Hat éves korában lett Halics királya Árpád-házi Kálmán herceg (1208-1241) II. András fia, a premontrei rend nagy mecénása: jászói monostoruk felépítését birtok-, és pénzadománnyal segítette. Az 1226-ban horvát bánná kinevezett herceg a tatárok ellen vívott muhi csatában szerzett súlyos sérüléseibe halt bele 1241-ben. A vesztes csatában halt hősi halált Ugrin kalocsai érsek és Montreáli Jakab templomos lovagrendi nagymester, portréjuk a szobor talpazatának két oldalán látható. A Kálmán herceget lovon ábrázoló szobrot a hálás premontrei rend állíttatta, a hercegtől kapott birtokok jövedelméből épített premontrei rendház elé, felavatására 1931-ben került sor.