Gödöllő város Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért díj azoknak a személyeknek, közösségnek, szervezetnek adományozható, akik kiemelkedő eredményeket értek el a nevelő-oktató munkában, illetve annak szervezésében, irányításában; magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában, valamint színvonalas és eredményes munkájukkal szolgálták a gödöllői gyermekek, a gödöllői ifjúság gondozását, nevelését.
Az elismerésben idén Fábián Tünde a Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola pedagógusa, Gubáné Csánki Ágnes, a Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatónője és a Gödöllői Zöld Óvoda szakmai közössége részesül.

Ezzel együtt kerül sor a Gödöllő Talentum díj adományozására. Az elismerést olyan gödöllői lakóhellyel rendelkező és Gödöllőn élő 15- 25 év közötti fiatal személy, aki a város kulturális, művészeti, oktatási, sport életében, valamint tanulmányi eredményei során maradandót alkotott, kiemelkedő eredményt ért el, példás, magas színvonalú tevékenységével hozzájárult Gödöllő város jó hírneve növeléséhez. A Gödöllő Talentum díjat idén Vecsey Fanni, a Gödöllői Röplabda Club strandröplabdázója veheti át.

Az elismerések átadására augusztus végén kerül sor.