollo.hu oldalon

http://godollo.hu/ugyintezes/irodak/varosuzemelteto/ugyleirasok/

http://godollo.hu/ugyintezes/irodak/varosuzemelteto/nyomtatvanyok/

 

VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS VAGYONKEZELŐ IRODA leírások

Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda
VEZETÉK- ÉS SZOLGALMI JOG ALAPÍTÁSA
Ha a vezeték-, illetve szolgalmi jog alapítása az önkormányzat javára történik, a megállapodás megkötését a polgármesteri hivatal kezdeményezi. Amennyiben az önkormányzat a kötelezett, a vezeték-, illetve a szolgalmi jog alapítására...
Tovább olvasom
Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda
TÁRSASHÁZI ÜGYEK INTÉZÉSE
A volt önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokban az önkormányzatnak még vannak tulajdonai. A társasházakban az önkormányzati tulajdonostársi kapcsolattartás, az érintett társasházak közös költség számláinak benyújtása a közös képviselő részéről, a közös képviselők...
Tovább olvasom
Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda
ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOK BÉRBEADÁSA
Az önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadására vonatkozó szabályokat a 18/2001. (V. 11.) sz. önkormányzati rendelet rögzíti. A lakások hasznosításáról kizárólag a képviselő-testület hozhat döntést. Lakásbérleti jogviszony a következő jogcímek alapján jöhet...
Tovább olvasom
Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda
ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ HELYISÉGEK BÉRBEADÁSA
Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadására vonatkozó szabályokat a 18/2001. (V. 11.) sz., valamint a 45/2005. (XII. 19.) sz. önkormányzati rendeletek rögzítik. A helyiségek hasznosításáról kizárólag a képviselő-testület hozhat döntést. Az...
Tovább olvasom
Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda
KÖZÚT, KÖZTERÜLET CÉLJÁRA SZÜKSÉGES TERÜLETEK TULAJDONJOGÁNAK ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBA TÖRTÉNŐ ÁTVÉTELE
A város szabályozási terve szerint útnyitással, illetve meglévő út szélesítésével érintett ingatlanok tulajdonosai a szabályozási terv előírásainak megfelelő ingatlan kialakítása érdekében kezdeményezhetik a közcélú felhasználásra rendelt terület önkormányzati tulajdonba történő...
Tovább olvasom
Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda
KÖZMŰVAGYON ÁTVÉTELE
A közmű építtetőjének szándéknyilatkozata alapján kerülhet sor az önkormányzati tulajdonú, vagy önkormányzati tulajdonba kerülő földrészleten megépült közmű önkormányzati tulajdonba és kezelésbe átadásra szóló megállapodás megkötésére.
Tovább olvasom
Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda
JELZÁLOG ÜGYEK INTÉZÉSE
A lakás és helyiség privatizációs ügyekben az önkormányzat, mint jelzálogjog jogosultja nyilatkozatainak elkészítése, különös tekintettel a törlési engedélyekre, a nem szerződésszerűen teljesítő adósok felszólítására, valamint a fizetési meghagyások elkészítésére. Az...
Tovább olvasom
Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda
INGATLANÉRTÉKESÍTÉSEK
Az önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági rendeltetésű földrészletek, építési telkek és üzleti célú ingatlanok értékesítése helyi rendeletben (az önkormányzati tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyongazdálkodásról és a vagyongyarapításról 45/2005. /XII. 19./ sz. önkormányzati...
Tovább olvasom
Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda
HASZONBÉRBEADÁSOK
Az önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági rendeltetésű földrészletek haszonbérbe adásra való kijelölésről a képviselő-testület hoz döntést. A haszonbérleti szerződések megkötésére haszonbérbe vételi szándéknyilatkozat alapján kerül sor. A haszonbérlők a haszonbérleti díj éves...
Tovább olvasom

Tevékenység

Az iroda előkészíti, koordinálja az önkormányzat településrendezéssel kapcsolatos döntéseit, részt vesz a terület- és településfejlesztési döntések megalapozásában. Gondoskodik az épített környezet fejlesztéséről, az építészeti örökség védelméről. Építészeti, városrendezési szempontból közreműködik a városi vagyonhasznosítási feladatok ellátásában.

Ügyfélfogadás:

Szerdán 8-16:30 óráig, előzetes időpont-egyeztetési lehetőség a (28) 529-194-es telefonszámon.

