2018. június 25. , 19:40
Köszöntjük Vilmos nevű kedves olvasóinkat!
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
         1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Szociális

Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

Cím:   2100 Gödöllő, Ganz Á. u. 7.
Telefon:   06 (28) 513-605, 06 (28) 513-606
Fax:   06 (28) 430-423
E-mail:  forras.segito@vnet.hu
Honlap:  
Nyitva tartás:  Kedd 8-16, csütörtök 8-16
Vezető:   Forrainé Murányi Judit intézményvezető

Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

 Székhely: 2100 Gödöllő, Tessedik S. u. 4.

Megközelíthető: Ganz Á. u. 7.

 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

(Ellátási terület: Gödöllő)

A szolgáltatás célja, hogy támogassa a különböző problémákkal küzdő és segítséget kérő egyéneket, családokat, a családsegítés keretein belül.

A szociális, mentálhigiénés problémákkal küzdő, vagy krízishelyzetben lévő személyeknek, családoknak, közösségeknek segítséget nyújt az ahhoz vezető okok megelőzéséhez, az életvezetési képességek megőrzéséhez. Ezen belül a gyermekek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, mely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

Szolgáltatásaink:

·  szociális, életvezetési, nevelési, mentálhigiénés, családtervezési, pszichológiai, jogi, egészségügyi, káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, vagy ezekhez való hozzájutás szervezése

·   információnyújtás az igénybe vehető szociális szolgáltatásokról, ellátási formákról, támogatásokról, gyermeki jogokról

·   hivatalos ügyek intézésében való segítségnyújtás

·    válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése

·    szabadidős programok szervezése

·    adományok gyűjtése, közvetítése


Család- és Gyermekjóléti Központ

(Ellátási terület: Gödöllő és a Gödöllői járás)

 

A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermek védelmére irányuló tevékenységet lát el.

A gyermek családban nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt.

 

Speciális szolgáltatások:

·  utcai és lakótelepi szociális munka

·   kapcsolattartási ügyelet (bíróság, gyámhivatal által szabályozott kapcsolattartások esetében vehető igénybe) Tel: 06/20-249-4865, hívható szerdán és szombaton 10-18 óráig, csütörtökön 10-16 óráig.

·  kórházi szociális munka

·  jogsegélyszolgálat (hétfőnként 13-15 óráig, előjegyzés szükséges, időpont telefonon és személyesen kérhető)

· pszichológus

·  fejlesztő pedagógus

· családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia

· készenléti szolgálat:

Tel: 06-20/260-0709, az intézmény nyitvatartása után felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtására szolgál. Hívható, munkanapokon 18 órától másnap reggel 8 óráig, szabad- és munkaszüneti napokon reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig. Nem ingyenes szám.

 A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és a Család-és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásai  ingyenesek.

Tel.: 28/513-605, 28/513-606, 500-044

Telefonos elérhetőség: 0-24 óráig.

Fax: 28/430-423

E-mail: forras.gyk@gmail.com


Ügyfélfogadás:

Hétfő              8-18

Kedd              8-16

Szerda             8-18

Csütörtök        8-16

                Péntek        Nincs ügyfélfogadás

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 

Hajléktalan ellátás

(Ellátási terület: Gödöllő)

 

Hajléktalanok átmeneti szállása (külön férfi és női szálló):

 

Azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra.

A cél nem csak a lakhatási, étkezési megoldások biztosítása, hanem fő szempont a társadalomba való integráció minél teljesebb megvalósulása. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes és térítésköteles. A szállón eltöltött első hónap ingyenes. Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető az ellátást igénylővel írásban Megállapodást köt. A térítési díj mértékét, a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet határozza meg.

 

Éjjeli menedékhely:

Az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását lehetővé tevő szolgáltatás. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes és térítésmentes. Nyivatartás: minden nap 17-09 óráig.

 

Nappali melegedő:

Lehetőséget biztosít az igénybevevők részére közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, személyes ruházat tisztítására, étel melegítésére, tálalására, elfogyasztására. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes és térítésmentes. Nyitvatarás: munkanapokon 09-17 óráig.

 

Szociális étkezés:

Hétköznapokon egyszeri, kétfogásos meleg ételt jelent, helyben fogyasztással az ebédlőben 12:30-14:00 óráig. Az ellátást az intézményvezetőnél lehet igényelni, szóban vagy írásban. A térítési díj mértékét, a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet határozza meg. Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető az ellátást igénylővel írásban Megállapodást köt.

 

 
 

Egyéb szolgáltatás:

·                                  pénztár: csütörtökönként 9-15 óráig

 

·                                  A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat örömmel veszi ruhaneműk felajánlását.

                  Kérjük, kizárólag olyan ruhaneműket ajánljanak fel, amelyek jó állapotúak és tiszták!

                                  Adományaikat hétfőtől csütörtökig 8-13 óra között veszi át szolgálatunk.

                                    Bútor, háztartási kis-és nagy gépek felajánlását csak közvetíteni tudjuk, azok tárolására nincs lehetőségünk.