Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy elkészült Gödöllő város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 25/2012. (XI.15.) önkormányzati rendelet módosításának tervezete.

A Budapest-Hatvan vasútvonal korszerűsítése nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a beruházás kapcsán kezdeményezte a Gödöllő, 5893/3 hrsz.-ú ingatlant érintő egyes szabályozási elemek törlését, mivel azok végrehajtása korlátozza a tervezett beruházás megfelelő időbeli ütemezését.

Az egyes szabályozási elemek törlésével a beruházáshoz szükséges területek igénybevétele időben elkülöníthetővé válik; a szabályozási elemek törlése lehetővé teszi az egyes építési ütemekben még nem szükséges telekalakítások végrehajtásának későbbi ütemben történő megvalósítását.

Jelen módosítás egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ (6a) bekezdése alapján állami főépítészi eljárás szerint történik.

A tervezettel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat írásban 2018. október 6-ig adhatják meg Mészáros Judit főépítésznek címezve

– postai úton: Gödöllői Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. vagy
– e-mailen: rohr.anita@godollo.hu

A tervezet megtekinthető a kapcsolódó dokumentumokra kattintva.

Dr. Gémesi György polgármester sk.

kapcsolódó dokumentumok:

GÉSZ módosítás 2018 – Vasúti területek (leírás)

2018_0928_leiras

Szabályozási terv módosítás tervezete (tervlap)

2018_0928_tervlap