Munkatársak

Munkatársak

 

Mészáros Judit

főépítész

Telefon: 06-28-529-194

– szabályozási tervek

– építészeti konzultáció

– közterületek fejlesztése

– helyi építészeti-műszaki tervtanács elnöke

 

Róhr Anita

építészeti és örökségvédelmi ügyintéző

Telefon: 06-28-529-166

– településfejlesztési ügyek

– helyi örökségvédelem

– helyi építészeti-műszaki tervtanács titkára

 

Szlávik Olga

városépítészeti és városrendezési ügyintéző

Telefon: 06-28-529-139

– településfejlesztési ügyek

– településrendezési ügyek

 

Vígh Irén Margit

adminisztrátor

Telefon: 06-28-529-194

– nyilvántartások vezetése

Ügyleírások és Nyomtatványok a http://godollo.hu oldalon

http://godollo.hu/ugyintezes/irodak/foepiteszi/ugyleirasok/

http://godollo.hu/ugyintezes/irodak/foepiteszi/nyomtatvanyok/

 

Tevékenység

I. Építésügyi hatósági feladatok

 1. Engedélyezési eljárások

– építési engedélyezési eljárás

– összevont engedélyezési eljárás

– országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárása

– használatbavételi engedélyezési eljárás

– fennmaradási engedélyezési eljárás

– bontási engedélyezési eljárás

– az engedély hatályának meghosszabbítása iránti eljárás

 

 1. Tudomásulvételi eljárások

– jogutódlás tudomásulvétele

– használatbavétel tudomásulvétele

 

 1. Hatósági bizonyítvány kiállítása
 2. Szakhatósági eljárás
 3. Építésügyi szolgáltatás nyújtása (szakmai nyilatkozat kiadása)
 4. Településképi bejelentéses eljárás
 5. Településképi kötelezéses eljárás

 

II. Ipar és kereskedelmi igazgatási feladatok

 1. Telepengedélyezési eljárás
 2. Telep létesítésének bejelentése bejelentés-köteles ipari tevékenységgel
 3. Működési engedély kiadására irányuló eljárás
 4. Üzlet működésének bejelentése iránti eljárás
 5. Szálláshely-üzemeltetésének engedélyezése iránti eljárás
 6. Vásárok, piacok és bevásárlóközpontok engedélyezése iránti eljárás

 

III. Környezetvédelmi hatósági feladatok

 1. Zaj- és rezgés-kibocsátási határérték megállapítása, zajpanasz elbírálása
 2. Növényvédelmi feladatok

– parlagfüves, ill. „egyéb gyomos” ingatlanokkal kapcsolatos eljárás

– fakivágások engedélyezése iránti eljárás

 

IV. Birtokvédelmi eljárás

 

V. Állattartással kapcsolatos tevékenységek

 1. Állattartási ügyek
 2. Állatvédelmi ügyek

 

VI. Közterület-használat engedélyezése

 1. Közterület-használati hozzájárulás kiadására irányuló eljárás
 2. Taxiállomások igénybevételének engedélyezése iránti eljárás
 3. Választási plakátok elhelyezését szolgáló ideiglenes hirdetőberendezések közterületen való elhelyezésének engedélyezése iránti eljárás

 

VII. Talált tárgyakkal kapcsolatos eljárás

 

VIII. Címrendezéssel kapcsolatos eljárás

 

IX. Közigazgatási bírsággal kapcsolatos eljárás

 

X. Hirdetményekkel kapcsolatos eljárások

 1. Az Ákr. alapján hirdetményi úton való közléssel kapcsolatos eljárások
 2. Mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld, valamint tanya adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közzététele

 

XI. Társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos eljárás

 

XII. Zenés, táncos rendezvények engedélyezési eljárása

 

XIII. Szakhatósági feladatok

 1. Telekalakítási engedélyezési eljáráshoz szakhatósági állásfoglalás és előzetes szakhatósági állásfoglalás eljárások
 2. Sajátos építményfajták engedélyezési eljárásához szakhatósági állásfoglalás és előzetes szakhatósági állásfoglalás eljárások
 3. Egyéb (környezetvédelmi, természetvédelmi, útügyi stb.) engedélyezési eljáráshoz szakhatósági állásfoglalás és előzetes szakhatósági állásfoglalás eljárások

 

XIV. Közútkezelői feladatok (önkormányzati kezelésű utak)

 1. Közműfektetéssel, közműrákötéssel kapcsolatos előzetes hozzájárulások
 2. Közműfektetéssel, közműrákötéssel kapcsolatos útfelbontás hozzájárulások
 3. Súlykorlátozással érintett utcákat érintő behajtási engedély
 4. Közútcsatlakozások engedélyezése
 5. Túlméretes járművek útvonalengedélye
 6. Jogszabályban meghatározott egyéb esetekhez kapcsolódó hozzájárulások, feladatok

 

XV. Hulladék-gazdálkodással kapcsolatos feladatok

 

Ügyfélfogadás (személyesen és telefonon)

Hétfő: 8.00-18.00

Szerda: 8.00-16.30

Munkatársak

Munkatársak

Irodavezető

Czeba Attila
Telefon: 06-28-529-246

email: czeba.attila@godollo.hu

Titkárság

Mészáros Ildikó
Telefon: 06-28-529-246

email: meszaros.ildiko@godollo.hu

 

– titkársági feladatok

– talált tárgyak kezelése

– az Ákr. alapján hirdetményi úton való közléssel kapcsolatos eljárások

 

Csikós Dalma
Telefon: 06-28-529-514

email: csikos.dalma@godollo.hu

 

– titkársági feladatok

– címrendezéssel kapcsolatos ügyek

– közterület-használattal kapcsolatos eljárás (M.besnyő búcsú)

Ügyfélszolgálat:

 

Dr. Lakatos Dóra

telefon: 06-28-529-244

email: lakatos.dora@godollo.hu

– zenés, táncos rendezvényekkel kapcsolatos engedélyezési eljárás
– címrendezéssel kapcsolatos ügyek
– társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos eljárás

– közterület-használattal kapcsolatos eljárás

– talált tárgyak kezelése

Bársony Margit

telefon: 06-28-529-173

email: barsony.margit@godollo.hu

– állattartás, állatvédelem
– növényvédelmi feladatok
– üzletek működési engedélyezési eljárás, üzlet működésének bejelentése
– fakivágás engedélyezési eljárás
– szálláshely-üzemeltetésének engedélyezése
– föld, valamint tanya adás-vételi és haszonbérleti szerződés hirdetmények

– közútkezelői feladatok

 

Sárosi Dóra

telefon: 06-28-529-269

email: sarosi.dora@godollo.hu

(Gödöllő, Veresegyház, Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok, Isaszeg, Dány)

– engedélyezési eljárások (építési, összevont engedélyezési, használatbavételi, fennmaradási, bontási)
– tudomásulvételi eljárások
– hatósági bizonyítvány kiállítása
– szakhatósági eljárás
– az engedély hatályának meghosszabbítása iránti eljárás
– településképi bejelentéses eljárás

Gonda Andrea

telefon: 06-28-529-143

email: gonda.andrea@godollo.hu

 

(Mogyoród, Csömör, Pécel, Kistarcsa, Nagytarcsa, Kerepes, Erdőkertes, Szada)

– engedélyezési eljárások (építési, összevont engedélyezési, használatbavételi, fennmaradási, bontási)
– tudomásulvételi eljárások
– hatósági bizonyítvány kiállítása
– szakhatósági eljárás
– az engedély hatályának meghosszabbítása iránti eljárás

 

Dr. Samu-Nagy István

telefon: 06-28-529-241

email: s.nagy.istvan@godollo.hu

– birtokvédelmi eljárás
– közigazgatási bírsággal kapcsolatos eljárások
– hulladék-gazdálkodással kapcsolatos feladatok
– telep engedélyezése, telep bejelentés nyilvántartásba vétele

– telekalakítási eljáráshoz kapcsolódó szakhatósági hozzájárulások

 

Mészáros Mariann

telefon: 06-28-529-243

email: meszaros.mariann@godollo.hu

– zaj- és rezgés-kibocsátási határérték megállapítása, zajpanasz elbírálása
– környezetvédelmi feladatok
– az Ákr. alapján hirdetményi úton való közléssel kapcsolatos eljárások
– sajátos építményfajták engedélyezésének szakhatósági eljárása
– egyéb engedélyezési eljárások szakhatósági eljárása

Ügyintézők:

 

Béres Tímea

email: beres.timea@godollo.hu

– engedélyezési eljárások (építési, összevont engedélyezési, használatbavételi, fennmaradási, bontási)
– tudomásulvételi eljárások
– hatósági bizonyítvány kiállítása
– szakhatósági eljárás
– az engedély hatályának meghosszabbítása iránti eljárás

Őryné Sal Mária

email: sal.maria@godollo.hu

– engedélyezési eljárások (építési, összevont engedélyezési, használatbavételi, fennmaradási, bontási)
– tudomásulvételi eljárások
– hatósági bizonyítvány kiállítása
– szakhatósági eljárás
– az engedély hatályának meghosszabbítása iránti eljárás

Fazekas Tamás

email: fazekas.tamas@godollo.hu

– közútkezelői feladatok

– környezetirányítási (KIR) feladatok

– munkavédelmi feladatok