Több ponton is megváltozott az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ). A változás a bel- és a külterületre vonatkozó szabályokat egyaránt érinti, ám továbbra is az egyes településeken továbbra is a helyi rendeletet kell irányadónak tekinteni – tájékozattott a katasztrófavédelem. 

 

Szabadtéri égetés esetén a főszabály, hogy szabadtéren égetni TILOS, kivéve ha azt jogszabály (az adott település önkormányzati rendelete) külön megengedi. A szabadtéri égetés során száraz növényi hulladékon kívül egyéb hulladék égetése TILOS, belterületen és külterületen egyaránt.

Belterületen és külterületen növényi eredetű hulladékot égetni csak abban az esetben lehet, ha van erre vonatkozó önkormányzati rendelet, és akkor is a rendeletben meghatározott időpontokban és az abban foglalt feltételek mellett.

Gödöllő esetében tehát – mivel a rendelet Gödöllő teljes közigazgatási területére vonatkozik – mind bel- és külterületen, a közterületek és az egyes, nem közterületnek minősülő ingatlanok tisztántartásáról, állagának megóvásáról szóló, 14/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelet érvényes. Az ebben foglaltak szerint, a város teljes területén „Közterületen, valamint ingatlanon belül elszáradt növényi hulladékot kizárólag pénteken 13 órától 18 óráig lehet szabadtéren égetni, egyéb időpontokban tilos. Háztartási és egyéb hulladék (műanyag, műanyaggal bevont kábel, rongy, gumi stb.) égetése tilos!”.

Külterületi irányított égetés

Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 ha egybefüggő területen végezhet irányított égetést, abban az esetben, ha azt az adott település önkormányzati rendelete engedélyezi. Az irányított égetés terjedelmét, időpontját, helyszínét (földrajzi koordinátákkal, helyrajzi számmal) a megkezdés előtt 5 nappal a katasztrófavédelem területi szervéhez írásban be kell jelenteni. Érvényben lévő tűzgyújtási tilalom idején az irányított égetés végzése tilos. Ú
– Gödöllőn az érvényes helyi rendelet szerint az irányított égetés tilos.

Hasznos tanácsok a szabadtéri tűzgyújtáshoz

A kijelölt tűzrakóhelyeken történő tűzgyújtás (otthoni sütés – főzés, bográcsozás stb.) továbbra is megengedett. Fontos, hogy a szabadban meggyújtott tüzet ne hagyjuk őrizetlenül. Mindig gondoskodjunk a megfelelő mennyiségű oltóanyagról és legyen nálunk a tűz oltására alkalmas szerszám. Figyeljünk, hogy ne legyen a tűzgyújtás környezetében könnyen lángra kapó éghető anyagok. Külön figyelmet fordítsunk arra, hogy hogy szeles időben ne gyújtsunk tüzet, mert a lángok így könnyebben továbbterjedhetnek.

 

Jogszabályi Hivatkozás: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az országos tűzvédelmi szabályzatról – 111. A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai