Tisztelt Kampis Antal téri ingatlantulajdonosok, lakosok!

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 212/2019. (XI. 21.) önkormányzati határozatával döntött Gödöllő város településrendezési eszközei módosítási eljárásának megindításáról. Az eljárás előzetes szakaszában beérkezett egyik tulajdonosi megkeresés a Kampis tér közterületként kiszabályozott telkeinek átminősítését kérelmezte. A kérelmet településtervező bevonásával megvizsgáltuk, és az alábbi tervmódosítási koncepciót készíttettünk el:

KAMPIS ANTAL TÉR EGYEZTETÉSI TERVMÓDOSÍTÁSI KONCEPCIÓJA

A korábban meghirdetett lakossági fórum helyett a kihirdetett egészségügyi veszélyhelyzetre való tekintettel a tervet itt a honlapon tesszük közzé, amelyre észrevételeiket, javaslataikat írásban 2020. április 20-ig várjuk, Gödöllő város főépítészének címezve

  • postai úton: Gödöllői Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda – 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. vagy
  • e-mailen:      partnersegi@godollo.hu

címre.

 Gödöllő, 2020. április                                                                                                                                     Tisztelettel,

Dr. Gémesi György s.k.