TÁJÉKOZTATÁS

településképi rendelet módosításáról

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 31/2018. (XII.14.) önkormányzati rendeletével módosította a településkép védelméről szóló 24/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendeletet, mely 2019. január 12-én lép hatályba.

A településkép védelméről szóló 24/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására, a településképi szempontból meghatározó területekre, a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, a reklámok, reklámberendezések, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményeket állapít meg. A rendelet tartalmazza továbbá az önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök (településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció, településképi véleményezési eljárás, településképi bejelentési eljárás, településképi kötelezés) szabályait is.

A településkép védelméről szóló 24/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítását a hatályos településrendezési eszközöknek a módosítása, a településképi rendelet és a településrendezési eszközök közötti összhang biztosítása tette szükségessé. A módosítás során technikai jellegű javításokra is sor került.

A Településképi rendelet módosított anyaga megtekinthető a www.godollo.hu honlapon, továbbá nyomtatva az ügyfélszolgálati irodán (Petőfi tér 4-6.) ügyfélfogadási időben.

Dr. Gémesi György