A máriabesnyői kegytemplom (lásd: Nagyboldogasszony Bazilika) és a zarándokok szolgálatára Grassalkovich I. Antal kapucinus szerzeteseket telepített Besnyőre. Ellátásukról uradalmi cselédekkel gondoskodott, akinek 7 házat építtetett a ma is Hétház utcának nevezett helyen.

1950-ben, a szerzetesrendek feloszlatása miatt a kapucinusoknak el kellett hagyniuk Máriabesnyőt, a rendház állami tulajdonba kerültek. A kapucinus kolostorban megmaradt a katolikus plébániahivatal, az épület többi részét az Agrártudományi Egyetem használta. A rendszerváltást követően 1989 augusztusában a rend újra visszakapta tulajdonát, a felújítási munkálatok 1993-ban fejeződtek be, 2002-ig éltek kapucinus atyák a klauzúrában. A kolostor turizmus számára történő megnyitásáról tárgyalások folynak a kapucinus rend és a plébánia között.