Nemesen egyszerű homlokzatával és szépívű hagymakupolájával tűnik ki a főtér épületei közül a reformátusok több mint 260 éves temploma. Mecénása Grassalkovich I. Antal volt, aki a mai Királyi Kastély területén lévő, 1657-ben épült első református templomot lebontatta és a város közepén adott telket, építőanyagot és pénzt az 1745-ben felszentelt az új barokk templom számára. A templomot története során többször felújították: 1912-ben betonra cserélték az eredetileg festett és faragott mennyezetet és karzatot. Az 1945-ös bombatalálat súlyos rombolását hosszan tartó renoválás követte, a torony felújítására 1993-ban került sor.