A város szabályozási terve szerint útnyitással, illetve meglévő út szélesítésével érintett ingatlanok tulajdonosai a szabályozási terv előírásainak megfelelő ingatlan kialakítása érdekében kezdeményezhetik a közcélú felhasználásra rendelt terület önkormányzati tulajdonba történő átadását. Az átadás-átvételre általában kártalanítás és ellenérték fizetése nélkül kerül sor. A szerződéskötésről és a telekalakítás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséről a hivatal gondoskodik, ha a telekalakításhoz kapcsolódóan a tulajdonosok az út tulajdonjogának átadásán kívül más megállapodást nem kötnek egymással.